Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иви
Иви

Вълчи празници

    Автор: Радислав Кондаков

Седем дена минаха. Вълчи празници бяха. Златно-червена есен на студен мраз и бяло покривало отстъпваше земята. Никой в селото в тия дни не предеше от къделя, да не изядат сиви вълци овцете. А и жените не крояха, и дрехи на мъже на шиеха – негли и тях вълк да не разкъса нейде из гори и поля.

В къщата на Манол слугите ножици не разтваряха – да се не отварят устата на зверовете.

Не решеха и не вчесваха добитък – зъбите по тях страшни вълци да не точат.

Две малки деца имаше Маноля. И двете на остри ножици алени конци връзваха – кръвожадна паст на хищник да затворят. Искаше баща им народните празници да почитат и помнят, и от малки те венци за овцете на Гергьовден сплитаха, и рано трептящия изгрев на Еньовден срещаха, а върбови клонки по Кумичене в реката пускаха.

И една легенда им разправяше Манол – за белия вълк, водачът на вси глутници в планината. Обичаше той все нови неща и случки да прибавя в чудните си истории, та белоснежния звяр вече не човешки, а негли божествени качества бе добил. Но децата слушаха с жив интерес и всяка бащина дума гълтаха жадно гаче ли белия вълк бе най-верния им другар. А те и другар си имаха – момичето, което помагаше на селския поп. То не просто помагаше, а като че всичко вършеше освен службата, но това май никой не го виждаше.

Богдана я наричаха всички, но туй ли й беше името, никой не знаеше. И тя го не помнеше. Ни баща, ни майка знаеше.

Нейде далеко са те, но аз ще ги найда един ден, така думаше често, кога се натъжи. Но все бързо й отминаваше и за някоя работа се залавяше. На тоя да помогне, на оня това-онова да услужи – за всеки по нещо гледаше да направи. И като че, тъй бе е редно - тъй го приемаха. Забулени от ненаситно себелюбие и гордост, хората не я забелязваха - тя бе просто сянка, която тихо в ъгъла шета.

С децата на Маноля често играеше и те много я обичаха. Па и баща им я харесваше, негли само той в нея човешка душа виждаше, а не неуморна шетница, обречена вечно на всички да прислугва.

Но на нея гаче ли така й харесваше – смущаваше я людско внимание и ненадейна загриженост. Радост й носеше кога на всекиго с нещо помогнеше – и така сама се на слугуване бе орисала.

По Вучляци (тъй тука викаха на Вълчите дни) минаваше по къщи и дворове, кал зад огнище и двери да лепи – на сиви вълци очи и уста да замаже.

А попът, кога бе трезвен все и се караше, че не на разни хора прищевките трябва да изпълнява, а с богоугодни дела да се занимава (сиреч да му прислужва), защото Царството Божие идело и за такива нехранимайковци там място нямало (не за себе си, а за нея говореше той). Пък тя го много не слушаше, а бършеше прах от строги икони, за виждат по-добре кротки светци болките на хората.

И свещници чистеше – нови огънчета надежда да има де людете да сложат.

А попът я не хокаше дълго – винцето бе по интересно и скоро в омайни светове то унасяше божия човек.

И наближаваше последния девети ден – на зверините дни края. А децата на Маноля нейде се бяха заиграли. Из поля и гори волно тичаха те – цветя и птички ги омагьосваха с чудна омая.

А Богдана бе с тях – билки да събере за една стара жена и децата на игра да изведе. Тъй правеше тя – че Маноля самин беше – черна болест бе млада майка преди години отнесла. И на слуги той децата не даваше, че звънък смях се от детски уста чуваше само кога Богдана масивната врата отваряше и с красиви венчета в ръце им махаше.

Та тоя ден до късно се не върнаха. Смрачи се и тъмен пурпурен здрач се тежко спусна. А децата ги нямаше, и Богдана също.

Разтревожи се Маноля и тръгна да ги дири. И други тръгнаха с него. А нейде по пътя вълчи вой дочуха и кръвта им се смръзна в ужас и яд, и жилести ръце здраво чепати сопи стиснаха. В бесен бяг Манол времето искаше да изпревари и преди страшна глутница до децата си да стигне. И другите тичаха с него – гаче ли тях самите черни вълци гонеха.

А детски плач се чуваше едва-едва на тъмна поляна - тихо и призрачно страшно. Децата бяха добре, само много уплашени. Вълците ги нямаше, но и Богдана също не бе там...

Не я видяха вече. Никой не разбра що бе станало точно, децата и дума не продумваха за туй. Само мълва се носеше, че белия вълк я бе при себе си взел, че людете верна слугиня не заслужаваха още.


Дата на първоначално въвеждане: 03.09.2005 г., 07:12 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...