Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Перспективи на бъдещето. Бъдете съвършени

    Автор: Боян Боев, Борис Николов (съставители)

Перспективи на бъдещето

При една утринна разходка в разговор Учителят каза:

- Докато човек не се научи да живее добре, Бог не го допуща да се проявява. А като се научи, Бог го прави носител на Неговите велики блага.

Сега ние влизаме в нова фаза. Няма да останете в това положение. Пред вас стои едно велико бъдеще. Онези, които изпълняват Божия закон, пред тях седят хиляди велики възможности. Един ден всеки от вас ще получи наследството, останало от вековете. Всеки човек трябва да развие скритите сили, които са в него, да разработи всички дарби, които Бог е вложил. Във всеки човек Бог е вложил една основна дарба, която трябва да се развие. От тази дарба зависи неговото щастие.

Когато човек развие своето радио, ще може да влиза във връзка с напредналите Същества от Невидимия Свят.

Ако човек развие в себе си органите за дишане в етера, ще може да живее в етерния свят.

Има много тайни в Природата, които остават заключени, понеже хората не са готови.

Гениалният и талантливият човек са колективни Същества. Ще дойде време, когато всеки един от вас ще се издигне до тази степен. Човек трябва да бъде готов. Часът на всекиго ще удари и той трябва да бъде готов да посрещне този час. Срещнете ли някой талантлив или гениален човек, радвайте се. След него ще дойдат още много. Между тях ще бъде и вашият ред.

Пред вас се откроява велико бъдеще. Земята влиза в нови условия. Иде новото в света. Бъдете готови за новите условия.

Ние искаме на земята да живеем живота на ангелите. Много искаме. Той е един далечен свят. Към него отиваме. Няма по-хубаво нещо от това да имаш вътрешен Мир, да бъдеш във връзка с всички братя по лицето на земята и да се разговаряш с най-умните хора.

Един брат запита: Ще бъде ли това?

Това вече съществува

 

Бъдете съвършени

Запитаха Учителя: - Кой е новият начин за работа? Учителят каза:

- Трябва да вземем участие в Божията работа. Това значи да мислим, да чувстваме и да постъпваме като Бога. В Природата трябва да работим по новия начин, а именно – както Бог работи.

Той работи по всесъвършен начин.

Бог е дълготърпелив. Ние ще бъдем търпеливи.

Бог е всемъдър. Ние ще бъдем мъдри.

Бог е вселюбящ. Ние ще бъдем любещи.

Бог е всесилен. Ние ще бъдем силни.

Бог е това, което ни подтиква да мислим и да работим.

Паднал си духом – Той те повдига нагоре.

Искаш да умреш – Той ти дава подтик да живееш.

Не искаш да работиш – Бог отвътре ти казва: „Иди да работиш.”

Аз гледам моите мисли и разбирания да съвпадат с разбиранията на Бога. Не искам заради мен да се изменя времето, но се съобразявам с времето, което Великото Разумно Начало нарежда.

Каква е задачата на човека? Непрекъснато самоизправление и самоусъвършенствуване.

Бог е непрестанно изявление на съвършенство, а човек е непрестанно изправление на себе си в пътя на съвършенството.

Това е тълкуване на стиха: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш.” Човек непрестанно коригира своето несъвършенство в пътя си към съвършенството.


Изворът на Доброто - Последни слова на Учителя Мърчаево - 1944 година
Записал Словото: Боян Боев
Съставител: Борис Николов Варна
©"Роял-77", 1992

User Feedback

Recommended Comments

Всъщност съвършенството е по-добре да се рабира като 'да си горе", да живееш във вътрешните си вършини, докато си в света! То не е нещо застинало, не е перфекционизъм, а вътрешна издигнатост на свободната воля!

Link to comment
Share on other sites


×
×
  • Create New...