Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иви
Иви

Три правила за хранене

    Автор: Ивайло Станев

В забързаното ни ежедневие малко хора обръщат внимание на това как се храним. Ресторантите за “бързо” хранене и всички видове хамбургери и закуски са на почит. Похапването “на крак” е станало мода във всекидневния начин на живот на почти всеки човек живеещ в т.нар. цивилизован и бързо проспериращ свят. Всъщност, колко често си задаваме въпроса за това храним ли се пълноценно? Съвременната медицина се опитвва да ни убеди да мерим качеството на храната с калории, витамини и други средства на науката. Но дали това е най-важно при подбирането на нашият хранителен режим? Тук няма да се спра на въпроса каква храна да ядем. Вече е несупорим факта, че вегетарианската храна, плодовете и зеленчуците, са най-доброто, което човек може да направи за себе си. Всъщност, в настоящото кратко изложение ще посоча няколко прости правила, които независимо какво консумирате биха ви помогнали да изградите по-добър и по-здравословен начин на живот.

Малко са хората, които знаят, че храната освен добре известните химически съединения, от които е съставена, съдържа и психически невидими за научните изследвания елементи. В индийските учения тези елементи се наричат прана, китайците ги наричат чи, японците – ки и т.н. Количеството на праната в дадена храна зависи от много фактори. Един от факторите е подбора на храната, ако са плодове и зеленчуци – къде, как и от какъв човек са отглеждани, ако са готови продукти – как са обработени, кой ги е обработвал и т.н.. В съвременното цивилизовано общество няма сигурен начин да знаем, къде и как са приготвени продуктите, които използваме. Затова тук ще се спрa на един друг важен фактор при храненето, който е изцяло зависим от нас и от който също много зависи количеството на възприетата прана в организма. Този фактор е нашето психично/мисловно отношение към храната и към самия процес на хранене. Независимо от това с какви продукти разполагаме, независимо колко те са богати на прана или на витамини, ако нашият организъм не ги усвои, ние няма да придобием нищо или ще придобием малко, но с много разход на енергия. Въпроса, който си поставям тук е: как с малко разход на енергия, прилагайки прости методи и правила, да извлечем максимално много от храната, която възприемаме. Тук ще предложа три прости правила, които всеки човек може да пробва и сам да се убеди в тяхната истинност.

1. Тониране/Настройка

Много процеси в природата започват с предисловие/подготовка и завършват със заключение. Като се започне от развитието на клетката или човешкото същество (бременност – предисловие, старост - заключение), мине се през природните стихии като бурята (затъмняване/образуване на облаци – предисловие, изчистване на небето и освежаване на въздуха - зааключение) и се стигне до планетарните и галектическите процеси като образуване на нови звезди (висока температура и голяма маса – предисловие, изчерпване на водорода - заключение). Нека се опитаме да приложим един от седемте Хермесови ключа (каквото е горе – това е и долу, каквото е вътре – това е и вън) към процеса на храненето. Тогава ще се окаже, че трябва да започваме и зазвършваме процеса на храненето по специфичен начин. В нашето съвремие това рядко се случва. Човек направо от работното си място хапва нещо на крак, мислейки за всекидневните си проблеми, за работата, семейството или други някакви въпроси. Когато хранененето свърши такъв човек не само, че не се чувства физически нахранен, а остава и с едно усещане за празнота и неудоволетвореност. И така продължава към следващата житейска дейност. Какво да направим тогава, за да излезем от този омагьосан кръг? Решението е много просто, да започваме и завършваме процеса на хранене с кратка психическа настройка – формула/утвърждение. Формулите от край време са се позлзвали от различните психологически и езотерични школи като метод за психическо (себе)въздействие. Те са кратки думи, понякога изречения, съдържащи мощен мисловен и психичен заряд. Изказани наглас или наум по сътоветните правила, те могат да имат силно въздействие върху средата или върху нас самите. За да не стресна предубедения читател, искам да кажа, че на англ.език се ползва термина “affirmation”, буквално преведено – твърдение, утвърждаване, утвърждение. В България, в началото на 21 век, Пророкът на Новото Време Беинса Дуно дава прост и универсален метод/формула за психична настройка за начало и край на храненето. Казва се 3 пъти преди и след хранене и гласи: “Божията Любов носи изобилния и пълен живот”. Тя може да бъде използвана независимо от вашата религия, пол, възраст или вяра. Естествено, вие можете да използвате и такава формула, която отговаря на вашето вътрешно разбиране. Нека отново се обърна към предубеденият читател и да кажа, че идеята за цялостност, холистичност и взаимносвързаност на Битието е пряко свързана с процеса на хранене. Когато човек се обрънe към Космичният Разум (независимо как ще го наречете), точно в момента преди да започне да се храни, целият последващ процес се осмисля и разбира, съзнателно и подсъзнателно, по един много по-дълбок начин. Тялото, като един перфектен саморегулиращ се механизъм, възприема тази идея, свързвайки всяка част от възприеманата храна с Цялото, и извършва преработката извличайки от храната онези елементи и сили, от които нашият организъм се нуждае. Така храненето се превръща в един процес, в който вземат участие мислите, чувствата и действията. Само там, където тези три човешки харектеристики участват едновременно се проявява разумният и съзнателен живот. Нека с този обикновен наглед метод да превърнем храненето в съзнателен и разумен акт. Сега да преминем към следващото простичко наглед правило.

2. Концентрация на мисълта върху процеса хранене

След като човек се е настроил, той трябва да извърши самия процес на хранене бавно и с мисъл концентрирана върху храната, възхищавайки и радвайки и се като дете. Ако например става въпрос за плодове и зеленчуци, мислите могат да бъдат насочени върху това от къде и как са дошли тези велики творения на Природата, колко време Природата е употребила, за да ги създаде и направи годни за употреба от човека, колко са вкусни и хранителни, колко са животворни и т.н. Човек може да прави всеки ден малки опити да види доколко може да спази това правило. Ако поне един път успее прея цялото хранене да задържи ума си концентриран, това вече е сериозна стъпка напред. Тук отново прилагаме метод споменат по-горе - мислите, чувствата и действията насочени в една посока осмислят целият процес и му придават силно въздействие върху организма.

3. Тишина – вътрешна и външна

По време на хрененето е дорбе и да се спазва принципа на “разораната нива”. Ако искаме да посадим нива, първо трябва да подготвим нашите инструменти (формулата), после трябва да я разорем – това е концентрацията и най-накрая трябва да я засадим – това е самия процес на хренене. Сега обаче, ако искаме да имаме добри плодове (дорбите мисли и чувства са крайния резултат от храненето), трябва да спазваме тишина – вътрешна и външна – само това ще даде условия на нашите малки семенца да израстнат и да дадат своя плод. Тишината е водата, слънцето и земята за нашата нива. Тя е условието, което ще позволи на процеса на хранене да се извърши съзнателно и разумно.

В заключение искам да кажа, че ако човек разбере и осъзнае процеса на хранене на тялото, ще може по-лесно да разбере храненето в широк смисъл на думата. В широк смисъл, човек не само всеки ден храни своето тяло, но храни своят ум с мисли и своето сърце с чувства. От тези именно процеси зависи посоката на нашия живот. Ако се научим да храним нашето сърце с благордони мисли и нашият ум със светли мисли, ние ще сме решили една от основните задачи в живота си.

*направеното кратко изложение е дефинирано като есе (на френски есе – значи опит), тъй като не претендира за абсолютна истинност, а просто излага гледната точка на автора, почерпена от езотеричната литература и основана на личният му опит.

07.02.2003

Варна, България


есе на тема хранене

Дата на първоначално въвеждане: 31.08.2005 г., 16:38 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...