Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    283
  • comments
    124
  • views
    98,426

Поучителни истории от Учителя Беинса Дуно


Розалина

692 views

 Share

Сега ще ви приведа един анекдот, предаден по моему. Исуф-Али Белхами, тъй се наричал един ходжа, се занимавал с окултните науки. У него се зародила идеята, да напише една велика книга, с която да се прослави, че да стане пръв между живите. Цели 20 години той ‘’’иждивил’’’ за книгата си и когато я завършил казал: благото на моя живот дойде. Тъй както се радвал на своята книга, дохожда при него един странник наречен Муса-Един и със своята малка тояжка мръднал към тази книга. Тя изведнъж потънала във водата. Исуф-Али Белхами се хваща за главата и си казва: отиде ми книгата! Всички букви ще се заличат и нищо няма да остане от нея и започва да плаче. Защо плачеш, го запитва странникът? Той му казва: върху тази книга беше съградено моето щастие. Муса-Един му отговаря: много зле си съградил своето щастие. Книга, която може да потъне във водата не е истинска книга. Твоята книга не трябва да потъва във водата и буквите не трябва да се заличават. Аз ще ти покажа едно ново изкуство. Този странник бил от видните адепти учители. Той поставил жезъла си над водата като Мойсей и веднага книгата изскочила из водата суха, неповредена, с нито една буква заличена или зацапана. Аз ще ти покажа един по-добър път, по който ще можеш да постигнеш своята цел в живота, но за да ти покажа истинското изкуство да станеш най-видния човек в света, ето какво трябва да направиш: ще отидеш в града, ще купиш едно гърне с мляко, ще го туриш на главата си и през целия път докато го носиш ще играеш кючек. На Исуф-Али се доискало това благо, но го досрамяло да направи тъй, както адепта му казал. Той си помислил: аз, такъв виден ходжа да тръгна с гърне мляко на главата си и да играя из пътя кючек! Това му се видяло невъзможно и взел да мисли каква хитрина да намери, как да изпълни тази задача, да се добере до това изкуство, без обаче да се изложи сам в тази работа. Той дава пари на един от своите слуги и му казва: ти ще купиш едно кило мляко, ще го туриш в едно гърне на главата си и тъй ще ми го донесеш. Слугата изпълнил всичко според заповедта и донесъл млякото на ходжата. Той го взема от него и го занася на Муса-Един, който веднага познал хитрината и му казва: слушай, ти няма да ме лъжеш! Туй гърне не го донеси ти на главата си, затова, ако искаш да научиш изкуството, което мога да ти дам, ще трябва сам да донесеш едно гърне с мляко на главата си, като играеш по пътя. Взема той гърнето, което слугата донесъл, хвърля го на земята и го счупва. Ти или ще донесеш гърнето с млякото и човек ще станеш, или няма да го донесеш, но от тебе нищо няма да остане. Тогава ходжата си казва: няма нищо най-после, цели 20 години изкарах в тази работа, няма какво да се прави, ще донеса едно гърне с мляко. Взел гърнето с млякото, но понеже се срамувал много, вързал очите си с кърпа, но веднага се сетил, че не трябва по този начин, за това хвърлил превръзката и започнал да играе по пътя. Така донесъл млякото на своя учител. Учителят му казва: понеже ти пожертва своето честолюбие и своята гордост, ти си достоен за истината. Така и вие все трябва да пожертвате нещо в света. Какво трябва да пожертвате? Трябва да пожертвате онова състояние на егоизъм в себе си, онова животинско състояние, наречено още сатанинско, както и онова противоречие, онази омраза, онази завист, на които се натъквате в живота. Щом ви обиди някой, низшето съзнание идва веднага. Докато човек не може да примири тези две състояние в себе си, той не може да направи крачка напред. За това той идва на Земята, да научи тези методи, тези велики закони, по които ще може да примирява всички противоречия в живота.

Позвах Сина си

Беседа, държана от Учителя, на 14.02.1926 г. в гр. София.

„Из Египет позвах Сина си.“

(Матея 2:15)

Изключително интересна беседа.Поучителната приказна история,която съм извадила от беседата ,е само една малка илюстрация на нещата ,за които се говори в нея.

Беседата :

1.Съдържа интересна информация за значението на библейски имена ,събития.

Понякога библейските текстове са трудни и неясни.Както заради езика на писанията,така и заради множеството скрити символики. Учителят ни води умело из тоя лабиринит и ни дава азбука ,с която да четем и да разбираме.Без разбиране - как да се приложи?

2.В тази беседа се разяснява един метод на разглеждане на нещата ,който приложен ,помага да намерим отговор на въпроси,които ни(ме) интересуват.

 Share

1 Comment


Recommended Comments

Това се случи в България,по време на Школата и Всемировия Учител.

(една истинска случка,в която Учителят ни показа,как да прилагаме Новото учение)

„Беше петък.

Нападнаха го сенки-бяха дошли на „Изгрева” с автомобил,един от тях влезе в салона и го удари в гръб.Удряше без ред по главата,в пълна тишина.Удряше,удряше,удряше!

Само му рече:

-Бог и България!

Ударите спряха ,а нападателите избягаха с автомобила,който бръмчеше пред „Изгрева”.

Братята и сестрите бяха уплашени.

Поръча да донесат чай на всички и седнаха в салона.

И каза на братята:

-Рекох „Бог и България”.Имаха план да сложат бомба в салона,после искаха да ни забранят и да избият всички ни.После искаха да изгорят цялото братство.Но трябваше да стане това,за да се отбие тази вълна.Добре стана,че всичко се размина с това.

Знаеха „Бог и България” беше създадена от Александър Цанков.

И каза на братята:

-Съвремените хора казват:”Който вярва в прераждането ,ще го изхвърлим от църквата”...Когато аз живея съгласно Божия закон,дали ще ме изхвърлите от църквата или ще ме държите в нея,това не засяга душата ми.Когато аз живея при Бог,никого не мразя,старая се да обичам всички,може ли някой да ме изхвърли?Само един Бог може да ме изхвърли.Това е учението,което проповядвам.Казвам:”Деня ,в който сгрешите,вие сте изпъдени от Божествената църква,из рая.”

Двадесет дни след грубия побой за първи път изсвири на цигулката си „Марш на светлите сили”.

След време заловиха побойника и един полицай го доведе на „Изгрева”.И попита какво наказание да наложат.

Отвърна:

-Аз му прощавам.

А на извинението на побойника,каза само:

-Аз ти прощавам,но моли се Господ да ти прости.”

изт.”Петър Дънов”,Георги Гълов ,стр.131София 2007 г изд.”Импулс”

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...