Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    283
  • comments
    124
  • views
    98,425

Мисли от беседи на Учителя


Розалина

581 views

 Share

Тези мисли от беседи на Учителя Беинса Дуно,публикува преди време в сайта, наш съфорумец -Georgi_Georgiev,

Благодарна съм ,защото намирам в тях много ,над което да мисля и прилагам :thumbsup2:

·

"Всякога, когато завършвате молитвата си, накрая казвайте следната заключителна формула: "Господи, всичко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа."

Едно правило: когато човек се моли с известни молитви, всеки път трябва да прибавя и от себе си нещо.

· Винаги, когато излизате от къщи, казвайте три пъти формулата: “Учителю благи, води ме!” След това тръгнете като прекрачите прага с десния крак.

·

След Утринна Молитва казвайте следната формула: „Господи, научи ме да Те любя така, както Ти ме любиш.

· Всяка сутрин като стане, да каже: „В мое разположе­ ние е да дам ход на моите дарби и способности, които Бог е вложил в мене. Аз искам да върша Волята Божия." Кажете ли си тези думи, по този начин вие ще бъдете свободни от всякакви слабости.

Всяка сутрин прочитайте по три стиха от Евангелието от Йоана и всичко ще отмине.

· За да ви вървят работите добре, всяка сутрин, като станете от сън, турете ръцете си на горната част на главата си и кажете в себе си:

„Господи, искам да Ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух!”

· Всяка сутрин може да изговаряте следната формула:

„Господи, да получа това, което си предвидил за мен през този ден. Да изпълня работата, която си определил за мен през този ден.“

Как да се молите?

Ще се молите прави, с отворени очи, с отворени ръце, гледайки направо, в посока, перпендикулярна на челото, на изток.

Първо ще се молите за необходимото , без което в дадения случай не можете. Ще поставите само едно желание. Ще се молите бавно, с ясно изречени думи и с разположение на духа.

Не използувайте дълги молитви. Те не омилостивяват господа.

Не четете постоянно една и съща молитва. / Допуска се изключение само за молитвите, дадени от Учителя за всеки ден./

Помнете, че да се молиш “означава да се освободиш от всичките отрицателни мисли и чувства и така чист да се явиш пред Бога.

Наставление: никога не излизай вън от границите на възможното. Не искай за себе си, ни за другите това, което не знаеш дали ще им е полезно или вредно. Не настоявай за това, което веднъж ти е отказано. Где знайш, може би в него се крие твоето добро. Никога и никъде не упорствувай против истината. Никога и никъде не се колебай в добродетелта. От человек двоеличен се пази, от твърдоглав, упорит, горделив и щеславен стой на страни. Първото си впечатление, първия съвет на твоя Ангел Хранител пази. Това, което ти каже за другите, дръж го за истинско мерило. От първият глас на съвестта си се не дели. Не принуждавай душата си в това, което й е поначало противно. Не работи против собствената природа на твоя дух, защото ще пострадаш. Вълкът овца да направиш не се труди, понеже е вън от границите на твоята възможност. Овцата в устата на вълка не давай. Не изменявай убеждението си за хубавия изглед на нещата, защото в тях се крие змийска отрова. Кога ти говори някой за любов, питай го какво иска, дали кожуха ти или душата ти. Ако се оправдава, помни, че и двете ще завлече. Правило на живота си дръж, че всякой, който се старае да се оправдава е виноват, защото правия в сърдце няма нужда от подобна защита. Всякой, който ти се мажи знай, че иска да те подкопай. Всякой, който ти се показва повече, че е повече от това, което виждаш знай, че иска да те възсяда. А всякой, който се дига повече от тебе знай, че мисли да те управлява. На превзет человек съвет не давай, на хитър услуга не показвай, а на зъл дума не казвай. Знай, че качествата на нещата винаги си остават такива, каквито си са. Злото в добро не можеш да преобърнеш, но можеш да го заместиш. Затова в борбата с него не мисли, че ще го уничтожиш, защото е невъзможно. Свободен ако искаш да си в добродетелта стой, тя ще ти е щит неразрушим; в нейните крепости ще си винаги защитен. Помни сега това, което ти казвам и ще си блажен. ·

Бъдете весели. Аз казвам така: Не премахвайте усмивката. Никога не премахвайте усмивката на вашето лице. Винаги в най-тъжното си състояние все да се забелязва ед­на усмивка, защото ако не се усмихнете, иде по-лошо.

Любовта се усмихва на всички без изключен,3ие.

Когато някой се усмихва, аз се радвам, защото тази ус­мив­ка е подобна на сутринния зефир, на зората. Усмивката уве­личава човешкия капитал.

Винаги се усмихвайте, не бъдете сериозни. Да бъде човек до­волен, когато всички са доволни, това е в реда на нещата. Но да бъде доволен при недоволни хора, това е изкуство.

Когато влизаш където и да е, ограждай се, прави мислено светли кръгове около себе си и дълбоко дишане; чак след това влез, защото всички лоши влияния се премахват и така всичко се урежда.

Вложете любовта в себе си! Не говорете излишно! Никой никого да не критикува! Да дойде любовта вътре във вас! Само тогава ще бъдете силни и красиви! Щом се научите да обичате, няма да остарявате, ще бъдете вечно млади.

Окултистите казват: Ако искаш да бъдеш силен, не говори за хората, защото в момента, когато започнеш да говориш, влизаш в свръзка с неговия дух и се заразяваш с лоши мисли. По-добре е да мислите добро за хората, отколкото лошо, защото инак себе си повреждате. Онзи, когото одумвате, психологически се ползва. Нали Господ казва: Като си богат, дай от своето; колко имаш печалба? – 10,000. – Дай половината. Когато говорим добро за някой човек, Господ него хване и му рече: Колко спечели? – 20. – Дай половината на оня, който мисли добро за тебе. Когато говорим добро за другите хора, ние печелим, а когато говорим лошо за хората, те печелят. Такъв е законът.

Ученикът знае, че който говори добре за хората, повдига себе си; който говори лошо, сам се понижава. Прилагайте този закон, без да се смущавате. Ако го прилагате, всичките ви мъчнотии и страдания ще изчезнат. Това е един от най-великите закони на живота. ·

От най-дълбока древност на учениците се е препоръчвало мълчание, докато развият в себе си деликатност, внимателност, да разбират где какво да говорят. Всеки ученик, който е постъпвал в школата на Питагора, е трябвало цели три години да мълчи. Мълчанието е било първото качество, което ученикът е трябвало да развива. ·

Каквато работа да започне, каквото изкуство да изучава, човек непременно трябва да прилага тия три закона: закона на мълчанието, на търпението и на вярата. ·

От 9/22 септември да се прилага закона за десятъка. В прилагането на този закон вие ще калите вашето сърце, ум и воля. Какви ще бъдат резултатите от прилагането на този закон, това ще видите след хиляди години.

·

Не говори за това, което имаш да направиш, като го направиш, тогава говори за него. Не говори за нещата преди да си ги направил, иначе ще те спънат. ·

Та казвам: Не се старайте да правите някаква добрина, но обичайте истината. Всеки човек, който иска да го обичате, вижте има ли някаква истина в него. Обичайте истината, това е доброто. Това е пътят за саморазвитие. И се радвайте на себе си. В себе си дръжте истината. За да бъдете обичани от Бога, непременно истината трябва да бъде във вас. Щом истината е във вас, Бог ще ви обича и вие ще Го обичате. Казва: "Възлюбил е истината в човека". Някой иска да бъде обичан от Бога. Щом истината е във вас, Бог ще ви обича. Щом истината не е във вас, Бог няма да ви обича

Казвам: Ако искате Бог да ви обича, истината трябва да бъде във вас. Ако искате другите да ви обичат, истината трябва да бъде във вас. Този, който иска да го обичате, истината в него трябва да бъде. ·

Трябва да се пазите от две неща, които Господ не прощава: лъжата – бяла и черна. Пазете се от лъжата. Можеш да излъжеш само онзи, когото не обичаш, защото щом излъжеш някого, Любовта изчезва. В Любовта няма абсолютно никаква лъжа. Това е абсолютен закон. Щом кажеш лъжа, ти остаряваш. В Духовния свят нашите лъжи са

като камъни, които спъват пътя на духовете и затова ни съдят за лъжата. За да има човек Божието благословение, не трябва да лъже. Като излъже, оттегля се Божието благословение, подкрепата от Небето, от Светлите същества. Божественото в човека може да го повдигне, но първо човек трябва да се освободи от лъжата. Стъпите ли там,

дето е кракът на лъжата, ще умрете.

Една сестра попита: „Какво нещо е смъртен грях?“

Лъжата е смъртният грях!

Едно правило: като отидеш при един човек, намери в него една добра черта;държиш ли я в ума си, ще имаш една отворена врата. Сега пък вие търсите отрицателни черти в него.

Христос е дал едно определение на свободата: Това, което не искаш да ти правят другите, не го прави и ти на тях. Това правило трябва да бъде вътрешен наш закон. Трябва да говорим и вършим онова, което дава свобода на другите ·

Но на вас искам да ви кажа нещо, от което да се ползвате. Никога не се спирайте да гледате безобразни работи. Това е едно правило. Виждаш някой човек си счупил колата, не се спирай да го гледаш. Ако си майстор и можеш да я поправиш, иди помогни. Но ако не си, замини си, не е твоя работа. Карат се двама души, не се спирай да слушаш, как се карат и защо се карат. Ако можеш да уредиш работата, спри се и я уреди, ако не можеш, не стой, мини и замини. Минаваш покрай някоя нива неорана, не се спирай да питаш защо не е изорана. Ако можеш да я изореш, изори я, ако не, мини и си замини. Минаваш покрай някой беден човек, не се спирай да го гледаш, колко е окъсан. Ако можеш да му помогнеш, спри се ·

Сега ще направя една забележка. Всички ще бъдете смели. Когато един човек хули името Божие, ще му кажете, че това не трябва да го прави. Когато се отнася до вас, мълчете, тогава може да мълчите, но когато дойде да хули Бога, там ще говорите. ·

Стойте на мястото, където БОГ ви е поставил. Всички вие трябва да научите великия закон на търпението. ·

· Обещание

Ученикът всякога трябва да удържа на обещанието си, за да развие устоите на своя характер.

· Главата.

Главата на ученика трябва да е винаги изправена, а не наведена. Когато тя е наведена, лесно се възприемат отрицателните мисли и на строения. А когато е изправена, той се свързва със слънчевите енергии и положителното в живота.

· Погледа

За да бъде работата ви успешна, лъчът, който излиза от очите, трябва да бъде насочен нагоре, над плоскостта. Отправен ли е надолу, каквато работа предприемате, ще върви назад. Ако учиш нещо и гледаш към земята, нищо няма да придобиеш; ако мислиш и гледаш към земята, мисълта ти ще остане безплодна. Друг е въпросът, ако главата ти е надолу, а погледът нагоре, над плоскостта. ·

· Интуиция.

Ученикът трябва да се вслушва в своята интуиция и да пази първата мисъл която му идва. Тя ще го заведе в пътя, където няма разбойници.·

· Коригиране.

Когато ученикът иска да направи някому нещо, той сам трябва да се постави в същото положение. И ако намери, че е добре, тогава да го направи. Така той се коригира. ·

· Истината.

Има една истина, която съгражда, и друга, която руши. Когато ние забелязваме, че една истина идва да събори, ние я въздържаме. ·

· Съмнение.

Когато ученикът се съмнява, той се демагнитизирва и тогава изгубва тази естествена привлекателност, която е имал. ·

· Не се занимавайте с миналото, мислете само за настоящето! ·

· Закон е, че каквото мисли човек, това ще направи; затова да мисли винаги хубавото.·

· Благоразумие.

В живота на ученика се изисква благоразумие! Ученикът избягва всеки спор.Благоразумието е дъщеря на Любовта и Знанието.

· Алфата и Омегата на нещата е даблагодарите. ·

· Когато човек е доволен от живота си, винаги разположен и благодарен, той е отворен за небе­то и затворен за злото. ·

· Това, което човек постоянно мисли, ще дойде, и това, което постоянно отрича, и то ще дойде. Ако помислите, че ще забогатеете, ще забогатее­те, ако помислите, че ще загазите, ще загазите. Ако мислите, че ще се разболеете, болестта ще дойде! ·

· Всеки ден трябва да правите по едно малко добро. Има програма, която определя колко добро трябва да правите на ден и на колко души да помогнете.

Като ученици от вас се иска малкото, микроскопическо усилие да направите едно малко добро. То може да ви отнеме една минута или една секунда, но от него ще зависи вашето бъдеще. При това опитайте се да го направите първо на онзи, когото не обичате. ·

· Но някой път във вас се заражда идеята: „Че какво ме ползва, че правя добро?“ Вие не разбирате. Единственото нещо, което остава във вас след всички перипетии, това е доброто. Аз правя доброто, понеже то ще остане в мене. ·

· Ще ви дам една програма за работа през цялата седмица. В понеделник, като ден на месечината, ще очистите къщите си, ще измажете стаите, ще измиете дъските, ще разтребите всички разхвърлени работи. Във вторник, ще идете да копаете, ще сечете дърва - той е ден на Марс, ден за активна работа. От когото имате да вземате пари, ще ги вземете, а комуто имате да давате, ще ги дадете. В сряда – ще учите. В четвъртък, ще се позанимаете малко със своя характер, как да го облагородите; през този ден ще обиколите и своите приятели. В петък ще се занимавате малко с Любовта. В събота, ще идете на църква, ще се помолите на Бога, ще разсъждавате за Божествени работи. И най-после, какво трябва да прави човек в неделя?

Всеки ден, обаче, трябва да има определени часове за работа.

И всичките ви нещастия в живота произтичат от това именно, че сте разменили дните и часовете за работа. Всякога, когато се предприеме една работа не навреме, има загуби. Всички работи, в каквото отношение и да са - в наука, в търговия, навсякъде, трябва да стават в точно определеното за тях време. ·

· Ако бихте знаели тщеславието, лицемерието, любопитството, какви последствия произвеждат в организма, не бихте ги помирисали. Своенравието – също. ·

· Човек трябва да регулира чувствата си. Когато се намираме в областта на чувствата страх, тревоги, безпокойства и пр., хората черпят от нас повече енергия; тя се поглъща от тях.

· Някой път някой иска да си спомни нещо. Туря си петте пръста на средата на челото и се концентрира. 41.26-10

· Никога не мисли за погрешките на другите, ако искаш да се облагородиш. Никога не отлагайте, никога не изоставяйте започнатото. Не имайте лошо мнение за себе си.

Кажи: "Способен съм аз да направя това, способен съм!"

· Плашите ли се постоянно, вие разстройвате аурата си, тогава и силата ви не може да се прояви. Няма да допускате страх в душата си! Няма да допускате да ви се обели кората! ·

· Тръгнете по Божествения път. Обичайте Господа. Но как? - След като се нахраните, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за хляба, който ми даде!” След като пиете вода, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за водата, която ми даде!” След като изгрее слънцето, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за светлината, с която ме озаряваш!” Чувате песен, музика, виждате художник да рисува, кажете: “Благодаря Ти, Господи, че ми даваш възможност да виждам всичко, което ме заобикаля.” Срещнете ли лош човек, кажете: “Благодаря Ти, Господи, че разбрах какъв не трябва да бъда!” Един ден вие много ще благодарите за лошите хора. ·

· Изпълнете онова, което сте обещали. Аз говоря за една любов, която произтича от обещанието. Любовта, която действа във вашите сърца, е любов да изпълните вашите обещания, които сте дали. Вие сте обещали да мислите добре, че при всичките условия, всякога ще имате необятна светлина във вас. Това сте обещали. Второто обещание: Всякога ще бъдете тъй щедри, че към всички ще бъдете еднакви в чувствата си. И трето: Всичко, каквото ви се каже, ще го направите. Тези трите неща са, които сте обещали. Това е, което аз зная. Проверих тия работи и ги намерих, документи има, прочетох всичките документи, седят, какво сте обещали. Много хубави обещания, но забравили сте обещанията си. Бог е дух, за да изпълним обещанията си. Когато изпълним обещанията си, тогава ние ще го познаем, както сме и познати. Тогава Божията Любов ще ни се изяви. Като четете Евангелието, законът е един и същ. Казвам: Сега на земята всеки да изпълни обещанията си. Една дума не слагайте като закон. Всеки да постъпи според своя закон, който има. Никого от вас не съдете другиго. Може да съди, който е сложен за съдник. Христос казва: "Син человечески не дойде да съди, но да спаси хората". ·

· Но защо не дойдохте да ми отворите, преди да допра ръка до вратата?" - „Такъв е законът на Земята - каза Учителят. - Трябва един да поиска и друг да му даде, трябва един да похлопа, за да му се отвори. Детето трябва да проплаче, за да дойде майка му. Между вземането и даването има хармония. Само когато единият поиска и другият му даде, тогава се проявява любовта. Ако единият не иска, а другият не му дава, тогава любовта не може да се прояви. Това е своего рода насилие. Затова трябва да почукаш, за да ти отворя." ·

· Законът е такъв: Слабият, като дружи със силния, силен става. Глупавият, като дружи с умния, умен става. Онзи, на когото сърцето не е топло, като дружи с онзи, на когото сърцето е топло и неговото става топло. С какъвто дружиш, такъв ставаш. ·

· Любовта казва и друго. Търпението е пътят, по който тя може да дойде в човешкото сърце – дълготърпението създава условия да се прояви Любовта. Без търпение Любовта не може да дойде у нас, то е първото основно качество – авангард на нейното идване. Когато усвоите туй търпение в неговото широко разбиране, вие ще видите, че то е голяма сила в ръцете на смелия, на решителния човек – такъв човек има велико бъдеще пред себе си.

Сега, ще оставя думата благосклонност – тя е положителната, активната страна на Любовта, когато дълготърпението е пасивната, съхранителната страна, при която имате да издържите известен товар.

Благосклонността е Любов, готова да гради, да направи услуга някому, комуто и да е. Срещнете един просяк, иска да му направите известна услуга – направете я. Един ваш приятел има благородни черти, иска да му направите известна услуга – направете му я, макар той и да не е от вашето убеждение и вяра.. ...важно е за мен дали съм приготвен, дали мога да изпълня онзи основен закон, който Любовта ми налага – мога ли да бъда търпелив, както тя иска, мога ли да бъда благосклонен, както тя желае. Това е нужно за всекиго едного, за целия свят, за онези, които действително имат сърце. Онези, които не разбират това, тях ще оставя. ...Повтарям: за да израстат вашите духовни ръце, трябва непременно да имате търпение и

благосклонност. ·

· Когато човек е доволен и благодарен, тръгва му! Когато някой има противоречия, да мълчи и да не мърмори, за да не знаят духовете къде му е слабосттa

· Не мисли за своите грехове и кусури, за своята сиромашия, за слабостите си, за да се освободиш по лесно от тях. Не мисли за лошото, за да не го привличаш. ·

· Чрез мисълта си човек събира енергия, от коя­то съгражда своето умствено тяло, което отнася със себе си в другия свят. Безсмъртието е умстве­ното тяло на човека. ·

· Когато сте внимателни да не навредите на никого с вашите мисли, чувства и думи, тогава освобождавате място за самия Господ Бог, за да дойде и да се всели във вас

· На първо място вие трябва да развивате вашите способности, вашите таланти. Каквато и малка способност да имате, непременно гледайте да я развивате, защото до известна степен от нея зависи проявата на вашия живот. Живата Природа ще работи върху вас именно чрез тази способност. ·

· Пита ме някой: „Дали прогресирам или не?“ Ако го похваля или ако го укоря, ще му направя зло. Ако го похваля, ще дойдат лоши духове и ще кажат: „Има какво да се обира!“ А пък ако го укоря, те ще кажат: „Той е от нашите, да отидем при него и да му дадем съвет.“ Детето нито го хвали, нито го укорявай.

· При истинската любов двойникът не се размества. Някой път, като сънуваш нещо тревожно, можеш да се събудиш рязко, двойникът може да не се намести и тогава целият

ден си неразположен. Когато двойникът ти не е наместен правилно, ти си неразположен, раздразнен, пуснал си пояса си и търсиш повод да се караш. За да се намести двойникът правилно, сутринта, като станеш, ще се помолиш и ще си разположен. Защо човек трябва да се моли? Молитвата не е нищо друго, освен метод да се намести двойникът, за да можещ да възприемеш нещата правилно.

· Думата “АУМ” (“ОМ”) е свещена, останала от една възвишена култура. Аум, Амен, Амин, Ом е една и съща дума с много мощно въздействие. Целият Всемир си служи с нея. Ако често я произнасяте, дори и несъзнателно, ще опитате нейната сила. Тя съдържа всичко в себе си. Това е ключът, с него ще отключвате всички врати. ·

· Благодари на Бога за доброто и за злото. Тогава Бог ще превърне злото в добро. ·

· Когато почувствате, че не знаете добре накъде сте и мислите ви са объркани, запейте “Мисли, право мисли” и ще видите по-добре пътя. Когато си помислите, че никой вече не ви обича, запейте “Бог е любов” и нищо няма да ви липсва, защото Бог никога няма да ви изостави. Когато се почувствате изтощени или болни, запейте “Сила, здраве е богатство” и ще почувствате прилив на сили. Когато се почувствате разстроени, запейте “При всичките условия на живота не губи своя мир”. Ако намирате, че животът ви е мрачен и безрадостен, запейте “Красив е животът на нашата душа”, а когато сте щастливи, благодарете с песента “Благославяй, душо моя, Господа”. Ето ви един метод и цял магичен инструментариум! Възползвайте се! ·

· Правило е: ако иска човек през целия ден работата му да върви добре, той трябва като стане сутрин да си потананика, да си попее, поне 15 минути. Без музика човек нищо не може да извърши, всички негови усилия в каквато и да е насока ще бъдат напразни, ще бъдат парализирани. В този смисъл пеенето подразбира реализиране на нещо. За онзи човек, който възприема музиката, нещата стават бързо, за онзи, който не я възприема, нещата стават бавно. С помощта на музиката положението на човека може да се подобри най-малко с 50% във всяко едно отношение. Затова, той трябва да живее в музиката, да си служи с нея, ако иска да има успех в живота си.

·

· 93. Когато искаш да помогнеш на някоя душа, кажи си: "Господи, нека Твоят светъл Дух благослови всичко онова, което тази душа може да възприеме и да го ;обработи в себе си."

· 72. "Жив е Господ, Който е днес между нас." Учителят е казал, че това са най - силните думи на света и може да се кажат само с чистота съвършена.

·

· 7. За да ви вървят работите добре, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете:

"Господи, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичкия си дух." ·

· Щастието ще дойде само тогава, когато вие се откажете от себе си - и то от там, откъдето никога не сте го очаквали.

· Работиш ли за изправлението на своя живот, Господ ще те слуша и ще отговаря на молитвите ти.

· 29 април

· Онзи, който едновременно ви показва погрешките и ви хвали, той е истинският ви приятел.

· Думи на Вечността

"Учителю благи!" Нека тези думи се запечатат в ума ви за вечни времена.”/стр. 29/

· В петъчен ден няма да готвите и да ядете готвено. Може само хлебец с малко маслини или хлебец с малко плод. Може да изберете един от петъците в месеца, в който нищо да не ядете. Ако някому се наложи, че не може да пости един петък, тогава следващия месец ще пости два петъка. Никому няма да съобщавате кога ще постите или кога постите или сте постили. Някои от вас, които могат, нека постят 40 часа, но най-малко 24 часа пълни. Всеки да пости. Един ден в месеца никак не е много. Това са колко петъци в годината?·

· 48. Никой не може да свърши една работа, докато уповава само на себе си. Когато работиш кажи: "Господи, помогни ми да свърша работата си, както Ти разбираш." След това кажи: "Господи, сега пък аз в Тебе ще свърша своята работа. И като свърша своята работа в Тебе, Ти ще се произнесеш за нея." ·

· 80. Когато срещнеш, когото и да е, обърни ума си към Бога и кажи: "Господи, да се прояви тъй, както Ти Се проявяваш."

· Днес Христос се обръща към вас, както към Петър, и ви пита: „Обичате ли Ме?“ – „Ти знаеш, Господи, че Те обичаме.“ – „Тогава пасете Моите агънца.“ От това, как ще ги пасете, познаваме каква е била вашата любов. Кои са вашите агънца? – Това са вашите добри мисли, чувства и постъпки. Те са резултат на Любовта, която живее в душите ви. Бог е вложил Любовта във вас.

· Казано е: „Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие.“ Това значи: ако не станете чисти, не можете да влезете в Царството Божие. Тук под деца се разбира чисти по сърце. Човек трябва да носи в себе си качеството на детето – Божествената Чистота.

Пътят на Царството Божие е Чистотата.

· Като се говори за смирение, това подразбира човек да се откаже от грандоманията, от лакомството, защото смисълът на живота не е нито в многото, нито в малкото. Човек трябва да има само това, което му е нужно за даден случай. ·

· Вие само пожелайте да служите на БОГА и условията, и случаите ще дойдат сами по себе си. Всеки ден ще ви се нарежда, стига постоянно да храните това желание.

·

· (Въпрос на сестра към Учителя)

- Колко съм благодарна за всичко, което Небето прави за мен. Желая да

работя върху себе си и да слугувам на Бога. Дайте ми някои упътвания за това.

- Трябва да се радвате! Радостта обновява човека, а при скръбта той

много харчи.

· Когато имате да свършите важна и сложна работа, кажете: “Учителят е светлина за нас и ние сме силата на неговата десница”.

·

· Ще ви дам едно мото: първо поставете пръстите на дясната ръка върху палеца на лявата и ги движете от основата към върха, като казвате: „Господи, да възрасне в мен всичко онова, Божественото, което е вложено в мен преди създание мира.“ Това мото ще изговорите три пъти. Като го повтаряте всяка сутрин, ще видите какъв голям резултат ще има.

· Само онзи може да има успех в работата си, който всяка сутрин отива до извора на живота, да почерпи сила и енергия за през деня. За да работи с успех, човек трябва да разбира законите, които определят работата.

·

· Един белег,че ангел се е вселил в човека е, че човек става внимателен с всички.

· Сутрин, като станеш, кажи си: „Бъди добър, бъди справедлив, бъди честен, отнасяй

се добре!“

·

"Праведният чрез вярата ще бъде жив" - когато се намерите пред най-големите мъчнотии в живота си или на върха на най-голямата опасност, кажете си тези думи, този стих от Евангелието, направете опит, тези думи са Божествени.

· Когато ви сполети най голямото нещастие в света, кажете: "Това най-голямо нещастие е илюзия."

Без страх. Когато дойде злото, то внася страх. Ученикът трябва да си каже: Без страх! С това той подразбира: Бог е по силен.

· Любовта не се обижда. Как да се справи човек с обидата, която му е казана?

Нека да не я повтаря, да не я казва никому!

· Някой път страдате. Защо? Защото сте казали нещо, което не сте направили. А пък друг път се радвате, защото сте казали нещо и сте го направили. Божественото е: като кажеш, да го направиш.

Източната школа.

На ученика от източната школа са създавали изкуствени изпитания, и той ги е издържал; а сега на ученика не се създават освен естествени изпитания, и той на реда си трябва много добре да ги издържи. Дойде някой и те нагруби: бъди герой, приближи се до него и кажи му с Любов: „Пак ела в моя дом!“

· Има ли някакви противоречия, да си каже: „В името Божие всички тези противоречия и препятствия, сложени на пътя ми да ме спъват, да отидат по местата си!"

· Като дойде смущението, пейте. Вместо да плаче и да се вайка, човек нека да пее.

· Ако ти си неразположен духом, мъчно ти е, нападат те най лоши мисли, седни, остави всичко настрана и кажи: „Бог е виделина, Бог е светлина“

· От вас се изисква самообладание. Ако сте неразположени, за да запазите мира си, кажете си: "Аз живея в света на пълната хармония. Обиколен съм от Разумни и Възвишени Същества, които са готови да ми помогнат."

·Да кажем, ти си неразположен. Някой път си неразположен. Тогава съединете палците и показалците на двете си ръце. Щом поставите така ръцете, вече имате геометрическа хипербола.

· Дошло е някое страдание; кажи си: „Ще изпълня Волята Божия!“. Веднага делото се прекратява и страданието престава.

· Когато се намираш в голямо изпитание, кажи си: „О, тъмна нощ, която приготовляваш светлия ден, който иде!“

· Ще ви дам и една формула за страданието: когато си неразположен или в мъчнотия, кажи си: „Бог ме обича, и аз Го обичам. В Бога всичко е Добро.“

Когато нямаш симпатия към един човек, кажи: „Господи, и тук искам да те видя.“

·

Оръжия срещу дявола са: молитва, светли мисли, пост, доволство, мир, копнеж по Бога.·

Не вярвайте в злото, за да не го привлечете”

·

Дяволът казва:ако не умееш да лъжеш, изключен си от моята школа. Ангелът казва тихо: говори само Истината...само тя носи Мир и Хармония

·

Там където има гняв, омраза, критика, ревност – там е школата на дявола. · Враговете в света са привидни - те изпълняват само такава роля.

В благоприятните дни ще работиш, в неблагоприятните няма да работиш. Това е закон, а не суеверие, както някои мислят. Ако не си разположен, и работата ти не върви, остави я временно или я промени. ·

Първи закон е на страданието. Втори закон е на изкушението – духовете ви изкушават чрез хората. Трети закон е на Божественото благословение.

“Да наеме работници”, стр. 349; 5

Когато ти е тежко, когато си неразположен, когато имаш някоя голяма мъка, намери някое вековно дърво, облегни се на него с гърба си и кажи: „Моля те, вземи моята скръб, моята тягост, дай ми своето спокойствие!“Защото дървото е спокойно, бурята и градушката не го вълнуват. Ще стане преливане на магнетизъм, на живот от дървото в човека. А дървото лесно се справя с човешката скръб.

Ще ви дам метод за помирение с онзи, когото не обичате: намерете трети човек, когото той обича.Нека този човек стане посредник между вас.

Дойдеш ли да извършиш някое старо изкушение кажи си :Това ми е непотребно, минал съм вече през тези състояния и сега търся новите условия”

Каквато погрешка направите, кажете: „Господи, направих тази погрешка, ще я поправя, дай ми време. Не съм живял както трябва." Това е човешко, това е християнско. „Погрешките, които съм ги направил, ще ги изправя!" Всеки човек, който така се приближава при Бога, Господ ще му даде време и съдейства­ вие да изправи погрешките си

Едно правило: не обичаш някого; давай му хляб. Ако на онзи, който не те обича, не му дадеш хляб, ще се помрачиш.

Докато не простите на ония, които не ви обичат и ви причиняват `пакости, никакви стихове и формули няма да ви помогнат, никакви школи, наука и магия няма да ви спасят.

Значи ако те ругаят, ти си създал това ругаене; ние сме причина хората да ни хокат. Като дойде хокането, да кажеш: „Благодаря ти, Господи, много малко си ми дал. Аз заслужавам повече.“Който иска да бъде съвършен, така трябва да прави.

Лошите мисли затварят вратите за Духовния свят. Как ще изпъдиш една мисъл или едно чувство? Ще привлечеш една по-силна мисъл или едно по-силно чувство, с които да заместиш нечистите мисли и чувства. Остави чистата вода да изпъди мътната. Значи когато ти дойде една лоша мисъл, тури насреща ¢ една добра. Когато ти дойде на ум да откраднеш нещо, тогава иди и подари нещо на някой сиромах.

Не се обезсърчавайте и не си внушавайте, че от вас нищо няма да стане. Напротив кажи: „От мен ще излезе повече, отколкото очаквам!“ Като работите за Бога, ще бъдете силни; имате ли вяра, капиталът е вътре във вас

Ако те настигне мисълта, че това, към което се стремиш, е невъзможно да се постигне, тогава изговори следните думи: „За мен е невъзможно, но за Бога в мен е възможно!“ Защо ще казваш, че ще оставиш за някое друго прераждане, не се знае дали тогава ще имаш такива благоприятни условия; сега си свърши работата. Например някой работи с цимент и оставя работата за утре, но на следващия ден се изменя температурата и тогава не би могло да се работи с цимент. Когато всичко ти протече напред, когато ти потръгне, тогава бъди нащрек, защото ще ти дойдат големи изпитания. Когато ти идват пречки, тогава си в безопасност.

Всяко добро начинание се предшества от тъмнота и противоречия. Защото като дойде Божест вената светлина, нашата светлина потъмнява и вече се намираме в тъмнота.

А ти казваш: „Как да обичам?“ Както Христа! Ще кажеш: „Христос можеше и аз мога! Любовта е само тази, която може да издържи всички безконечни грехове на хората и да ги повдигне.“ Моето определение за Любовта е: ако любовта ти може да заличи вътре в теб твоите погрешки и погрешките на твоите ближни, това е Любов. Значи няма да се спреш на греховете на хората

Този, който ви мрази; този, който ви прави пакости - вие сте направили някога нему същото, ето защо трябва да го обичаме, за да загладим и изправим стореното по-рано.

... Не, думите на Христа са иносказателни. Да обърнеш и другата си страна на онзи, който те удари това значи да запазиш присъствие на духа си, да не отговаряш със същата мярка. Това значи възпитана воля! Ако можеш да проявиш самообладание, ти си издържал изпита си

 Share

1 Comment


Recommended Comments

Продължение -част 2

... Не, думите на Христа са иносказателни. Да обърнеш и другата си страна на онзи, който те ударил, това значи да запазиш присъствие на духа си, да не отговаряш със същата мярка. Това значи възпитана воля! Ако можеш да проявиш самообладание, ти си издържал изпита си. Като станеш тих и спокоен, като че нищо не се е случило, кажи на този, който те ударил: “Аз издържах изпита си, да видим сега как ти ще издържиш своя.”(55, с. 207)

· Страданията могат да се неутрализират. Как? Обикновено физическото страдание се неутрализира с психическо. И обратно: психическото страдание се неутрализира с физическо.

· За пример, хваща те ревматизъм в коляното. Защо те хваща в коляното? Защото си престъпил добродетелта, нищо повече. Добрите думи се кредитират от краката. Заболи те лакътя, престъпил си правдата. Затова ръцете ти страдат. Защото правото все с ръцете го правим. Ще подпишеш правото с ръката, ще гот дадеш някому. Не гледаш както Господ иска, ще те заболят очите. Не слушаш както трябва, ще заболеят ушите ти. Не говориш както трябва, ще те заболи устата. Ще те заболи гърлото. Не мислиш както трябва, ще те заболи главата. Не обичаш хората, както трябва, ще те заболи корема. Сега някой дойде и казва: Не зная отде се яви тази болест. Боли го коремът, аз зная откъде е дошла.

· 18 декември

Да сторите иска Господ добродетели, добри дела, да се раздвижите добре, за да оздравеете. Защо сте болни? Защото сте ле­ниви. Схванати сте в краката, в сърдцето, в ума, в очите, в устата, а само знаете да искате от Господа: "Дай ми, Господи, това и онова!" Искате 1 ос под да ви слугува. Да, но вашите крака и ръце ще се схванат. За­що ви болят нозете? Нямате Добродетел. Защо ви болят ръцете? Правдата ви липсва; те са ви дадени да ги движите в добро дело. Не работите Добро - ще страдате. За­що ви болят ушите? Липсва ви Мъдрост. Защо ви болят очите? Нямате Виделина. Ако устата ви боли - нямате Любов; ако ви болят зъбите - също; ако ли главата -нарушили сте Истината, няма я във вас. С всички тези удове трябва да вършите доб­ро за Господа, а вие вършите противното.

· “Какво да правя, като не обичам даден човек?” – Ще възприемеш Любовта в себе си като творческа, строителна сила и ще го обикнеш. Бог го е създал, поставил го на някаква работа, а ти не го обичаш! Ако не беше нужен, нямаше да съществува. Всичко, което Бог е създал, е потребно и на мястото си. Бог казва: “Аз творя и доброто, и злото.” Да се радваме, че е така, защото Той знае къде да приложи доброто и къде – злото, но човек не знае къде и как да ги прилага.(23, с. 172)

· 29 февруари

Имате някой лош навик. Когато дойде този лош навик, вие започнете да броите: едно, две, три, четири - до тридесет, чети­ридесет, петдесет; докато изброите, ще ви мине това лошо настроение. Като броите ще си казвате: "Ето как днес веднъж из­търпях малко, не се разгневих толкова; утре два пъти ще се въздържа да не излъжа; други ден три пъти ще се опазя да не одумвам". И така проявите на всеки порок ще се намалят по една, две, три и пр., додето той изчезне. Ако не можете да говорите добро за хората, днес ще си турите в ума, че ще говорите добро, утре ще направите добро за някого, друг ден ще го избавите от зло и така доброто ще се увеличава пос­тепенно във вас.

· 5 февруари

Днес повечето хора се намират пред тре­тото посвещение. Около всеки човек Про­видението изпраща не ония, които го оби­чат, но ония, които не го обичат, които му мислят зло. Те се трупат около него и го докарват до ужас. Той настръхва от страх и се обръща към Бога с молба да го осво­боди от тия неприятели. Не, докато не им прости, той няма да се освободи от тях. Той трябва да ги погледне спокойно, с Любов и да каже: "Заради Бога прощавам на всички".

· 7 декември

Ако вашето дете плаче и вие вземете горната част на ръката му, доближите я близо до устата си и му духнете, болката на детето ви минава. Но ако при подобни случаи ти свиеш долната си устна и я из­дадеш навън, ти си опетнил вече ума си. Всяко твое неправилно движение на ръка­та или на устата опетнява ума ти. А тези действия влияят. Ето защо, всяко действие на ръката, на очите, трябва да бъде строго определено, да става по всички Божестве­ни правила.

· 91. Когато обидиш някого: "Господи, прости ми, че не Те послушах!"

· 13. Каквото добро или зло да ви се случи, веднага произнесете в себе си тази формула и вижте, какво ще стане в душата ви. "Господи, аз Те благославям хиляди и милиони пъти."

· 59. За възстановяване връзката с Бога: "Господи, досега живях нередовен, неправилен живот, никога не съм говорил Истината. Помогни ми да изправя живота си и да вървя напред."

· 71. "Любов и съгласие." Учителят е казал, че мъж и жена, когато се карат, или други някои, ако кажем тези думи, те ще се примирят

· Когато човек се намира в електрично, нервно състояние, да диша дълбоко, да задържи въздуха до 100 секунди и спокойствието ще дойде.

· Щом изгубиш равновесието си, кажи: „Магнетизъм нямам.“

· Когато си изтощен и отпаднал, кажи: “Господи, грешил съм в миналото и сега много грешки направих, но ти си милостив, помогни ми да изляза от тази мъчнотия.”

· Обезсърчен си. Намираш се в безизходица. Не си в състояние да мислиш. Послужи си тогава с жълтия цвят на спектъра (отдели от призмата светложълтия) и така направи, че да грейне в ума ти.

· Когато се намерите пред неразрешим въпрос, кажете си: “Това, което аз не мога да разреша, Бог ще го разреши. Има неща, които само Бог може да разреши.” ·

· Когато се породи у вас една мисъл на омраза, тя да се превърне в обич! Ще ви дам метод, по който да превръщате омра­зата в обич: Веднага се поставете на мястото на този, когото мразите; допуснете, че и вие имате същата грешка по отношение на Господа и кажете: "Господ при всички­те ми грешки ме обича, затова и аз ще нап­равя същото с този човек - ще го обичам!"

· Не се обезсърчавайте и не си внушавайте, че от вас нищо няма да стане. Напротив кажи: „От мен ще излезе повече, отколкото очаквам!“ Като работите за Бога, ще бъдете силни; имате ли вяра, капиталът е вътре във вас.

(189 НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ)

· 2 декември

Ще си турите това като мото: "Всичко, което ще се случи с нас, Господ ще го объ­рне за добро". И след това нека дойдат всички лоши мисли, лоши желания, нека се опълчат всички лоши хора; вие не се бойте! Страх да няма, дръжте го вън от се­бе си!

· 14 ноември

Когато полагате дясната ръка върху гор­ната част на челото, вие предизвиквате едно от най-благородните чувства. В тази част на главата се намират много центро­ве, но вие засягате главно милосърдието -Божествената Любов... Така че, когато се разтревожите някога, турете си ръката, или някой друг да тури ръката си върху челото ви, съсредоточете ума си върху това място и като повикате вашата Велика Майка, всичко ще мине

· 8 ноември

Правилно движение е, когато свиеш трите пръста на ръката, а палецът и пока­залецът допреш един до друг във вид на колелце. Защо е правилно това движение? То означава змията, която е хванала своя­та жертва; то е колело, движение, в което няма опасност. Щом се отвори колелото, започва съскане и змията казва: "Пази се, защото мога да те ухапя!" Следователно, когато един ученик се разгневи, покажи му ръката си, свита по този начин. А вие как­во правите? Показвате му шамар. Това не е окултно движение.

· Ако има дори само един човек, с когото да не сте се примирили, той ще ви бъде спънка да вървите в духовния свят.

· Хора, които се обичат, се привличат. Писанието казва:

„Христос възлюби грешните, преди да бъдат праведни.“

А ти казваш: „Как да обичам?“ Както Христа! Ще кажеш:

„Христос можеше и аз мога! Любовта е само тази, която

може да издържи всички безконечни грехове на хората

и да ги повдигне.“ Моето определение за Любовта е: ако

любовта ти може да заличи вътре в теб твоите погрешки и

погрешките на твоите ближни, това е Любов. Значи няма

да се спреш на греховете на хората и когато дойдете до

съвършената Любов, вие ще се намерите в един безконечен

свят. Много мъчно е да простиш; не само да простиш, но и

да забравиш и не само да забравиш, но и помен да не остане

от това. Дойдете ли до тази Любов, вие сте безсмъртни,

вие сте безгранични

· Нека мъжът и жената в такива случаи, когато се разгневят, да си поставят въпроса така: Ако аз бих бил на мястото на моята жена, как бих желал моят мъж да постъпи с мене, и обратно, и какъвто отговор получат, така да разрешат въпроса. ·

· Никое същество на Земята не може да ви отнеме благото, което сте спечелили с труд и пот. Ако вие сами изгубите това благо, пак не се плашете, кога и да е, то ще се върне при вас.

Една сестра запита: „В молитвата „Отче наш“ пише: „Не

веди нас в изкушение“, а на друго място пише: „Бог никого

не изкушава.“ Как трябва да се разбира това?“

Това място в Отче наш се разбира така: Бог да не ни

оставя да влизаме в изкушения, да ни пази да не влизаме в

тях. Бог изпитва човека, но не го изкушава. Изкушението

е съвсем друго нещо. При изпит учителят изпитва, за да

види колко знае ученика, а при изкушението го изкушават,

395 УЧИТЕЛ И УЧЕНИК

· Пеенето е един закон. Докато човек пее, работите му се нареждат добре. Като изпее една песен в себе си, работата му върви по-добре. Затова, срещне ли човек някоя мъчна задача, нека започне да пее. Като пее, той има условия да мисли добре, а като мисли добре и работата му ще се нареди добре. ·

· Каквото предприема, преди да го е започнал, човек трябва да изпее една песен. Тогава ще се създаде една хармония, "

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...