Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    283
  • comments
    124
  • views
    98,331

От: Мисли за думите и буквите


Розалина

435 views

 Share

Сега ще ви говоря за думата мога.

Вие не съзнавате вашето положение, а трябва да се пробудите за благото на вашето щастие. То е около вас, но трябва да започнете правилно да работите. Трябва да поразпуснете струните на вашата цигулка. Вашето сърце е много сухо, трябва му малко влага. Без вода, знаете, не може да се чисти, вдига се прах.

...

Започнете с най-малкото – с думата мога. Дойде ви голяма скръб – кажете в себе си мога, страдате – мога, трудите се – мога. Кажете си: „Всичко мога чрез Христа!” Ако не разберете думата мога, не можете разбра и Христа. В Христовото учение винаги има думата мога. И когато Петър каза на Христа: „Да ти не бъде, Господи...”, Христос отговори с думата мога. Спрягайте глагола мога. Ако не можете да решите някой въпрос, казвайте мога. Господ ходи и казва: „Напълнете му стомната”, а който не казва мога, не му я напълват.

...

Сега, тук вие слушате всичко това, но светът ще ви разколебае. Обаче вие кажете: „Мога!” Ще вземете Псалм 119 и всеки ден ще учите наизуст една част от него с думата мога. За двадесет и два дена трябва да го научите.

...

Започнете да прилагате думата мога. Ако е за добро, тя е като ключ, но ако я употребявате за лошо, няма да ви послужи. Употребете я за повдигането на човечеството, за просвета на ума и сърцето, но не за лошо. За една година трябва да научите да разбирате думата мога. Частичката не, първата сричка от думата не мога, трябва да я сложите на опашката. Разтревожени ли сте, кажете: „Мога!”, за да се измени вашето настроение. А частичката не нека стои, оставете я на почивка.

Хигиена на човешката душа

Източник: Мисли за думите и буквите

1. (по Слав. 118)

Алеф.

Блажени които са непорочни в пътя си,

Които ходят в закона на Господа.

2. Блажени които пазят свидетелствата му,

И търсят го с все сърдце.

3. Наистина те не правят беззаконие:

Ходят в пътищата му.

4. Ти си ни заповядал

Да се съхраняват прилежно завещанията ти.

5. Дано се оправят пътищата ми

За да съхранявам твоите повеления!

6. Тогаз няма да се посрамя

Когато погледна към всичките твои заповеди.

7. Ще те славя с незлобие сърдечно

Когато науча съдовете на правдата ти.

8. Повеленията ти ще съхранявам:

Недей ме оставя съвсем.

9. Бет.

Как ще очисти младият пътя си?

Като го пази според словото ти.

10. С все сърдце те потърсих:

Недей ме оставя да заблудя от заповедите ти.

11. В сърдцето си упазих твоето слово

За да не ти съгрешавам.

12. Благословен си, Господи:

Научи ме на повеленията си.

13. С устните си разказах

Всичките съдове на устата ти.

14. В пътя на твоите свидетелства се развеселих

Като за всичкото богатство.

15. В завещанията ти ще се поучавам,

И ще гледам твоите пътища.

16. В повеленията ти ще се наслаждавам:

Не ща да забравя твоето слово.

17. Гимел.

Стори добро на раба си за да живея

И да упазя словото ти.

18. Отвори очите ми,

И ще гледам чудесата на твоя закон.

19. Пришлец съм аз на земята

Не скривай от мене заповедите си.

20. Душата ми се изнурява от желанието

Което имам всякога към твоите съдби.

21. Ти си запретил на проклетите горделиви

Които се уклоняват от твоите заповеди.

22. Дигни от мене укор и презрение.

Защото упазих твоите свидетелства.

23. Князове наистина седнаха и говореха против мене;

Но слугата ти се поучаваше в твоите повеления.

24. Твоите свидетелства наистина са наслаждение мое

И съветници мои.

25. Далет.

Душата ми се залепи за пръстта

Оживи ме според словото си.

26. Явих пътищата си, и послушал си ме:

Научи ме на повеленията си.

27. Направи ме да разумявам пътя на твоите завещания,

И ще се поучавам в твоите чудеса.

28. Душата ми тае от скърб:

Утвърди ме според словото си.

29. Отдалечи от мене пътя на лъжата,

И дарувай ми закона си.

30. Пътя на истината избрах:

Пред очите си турих твоите съдби.

31. Прилепих се при твоите свидетелства:

Господи, да ме не посрамиш.

32. По пътя на твоите заповеди ще тичам

Когато разшириш сърдцето ми.

33. Хе.

Покажи ми, Господи, пътя на твоите повеления,

И ще го съхранявам до край.

34. Вразуми ме, и ще съхранявам закона ти:

Ей, ще го пазя с все сърдце.

35. Настави ме в пътя на твоите заповеди;

Защото се веселя в него.

36. Приклони сърдцето ми към твоите свидетелства,

А не към лихоимство.

37. Отвърни очите ми да не гледат суета:

Оживи ме в пътя си.

38. Утвърди словото си към раба си,

Който се е предал на твоя страх.

39. Отнеми укора ми от който се боя;

Защото твоите съдби са добри.

40. Ето, твоите завещания пожелах:

Оживи ме чрез правдата си.

41. Вав.

И да дойде върху мене, Господи, твоята милост,

Твоето спасение, според словото ти.

42. Тогаз ще дам ответ на оногоз който ме укорява,

Защото аз се надея на твоето слово.

43. И не отнимай съвсем от устата ми словото на истината,

Защото се надеех на твоите съдби

44. И ще съхранявам твоя закон винаги,

Въ век века.

45. И ще ходя на широко,

Защото потърсих твоите завещания.

46. И ще говоря за свидетелствата ти пред царе,

И няма да се посрамя.

47. И ще се наслаждавам в твоите заповеди,

Които възлюбих.

48. И ще повдигам ръцете си към твоите заповеди, които възлюбих;

И ще се поучавам в повеленията ти.

49. Заин.

Помни словото към раба си

На което си ме направил да уповая.

50. Това е моето утешение в скърбта ми,

Че твоето слово ме оживи.

51. Гордивите ми се подсмиваха много;

Но аз не се уклоних от твоя закон.

52. Поменах, Господи, твоите от старо време съдби,

И утеших се.

53. Ужас ме обзе по причина на нечестивите

Които оставят твоя закон.

54. Твоите повеления ми станаха песен

В дома на странството ми.

55. Нощя поменах, Господи, името и,

И упазих закона ти.

56. То ми стана,

Защото упазих завещанията ти.

57. Хет.

Господи, ти си мой дял:

Рекох да упазя твоите думи.

58. Потърсих лицето ти с все сърдце:

Помилвай ме според словото си.

59. Размислих пътищата си,

И обърнах нозете си към твоите свидетелства.

60. Побързах, и не се забавих,

Да упазя твоите заповеди.

61. Чети от нечестивите ме обиколиха;

Но аз не забравих твоя закон.

62. По среднощ ставам за да те славя

За съдбите на твоята правда.

63. Аз съм съдружник на всичките

Които ти се боят и пазят твоите завещания.

64. Господи, земята е пълна с твоята милост:

Научи ме на твоите повеления.

65. Тет.

Господи, ти си направил добро на раба си

Според словото си.

66. Научи ме на добро разсъждение и знание,

Защото аз повярвах на твоите заповеди.

67. Преди да се оскърбя аз бях заблудил;

Но сега вардя твоето слово.

68. Ти си благ и благодетелен:

Научи ме на твоите повеления.

69. Гордите сплетоха против мене лъжа;

Но аз с все сърдце ще пазя твоите завещания.

70. Сърдцето им надебеля като тлъстина;

Но аз се наслаждавам в закона ти.

71. Добре ми стана че се оскърбих,

За да науча повеленията ти.

72. Законът на устата ти е за мене по-добър

От тисящи на злато и сребро.

73. Иод.

Твоите ръце ме направиха и създадоха:

Вразуми ме, и ще науча заповедите ти.

74. Които ти се боят ще ме видят и ще се зарадват,

Защото на словото ти уповах.

75. Познавам, Господи, че твоите съдби са правда,

И ти по вярност си ме оскърбил.

76. Твоята милост нека ми бъде утешение

Според словото ти към твоя раб.

77. Да дойде върх мене милосердието ти, за да живея;

Защото твоят закон е наслаждение мое.

78. Да се постидят гордите, защото без причина са ме обидили;

Но аз ще се поучавам в твоите завещания.

79. Да се върнат при мене онези които ти се боят

И които познават твоите свидетелства.

80. Нека бъде сърдцето ми чисто в повеленията ти

За да се не посрамя.

81. Каф.

Премира душата ми за твоето спасение:

На твоето слово се надея.

82. Очите ми изнемощяха за словото ти,

И говоря: Кога ще ме утешиш?

83. Защото станах като мех в дим;

Но твоите повеления не забравих.

84. Колко са дните на твоя раб?

Кога ще направиш съд против гонителите ми?

85. Гордите изкопаха за мене ями,

Против твоя закон.

86. Всичките твои заповеди са истина:

Неправедно ме гонят: помогни ми.

87. Без малко щяха ме погуби на земята;

Но аз не оставих твоите завещания.

88. Оживи ме според милостта си;

И ще упазя свидетелството на твоите уста.

89. Ламед.

Въ век, Господи,

Твоето слово е утвърдено на небето.

90. Истината ти е в род и род:

Основал си земята и тя стои.

91. Според твоите постановления стоят до днес,

Защото всички са твои раби.

92. Ако не беше ми твоят закон наслаждение,

То аз бих погинал в оскръбението си.

93. Въ век няма да забравя твоите завещания,

Защото в тях си ме оживил.

94. Твой съм аз: спаси ме,

Защото потърсих завещанията ти.

95. Нечестивите ме очакваха за да ме погубят;

Но аз ще внимавам в твоите свидетелства.

96. На всяко съвършенство видях предел:

Твоята заповед е много широка.

97. Мем.

Колко обичам аз закона ти!

Вес ден е той поучение мое.

98. По-мъдър от неприятелите ми направили са ме твоите заповеди,

Защото те са всякога с мене.

99. По-разумен съм от всички които ме учат,

Защото твоите свидетелства са поучение мое.

100. По-разумен съм от старите,

Защото упазих твоите завещания.

101. От всеки лукав път възбраних нозете си

За да упазя твоето слово

102. От съдбите ти не се уклоних,

Защото ти си ме научил.

103. Колко е сладко в гъртана ми твоето слово!

По-сладко от мед в устата ми

104. От завещанията ти станах разумен,

За то възненавидех всеки лъжлив път.

105. Нун.

Твоето слово е светилник на нозете ми

И виделина на пътеката ми.

106. Заклех се, и ще постоянствувам,

Да пазя праведните твои съдби.

107. Много съм оскърбен:

Господи, съживи ме според словото си.

108. Господи, доброволните приношения на устата ми нека ти бъдат угодни,

И научи ме на съдбите си.

109. Душата ми е всякога в беда;

Но закона ти не забравих.

110. Нечестивите поставиха сет за мене;

Но аз се не уклоних от твоите завещания.

111. Свидетелствата ти наследвах въ век;

Защото те са радост на сърдцето ми.

112. Преклоних сърдцето си за да правя повеленията ти

Всякога до край.

113. Самех.

Възненавидех двоеумните,

А закона ти възлюбих.

114. Ти си покров мой и щит мой.

На твоето слово се надея.

115. Отдалечете се от мене, лукави;

Защото ще съхранявам заповедите на Бога моего.

116. Потвърждавай ме според словото си, и ще живея;

И да ме не посрамиш в надеждата ми.

117. Потвърждавай ме, и ще се спаса,

И ще внимавам винаги в твоите повеления.

118. Ти си унищожил всички които се уклоняват от твоите повеления.

Защото е суетна измамата им.

119. Считаш като шлак всичките лукави на земята;

За то възлюбих твоите свидетелства.

120. Настръхна снагата ми от страха ти,

И от съдбите ти се уплаших.

121. Аин.

Направих съд и правда:

Да ме не предадеш на онези които ме угнетяват.

122. Стани поръчник на раба си за добро:

Да ме не угнетяват гордите.

123. Очите ми изнемощяха за спасението ти

И за словото на твоята правда.

124. Направи с раба си според милостта си,

И научи ме на повеленията си.

125. Твой раб съм аз: вразуми ме,

И ще позная твоите свидетелства.

126. Време е да подействува Господ:

Развалих закона ти.

127. За това възлюбих твоите заповеди

Повече от злато и от чисто злато.

128. За това познах че са прави всичките твои завещания за всяко нещо.

Възненавидех всеки път на лъжата.

129. Пе.

Чудни са твоите свидетелства.

За това ги пази душата ми.

130. Явлението на твоето слово просвещава,

Вразумява простите.

131. Отворих устата си, и въздъхнах,

Защото пожелах твоите заповеди.

132. Погледни върху мене и помилвай ме,

Както правиш на онези които обичат твоето име.

133. Утвърди стъпките ми в словото си,

И да ме не обладае никое беззаконие.

134. Избави ме от человечески насилия,

И ще съхранявам твоите завещания.

135. Направи да просветне лицето ти върху раба ти,

И научи ме на повеленията си.

136. Водни отоки текат из очите ми

Понеже не се съхранява твоя закон.

137. Цаде.

Праведен си ти, Господи,

И прави са твоите съдби.

138. Твоите свидетелства които си завещал

Са правда и превъзходна истина.

139. Моята ревност ме изяде,

Защото неприятелите ми забравиха твоите думи.

140. Твоето слово е съвсем чисто;

И рабът ти го обича.

141. Малък съм и унищожен,

Но твоите завещания не съм забравил

142. Твоята правда е правда вечна.

И законът ти е истина.

143. Скърби и утеснения ме намериха.

Заповедите ти са наслаждението ми.

144. Твоите свидетелства са правда въ век:

Вразуми ме, и ще живея.

145. Коф.

Викнах с все сърдце:

Послушай ме, Господи, и ще упазя повеленията ти.

146. Викнах към тебе

Спаси ме, и ще упазя свидетелствата ти.

147. Предварих зората и викнах:

На твоето слово уповах.

148. Очите ми предварят нощните стражи

За да се поучавам в твоето слово.

149. Чуй гласа ми според милостта си:

Оживи ме, Господи, според съдбата си.

150. Приближиха онези които следват лукавството:

Те се уклониха от закона ти.

151. Ти си близу, Господи;

И всичките твои заповеди са истина.

152. Отколе познах от твоите свидетелства

Че си ги основал въ век.

153. Реш.

Виж скърбта ми и избави ме,

Защото не съм забравил закона ти.

154. Отсъди съдбата ми и изкупи ме:

Оживи ме според словото си

155. Далеч е от нечестивите спасението,

Защото те не търсят твоите повеления.

156. Голямо е твоето милосердие, Господи:

Оживи ме според правосъдието си,

157. Мнозина са които ме гонят и ме оскърбяват;

Но аз се не уклоних от свидетелствата ти.

158. Видях престъпниците, и се погнусих,

Защото не упазиха твоето слово.

159. Виж колко обичам аз твоите завещания:

Господи, оживи ме според милостта си.

160. Глава на твоето слово е истината;

И въ век пребивават всичките съдби на правдата ти.

161. Шин.

Князове ме погнаха без причина;

Но сърдцето ми трепери от словото ти.

162. Аз се радвам на твоето слово

Както онзи който намерва много користи.

163. Ненавиждам и мразя лъжата:

Закона ти обичам.

164. Седем пъти на ден те хваля

За съдбите на твоята правда.

165. Много мир имат онези които обичат твоя закон;

И няма за тях препъване.

166. Уповах на твоето спасение, Господи,

И направих твоите заповеди.

167. Упази душата ми твоите свидетелства;

И възлюбих ги твърде много.

168. Упазих твоите завещания и твоите свидетелства;

Защото всичките ми пътища са пред тебе.

169. Тав.

Да приближи викането ми пред тебе, Господи:

Вразуми ме според словото си.

170. Да дойде моленето ми пред тебе:

Избави ме според словото си.

171. Устните ми ще произнесат пение

Когато ме научиш на повеленията си.

172. Езикът ми ще говори словото ти;

Защото всичките твои заповеди са правда.

173. Да бъде ръката ти помощ за мене,

Защото аз избрах твоите завещания.

174. Пожелах твоето спасение, Господи;

И законът ти е наслаждение мое.

175. Да живее душата ми и да те хвали;

И съдбите ти да ми помагат.

176. Скитах се като изгубена овца: потърси раба си;

Защото не забравих твоите заповеди.

Еврейската азбука има 22 букви.Този псалом е построен по тези 22 букви.

Свещеният час

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...