Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    93
  • comments
    20
  • views
    76,587

Седемте Рилски езера


Надеждна

508 views

 Share

Седемте Рилски езера Седемте Рилски езера – Седемте енергийни центрове Нещото, което не знаех при моят престой на Рила и в пребиваването ми в лагера на Дъновистите е уникалното въздействие на седемте рилски езера. Това, което ме развълнува най-много е, че всяко едно от тези великолепни езера символизира нашите енергийни центрове – чакри. Много неща остават загадка и в тайна, докато човек не се докосне пряко до тях. Усещането за прилив на енергия и пречистване, времето прекарано в размисъл и нови красиви запознанства те променя из основи и то в рамките на само една седмица. Искам да благодаря на всички, които са били тази година на това място и направиха изживяването ми безценно; на моите приятели, с които споделях храната и подслона си; на астролога Филип Филипов, който направи прехода към езерата толкова вълнуващ и без когото нямаше да усетим и разберем толкова пълно замисъла на съществата, когато са създавали това свещенно място. И тъй като всеки българин като такъв трябва да познава богатствата и благата, с които разполага, ще се опитам да пресъздам наученото. Първото езеро е Долното. Неговото духовно име е „Махарзи” – голямата почивка. То е огледален образ на физическия свят. Закалява душата на човека, прави го силен и търпелив. Излъчва такава енергия, която дава сили не само на българите, но и на всеки човек на Земята да преодолява изпитанията. То е информационна банка на Земята и съдържа цялата информация на човечеството от неговото зараждане до сега. Второто езеро е Рибното. В езотериката е познато под името „Елбур” – божествен и силен. То оживява въображението и фантазията на всички. Дава смирение и превръща твърдото в меко, грубото в нежно, студенината в сърдечна топлота. Обединява хората и ги води по Пътя на мира, съгласието и компромиса. То отразява нисшия астрал на човека. Посегне ли се на неговата автентичност, много мощни негативни енергии могат да се надигнат. И тъй като всяко едно езеро отговаря за определен център в телата ни, Рибното отговаря точно за втората чакра. Занимава се с всичките ни взаимоотношения в живота, творческото начало, силата. Седалище на сексуалната енергия. Голяма част от езерото в момента е покрито от едно доста упорито водорасло, което не трябва да е там. Това показва , че и хората изпитват проблеми точно в тази област от живота, и че не използват правилно енергията. Човечеството претърпява голям дисбаланс в това направление и докато не се промени, езерото ще ни показва такива, каквито сме отвътре – затлачени. Предложението на Филип да се влезе в езерото с екипировка и да се прочисти много ми допадна. Третото езеро е Трилистника, поради формата му на трилистна детелина. Духовното му име е „Балдер-Дару”, което означава „Онзи Великият, който раздава Даровете.” Това езеро е носител на помъдряването и събуждането на съзнанието. Отразява висшия астрал у човека. То е третото стъпало на духовното израстване на земния жител. То е езерото на истината и мъдростта, защото винаги представя нещата такива, каквито са. То е един от най-големите носители на земна информация. В него са закодирани данните на всеки жител на Планетата и който може да се „включи” към него може да разбере информация за всичко, от което се интересува. Четвъртото езеро е Близнака. То се състои от външен и вътрешен близнак. В окултните книги е записано като „Ио Колнар”. Ио – ядрото; изворът; това, което ражда Божествената светлина. Колнар – това е центърът около нас. Всички видимо, т.е. физическия свят. Водеща роля играе Вътрешният близнак Ио, който отразява духовния свят и духовното развитие на човечеството. Онзи, който иска да се посвети да работи в Дух и Истина, за Божието дело, той получава поддръжка на Ио. Външният Близнак - Колнар - отразява и събира информация за промените във видимия свят и им влияе в зависимост от необходимостта за намеса в региона или света. Четвъртото езеро отразява менталния свят на човека. Ако му се посегне се посяга и на мисловния свят на човечеството. Мозъците и душите на хората ще бъдат още по-промити и още повече ще бъдат отдалечени от Божествения фокус. Петото езеро е Бъбрека. Истинското му име е „Махабур”, което значи големият и силният. Това езеро има малко по-специфично предназначение. Не само защото информацията, която съдържа в себе си, и енергията, с която работи, са безгранични, а защото отразява Причинния свят на човек и отгваря за изграждането на неговото причинно тяло. То е площадка за изстрелване на душата в Космоса. Също и за пристигането на много висши космически същности. Ако човек иска да се зареди енергийно, той трябва да поседи край Бъбрека с чисти мисли, чисто сърце и чиста душа. Ако се посегне на това езеро се посяга направо в душата на човека. Шестото езеро е Окото. Всъщност някои го наричат и Сърцето, поради голямата му прилика със сърце. Духовното му име е „Нел-Он-три”. Означава Божественост в единичното. Това е езерото на обичта. То е езерото на пробудените за обичта. От него се попада направо в Нирвана. Функцията на шестото езеро е да преработва ревността и завистта. И благодарение на него на Земята все още се среща чиста и искрена любов. Ако му се посегне, ще се посегне на най-чистите и святи чувста. Седмото езеро е назовано от хората Сълзата. Космичното му име е „Шемхаа”, което означава главата на Бога. То отразява божествения свят и съдържа информация за Трите Вселени. Крепи се на основните принципи – Любов, Мъдрост и Истина. Ако му се посегне, се посяга на всичко, на Бог. Неговата функция е да завърши изграждането на човешката същност, да я направи монада, да освободи човек от всички нечисти налепи. „Като ходите по планините, вървете бавно, спокойно, без бързане...Във време на почивка ще придобивате енергия. Колкото по високо се качвате, по-бавно ще вървите. По този начин ще се приспособите към силите на природата и ще ги ползвате правилно. Иначе те ще ви противодействат, вие ще харчите енергията си, без да се позлавте от тях. Всяка частица от планината е свързана с разумното начало, което работи по Природата. Следователно като се качвате по планинските върхове, мислете за службата, която те изпълняват в Природата, за да се свържите с разумността в нея. ” Източник Четвъртото измерение - ФБ

(Из беседа „Любов към Бога”, Рилски беседи - в посочената беседа не открих информацията за езерата. Ще потърся в другите беседи от книгата Любов към Бога )

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...