Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    170
  • comments
    116
  • views
    53,790

Свещени думи на Учителя - продължение


Слънчева

386 views

 Share

Златни правила:

1. Човек трябва да носи душата на едно дете.
2. Човек трябва да бъде умен.
3. Има тревоги в живота, които нямат ни-
какъв смисъл.
4. Станала някаква погрешка - тя може да се поправи.
5. Човек не трябва да живей за себе си, Той трябва на всяко място да осветява Името
Божие.

Бог

Туй, което ви показва отвътре как да направите нещата - то е Бог.

Две стъпки

Най-първо Бог трябва да влезе в нас. Той ще ни разшири и ще осмисли всичко и втората
стъпка - трябва ние да влезем в Бога, ние да се ограничим в Него, за да можем ние да се
разширим.

Две положения

Или ти ще любиш Бога, ще живееш за Него, ще бъдеш при Него, тъй ще го обичаш; или ще
пуснеш Бог да влезе в теб, тогава Той ще се ограничи. Защото и Бог се ограничава, когато
обича хората.

Чистотата

Чистотата е качество на човешкия дух. Когато духът действува, човек е чист.
Чистият човек от болести не страда. Чистотата е един свят на Бога.
За да бъдеш при Бога, трябва да бъдеш чист.

Благословението

Действаш ли разумно, Бог те изпълня с Любов. Противодействуваш ли Му, Той те

лиши от Любовта. Той казва: „Когато ми отвориш път, аз ще мина и ще ти донеса
благословение." А щом Му затвориш пътя, Той те лишава от Неговото благо. А Неговото
благо е Любовта. Умът трябва да приготви пътя на Любовта.

Любовта

Ще си представиш Любовта като един идеал; той върви, и ти вървиш след него, че
какво по-красиво от това?

Жертвата

Ти сега трябва да учиш жертвата, защото Любовта по това се познава.

Централа

Време е вече да се образува една мислова централа, светлината на която да се изпраща
по целия свят, както Слънцето - своята светлина. Слънцето е централа, чрез която се
пренася светлината и топлината на земята. Така и човешката мисъл е централа за
предаване на друг род светлина на земята. Когато тази енергия премине в мозъците на
хората, от тях започва да се излъчва светлина способна за работа.
Ако духовните хора придобият силна мисъл, Царството Божие ще дойде на земята.

Учителят

Какво ще стане с ученика, когато Учителят му замине за другия свят? Този страх не е на
мястото си. Добрият Учител е подобен на опитния капитан на парахода. Той никога няма
да спре парахода сред морето. Щом е тръгнал на път, Той благополучно ще изведе пътниците
на определеното пристанище.
Ако Учителят замине, учениците му ще се намерят в същото положение, в каквото са
били при него. Добрият и съзнателен Учител внася светлина в умовете на учениците си,
благодарение на което и без неговото външно отношение към тях, те продължават да се учат.
Учителят е проява на Божествената Светлина.

Бог

Не се съмнявайте в съществуването на Бога.
Бог изпълва цялото пространство и всички светове се поддържат от Неговата сила. Не е
въпроса дали съществува Бог или не, но кардиналният въпрос е - да живеем съобразно
с Неговите закони, ако искате да бъдете здрав по ум, по сърце и по тяло.
Как ще живейте - това е важно.

Най-красивият момент

Най-красивият момент е изгряването и залязването на Слънцето. Вторият красив момент е изгряването и залязването на Венера.
Третият красив момент е изгряването изалязването на Сириус. Това са трите най-важни момента в живота на човека.
Слънцето представя Божествения живот, който постоянно изгрява в човешката душа.
Венера представя Божествената Любов, която търси път да проникне в човешкото сърце. Сириус символизира Божията Мъдрост.

Разменната монета

Да обичаш човека значи да му дадеш нещо от своята мисъл, от своите чувства и от своята
сила. Това са разменните монети в духовния свят.

Красотата

Красотата е нещо разумно. Красотата седи в твоята мисъл, в твоето сърце, в твоята воля.
Реализираната красота, това е воля, съдържанието на красотата е човешкото
сърце, а онзи простор, човешкият ум го донася.

Да служите

За да служите на Господа, облечете се с най-хубавите си дрехи, с най-хубавите си
чувства, с най-хубавите си постъпки. Плодовете се обличат с най-хубавите си дрехи,
светлината се облича с най-хубавите си бели дрехи.
Въздухът - също. Така те служат на Господа.

Любовта

Любовта е единствената сила, в която горението не оставя никаква пепел, никакъв

дим. Единствената сила в света, в която няма обратни реакции. Светлината в ума е любов.

Топлината в сърцето е любов. Силата в тялото е любов.

Музиката

При възпитание на хората за бъдеще, музиката трябва да влезе като един от
мощните начини за възпитание. Човек, който не пей в себе си, той не може да се възпитава,
не може да чувства правилно, не може да
мисли правилно, не може да постъпва
правилно. Всяка една работа ще й пееш в себе си.

Подтик

Всеки, който обича и е обичан, той е възкръснал; никой човек сам от себе си не
може да ви обича. Всеки човек, който ви обича, има подтик от Бога и ако той е верен
на този подтик, той се благославя. Всякога, когато възприемаш любовта, то е подтик от
Бога.

Предците

Всички трябва да бъдете готови да възприемете тези предци на човечеството,
които сега идат. Писанието казва: „Ще се заселя между тях и те ще ми бъдат народ и аз
ще им бъда Бог." - Бог, който е Любов, ще възрасте в нас и ще ни даде онази свобода.

Свещени думи на Учителя

 

“Любовта е Любов за светлината на ума.

Мъдростта е Мъдрост за живота на душата.

Истината е Истина за свободата на Духа.

Това са трите начала, от които всичко произтича.

Люби всичкия Живот, всичката Светлина, всичката Свобода.

Мъдър бъди!

На Истината всякога верен остани.“

Изгрев, 23 май 1935 г., София

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...