Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Едно с Христовото Съзнание


Иво
  • Източник: Казано от Йогананда

Както малката чаша не може да побере в себе си огромните води на океана, така ограниченият човешки ум не може да обхване Всемирното Христово съзнание. Но който непрекъснато разширява своя дух чрез медитация, накрая ще достигне всезнанието и ще стане едно с Божествения ум, който пронизва всички атоми на творението. Апостол Йоан казва: ”А които Го приеха, даде им власт да бъдат чеда Божии, сиреч които вярват в името Му” . С думите “А които Го приеха” Апостол Йоан има предвид онези хора, които са разширили своята възприемчивост към Безкрайното; само те постигат отново степента на “чеда Божии”. Те “вярват в името Му”, защото са станали едно с Христовото Съзнание.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×