Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Истинско, действително излекуване


Иво
  • Източник: Казано от Йогананда

Който получава от Бога способността да лекува, може да я използва само тогава, когато Той му поръча това. Бог знае, че някой път е необходимо Неговите деца да страдат. Хората, които се стремят към божественото лечение, трябва да са готови да живеят в съзвучие със законите на Бога. Едно здраво, устойчиво лечение не е възможно, ако някой прави непрекъснато същите грешки и причинява повторение на своята болест. Истинско, действително излекуване може да бъде постигнато само чрез дълбоко духовно вникване. Това, че хората не познават своята истинска природа – душата, е същинската причина за всички други злини – телесни, материални и духовни.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×