Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Най-висшата човешка способност


Иво
  • Източник: Казано от Йогананда

Не смятай, че можеш да схванеш Безкрайния Бог с разума. Разумът може да схване само принципа за причина и следствие, които се случват в света на явленията. Но не е в състояние да разбере трансцедентната истина и същност на безпричинния Абсолют. Най-висшата човешка способност не е неговия разум, а неговата интуиция; тя доставя знанието непосредствено и спонтанно на душата, а не чрез ненадеждното посредничество на сетивата или разума.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×