Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Добър човек


Кирил
  • Източник: Божественият и човешкият порядък<br />5-то утринно слово, 9 ноември 1941 г., неделя, 5 ч. сутринта, София, Изгрев<br />

Ако вие говорите с Любов някому, на който и да е човек, той ще разбере веднага и ще обърне внимание. Няма изключение в това, човек да е казал една любовна дума и на тази дума да не са обърнали внимание. Знаете ли на какво прилича един добър човек, който живее с Любов? Той влиза в един дом, отива при болния, който е на умиране, и болният веднага оздравява. И тези хора казват: Този човек като дойде, и болният оздравя. И на него му услужват. А пък друг човек влиза, някой лош човек, и идва някое нещастие в този дом. В българина има една вяра в тъй наречения полез, т.е. като дойде някой добър човек в двора, и тръгва напред.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×