Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Основната идея


Иво
  • Източник: Пътят на Ученика. Основна идея.<br />8-ма лекция от Младежки Окултен Клас, год. 3 (1923-1924), том 5, част1; стр. 109<br /><br />изд. Бяло Братство <br />София, 95<br />ISBN 954-8091-26-7

Преди всичко трябва да знаете, че сте мислещи същества и затова трябва да имате една основна идея в света. Ще пребродите цялата земя и отдето и да е, ще намерите тази основна идея. Като намерите тази идея, ще я турите на най-свещеното място в себе си, а всички други ваши идеи ще поставите в съответно отношение към нея. И като работите по този начин, знанието, което придобивате, ще има полза за вас. И тогава, като растете и се развивате, няма да остарявате, но във вас ще става едно вътрешно разширение.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×