Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Валентин Петров

Участници
 • Общо Съдържание

  3088
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

Всичко добавено от Валентин Петров

 1. Валентин Петров

  Чуждите думи

  Навлизането на думи от други езици в българския език е голямо. Те внасят своето излъчване и разнородните си вибрации в него. Установил съм че мисля различно когато използвам български, руски, английски или френски. Да можеш да мислиш по различен начин е хубаво. А хубаво ли е в българския да идват думи които имат автентични български еквиваленти?
 2. Валентин Петров

  Катарите

  Катарите са свързани с Богомилите, Тамплиерите, протестантизма, Розенкройцерите и други. "I stand alone in this desolate space in death they are trully alive. ... Centuries later, i wonder why What secret they took to their grave, ... ...for their souls liberty to stand with the cathars to die and be free" Iron Maiden Има ли истински книги за тях в интернет?
 3. Предлагам да споделяме не само реални случки но и приказки и легенди свързани със светците и Учителите. Ето една известна история за първото посещение на Бодхидхарма при император Ву, в държавата Лянг в Южен Китай. Императорът казал че е построил безброй храмове, прекопирал безброй сутри и обезпечил прехраната на неизброимо множество монаси. После той попита Бодхидхарма: - Какви заслуги спечелих за всичко това? - Изобщо никакви. Тогава императорът попитал: - Кое е най висшето значение на свещенните истини? - Отсъствието на святост е прозрачно като пространството. Засрамен и с голямо изумление, императорът попитал: - Кой стои пред мен? Бодхидхарма отговори: - Не знам.
 4. "Някой казва: „Аз съм честен и благороден човек. Никому досега не съм направил какво и да е зло – праведен човек съм“. Не, колкото и да е праведен този човек, той още не е ученик. Той не разбира смисъла на живота от гледището на ученика, от гледището на цялото. И праведният човек живее още за себе си. Той иска да застави хората да познават и признават неговата праведност, затова казва: „Не знаете ли, че аз съм праведен човек, и всички трябва да се отнасяте към мен с почитание?“ Старозаветният човек иска почитание. Новозаветният човек иска почитание. Праведният иска почитание. Единственият, който не иска почитание, това е ученикът. Когато човек престане да иска почитание, той става ученик. Само ученикът учи, а всички други се занимават, те живеят един физически живот. Наистина, праведният седи по-високо от новозаветния, но още не е ученик. Новозаветният седи по-високо от старозаветния, но още не е праведен. Животът на ученика, обаче, е идеалът на човешката душа. Да кажем, че баща ви и майка ви са били болни хора и са вложили във вас слаба, нечиста кръв. Какво ще бъде вашето положение? – Докато тази кръв не се пречисти, докато не се усили, вие не можете да бъдете здрав човек. Тази кръв е на един старозаветен човек, и тя трябва да се преобрази. Вие трябва да създадете нова кръв във вашето тяло, да минете в живота на новозаветния човек. Докато си старозаветен човек, ти си един търговец, който взима пари назаем. Казвам му: Ти ще се освободиш от дълговете си! Старозаветният живот е живот на човек, който прави заеми и оперира с чужд капитал. Кой е новозаветен човек? Новозаветен човек е този, който оперира със свой капитал. Кой е праведен човек? Праведен човек е този, който е пласирал своя капитал в чужди банки и дава пари назаем. Кой е ученик? Ученик е този, който не се занимава вече с нищо, т.е. нито дългове плаща, нито със свой капитал оперира, нито свой капитал дава някъде в обръщение. Новозаветният не може да се лекува по начина на праведния, и праведният не може да се лекува по начина на ученика. В природата съществува строг закон, който следи за изпълнението на това нещо. По-нататък, като се дойде до науката, и там има четири начина за учене, четири вида наука: наука за старозаветния, наука за новозаветния, наука за праведния и наука за ученика. Науката на старозаветния не е наука за новозаветния; науката на новозаветния не е наука за праведния, и науката за праведника не е наука за ученика. Науката на ученика е особена. Това трябва да знаете! Ако някой старозаветен иска да стане новозаветен, той трябва да измени начините и методите, по които живее; той трябва да измени своите схващания и разбирания в новозаветни. Да учи човек, в това седи смисълът на живота. Новият живот изисква от всички ви да бъдете ученици. Това е най-великото и най-славното, което можете да направите. „Колко е добро и колко угодно да живеят братя в единомислие!“ Този стих е основата на това, което осмисля живота. Този закон се отнася не само за обществото, но той е верен и за нашия духовен живот, той е верен и за физическия живот. Когато всички части на едно колело са сплотени и работят заедно, това колело има смисъл. Но когато всяка част се индивидуализира, в това колело се образува триене, търкане... Така и ние често се разхалтавяме и трябва да отидем при Бога, да се поправим. Трябва да знаете, че от тази гъста материя, в която живеете, често спиците на вашия живот се поразслабват, разхалтавят, и трябва да се молите, трябва да отидете при Бога да ви се поправят. Молитвата е непреривно стремление да работим заедно с Бога. Тогава нашите интереси и интересите на Бога ще бъдат едни и същи. „Никой слуга не може на двама господари да слугува, защото или едного ще намрази и другиго ще възлюби, или до едного ще се прилепи и другиго ще презира. Не можете да работите на Бога и на Мамона.“ ... Вие не можете да примирите тия две положения в живота си. Някой казва: „Нали трябва да живеем за себе си?“ Ние ще живеем за Бога, а Бог ще живее за нас. Такъв е великият закон на Битието. Когато апостол Павел премина в новозаветния живот, той научи този закон и каза: „Сега вече не живея аз, но Христос. Аз умрях, а Христос живее в мен“. Всеки, който напуща жена си и се ожени за друга, прелюбодейства; и всеки, който се ожени за напусната от мъж, прелюбодейства.“ ... който напуща Божията Любов, напуща Бога и прелюбодейства. Жената е символ на Любовта. Затова всеки, който напуща Бога и започва да живее с тази или онази жена, с този или онзи мъж, прелюбодейства. Такъв човек е изгубен вече. Най-ужасното престъпление е това духовно прелюбодеяние! Когато напуснем Любовта, т.е. великия принцип на живота, тогава, именно, смъртта иде. Това е истинското прелюбодеяние... разбираме отношенията ни към Бога. Всеки, който не върши волята Божия, не е смирен. Защо? – Понеже частта се е индивидуализирала. Тя мисли, че е общ център, около който всички трябва да се групират, и е недоволна, че не може да върши, каквото си иска. Тя казва: „Аз мога да употребя благото, което Бог ми е дал, за себе си“. Не, Бог ни изпитва с благото, което ни дава. Ако не употребим това благо за Бога, ще го изгубим. Когато човек добие смирението, всякакво терзание изчезва от него, и той добива едно вътрешно спокойствие в душата си. Докато човек няма смирение, той търси почит и уважение от хората. Христос казва: „Не търсете слава от человеците, но търсете слава от Бога!“ Нека Бог има добро мнение за вас, и Той ще ви научи на всичко. Това е пътят, през който всички трябва да минете. Аз не говоря на присмех, но така е в действителност. По този път съм минал и аз, по този път ще минете и вие. Този път е създаден от живата природа. Природата е създала пътя на старозаветния човек, на новозаветния, на праведния и сега създава пътя на ученика. Пътят на ученика е новият живот, който иде в света. По нямане на по-добър, по-съответен термин, аз наричам този път „нов живот“ или „живот на ученика“ в най-хубавия смисъл на думата. Вие ще имате предвид тия разграничения в живота. Като преминавате от старозаветния в новозаветния живот, всички ценно от този живот ще пренесете в новозаветния. Като преминавате от новозаветния живот в живота на праведния, всичко ценно от този живот ще пренесете в живота на праведния. И най-после, всичко ценно от живота на праведния ще пренесете в живота на ученика. Само по този начин може да се създаде онова вътрешно единение между всички хора. Думата „единение“ означава всички хора да живеят за Бога. Сега, за да се създаде у вас хубавия, красивия живот на ученика, вие трябва да елиминирате от себе си първите три вида живот, да ги оставите настрана и да заживеете само с идеала на ученика. Само по този начин всеки от вас ще носи своето благо. Когато едно нещо у вас се пълни, друго нещо трябва да се празни. Човек не може едновременно да богатее и материално, и духовно. Това е невъзможно! Не казвам, че трябва да сте сиромаси, но като ученици, вие трябва да изпразвате торбата с вашите блага и да учите законите на новия живот, или по-право, да учите живота на великата Любов. Любовта носи всички методи, всички начини, чрез които светът може да се изправи, чрез който животът ви може да бъде щастлив. Ученикът се отличава с голямо смирение, с голяма отстъпчивост – и на мравята прави път. Навсякъде той е последен, не мисли за себе си, готов е на пълно самоотричане. Старозаветните хора навсякъде са първи. Гледате ги, влезли в някой вагон, първо място заели. На второ място седят новозаветните, на трето място – праведните, а на последно място – учениците. Ученикът обикаля тук-там и пита: „Тук има ли едно местенце и заради мен?“ Качва се във вагона и заема най-последното място. Тази е отличителната черта на ученика. Не можеш ли да заемеш последното място, ученик не можеш да бъдеш. Кошницата, която ви дават, е пълна с големи и с малки ябълки. На старозаветните ще дадете най-малките ябълки; на новозаветните – по-големите; на праведните – още по-големите, а на учениците, които са най-малко, ще дадете най-големите ябълки. Вие не можете да постъпите другояче, не можете да дадете на ученика малък плод. Ако намерите, че този символ не е сполучлив за разяснение на мисълта ми, ще ви дам друг символ. Представете си, че ми дават една чанта, пълна с различни книги: граматики, читанки, сметанки, разни научни и философски книги. Какво трябва да правя с тези книги? – Да ги раздам. По какъв начин? Трябва ли да дам философските и научните книги на онова дете, което сега влиза в първо отделение? – Не, на това дете аз ще дам буквара. Под малък плод, малка ябълка, аз разбирам този буквар. Кому ще дам философските и научните книги? – На онзи ученик, който е напреднал вече, който може да ги чете, разбира и прилага. Това значи голям плод, голяма ябълка. Аз ще раздам тия книги съобразно степента на развитието на всеки ученик. Това се подразбира и от примера с ябълките. Тук може да се постъпи само по един разумен начин. Другояче не може. Този начин е неизбежен. Христос казва: „Животът не седи в неговото външно благо“. Външните блага са относителни неща. Че имаш много или малко, причините се крият другаде. Ти ще желаеш да имаш, но главно ще желаеш да бъдеш ученик, да учиш, защото само ученикът има бъдеще в Царството Божие. Когато Царството Божие дойде на земята, ученикът ще заеме най-почтеното място. Този живот има свой израз, затова трябва да се подготвят за него. Иде едно велико бъдеще за хората, в което всеки ще заеме своето определено място: старозаветните ще бъдат орачи, новозаветните – говедари, праведните – готвачи, а учениците ще заемат най-високите длъжности. Защо? – На тях се дават тия места. Първите три категории хора ще бъдат ли доволни от своите служби? – Не, те постоянно ще викат, ще се сърдят. Всички трябва да работим над себе си. Тази нова работа има своето определено време, има своята сила, има и своите помощници. Ако спазвате този велик закон, да четете и проучавате свещената книга на живота, да изучавате живота на великите хора, които са я писали, тя ще ви даде ценни упътвания. Новата наука започва да чертае велики методи и пътища на бъдещето. Само един човек с просветен ум, който се е решил да служи на Бога, може да види бъдещето. Пред вас седи велико бъдеще! По-хубави времена за учениците от сегашните не са наставали, но ако те не използват условията, и по-лоши времена не са наставали. Христос казва: „Иде ден и сега е, когато онези, които чуят гласа ми, ще излязат вън от гробовете и ще възкръснат“. Кои ще чуят този глас? – Само учениците. Само те ще се обновят, само те ще възкръснат. Новият живот, възкресението е само заради тях. Възкресението не е за старозаветните, не е за новозаветните, не е и за праведните. То е само за учениците, за хората на бъдещето, за хората на новата култура. Те са работници в Царството Божие, те са хората на новата раса. Тя няма да бъде многобройна, но всички хора от тази раса ще бъдат мощни по ум, по сърце, по воля, по душа и по дух. Тези хора ще възстановят Царството Божие на земята и ще кажат: „Възможно е всички ние да живеем в Любовта, възможно е всички ние да живеем в Светлината, възможно е всички ние да живеем в Мира, възможно е всички ние да живеем във вечната Радост, която Бог ни е дал!“" ---------------------------------------------------- Братя в единомислие
 5. Ядро от бивши хористки с разнообразен музикален опит основава нов дамски камерен хор в София под ръководството на диригент Галина Попова. Освен активната подготовка на певчески репертоар и добре прекараното време, ще има възможност по желание и за посещаване на медитативни и творческиупражнения за освобождаване на гласа. Заниманията ще се провеждат в читалище „Акад. Андрей Стоянов” на ул. Искър (на ъгъла с бул. Васил Левски, с/у Първа математическа гимназия). Първо прослушване се организира на 26.2.2013 г. от 19 часа на указания адрес. За повече информация, моля, обадете се на телефон : 0885581768
 6. Валентин Петров

  Пророчества и очаквания за 2012г.

  искаха да направят тупик-тупик-тъпичък социализъм а всички знаем че най висш е Военният Комунизъм! обединява хората най силно от всичко прочее който иска нека приеме истината не станахме братя в живота, ще станем братя в смъртта
 7. Валентин Петров

  Пророчества и очаквания за 2012г.

  Има една голяма грешка на Лазрев в 'Диагностика на кармата 1-4' с която и много западни психолози и психиатри/психотерапевти имат проблем - че ако светът е неприятен и грозен и ние сме били изпитвали отвращение и погнуса от него ... то грешката видите ли е била в нас самите. Е, после Лазарев видя тази грешка, но злото беше вече сторено. И Гладният Воин като го почна с меча/ятагана/чука братя ... Участта си всякий вече я разбра.
 8. И небе и слънце горе там се сляха и запяха, та чудни станаха житата. :love
 9. Валентин Петров

  Пророчества и очаквания за 2012г.

  има един трак
 10. Валентин Петров

  Пророчества и очаквания за 2012г.

  истината е че всички ще умрем скоро и почти едновременно ще умрат всички животни и растения, всички мухички и тревички ще заспят вечен сън ... Бог го прати за това и той ще изпълни точно всичко
 11. Валентин Петров

  Пророчества и очаквания за 2012г.

  http://www.parallelr...4-18-38-46.html Сами си направете изводи!
 12. Валентин Петров

  Пътят на Воина

  да, има реална възможност всички светове и светчета да бъдат заличени завинаги и никога няма да възникнат повече by the way
 13. Валентин Петров

  Пътят на Воина

  Неуловимият шишко от Рангел Игнатов е най-дълбокото и вярно описание за тези неща което познавам.
 14. Валентин Петров

  Що е Истина?

  "защо абсолютно винаги трябва да се казва истината ?" това е научният метод и другите методи не скалират
 15. Валентин Петров

  Пътят на Воина

  Military Servant of God
 16. Валентин Петров

  Възможно ли е?

  tomodachi, Василий Гоч дава отговори на някои от вашите въпроси. След това всеки е свободен да прави собствени изследвания.
 17. Валентин Петров

  Възможно ли е?

  Да, има духове и дяволи които са определено Зли. За щастие някой човек разполага с технология както да им причини големи страдания, така и да ги унищожи при необходимост.
 18. Валентин Петров

  Музикални поздрави - 4

  <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6--ZM_GhXgs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 19. Валентин Петров

  Христос Воскресе

  Христос Воскресе Нему Слава и Держава.
 20. Валентин Петров

  Егоизмът

 21. Валентин Петров

  Пророчества и очаквания за 2012г.

  знаейки положението не изпитвам никаква жалост към тази цивилилизасион душите все ще оцелеят някак
 22. Валентин Петров

  Пророчества и очаквания за 2012г.

  не ми се говори повече, а и защо ли? който е патил знае и може да потвърди за тия неща те се използваха и преди 10 ноември сега се използват рутинно
 23. Валентин Петров

  Пророчества и очаквания за 2012г.

  Ами ако например през време на пътуване с влак те 'настроят'? Това ми се е случвало вече (преди 5 години в САЩ). ? Изобщо не ви съветвам да ползвате повече асансьори между другото.
×