Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Milena

Участници
 • Общо Съдържание

  827
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

Всичко добавено от Milena

 1. *** Да те нарисувам искам с онази плисната космическа тъга и обувките, които на бездомника остави; с палитра от музика и зареяна нега; с очи, които виждат плодното дръвче в мен и мъничките елфи, приспивайки съня ни... Да те нарисувам искам с питката от Слънце в гърдите и напева на самодиви, който пътят ни вае.
 2. Milena

  Реприз

  Мой, копнежен друм, откърмен с небе по теб поех с босите стъпки и вяра в ръце... Още ме питаш, дали ще те следвам и аз рисувам с онова, подарено от феи, перце. До сетен акорд на пиано и звън от нежния припев ~ на влюбено в красотата, сърце...
 3. Петиция в подкрепа на активното естествено раждане и за подобряване на качеството на медицинските услуги в областта на акушерството и гинекологията До Д-р Евгений Желев, министър на здравеопазването Д-р Румяна Тодорова, директор на Националната здравноосигурителна каса Г-жа Ширин Местан, председател на Държавната агенция за закрила правата на детето Г-н Георги Пирински, председател на Народното събрание Г-н Борислав Китов, председател на Комисията по здравеопазването към Народното събрание Национален център по опазване на общественото здраве Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България Национално сдружение “Педиатри специалисти от извънболничната помощ” Асоциация на българските акушер-гинеколози Българска педиатрична асоциация Българско дружество по акушерство и гинекология Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи Българска асоциация за закрила на пациентите Всички медии Уважаеми госпожи и господа, Обръщаме се към Вас с апел за промяна на майчиното и детското здравеопазване. През последното десетилетие акушерките, лекарите и жените в детеродна възраст станаха по-зависими от технологиите по отношение на бременността и раждането. Загрижени сме за нарастването на медицинските интервенции при нискорисковите раждания, както и за увеличения процент раждания чрез цезарово сечение. Не без значение е фактът, че потенциалният ефект от медицински интервенции по време на нормално протичащ родов процес върху майките, бебетата, семействата и обществото не е систематично изследван. Същевременно трябва да споменем, че съвременните научни изследвания и практики в развитите държави, както и препоръките на Световната здравна организация и други здравни организации, се различават значително от действащите в момента практики и процедури на родилната и следродилна помощ у нас. Не на последно място - исканията ни биха намалили разходите за медикаменти, ненужни лекарски интервенции и болничен престой. Настояваме за: 1. Медицински стандарт.Да бъде възприет медицински стандарт, който да отразява най-добрите световни практики в предродилната, родилната и следродилната помощ и да е съгласуван с представителните асоциации на родителите[25]. Медицинският стандарт следва да включва измерими показатели за качеството на предоставяната родилна помощ. Основен принцип на медицинския стандарт да бъде: „Майката и детето са центърът на предоставяната родилна помощ. Целта на родилната помощ е да осигури здравето на майката и детето посредством възможно най-малката намеса, която е съвместима със сигурността.” Да бъде извършван независим годишен одит на родилните и детските отделения за качеството на предоставените услуги, чиито резултати да се публикуват. Да бъдат провеждани регулярни проучвания на удовлетвореността на родителите, включително от различните етнически малцинства, от предоставената им родилна помощ, чиито резултати също да се публикуват. Всяко родилно отделение следва да достига поне следните показатели за качество на предоставяната родилна помощ: * Раждането да се предизвиква медикаментозно в не повече от 10% от всички случаи [11], [30]. * Раждането да се ускорява медикаментозно в не повече от 10% от всички случаи. * Епизиотомия да сe извършва при не повече от 5% от всички родоразрешения [3], [11], [18]. * Секцио да се извършва в най-много 10-15% от всички случаи [8], [11], [18], [30]. * Вагинално раждане след секцио да се провежда при поне 30% от всички раждания след първо секцио [7], [9], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [21], [23]. 2. Женска консултация[/b]. Женската консултация да включва специална физическа и емоционална подготовка за раждането, чиeто мото да бъде „Раждането е нормален, естествен и здравословен процес” [5, p.22]. Жените да бъдат насърчавани да родят нормално, включително и след предишно оперативно раждане, ако нямат изрични противопоказания за вагинално раждане. 3. План за раждане и информирано съгласие. Да бъде възприета практиката за изготвяне на план за раждането, в който родителите да вземат решения по редица въпроси още преди постъпване в родилното отделение. Информираното съгласие да стане част от документите за постъпване в родилно отделение, издавани от лекаря, следил бременността, така че родилката да се е запознала задълбочено и спокойно с него. Всички отклонения от нормалния процес на бременността, раждането и следродилния период, необходимостта и рисковете на предлаганите медицински интервенции (вкл. тестове и наблюдение) да бъдат подробно разяснявани, за да могат бъдещите родители да бъдат активна страна във взимането на решенията, които ги касаят и да могат информирано да поемат отговорността за тях [1],[6],[20]. Всички процедури (ваксини, антибиотици, вземане на кръв за различни тестове и др.), които трябва да се направят на бебето, да бъдат разяснявани на майката и да не бъдат извършвани без нейното съгласие [1],[6]. 4. Място за раждане. Да бъде осигурена възможност за избор на мястото за раждане – в родилно отделение, водено от лекар, в родилен център, водено от акушерка или у дома с медицински персонал. Този избор да се уреди законово, да се изгради съответната инфраструктура за минимизиране на риска и да се осигури подготовка на медицинския персонал. 5. Условия в родилния дом. Да бъде осигурена атмосфера за раждане, която предразполага жената да се чувства спокойна и защитена [2, pp.12-13]. Бащата и други лица по желание на майката, които ще осигурят емоционална и физическа подкрепа, да могат да присъстват по време на раждането и следродилния период без допълнително заплащане. Медицинският персонал да бъде сведен до минимум и да се държи почтително, любезно и приветливо с родилката [2, pp.13]. Да се осигури професионална психологическа помощ във всички родилни отделения. Студенти и стажанти да присъстват само при изрично съгласие на родилката. Да бъдат прилагани нелекарствени болкоуспокояващи методи при желание на родилката [2, pp.13-14]. По време на целия родов процес, включително във фазата на изгонването, жената да бъде насърчавана да заема позицията, в която тя се чувства най-удобно [2, pp.14]. Да бъдат осигурени помощни средства за заемане на най-удобната поза. [b]6. Започване на раждането. Раждането да се възприема нискорисково, ако е започнало между 37 и 41 завършени гестационни седмици и бременността е преминала без усложнения. Предизвикване на раждането да се предлага на жените едва след 41-та седмица [5, p.238],[20, p.38],[32, p.31] а от 42-та седмица за жените, които отказват предизвикване на раждането, се предлага учестено наблюдение, което се състои в кардиотокография и ултразвукова оценка на околоплодните води поне два пъти седмично [20, p.38]. При спонтанно спукване на околоплодния мехур раждането да се предизвика едва след 48 часа наблюдение [2, p.20], [5, p.205]. Преди формално предизвикване на раждането на жените да се предлага вагинален преглед за отлепяне на мехура [5, p.235]. 7. Минимизиране на намесата. При нормално протичане на родовия процес да не се извършват рутинни процедури, чиято ефективност и/или безопасност не е подкрепена от научни изследвания, освен по изрични медицински показания или по желание на родилката [2, p.8], [19, p.24], [25, p.6 (2.4.)]: * хигиенните процедури (обръсване, клизма) [2, pp.8-9], [4, p.33S-34S], [5, ch. 29, p.258-259], [10, ch.5, par. “Initial assessment”], [30, p.D3]; * въздържането от храна и течности [2, pp.9-10], [4, p.36S-38S], [5, ch. 29, p.259-262], [10, ch.5, par. “Nutrition and Hydration”], [19, p.18], [26, p.63-66], [30, p.D6]; * твърде чести вагинални прегледи [2, p.21], [5, ch. 31, p.285], [19, p.27], [26, p.46-47], [30, p.D8]; * болкоуспокояващи медикаменти [2, pp.14-16], [4, p.65S-73S], [5, ch. 34, p.323-328], [10, ch.”Pain during labor”], [19, p.20-21], [26, p.36-38]; * продължително електронното наблюдение на плода [2, pp.16-18], [4, pp.39S-42S], [5, ch. 30, pp.270-275], [10, ch.5, “Fetal heart rate surveillance”], [19, p.28], [26, pp.40-43]; * спукване на околоплодния мехур [2, p.22], [4, p.38S-39S], [10, appendix 2], [19, p.27], [26, p.50-53]; * предизвикване и ускоряване на родилния процес, вкл. плацентарния период [2, pp.22-24, 29, 31-32], [4, p.42S-45S], [5, ch. 32, pp.292-294, ch. 33, 305-306], [10, ch.5, “Birth and Immediately Following”], [19, pp.27, 34 (1.8.6.)], [26, pp.74-76]; * епизиотомия [2, pp.27-28], [4, pp.45S-48S], [5, ch. 32, pp.295-297], [10, ch.5 “Episiotomy”], [19, pp.31 (1.7.13)], [30, D10]; * диктуване на напъните [2, pp.24-26], [5, ch. 32, pp.290-291], [19, p.31(1.7.8-9)], [26, pp.68-69], [30, p.D10]; * избутване на плода [2, p.25]. 8. Хуманно отношение към бебето и майката. Ако състоянието на бебето не изисква спешна медицинска намеса или ако майката не изрази желание за противното, имаме следните изисквания: * пъпната връв да се отрязва след като спре да пулсира [26, pp. 32-33]; * да не се извършва рутинна аспирация на новороденото. При наличие на мекониум в околоплодната течност да не се извършват рутинна ендотрахеална интубация и аспирация [5, pp.421-422], [27]; * верниксът да не се измива [26, D19]; * бебето да се поставя върху майката веднага след раждането и кърменето да започне при първо желание от страна на бебето, [5, p.441], [10, p.7.13], [24], [28], [29], [31, p.32]; * майките да бъдат насърчавани да кърмят бебетата си при всяко тяхно поискване [5, p.445], [10, p.7.13], [24],[28],[29]; * да се оказва подкрепа и физическа помощ на майките, преминали оперативно раждане, за да започнат кърменето възможно най-скоро [24],[28],[29]; * адаптирано мляко и вода да не се дават, освен по медицински показатели [5, p.445], [10, p.7.22], [24],[28],[29]; * родилните и детските отделения да бъдат сертифицирани по програмата на УНИЦЕФ „Болници - приятели на бебето”; * бебетата да не се отделят от майките през целия болничен престой, включително и след оперативно раждане [5, pp. 429-430],[10, p.5.24] [31, p.33]; * да отпадне задължителният болничен престой от 3 дни след раждането; да има възможност за амбулаторно раждане [5, pp. 434], [31,p.53]. Родителите да бъдат насърчавани да се запознаят с бебетата с увреждания и да ги приемат. На родителите да бъде позволено да се сбогуват с техните мъртвородени или починали деца и да ги погребат според техните обичаи. 9. Осъвременяване на практиките и обучението. Настояваме за преразглеждане на преподавания в университетите материал в съответствие с най-добрите световни практики и научни достижения; квалификационни и опресняващи курсове за медицинския персонал през редовни интервали от време (напр. на 2 години); включване на курсове по комуникационни умения, психологическа подкрепа и немедикаментозно управление на болката. Обмен на знания с чуждестранни университети, болници и родилни центрове. * Тук може да подпишете петицията ~ http://www.estestveno.com/index.php?pageid...01&cid=1504 Въпроси, коментари, подкрепа Изпращайте Вашите въпроси на estestveno@gmail.com. Вашите коментари и подкрепа са добре дошли.
 4. Благодаря на всички от сърце за поздравленията и хубавите пожелания! Аделаида, честит рожден ден и от мен ~ хармонията и радостта да са винаги в теб!
 5. ...чета Толе и е чудесно да споделя, че ...музиката е един от начините, за достигане до чувството на единение, до усета за безкрайна радост, извираща в сърчицето... Защото когато слушам/е музика, ние "не я мислим", а директно `я преживяваме ~ ставаме едно с нея... Много пъти се шегувам, че композиторите сигурно живеят почти постоянно в нирвана творейки чрез докосване на струните на Битието... Което не е мисловност, а черпене от извора на вдъхновение... Ехкарт Толе ~ "Думата просветление извиква в съзнанието представата за някакво свръхчовешко постижение - и на егото му харесва да поддържа тази представа, но всъщност просветление просто вашето естествено състояние на почувствано единство с Битието. То е състояние на свързаност с нещо неизмеримо и нещо, което - почти парадоксално - сте по същество вие и въпреки това е много по-голямо от вас. То е да намериш истинската си природа отвъд името и формата." ...и бих допълнила да откриеш пространство/то, наситено с цвят...
 6. Milena

  ...

  ‎ ~ с тази музика мога да пускам в небето своите светещи~фенерчета мечти и да знам, че вятърът на новото ще ги отведе към сбъдване чак до Сириус...
 7. Познанията ми по Астрология са скромни ...само си мисля, по повод на написаното: нали Слънцето, знака и дома, в който е в картата се разглеждат с особено внимание; чела съм, че Слънцето "осветява" дома, в който попада в хороскопа и концентрира вниманието, усилията и фокуса в делата на този дом. Също се съди за възможността, дадена на родения, да достигне до по-високо обществено положение и/или богатство.
 8. http://www.youtube.com/watch?v=fz4Sa6mHJtU What A Wonderful World ~ Sarah Brightman ♪ LYRICS: ♪ I see trees of green, red roses too I see them bloom for me and you And I think to myself what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white The bright blessed day, the dark sacred night And I think to myself what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky Are also on the faces of people going by I see friends shaking hands saying how do you do They're really saying I love you. I hear babies crying, I watch them grow They'll learn much more than I'll never know And I think to myself what a wonderful world Yes I think to myself what a wonderful world.
 9. Да, възможно е и да са различни - Управителя на асцендента и Господаря на хороскопа. Мисля, че за господар на хороскопа се приема планетата, която има най-силно влияние. Възможно е това е да планета на трон /в собствен знак - напр. Венера във Везни/ или планета в екзалтация /Луна в Телец/, която сключва много аспекти и/или се намира в ъглов дом, или в съвпад с осите /напр. съвпад с МС/. Възможно е и да е планета, която "държи" останалите - в смисъл, такава конфигурация, при която една отделна планета е в опозиция с голямо струпване, или пък т.нар. "чаша", когато няколко планети са последователно разположени, а друга ги аспектира всичките...
 10. Привет, Марсин Мисля, че радикс всъщност означава наталната карта /хороскоп. Колкото до аспекти "означаващи" висшето образование - погледни ІХ-тия дом в наталната карта; върха на дома/куспидата в кой знак попада и управителят на този знак къде се намира и какви аспекти сключва. Също какви и дали има планети в самия девети дом, дали са в хармонични знаци и как са аспектирани. За транзити - бих гледала аспекти на тежките планети /Уран, Нептун и Плутон/ към управителя на ІХ-ти дом и към Юпитер.
 11. ~ изгреви... със Stanton Lanier - прекрасен пианист и композитор, пишещ музика за светлина на Земята http://www.stantonlanier.com/ http://www.youtube.com/watch?v=w6TdzxlWysw&feature=player_embedded#at=214
 12. Milena

  ...

  Чираци в изкуството да обичаме, тихо прехвърляме баира на нощта потни и прашни, от жад прималели, непогалили душите си с онази мекота с която светулки роят се и пробягва в гората сърна; а може да е извор и от нас да пият живата вода наричана с обичане в храм на мъдростта... Моля се, когато Девата отново зажъне, пълните със зърно, класове-човеци ~ посей ме, Боже! за гладните и за нощтвите своя дан да дам за хляба на Любовта... </SPAN>
 13. ~ компилация на едни от най~докосващите и езотерични композитори, която музика вибрира с енергията и тайнството на вътрешната сила в Човека... Crystals for Mother Earth 3CD (2011) CD1 01 - Aeolian String Ensemble - K1 02 - Gandalf - Man's Promise To Mother Earth 03 - Aum Orchestra - Dharbarai 2 04 - David Lanz - Sacred Road 05 - Kitaro - Cosmic Love 06 - Jean Marc Staehle - Les Voix de la Terre 07 - Nightwish - Sleeping Sun 08 - Back To Earth - Still In Love 09 - Pachuly - Serenade To Mother Earth 10 - Post Crash High - The world is burning so let us waltz 11 - Dan Lacksman's Alliance - Saidi 12 - Sylvia McNair & Daniel Kobialka - Calm Beyond The Storm 13 - Papa John - Earth Medicine CD2 01 - Budi Siebert - Gentle Earth 02 - Denebulae - Sukhavati 03 - Cherokee National Children's Choir - Beautiful Home 04 - Pushkar - Manamalei 05 - Patrick Bernard - Hymne а la Terre Nouvelle 06 - Lydia McCauley - The Beauty Of The Earth 07 - Manfred Mann - Africa Suite 08 - Kitaro - The Moon On The Lake 09 - S.E.N.S. - Do Not, Pain, Affinity 10 - Armand Amar - The Dead Seas 11 - Maneesh De Moor - Compassion 12 - Keiya - Freedom's call 13 - Michel Pepe - Les Ailes de Lumiere CD3 01 - Armand Amar - Save Us 02 - Praful Mystic - Holy Land 03 - Okna Tsahan Zam - Edjin Duun 04 - Deuter - Earth Blue 05 - Pushkar - Kalaila 06 - Crystal Wind - Sacred Journey II 07 - Kitaro - The Field 08 - Michel Pepe - Hymne а la Paix 09 - Maire Brennan - Sign From The Hills 10 - Ryuichi Sakamoto - Acceptance 11 - Tom Kenyon - Hymn To Earth 12 - Dead Can Dance - The Host Of Seraphim 13 - Bill Douglas - Deep Peace http://www.filesonic.../file/356464241 http://www.filesonic.../file/356627021 http://www.filesonic.../file/356976471 http://www.filesonic.../file/357299331
 14. Музиката е универсален език, на който говорят всички същества. Музиката е магия, мисъл и медитация в едно ~ същото това три~единство, което са и сърцето, духа и душата. Тя ни пренася в едно по~високо ниво на съзнание, с което можем да полетим в небето на нашето сърце... Съвсем не случайно духовните практики се свързват и с музиката ...също както древните мантри се изпълняват под музикален съпровод, така и Паневритмията, дадена от Учителя е мелодия, танц и песен в едно... С идеята в тази тема да публикуваме музика, която ни е донесла радост, наслада и осъзнаване ... Suzanne Ciani ~ The Velocity Of Love ~ Instrumental / Meditatiоn / 1984 Label: Seventh Wave ... Suzanne has bridged classical and electronic music to create her most heartfelt release to date. Her delicate touch is used to it's greatest effect in these love songs. 1. The Eighth Wave 2. Lay Down Beside Me 3. The Velocity Of Love 4. Malibuzios 5. History Of My Heart Listen to samples http://rapidshare.co...ity_Of_Love.rar
 15. . ~ да е хармонията, радостта и вълшебството във всяко човешко сърчице...
 16. Logos ~ Ultimate Best Of ~ (2010) CD1 01 - La Rosee De Ma 02 - La Vallee Des Sylphes 03 - A l'Ombre du Sycomore 04 - Reconciliation 05 - Le Nard de l'Himalaya 06 - Le Jade Et Les Cinq Vertus 07 - La Rose Cosmique 08 - Levana 09 - Le Collier De Mor-Ann 10 - Espace Interieur 11 - Le Rituel Des Equinoxes 12 - Spirale 13 - Procession Celeste 14 - Le Royaume 15 - Diademe CD2 01 - Le Tibetain 02 - Elevation 03 - Contemplation 04 - Evolution 05 - Message Des Etoiles 06 - Clemence Infinie 07 - Le Souffle De La Terre 08 - Le Moine De Shamballah 09 - Beaute Eternelle 10 - Nouvelle Conscience 11 - Le Temple de l'Orchidee 12 - Le Sommeil De Chronos 13 - Vers Un Autre Monde http://www.filesonic.com/file/203420653/ms_Logos_10_2CD.rar
 17. Донче, привет Асцендентът по принцип е начина, по който изразяваме себе си и по който околните ни възприемат; някои го наричат "маската", който слагаме за пред света. По-разумно и задълбочено ми се вижда тълкуването на Асцендента като "начина, по който влизаме" в света, защото това е знакът, който изгрява на хоризонта в момента на нашето раждане. Влияе също върху физическото тяло и външния ни вид. В зависимост от планетата управител на знака на асцендента и нейното място в хороскопа /при теб и баща ти това е Слънцето, защото асц. ви е Лъв/ може да се правят съждения в посока как точно ще общува човека, кое би било акцентирано. Известно е, че определени модели или аспекти от хорскопа се предават в семейството и рода - може да специфични аспекти - напр. Луна съвпад Нептун или Слънце квадрат Уран; които се повтарят във фамилните карти на едно семейство... това не е случайно и е добре да се обърне внимание, защото сякаш всеки следващ от рода е предизвикан да се справи по нов и по-добър начин с дадения акцент. Също е забелязано, че детето "взема" някои от знаковите положения на светилата и/или асцендента от картата на майката или бащата - както при твоят пример; или пък знака на асцендента на майката става слънчев знак на детето и т.н. Това мисля също е във връзка с казаното по-горе за възможността детето да претвори по начин в жизнения си път енергиите и проявата на даден знак... Конкретно за твоя пример - синастричен съвпад на асцендентите: това наистина е предпоставка да си приличате, като обаче всеки от вас ще намери уникалния израз на асцендент Лъв, който е един от най-експресивните асценденти, зареден с много слънчевост, щедрост и артистизъм!
 18. Северният възел мисля по принцип сочи качествата на знака, които е добре да се стремим да развиваме в живота си... В случая е акцентиран знака на Козирог - т.е. устойчивост, постоянство, прецизност в постигане на целите...
 19. Здравей, Марсин! Най~забележимият и продължителен аспект мисля е транзитът на Нептун към Слънцето ти ...защото засяга именно Слънцето, напрегнат е и може да отразява наистина голяма промяна, която се случва с теб. Нептун е странен и някак неуловим; значението на аспекта зависи и от самата натална карта и как ти я интерпретираш, т.е. живеш... Най-общо транзитът на Нептун към Слънцето може да се прояви като повишена чувствителност, сензитивност, интерес към духовното, увлечение по мистицизма, както и на физическо равнище - загуба на енергия, обърканост, промяна на настроенията, меланхолия... Можеш съзнателно да впишеш този транзит в живота си например чрез медитация...
 20. Астрологический прогноз на 2011 Астрологический контекст 2011 года Начало новой эпохи отметится двумя заметными событиями-"стартерами". Во-первых, состоится малый парад планет в Овне. 2-4 апреля в этом знаке будет 6 планет. И вплоть до середины мая Овен будет оставаться астрологическим центром тяжести. Во-вторых, уникален гороскоп самого года. А кроме того, не так уж мало "мелких" деталей. В 2011 году три "Бога перемен" мунданной астрологии сменили свои знаки Зодиака. В 2008 году Плутон перешел в Козерог. В 2011 году меняют свои знаки Уран (Овен, 12 марта) и Нептун (4 апреля, он делает первый переход из Водолея в Рыбы). К ним присоединятся Хирон (9 февраля, ингрессия в Рыбы), Юпитер (4 июня, ингрессия в Телец) и Северный Лунный Узел (Стрелец, 3 марта). Влияние Черной Луны в этом году также очень заметно. Состоятся два значимых мунданных аспекта - неточный Уран-Плутон (июнь-июль) и полуцикл Юпитер-Сатурн (март-апрель). Также весьма интересен аспект Юпитер-Плутон (июнь-июль и октябрь-ноябрь 2011). В 2011 году произойдёт 6 затмений - 4 частных солнечных и 2 полных лунных. Причем некоторые из них попадают и на чувствительные точки значимых гороскопов, и в район соединений с крупными звездами. Солнечные затмения будут частичными и состоятся: 4 января (покрытие 0,86) в 08:51 GMT, 14 градус Козерога; 1 Июня (покрытие 0,60) в 21:15 GMT, 12 градус Близнецов; 1 Июля в 08:40 GMT (покрытие 0,10), 9 градус Рака; 25 Ноября в 06:19 GMT (покрытие 0,90) в 18 градусе Близнецов. Лунные затмения будут полными (покрытие 100%) и состоятся 15 Июня в 19:23 GMT в 25 Стрельца и 10 Декабря в 14:07 GMT в 19 Близнецов. Солнечное затмение 4 января будет частично видимым на территории европейской части Российской Федерации и на Урале. Тень лунного затмения 15 июня пройдет по восточной части Африки, по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Его будет видно и на территории Европы, Северной Америки, Восточной Азии, Австралии, а также большей части Российской Федерации. А тень от лунного затмения 10 декабря пройдет практически по всей России. Общая астрологическая ситуация новой эпохи 2011 год является фактическим началом новой астрологической эпохи. Переходный период мир прошел в 2008-2010 годах. В 2011 году происходит ряд важных астрологических событий, означающих окончательную смену общемировых тенденций и полноценное начало нового этапа в развитии человеческой цивилизации. О политической и экономической составляющей Плутона в Козероге, то есть до 2024 года, я писал в 2008 году. И за два прошедших года новая тенденция уже полностью себя проявила. С 2011 года вступают в силу и две новые глобальные астрологические тенденции - Урана в Овне и Нептуна в Рыбах. Они в большей степени конструктивны, и именно они удивительно поменяют лицо нашего мира в ближайшие годы. В течение ближайшего полутора десятка лет нефть перестанет быть основой мировой экономики. Будет освоено сразу несколько альтернатив ее использованию. Фактически весь ближайший период - это время стремительного освоения альтернативной энергетики. Через 14-15 лет нефть, в том качестве, в котором она понимается сейчас, уже не будет иметь такого радикального значения. Не исключаю, что показателем состояния мировой экономики к концу периода станет стоимость не барреля нефти, а стоимость киловатта/мегаватта энергии. Уже в ближайшие 7 лет появятся двигатели, принципиально отличающиеся от привычных. В особенности такой технологический прорыв ожидается в авиации и ракетно-космической отрасли. В авиастроении в те же годы произойдет возрождение дирежаблестроения. Кроме того, в этот же период произойдет прорыв и в оружейных технологиях. Появление принципиально новых материалов приведет к такой же революции в изготовлении стрелкового вооружения и военной техники, какая происходила в 30-е годы XX столетия. Появится (и вполне вероятно будет локально применен) новый класс оружия массового поражения. Произойдет настоящая революция, качественный прорыв в микроэлектронике и компьютерной технике. Темп развития будет даже более быстрым, чем в конце 90-х годов XX века. В значительной степени это будет связано с появлением совершенно новых типов аккумуляторов и новых принципов построения процессоров. В свою очередь, это приведет к радикальному изменению роли сетевых технологий в общественной жизни. Одно из самых интересных прогнозируемых событий в ближайшее десятилетие - это сращение интернет-технологий (в частности, социальных сетей и коммуникационных сервисов), мобильной телефонии, телевидения и индустрии компьютерных игр в огромные медиахолдинги. Компьютерные игры перейдут на качественно иной уровень, что по масштабу можно сейчас сравнить только с культурной революцией, которая была в мире после открытия фотографии и синема. Компьютерные игры и интерактивные телешоу сравнятся по бюджетам и по влиянию на массовую культуру с той ролью, которую отыгрывал кинематограф, каким он был в XX веке. Виртуализация общения и виртуальная жизнь в киберпространстве станет признанной социальной проблемой, а не уделом отдельных маргиналов. Будут разработаны полноценные технологии виртуальной реальности, но еще не будут реализованы для массового потребителя. А вот полноценное трехмерное телевидение и операционные системы для компьютеров с учетом 3D восприятия без специальных очков появятся уже в этот срок. Прогнозируется значительный прорыв в лекарственной медицине. В частности, в ближайшие полтора десятка лет появятся лекарства совершенно нового типа, основанные на открытиях в области синтетической биологии. Вполне вероятно, что СПИД после 2019-2020 годов перестанет считаться неизлечимым. Открытия в антропологии и биологии человека поменяют взгляд академических ученых на прошлое человечества. Теория эволюции Дарвина перестанет считаться официальной парадигмой. Однако, несмотря на стремительный научный прогресс в ближайшие годы, роль религии не уменьшится, а увеличится. Качество и объем массового образования будет непрерывно падать, а стоимость высшего и элитарного образования - расти. Разрыв между массовой и элитарной культурой будет непрерывно увеличиваться и станет качественной разницей. В ближайшие полтора десятка лет ожидается расцвет мистицизма, массовых суеверий и возрождение и распространение как языческих культов, с одной стороны, а другой стороны - предсказуемое укрепление фундаментализма в крупных религиях. Роль политических партий, отражающих интересы радикальных и маргинализованных групп населения, будет расти в цивилизованном мире вплоть до 2023-2025 годов. Общая астрологическая ситуация 2011 года Одна из главных особенностей года - исключительно высокий темп перемен и внезапные события, разрушающие стабильное течение жизни, выпадающие за рамки привычных аналитических прогнозов. Причем перемен как неблагоприятных, так и положительных. Очень вероятны резонансные решения и резкие повороты в мировой политике и экономике, которые в 2010 году были непредсказуемы. Экономический кризис будет нарастать, "валютные войны" будут нашей реальностью весь 2011 год, хотя наиболее ярко это проявится в весенние месяцы. Значительно обострятся экономические отношения ЕС и США. Не смотря на заверения политиков и финансовую статистику, нет никаких астрологических оснований считать мировой экономический кризис завершенным. Более того, как никогда вероятна перспектива начала реорганизации всего мирового сообщества из-за локальных экономических и военных коллапсов. Однако процесс реорганизации будет в этом году только полноценно начат, но еще далеко не завершен. Но уже одно то, что лидирующие государства перестанут топтаться на месте и избегать признавать свои системные проблемы - это уже прогресс. И именно 2011 год станет тут показателем. На протяжении года следует ждать значительных колебаний цены на нефть, в особенности весной - с тенденцией к повышению. Мировые цены на продукты питания будут расти весь год. 2011 год - это год существенных, внезапных по характеру и жестоких по форме военных обострений. Хотя принято считать, что год Кролика (или Кота в японском календаре) - это год относительно мирный и плодотворный в плане дипломатии, однако к 2011 году это относиться не будет. Практически весь 2011 год существует очень высокая вероятность внезапных локальных военных конфликтов с участием третьих сил и вовлечением мирового сообщества. Уверенно можно прогнозировать возрастание напряженности во всех нынешних замороженных территориальных конфликтах, автономиях и непризнанных странах. Если говорить в частности, то астрологическую "заявку" на военные конфликты в 2011 году на знаковых астрологических аспектах 2010 и 2009 года "подавали" Корея, Иран, Пакистан и страны Средней Азии. Переговорное решение предвоенных ситуаций в этих регионах в 2011 году будет невозможно. А вот ситуация в Афганистане и Ираке радикально не изменится. Также ожидается политический кризис в Японии. Будут нарастать сепаратистские тенденции между членами Европейского Союза. Как уже было верно спрогнозировано в 2008 году (в описании начала новой эры), уже в 2011 в полной мере проявится тенденция к усилению авторитарной власти и к развитию "авторитарных капитализмов" и "управляемых демократий", массово проявятся ограничения прав личности и свободы слова. Это общемировая тенденция. Продолжатся процессы размежевания вокруг границ, проведенных культурными различиями - языковыми и религиозными в первую очередь. Очень высокой в 2011 году является опасность необычно крупных техногенных аварий по вине человеческого фактора или же терактов с применением сложной техники. В наибольшей степени это ожидаемо в первой половине года. Также весь год аэрокосмическая тематика будет создавать новости. По-прежнему высока вероятность внезапных стихийных бедствий в Европе из-за изменений климата. Лето 2011 будет жарким, хотя и не рекордно жарким, как лето 2010. Еще одна интересная особенность 2011 года - очень высокая вероятность редких погодных феноменов. Отклонения от законов климатических поясов, необычное поведение животных, полярные сияния в непривычных широтах, редкие нестационарные явления в атмосфере и подобные чудеса. ~ автор: Константин Дараган ~ източник: http://www.urania-astrology.ru/author/
 21. Milena

  Християнски песни

  ~ нещо, много любимо... http://www.youtube.com/watch?v=aVjeUmNk86w
 22. Milena

  Коледа

  "...има един свят, в който всички сме деца - чисти, прекрасни, изпълнени с мечти и доброта."
×