Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ангел хранител - вътрешен опит


Иво
  • Източник: Божественото буталце, стр. 06-07, МОК4 - оригинал, лекция 10
 Share


Казвам: в сегашното си положение всички вие трябва да се стремите да имате един вътрешен опит. Самият живот без опит не върви в права посока. Трябва да имате най-малко един, два, три и повече опити, които да бъдат ръководеща звезда в живота ви. На тях ще можете да разчитате. Такива опити всеки от вас може да има. Запример, колцина от вас имате опитност, да знаете, че някъде извън земята, имате един добър приятел, един ръководител, един ангел-хранител, или, както някои го наричат азът? Той е онова същество, което взима голямо участие във вашия земен живот. Той се интересува от всичко около вас и всякога, в най-големите мъчнотии, ви идва на помощ. Той е първият и последен приятел в живота ви. Това нещо мнозина от вас приемат като едно философско твърдение, като една вероятност, но дали е абсолютна Истина, не знаят.


 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...