Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Божественото осмисля живота


Иво
  • Източник: Божественото буталце, стр. 06, МОК4 - оригинал, лекция 10
 Share


Едно американско магаре, след като прекарало 10 години в рудницата, изкарали го навън. То излязло на бял свят, започнала да се търкаля и да реве. Защо? - Почувствало, че на светлината е по-хубаво; то оценило това. Вие ще кажете: какво може да оцени това магаре, като знае само да реве и да се търкаля? Магарето казва: "Ужасен затвор беше моят живот долу в земята!" Питам: какво нещо е свободата? По някой път и вие се смеете на магарето, но често влизате в такива дълбоки рудници, като него, и прекарвате по цели 20 години в рудокопачество. Това е животът на "човека-машина", който се е отдалечил от Божествената светлина. Под "Божественото" аз разбирам туй, що осмился живота. Без Божественото, обаче, човек идва до пълно отчаяние.


 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...