Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Да завържеш обувката на един старец


Иво
  • Източник: "Разумното сърце", Лекция от Учителя пред Общия окултен клас, <br />държана на 2 април 1924 година в София
 Share


Ако всички вие бихте се водили по вашето разумно сърце, всичките спорове, които по някой път се явяват между вас, биха изчезнали. Запример, вие имате груби навици, по някой път нямате търпение; всичко туй се дължи на вашия философски ум, че са ви обидили. В какво седи достойнството на човека? - Достойнството на един човек седи в изпълнението Волята Божия, в приложението на най-малките добродетели. Ти може да си спечелил едно от най-големите сражения, може да си повдигнал цял народ, но ако един ден сърцето ти каже да завържеш обувката на един старец и не направиш това, всичко сторено пропада. Да завържеш обувката на един старец струва повече, отколкото да спечелиш едно сражение.


 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...