Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Молитва на времената


Иво
  • Източник: Дуно, Беинса - "Молитви и песни на Бялото Братство", ISBN 954-8925-15-X, първо издание, София 2001, ИК "Виделина", стр. 102-140
 Share


Молитва на времената

Господи Боже мой, Великий и Святий Учителю на всяка Любов и Мъдрост, на всяка Милост Правда, чуй молбата на тези, които уповават на Тебе в това съдбоносно време. Благий Господи, заради Твоята Велика Любов прости прегрешенията на човеците, просвети умовете ни, умий сърцата ни, укрепи вярата ни пробуди душите ни, да Те познаем всички и да изпълним Твоята Бащинска Воля. Изведи ни из тъмния дол на всяко невежество, гордост и грях. Смири ни и озари ни с Твоята Истина. Дарувай ни Твоята Любов и открий ни правият път в живота. Върни на Земята, Господи, Твоя изгубен мир. Дай светлина на всички, да напуснем всяка лъжа, всяка корист, всяка вражда и насилие, да изчезне завинаги от човешкия ум мисълта за война. Навред да съзнаят народите, че Ти си Единният наш Господ и Баща, че всички сме братя и Твоята Любов и Твоят Закон са правият път на живота ни. Изпрати, Татко наш, както си някога пращал: светии, пророци и гении да бъдат глава на народите навред. Предай, според Твоя благ промисъл Земята да е наследство на кротките и направи Любовта на добрите хора да е канара на човешкото братство. Великий Учителю наш, Дух от Всеблагия Бог, възрасти ни за обилна жетва за Святото Божие Дело, за Което Ти работи на Земята. Укрепи ни по Божия план чрез всички Небесни ангели и светии, които са верни служители от Всемирното Бяло Братство.

Освети ни да работим с всички добри человеци.

Предай знание, вяра и сила на Твоите земни сеячи и на всички, които Ти си призовал, за Господа, да изпълним своята задача докрай.

Нека народът, сред който работим, избраната челяд славянска, да изпълни Волята Божия! Да бъде славянството светилник и крепост на Божието Дело между народите и да се увенчее с пълен успех Божият План на Земята!

Да бъде Волята Божия! Да дойде Царството Божие и да се вселиш Ти, Господи, Боже наш, в душите на човеците завинаги!

Амин.


 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...