Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Богомилско Таро

    Автор: Николай Райнов (съставител: Ивайло Станев)

106.... Дейността на Михаил надминава рамките на това сбито изложение. Неговите похвати на работа, влияние и въздействие са многобройни. Делата и заслугите му надхвърлят границите на всеки животопис, а книгите му могат само да се изброят.

Той е писал много. В Малта се пазят по няколко екземпляра от неговите книги, подвързани с желязо и кожа. За своите двама презвитери у Липиска той написва 225 листа, съставящи Книга на Означенията , дето излага развитието на древната глифика, като дири паралел между богомилските ключове на Таро и старите свещени начертания на Червената Земя. Тази книга е несравнима по великолепие и синтез и по дълбоко разучаване на символистичния език..

Най-напред там се излагат 22-та аркана на атлантското Таро в египетската му редакция; после - атлантското Таро, днес известно под името "Мексикански ключове"; след това - кабалистичното Таро на есеите, а най-после - богомилското.

Тук аз ще изброя, само по названия, тези ключове, както ги даде Михаил Унгарец....

БОГОМИЛСКО ТАРО

1. МЕЧ - впит в затворена книга, запечатана със седем печата;

2. ЧАША - с вино, до нея хляб, две празни амфори, свитък и женска отрязана ръка;

3. МЪЛНИЯ - събаря една кула, на нея човек с три рога, държащ 2 скрижали;

4. ВЕЗНИ - четиристранен храм, с везни на купола, ограден с ров, лоза край вратите;

5. РЪКА - разгъната, с пет рани на дланта, раните - змии, на пръстите - пръстени;

6. ПЕЧАТ - лилия, бяла драперия и двама младоженци с венци;

7. ТАЙНА - затворена врата, кипариси, змей пази вратата, двама отиват към нея с ключове в ръка;

8. МОМА - с венец от слънчогледи, държи пентакъл и две разтворени книги;

9. САТАНАИЛ - с три зърна в ръка, с чаша и мълния из нея;

10. РОВ - в него - вода, змии, риби и пет човешки глави;

11. БЛИЗНАЦИ - единият държи триъгълник, другият - квадрат;

12. СЪВЕТ - трима забулени старци и пещера със сталактити отгоре и отдолу;

13. СМЪРТ - хубава жена с коса и вдигната туника държи в другата си ръка паметен стълб;

14. СЪКРОВИЩЕ - в атакор се сгрява лекарство от метали;

15. ПОБЕДА - две риби и един кръст;

16. СЛЕДИ - Млечният път, звездите и стъпки по небето;

17. ДОМ - затворена къща гори, ангели сипят цветя;

18. ИЗМАМЕНАТА - жена стои с разкъсани дрехи, държи счупена стомна;

19. ПЕТЕЛЪТ - със седем златни яйца;

20. ДИМ - от три комина, над тях бухали;

21. ПРАЗНИК - езеро с лилии;

22. МОЛИТВА - три пламъка с три змея и три бича.....

196. Остава да се спомене още един от богомилските апостоли, за да се създаде пълната картина на оная първа епоха: Симеон Антипа, епископ Краковски, работил заедно с Петър Осоговски.Неговата дейност се простира най-напред във вътрешна България, дето придружава Боян и Богомил....

Нему Малта държи многобройни копия на книги - богомилски творения. В Малта се пазят ключове на Венецианското, Богомилското и Египетското Таро, рязани върху мед и красени със сребро и бисер. Те образуват 88 плочи...

633. Вън от спор лежи фактът, че Богомилската символика стига в Ключовете на Таро своя истински апогей. Когато говорих за Михаил Унгарец, аз изложих неговите четири групи Таро, а сега накратко трябва да анализирам главно четвъртатат група - Големите Лами на Богомилското Таро.

634. Тези Лами образуват 21 таблици и една синтезираща - всичко 22. Богомилското Таро резюмира с тия 22 плочи цялата доктрина за Бога, Света и Човека - всичко, което е необходимо да знае посветеният.

635. Не е било признак на суетен лукс навикът на посветените в древността, да носят пояс от металните плочи , върху които са гравирани Ламите на Таро.

636. Ключовете на Таро се намират най-напред по основния алфабетен ключ, който дадох в предишните страници. Двадесет и двете основни букви отговарят съответствено на 22-та ключа по цифрена стойност, по значение и по символизация. Затова, преди ученикът да е усвоил специалните уяснения на всеки ключ, необходимо е да разучи тия ключове по споменатия алфабетен ключ.

637. I КЛЮЧ - МЕЧ

Ти стоиш изправен пред първата Тайна на Творчеството. Ти си готов - и чакаш да проговорят небесата.

В предверието на Първото Могъщество ти ще видиш Меча, който слива Действащото със Страдащото.

Пред тебе има затворена книга, запечатана със седем печата. Аркан след Аркан ти трябва да разбулиш и печатите ще паднат един след друг.

В Първия час на Денонощието ти трябва да овладееш Меча, да го издигнеш и да пронижеш Книгата с него.

Тогава, ако си силен да сториш това, седемте печата ще паднат отведнъж.

Когато жадно разтвориш книгата на Тайните, за да прочетеш онова, което векове си мечтал по скъдните пътеки на своето търсене, ти учудено ще видиш, че книгата е празна. Бели листа разгръщат пръстите ти и няма руни, начертания или знаци по тия листа.

638. II КЛЮЧ - ЧАША

Но ти ще съумееш да прочетеш Книгата: тя е бяла, защото ти си сляп и си свикнал да виждаш само отражение.

На олтара стои Чаша с Вино: Кръв е това Вино - и тази Кръв ти е давала живот до днес.Вземи и пий! -"Пийте от нея всички, защото това е Кръвта ми, проливана за вас до оставяне на греховете."

Две Празни Амфори стоят пред Олтара: едната е бяла, а другата - червена. Не си измивай ръцете с кръвта на кого да било, не хвърляй капките от кръвта и трохите от плътта в тия Амфори. Размисли за какво са сложени там.

Ти не разбираш?

Не виждаш ли свитъка, сложен на Престола, Свитък, написан отвътре със странни писмена. Не разбираш ли ти , учителю на писмената? Разчети - и ще разбереш Тайната на Двете Амфори.

Погледни тази отрязана женска ръка, от която капе кръв в Бялата Амхора. Виж още медния пръстен, снет от тая ръка и сложен в Червената Амфора.

Коя е Жената? Де е Жената? У тебе ли е Жената? Защо си отрязал Лявата й Ръка?

И защо си извадил пръстена на Вечно Съпружество, когато си убил Жената?

Виж и си спомни.

640. III КЛЮЧ - МЪЛНИЯ

И в Третия ден ти ще вземеш Пръстена да го сложиш на показалеца на Десната си Ръка и ще влезеш в Адитума.

Когато някой склопи очите ти и твоите Уши доловят шествието на Вечните Води, Мълнията ще разпори твоето същество - и Черковната Завеса ще се скъса. Защото Верните трябва да съзерцават през дирите на твоята смърт Олтарното Чудо.

Ти ще умреш тогава. И тиха ще бъде твоята смърт. Като плавно Духане на Вятър ще навлезе Страшното в тебе, като спирално движение на Вятър, а ти не го знаеш отде иде и накъде отива.

И ще видиш Кулата на Бетсемес, величествено сградена, да се руши от Триезичната Мълния, да се събира кат по кат, и руини ще отбележат мястото й.

И Законника ще видят Очите ти на върха на Кулата - Законника с трите Рога : бял, червен и златен между тях. И Двата Скрижала ще паднат от ръцете му, а той ще се изгуби.

641. Приближи, приближи без срах и прочети скрижалите:

Първа Заповед : Аз съ Едно. Не отвръщай Уста от Жилото, нито Ухо от Мълнията, нито Око от Стрелата. Убивай иноплеменниците и не се плаши от Морето на Кръвта. АЗЪ ЕСМЬ СЫЙ.

Втора Заповед: Не се поклаяй на Небето или на Земята, на Морето или на Бездната. Не дърпай Ръката си от Лина, нито Крака си от Косера, нито Главата си от Брадвата. Изгони бедствията на Пустинята и издигни Медната Змия.

Трета Заповед: Не споменавай никое от десетте Божии имена всуе, защото клетва иска от тебе Вечният, а не Проклятие. Не откривай Скинията на Бащата, за да узнаваш Тайните на Божественото Родителство.

Вземи Маната и Живата Вода - и Отмъщение на Кръв въздай пред Господа. Четвърта Заповед: Помни ден на Съботата, когато се губи синура между Небе и Земя, Море и Бездна. Скиния, Кивот и Скрижали създай в съботния ден.

Пета заповед: Въздавай Култ на Бащата и Майката, за да не умреш вовеки.

Шеста Заповед: Не допирай Меча до Чашата.

Седма заповед: Не върши Многоплодство, ни Безплодство, ни Кръвосмешение. Това тройно деяние ще ти разкрие Закона на Обоготворяването и Змията ще се изправи пред тебе в Четвъртия Ден.

Осма заповед: Не отнемай Меча от Чашата.

Девета Заповед : Не чети обратно словата на Мъдростта и се пази от Дверите на Обетованата Земя.

Десета Заповед: Не желай скиптър, корона и багреница, ако си първороден.

Пристъпи без страх и чети, защото Скрижалите ще ти бъдат отнети.

642. IV КЛЮЧ - ВЕЗНИ

Погледни нагоре: върху източната стена на Олтара има изписан Храм.

Храмът е Четиристранен, от бял камък. Покрит е с кръгъл ,сферичен купол от злато. А над купола има Везни.

Ти идеш при мене - говори Гласът на Вътрешния Господар - ти идеш при Мене. Научи ли Четиригранната Пирамида на Вятъра, Кръстовидния Меч на бурния Огън и Двойните Къпони на Мълнията?

Ти идеш при мене - говори гласът на Първия Хиерофант - ти идеш при мене. Узна ли Двойното Сплитане на Аспид и Базилиск? И можеш ли да стъпиш с пета върху средоточието на това Кръстно Сплитане и ди настъпиш Лъв по Челото и Змия - по тила?

Ти идеш при мене - говори гласът на Вечния Проницател - ти идещ при Мене. С Ров е оградена Скинията ми : имаш ли Свещената Среброкована Лодка? И как ще минеш без нея, безумецо? Препасани ли са чреслата ти с Пояса на Левит - и как ще удържиш победа в борбата с Бога среднощ?

643. Ти идеш при мене - говори гласът на Страшния Съдник - ти идеш при мене. Лози се вият около вратите и ако твоята Кръв не се обърне на Вино, Змии ще станат лозите Господни - и твоята кръв на Вино ще се обърне, изсмукана от Змийските Лози. Как ще влезеш без Хитон на брачния пир на Господаря?

Ти слушаш това, защо мълчиш? Ако езикът ти прилепне - навеки ще занемееш. Не си ли чувал, че Молитвата онемява човека, и, когато Синът на Пустинята слезе, Ръвът ще реве в Пътеките Господни. Погледни нагоре : дните на твоето постигане ще се свършат и ще тъгуваш по тия дни векове - изгубените непрочетени слова.

Дважди не се говори.

644. V КЛЮЧ - РЪКА

Ти ще видиш върху подножието на Олтара изписана Ръка.

Разгънати са петте пръста на Ръката и пръстени ги украсяват. На палеца стои брилянт, на показалеца - сапфир, на средния - рубин, на присредния - ахат, на малкия - изумруд.

Погледни дланта на Ръката : 7 рани има там - от нож, от изгаряне с огън, от изгаряне със сулфур, от змийско жило, от Скорпион, от ухапване на женска уста и от медна стрела.

От седемте рани Седем змии пълзят и смучат кръвта на Ръката.

Тази Ръка е твоя.

644. VI КЛЮЧ - ПЕЧАТ

В Полунощ над тебе ще изгрее Соломоновата Звезда, сине мой:

Звездата изгрява над Пещерата - и 12 влъхви ще търсят в Мрак пътеката към тебе.

Шестлистна Лилия ще израстне при входа на Пещерата, шест Ангела ще прикриват трепетно с Бяла Драперия Входа, за да не види външен Тайнството на Второто Раждане.

Ирод ще изпрати Воини да те погубят - и Херувим с Пламенен Меч ще пази Входа, дето почива детето.

Но ето - младоженци празнуват своята първа нащ в Пещерата: Мечът и Чашата се сливат, за да дадат Кръста и Слънчевия Кръг.

Аз те виждам Младоженец на Невестата на Чистотата - и пази да не оскверниш с похот Ложето на Първобрачието.

Защото съсипни ще пожънеш и Скорпион ще бъди твоята Корист.

646. VII КЛЮЧ - ТАЙНА

Вратата е затворена. Змей, свит на пръстен , пази входа. Аканти се вият на прага. Кипариси засенчват пътеката към вратите.

Двама Неизвестни отиват със смела стъпка към тия врати, защото имат ключовете.

Но Единият ще умре на прага, а Другият ще влезе. Ти искаш разкриване?

Нима не прочете, че това е вратата на Тайната?

647. VIII КЛЮЧ - МОМА

На Лявата Стена на Олтара има изписана Мома. Момата е гола. На главата има Венец от Слънчоглед, а Ръцете й държат по два Пентакла и по една Разтворена Книга.

Момата държи в Лявата си Ръка пентакъла на Фалуса и пентакъла на Ктеиса. В десната - пентакъла на Гроздето и пентакъла на Пшеницата.

В Лявата си Ръка държи Книгата на Присъдата, а в Десната - Книгата на Живота.

Ти не я познаваш?

Подножието й са облаците на Небето, над нея греят дванадесет звезди, отляво е Луната, отдясно -Слънцето.

Ти не я познаваш?

Цял ден, но безразлично, ти дълго ще летиш, устремен към нея - и не ще познаваш, че това безразличие ти дава криле и сила.

И, някой ден, ти ще познаеш Момата.

648. IХ КЛЮЧ - САТАНАИЛ

На десната страна на Олтара стои изписан Сатанаил. Той държи в Дясната си Ръка Трите Зърна , а в Лявата - Чаша с Мълния, която прелива от нея.

Трите Зърна са: Лавър, Фига и Маслина. Те са родили Тристволовото Дърво на Първичните Форми. Трите Зърна са родили в Едема на Посвещението Дървото на Познанието, Дървото на Живота и Дървото на Жертвата.

Върху Кръстното Дърво се преплитат и трите дървета : Дървото на Познанието дава отвесния ствол, Дървото на Живота - Водоравния, а Кръстното Дърво - Присъдния надпис и Подстваката.

Пълна е с мълния Чашата, прелива Чашата на Сатанаил: пази се от робството на Вавилон, ти, който доброволно напусна Робството на Египет.

Ти напусна Тайната, за да приемеш Блудодеянието - Смърт е твоята участ.

Бди в Деня на Равнаденствието - да не би в твоето сърце да прелее мълнията му и пламъка да кипне по жилите ти.

Божи противник ще бъдеш наречен ти.

Пръв си слезнал от Небето на Земята, последен ще напуснеш Земята: ти ще притвориш Вратите на Тайната.

649. Х КЛЮЧ - РОВ

Ров огражда Храма - ти чу - из Рова има Вода. Ти стоиш на Прага на Предела. Властелинът на Предела не допуска никого там.

Вода има в Рова. Вода, която отразява Небето, Слънцето , Луната и Звездите.

Пет Змии, пет Риби и пет човешки глави плуват из Рова.

Ти стоиш на прага на Петия Ден : в Петия Ден са съградени Рибите.

Две Риби плуват живи : Бялата и Червената.

Две Риби мъртви се носят из Рова : Рибата, която храни Изтока и Рибата, която храни Запада.

Едната Риба е налапана от Змия : Рибата на Предела.

Две Змии се носят, сгърчени на тежки пръстени : Черната и Жълтата Змия. Две Змии се носят изпънати като права черта : Змията , която пои Севера , и Змията, която пои Юга.

Едната Змия е налапала Риба : Змията на Отплатата, която разделя Средостението на Къпоните върху Храма.

Пет Човешки Глави плуват мъртви със склопени очи и с посинели лица:

Ангелът на Египет, Ангелът на Вавилон, Ангелът на Изгубените и Ангелът на Неизвестните.

Косите им са Змии, Скорпиони и Пшенични Класове. А в устата им има Гроздове, Бръшлян и Свитъци.

Де беше ти, кога съграждаше Сина Божи Петия Храм на Първото Небе?

Ти не ще минеш Предела.

650. ХI Ключ - БЛИЗНАЦИ

Двама Близнаци роди Земята: Единият е Чернокос, Другият - Червенокос.

Единият държи Триъгълник, Другият - Квадрат.

Над Единия виси Меч, над другия - Вериги.

Единият се казва Мъст.

Другият - Разорение.

Ти ще минеш между тях, ще внижеш Меча в гърдите на Единия и ще сложиш Оковите на врата на Другия.

Ще вземеш Триъгълника от ръцете на Единия, квадрата от ръцете на Другия.

Защото, за да отвориш вратите, трябва да имаш ключа на Седморката.

И ще минеш.

Твое ще бъде Небето, Земята и Бездните, ако ги изходиш.

651. ХII Ключ - СЪВЕТ

Ако слезеш от Адитума в Подземието, ти ще видиш Пещера, пълна с Мрак.

Трима забулени старци има вътре. Те образуват Съвет.

Пещерата е покрита отгоре и отдолу със сталактити и сталагмити.

Пред Пещерата стоят на стража Два Лъва. Единият Лъв държи в устата си Свитък, другият - Човешка Ръка.

Змия пълзи между тях по пътеката.

Не влизай вътре!

652. ХIII Ключ - СМЪРТ

Ако влезеш, погледни по-рано онова, що има написано по стената на Подземието.

Ти ще видиш една хубава Жена, зряла по тяло и душа, която държи в лявата си ръка Косер, а с дясната си вдига Туниката.

Ти ще забележиш, че под Туниката се ясно вижда вместо Ктеис - Образът на Луната в Първа Четвърт.

В същата ръка Жената държи Паметен Стълб - Обелиск с четири Стени, свършващи горе като четиристенна пирамида.

Замисли се!

Ти трябва да я приемеш, ако искаш онова, което се говори в Троичния Съвет.

653. ХIV Ключ - СЪКРОВИЩЕ

Когато ти ме запита може ли да се победи смъртта, аз си спомних онова, което видях изобразено на Западната стена на Храма.

В един яйцевиден Атанор (Гърнило) кипеше сплав от метали, подгряван на пламъка с 13 езика. То е Еликсир на Вечен Живот и който го пие - не умира.

Разучи пътеките, качествата и признаците на седемте Метала, на тринадесетте Тинктури и на 72 Амалгами.

Когато Великото Дело бъде привършено, ти ще стигнеш безсмъртие.

655. ХVI Ключ - СЛЕДИ

След като Великото Дело бъде свършено, а Победата - спечелена, погледни Небето - Млечния Път със своите 6 фигури, 18 Велики Съзвездия, (Зодиакът, Орион, Южния Кръст, Голямата и Малка Мечка, Волопас, Лебед и Голямата Хидла) и четирите Триъгълника на земната Светлина образуват една странна Фигура - разбери я - и тя ще ти каже ясно, що трябва да сториш сега.

Това е основата, върху която е съградена истинската Тайна : Стъпките по Небето на Сатанаила образуват една дума.

Тази Дума е Тайна на Тайните и тя дава последния Ключ.

656. ХVII Ключ - ДОМ

Когато отгатнеш Тайната на Тайните и извършиш онова, скритото, което "насаме от себе си " трябва да извършиш, - Ето какво ще станеш ти: Затворен Дом, отдаден на Разрушение, подпален от четири страни, пламнал в гнева на Четирите Стихии. Но над този Дом седем Ангели сипят цветя.

Ето тези седем цветя : Алое, Мандрагора, Огнецветник, Лилия, Имел, Кориандър и Касия.

657.ХVIII Ключ - ИЗМАМЕНАТА

Ще погледнеш света тогава с неговото великолепие и суета, и ето как ще видиш света тогава:

Овдовяла жена , която води осем сирака подир себе си, връща се от Извора, а Изворът е пресъхнал; тя е наляла вода ат някой Поток на Пътя, но Стомната се е счупила.

Разбойници са нападнали Жената, разкъсали са дрехите й, нанесли са 8 рани по тялото й и са я насилили.

Тези рани са: на Челото, на Лявата Буза, на Дясното Рамо, на Лявата Гръд, на Дясното Коляно, на Лявото Подколение, на Утробата й и на Дясното Стъпало.

Тази Жена довчера беше твоя жена.

От днес ти принадлежиш на Сфинкса.

658. ХIХ Ключ - ПЕТЕЛЪТ

Ето този Сфинкс:

Той има вид на Петел : краката му са крака на кукувица, опашката - на глухар, крилете на лебед, кълвунът на гъска. Но на главата му има гребен, а под кълвуна му - висулки.

Той има седем Златни Яйца. И ето имената им: Обръщане, Мелничен Камък, Съюз, Мъгла, Посох, Сандали и Мираж.

Над Петела стоят наредени Дванадесетте Зодиакални Дома, а под него - Дванадесетте Часа.

Името му е - Феникс.

659. ХХ Ключ - ДИМ

Три Комина се издигат в Нощта - тройният Излаз от Адското Гърнило. Три Хемафродита - Титани седят при тройната наковалня и коват формите.

Първият плави Метали, Вторият - Лава, Третият - Лъчи.

Първият има Чук и вид на Меч, Вторият - вид на Човешка длан, Третият - вид на Фалус.

На Трите Комина три Бухала стоят.

Първият говори за Звездите, Вторият - за Водата, Третият - за Сянката на животните.

През Мрака летят Прилепи и девет Призрака минават бавно: те носят в ръцете си девет различни неща: Окови, Камбана, Череп, Съдина, Език, Кожа, Седло, Махмуз и Савана.

Ти не ги познаваш.

Ти си ги забравил вече.

660. ХХI Ключ - ПРАЗНИК

Празник на Душите: Езеро без край - Лилии без край цъфтят върху Водите.Отражение на Шесторката, която се разпада на две, за да синтезира 21 листа на Книгата на Живота.

661. ХХII Ключ - МОЛИТВА

Погледни, за да видиш за пръв и сетен път онова, което е достатъчно да знаеш, но само ако го знаеш добре : Три Пламъка, Три Бича, Три Змеи.

Новият Мир да бъде с тебе!

------------------------------------------------

662. Ако искаш да постигнеш интуитивно дълбочината на тия Ключове Таро, не е уместно да се разясняват разсъдъчно.

Аз гледах да избегна тая неуместност на маниера, защото тъй те ще изгубят и онова малко, което моят слаб език може да изнесе от същината им пред духовните очи...


<i>Из "Богомилство и богомили", Епископ Симеон (Николай Райнов)

spiralata.net<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 27.01.2008 г., 11:36 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...