Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Лечебната сила на Хирон

    Автор: Кен Негус

Последните астрологически изследвания справедливо подчертават ролята на Хирон като лечител. И митологията, и опитът потвърждават това особено значение. В древните времена са описвали Хирон като учен и учител, вещ в лекарствените растения и обладаващ умението да лекуват рани. Една от последните астрологични научни работи представя неоспоримо доказателство за това, че Хирон, в зависимост от разположението си в Домовете, е планета, детерминираща призванието на лечителите и терапевтите. 15 души от подложените на изпит са имали Хирон в десети Дом, 11 - в първи и 10 - в дванайсти (при това куспидите са се располагали в двата Дома). При останалите планетата се е разпределяла по другите Домове.

Разглеждайки значението на Хирон относно медицинската астрология, сме длъжни да вземем под внимание две обстоятелства. Първо, това, че в тук ние имаме работа не с медицината, която практикуват съвременните терапевти и хирурзи. Ние имаме предвид доста по-обширно понятие. В митологията Хирон е бил главно учител, а не лечител; лекуването е било един от многото предмети, чрез които той е обучавал. Неговата медицина е обединявала огромен обем от знания и начини за тяхното прилагане. Второ, предмет на споменатото по-горе изследване са били лечителите и терапевтите, а не медиците въобще. Лекуването на Хирон трябва да се разбира като синтетично, центрирано върху пациента цяло. Вниманието не се фокусира върху конкретни разстройства, както често се прави в съвременната медицинска практика, прибягвайки към бързо действащите таблетки или скалпела. Аз бих предположил, че откриването на Хирон през 1977 година, освен всичко друго, е отразило нарастването на разнообразие от холистични методи, използвани в медицината през седемдесетте и осемдесетте години. Алтернативните методи на лечение се основават на психологични и духовни въздействия. Ръстът на популярност на подобни подходи изглежда все повече и повече съществен за ефективността на лечебните практики.

Едновременно с това седемдесетте години са били белязани със значително влошаване състоянието на околната среда. Над нашата система за живото -обезпечаване е надвиснала заплаха: киселинни дъждове, нарастваща ерозия на почвата на селскостопанските земи, промишлено замърсяване на водата в гъсто населените райони. В една от предишните си статии аз разглеждам влиянието на Хирон в светлината на задълбочаващата се екологична криза. От тази гледна точка именно трябва да се разглежда значението на Хирон за медицината, тъй като проявите на въздействие на тази планета лежат в основата както на здравето, така и на болестите. Да се направи равносметка на положителните влияния на Хирон, имащи отношение към здравето може да стане по следния начин: “Лечител на тялото, душата и целия свят”. За да намерим разумно обяснение на тези функции на Хирон, е необходимо да се обърнем към митологията, въплъщаваща го в символична фигура – кентавър, полу-човек, полу-животно. Той олицетворява двойствената природа на човека, често противоречащите си едни на други естествени и изкуствено култивируемите мотивации в човешкия живот.

Все пак, понякога това единство се разпада, ако поради някаква причина човешката същност на Хирон се оказва безсилна, а животинската стига до изстъпление. Тогава той престава да бъде добро същество, в него преобладават чертите жестокост и скотство, както, например, в случаи на изнасилване, които се представят от най-ясните прояви на тъмната страна на Хирон. Фундаментална характеристика на Хирон е въплъщението чрез дихотомиите: човек и животно, култура и природа, а по отношение на здравето – развит интелект и тяло, подчиняващо се на инстинктите. Неговата лечебна сила или вреда произтичат от тази двойственост. Лечебният ефект на Хирон се корени в синтеза на двете човешки половини. Това, разбира се, е крайно сложен процес. Но неговото разглеждане помага по-добре да се ориентираме в истинската същност на Хирон като холистичен лечител, чиито методи са насочени към поддържане на равновесие в човешката природа с цел достигане на всестранно здраве и цялостност. Това своеобразие на Хирон го отличава от другите символи на лечителство в астрологията такива, като знаците (и/или управляващите ги планети) Дева (хранене, хигиена, здрави навици), Скорпион (хирургия и психиатрия) и Риби (самопожертване и духовно лечителство). Функциите на Хирон включват и изброеното, но на по-високо ниво. По такъв начин, оздравителната мисия на Хирон отива доста по-далеч от елементарната помощ при ударени, натъртени места. Тя подразбира, в случай на нужда, и фармацевтика, и хирургия, но, на първо място, предписанията на Хирон касаят подходяща диета, упражнения и култивиране на полезни навици, основаващи се върху законите на природата. Следващото ниво, това е ефективното, “здраво” общуване с нашите животи в такива въпроси като време и управление на ресурси. По-нататък вниманието на Хирон би се обърнало към психологичните и духовни проблеми, и тук той би предложил такива методи като медитация и развиване на позитивно мислене. Самоусъвършенстването в резултат на прилагане на тези практики би означавало достигане на пълно и всестранно “хиронично” здраве.

Както е установено, много медицински функции символизират също така знаците Дева, Скорпион и Риби. А Хирон е холистичен синтезиращ център, който обединява тези функции и позволява най-цялостно да се усъвършенства здравето на човека или на обществото. Отклоняването от принципите, символизирани от Хирон води до хронични болести – състояние, на което повечето от нас са подложени постоянно. Ние трябва да помним, че Хирон – това е полу-бог, представляващ идеал, към който трябва да се стремим, но рядко достижим, та нали и самият Хирон до края на живота си е страдал от получената някога неизлечима рана и е успял да преодолее трагедията на несъвършенството само, когато Зевс милостиво му е позволил да умре и го е увековечил в съзвездието Кентавър.

Като резюме на понятията, символизиращи Хирон, а също свързаните с тях най-специфични проблеми на здравето, аз съставих следният конспект от ключови думи и фрази, нещо като “Комбинация на звездните влияния” на Ебертин. Той се основава на моите наблюдения на Хирон в хороскопите, информация от множеството прочетени книги и статии, публикувани след неговото откриване и – признавам си – на някои мои внимателни изводи. Конспектът е съставен в духа на заглавието на Ермини Лантеро “Продължаващото откриване на Хирон”. Все още за Хирон е известно далеч не всичко. От момента когато преди няколко години съставих даденото резюме, всеки месец внасях промени, което, както изглежда, ще се повтаря и в бъдеще. Още повече, предлаганата от мен информация може да стане основа за разработване на поредица подходи към проблема на нашата индивидуална и колективна цялостност.

Хирон

В митологията

Кентавър – представител на дивото и жестоко племе, от което са се страхували и са го презирали цивилизованите гърци. Самият Хирон, все пак, е бил удивително изключение: най-почитан преди Сократ учител, владеещ всички области на знанието, включително фито-медицината, военните изкуства и свиренето на кифаре (струнен музикален инструмент).

В качеството си на символична фигура

Това е полу-човек, полу-кон и, по такъв начин, представлява преплитане на човешкото и животинско начало в едно същество, което позволява да се проведат безкрайно много символични паралели. Освен това, разположението на орбитата на тази малка планета между Сатурн и Уран предполага посредническата роля между ограниченията на Сатурн и свободата на Уран, или между подобните полярности Козирог и Водолей, знаците, които те управляват.

Като абстрактно понятие

Взаимодействието между културата и природата, Аполоновото и Дионисиевото начала (погледни Фридрих Ницше “Раждането на трагедията”). Интелект, психика, дух, душа, въплъщение в материалния и физическия планове. От една страна холистичен катализатор, от друга, невъзможност за достигане на всеобхващащо единство.

Психологични прояви

Плюсове: Самоусъвършенстване по пътя на овладяване на различни знания и умения и техния синтез. Приложните знания, от най-примитивните, вкоренили се в природата, до най-изтънчените изкуства и развитата наука. Вътрешната хармонизация на природното начало с висока култура и цивилизованост. Духовната трансформация, ориентирана върху всички най-високи нива.

Минуси: Загубата на чувството за цялостност в резултат на конфликта между естествените подбуди и мотивации, култивирани изкуствено. Жестокост. Скотство. Насилие.

Биологични прояви

Плюсове: Балансирано състояние на здравето. Процеси на добро, здраво развитие.

Минуси: Хронично заболяване ("хиронично раняване") и постоянни опити да излекуваш, смекчиш проявлението или да го контролираш. Тумори.

Социални прояви

Плюсове: Изкусен учител в области на най-разнообразни предмети. Еколог, специалист по околната среда, опекун. Лечител, изпитващ върху себе си всякакви заболявания и затова по-способен да лекува другите. Човек, отбягващ обществото, и, при все това, носещ му полза. Учител или музикант, свирещ на струнен инструмент. Синтез на социалната отговорност и лич-ната свобода.

Минуси: Дивак. Насилник (по отношение на хората и земята). Развратник. Жертва на жестокост. Трагичен изгнаник.

Основни прояви в личния хороскоп

Плюсове: Подбужда човека към усвояване, прилагане и разпространяване на знания и умения, имащи отношение към Дома, където е разположен Хирон, неговият знак и аспектите, а също към желание да станеш лекар или учител в тези области. Помага да се издигнеш от животинско състояние към човешко и богоподобно по пътя, предвиден от местонахождението на Хирон в хороскопа.

Минуси: Пробужда дивия звяр, безжалостно разрушаващ най-ценните създания на културата и природата.

Съвет на преводача :Съветвам начинаещите астролози, и не само, да намерят мястото на Хирон в наталната карта на изнасилени жени и да анализират транзитната ситуация за момента на изнасилването, включвайки аспектите на транзитиращия Хирон и аспектите на другите транзитиращи планети към наталния Хирон.


статия преведена от Ани Георгиева

изпратена от Кирил

Дата на първоначално въвеждане: 09.12.2005 г., 06:57 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...