Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Транзитите на Уран, Нептун и Плутон - част 2

    Автор: Хауърд Саспортас

Трета глава

Интерпретация на транзитите: практически инструкции.

В реалната практика трябва да се изучи цялата карта, преди да се оцени влиянието на транзитите в нея. По тази причина “ астрологическите книги с рецепти” за транзитите имат очевидни ограничения, обаче, въпреки тези ограничения, те дават храна на нашия ум за оценка на възможните прояви на транзита. Трудно е да се опише тази област без да се използва езика на причинността. Например, мога да напиша, че Уран носи разрушения или че Нептун изисква подстройки под окружение, или че Плутон ни разкъсва в известен смисъл. Но аз не вярвам, че планетите, като такива правят това с нас, че те изобщо правят нещо с нас. Транзитите на планетите не се явяват причина за събитията, но те символизират психическите енергии и сили, които работят върху нас, и които определят какво ще срещнем и от какво ще бъдем привлечени. Като отчитаме това, преди да изучим специфичните транзити на Уран, на нас ни е необходимо да установим няколко положения за изследване и интерпретация на едни или други транзити на външните планети.

Въпрос на орбисите

Какви орбиси трябва да ползваме, разглеждайки транзитните аспекти? В Астрологията има различни гледни точки по този въпрос. Но моят личен опит ми позволява да направя някои заключения по повод транзитите на Уран, Нептун и Плутон. В случай на съвпад, квадрат или опозиция на транзитна външна планета към натална планета ние обикновено забелязваме тяхното влияние 5 градуса преди точния аспект, а в някои случаи и по-рано. Процесът започва да се разгръща и ако ние се вслушаме в това, което става вътре, можем да почувстваме нарастване на безпокойството и неудовлетвореността. Ще видим, че се появява желание за промяна, че ни се иска нещо ново. Такива усещания са прелюдия към събития, които могат да настъпят, когато аспекта стане точен. За тригон и секстил бих съкратил орбиса до 3-4 градуса преди точния аспект. Убеден съм, че ние напълно можем да се подготвим, както трябва към транзита на висшата планета преди аспекта да стане точен. Например, ако знаем, че се задава важен аспект на Уран, можем да започнем да експериментираме с нововъведения, ставайки внимателни с тази част от нашето същество, която изисква обновление. Не е нужно напълно да унищожим старите структури, просто трябва да освободим място за новото. Ако ние изпреварим аспекта и се стремим към сътрудничество с него, то тогава едва ли той ще ни завари объркани, връхлитайки ни с пълна сила. Обаче, ако не осъзнаем необходимостта от промени и не предприемем нища, за да интегрираме нещо ново в живота си, то транзитния аспект, набирайки пълна мощност ще ни повали. В резултат промените ще настъпят без контрол, ще приемат крайна форма, ще дойдат отвън и ще действат принудително. Бети Ландстед в своята книга:”Транзити: Времето на вашия живот” използва орбис от 10 градуса и нейната обосновка на този голям орбис не е лишена от смисъл:”Транзитите бележат период на растеж. Ако искаме да използваме транзитите за нашето развитие, в интерес на нашия растеж, сме длъжни да започнем от момента, когато семената на транзита са попаднали току-що в земята... Много астролози се опитват да се оправят с транзита, когато той вече е отминал, доколкото започват да работят с него, когато реколтата вече е узряла и тази реколта може да бъде доста неприятна, ако не сме осъзнали достатъчно бързо въздействието на тежкия транзит. Аз използвам 10 градусов орбис при сходящ аспект. В такъв случай аз имам време да трансформирам енергията с разбиране и съзнателно”.

Трейси Маркс казва:”Ако не искаме Космоса да изгори нашите домове, да унищожи нашите автомобили и да изпрати нашите жени и мъже в чужди легла, за да ни накара да помислим върху това, което се случва, ние сме длъжни активно да преживяваме транзитите. Длъжни сме да се настроим към енергията на транзита още в самото начало и да разработим начини за конструктивно използване на транзитната енергия”. Роб Хенд разработил доста сложна система за проследяване на транзитите. Тази система включва, първо, наблюдение върху транзитите на вътрешните планети, които стартират транзитите на висшите планети. Например, ако транзитният Уран прави квадратура към наталната ви Луна, вие ще забележите резултата от този транзит най-добре, когато бързата планета Слънце или Марс направи аспект с транзитния Уран или с вашата натална Луна. За по-подробно запознаване с метода на Хенд заинтересования читател се насочва към глава втора на неговата книга “Транзити на планетите”. Като правило ние продължаваме да усещаме влиянието на транзита на висшата планета даже след като се е отдалечила на 2-3 градуса след точния аспект. Обаче оценката на влиянието на разпадащия се аспект се усложнява от ретроградността, към обсъждането на която ще преминем сега.

Ретроградност

Терминът ретроградност бележи видимо обратното движение на планетата. Слънцето и Луната никога не са ретроградни, но всички останали планети след директното движение замират за известно време (фаза на стационарност) и се обръщат назад. След периода на обратно движение планетата отново замира за известно време и тогава продължава да се движи напред. Директното движение, стационарността и ретроградното движение на Уран, Нептун и Плутон е необходимо да се взима под внимание, когато изследваме техните транзитите. Когато една от тези планети прави аспект към натална планета, трябва да се захванем с преустройство на тази област от нашия живот, която се символизира от наталната планета. Обаче, ако транзитната планета е ретроградна, то всички изменения, които ние поискаме да осъществим, вероятно, ще бъдат блокирани. Може да отслабне и самото желание да се внесат промени в живота. Когато планетата отново се обръща и тръгва към точния аспект в директно движение, всички препятствия на пътя на промяната ще отпаднат и ще ни бъде много по-лесно да осъществим замисленото. При обръщането на транзитната висша планета тя временно ще спре – настъпва период на неподвижност. Ако стационарната планета се намира в границите на 1 градус от наталната планета, то ние ще усещаме много силно влиянието на транзитната планета.

Период на транзитния аспект

Разглеждайки транзитите на Уран, Нептун и Плутон и техните аспекти към наталните планети, аз групирах тригоните и секстилите заедно и ги нарекох меки или хармонични аспекти, а съвпадите и основните трудни аспекти – квадрат и опозиция, отнесох към категорията на напрегнатите и сурови аспекти. Въпреки това, приканвам читателя да бъде гъвкав по този въпрос. Тригонът на транзитния Уран може да предизвика много сериозни изменения и в това отношение ще се прояви като напрегнат аспект. И обратно, съвпада на транзитния Уран или неговата квадратура, може да даде усещане за подем и да се преживее като много щастливо време, като в същото време тригона и секстила от Нептун и Плутон могат да предизвикат същите напрежения, както при опозицията и квадрата на тези планети. За оценка на резултатите от съвпада на транзитната висша планета с наталната планета е необходимо да се анализира как тази планета е аспектирана в рождената карта. Ако, например, транзитния Уран аспектира Марс в рождената карта, а той има квадрат с Юпитер и опозиция със Слънцето, то такъв транзитен аспект най-вероятно ще доведе до доста голям конфликт. Но, ако транзитният Уран аспектира Марс в рождената карта, който има тригон с Юпитер и секстил с Венера, то това едва ли ще доведе до сериозно напрежение. На вътрешно психологическо ниво транзитните планети предизвикват подобна реакция. Обаче, ние сме склонни да възприемаме опозицията като външно въздействие, което или стимулира промените, или ги затруднява. По-долу са дадени положения, които заслужават внимание при анализ на квадратите и опозициите на транзитните висши планети.

1. Сфера от живота, която е свързана с аспектираната планета, се намира в стадии на обновление.

2. Необходимостта от промени се усеща много по-интензивно, отколкото в случай на меките аспекти: тригон и секстил.

3. Много е вероятен вътрешен конфликт между тази част от нашия живот, която се стреми към промяна и тази част от нас, която не иска промени. В случай на транзитна опозиция източник на забавяне могат да бъдат външни обстоятелства, но това е само отражение на нашето вътрешно състояние на двойственост. Вярно е и обратното, в случай на транзитна опозиция външните причини могат да ни принуждават да правим нововъведения, но, най-вероятно, това е само отражение на скритото в нас недоволство от текущото състояние на нещата, което не се осъзнава напълно от нас.

Макар, че не разгледахме транзитния куинконс, полуквадрат и 1350, бих ви посъветвал да ги интерпретирате така, както опозицията, квадрата и съвпада. Тяхното въздействие не винаги е толкова силно и проявено, но все пак те могат да окажат доста мощно влияние върху хода на живота, особено това засяга куинконса. Точно така е нужно да се подходи към полусекстила и квинтила, които аз отнасям към групата на леките аспекти – тригони и секстили.

Включване на натални аспекти

Аспектът на транзитната планета към наталната активира всички натални аспекти на тази планета. Имайте това предвид, когато използвате справочните глави на тази книга. Например, ако при раждането си сте имали Марс в 280 Риби, а Юпитер в 40 Козирог, то при напрегнат аспект на транзитния Нептун към Рак, ще се включи и наталния Юпитер. Транзитният Нептун ще изяви, ще извади навън рождения квадрат Марс и Юпитер. При анализ на аспекта на транзитния Нептун към наталния Марс е необходимо да се отчита влиянието на наталния Юпитер. По такъв начин разтревожените инстинкти на Марс/Нептун трябва да се натъкнат на съображения от етичен порядък на Юпитер. Влиянието на аспекта на транзитния Нептун към наталния Марс ще продължи, докато Нептун не мине през точния аспект към наталния Юпитер.

Транзити към мидпоинт и към прогресивни планети

Аспектите на транзитните висши планети към мидпоинт са много важни и могат да съвпаднат по време с дълбоките кризи и ключови събития в живота на човека. Ако в рождената карта Слънцето се намира в мидпоинт Марс и Плутон, то при преминаване на транзитна планета през Слънцето ще бъдат също активирани принципите на Марс и Плутон. Средните точки на рождените квадрати и опозиции са особено важни. Когато транзитната планета минава през такава средна точка, наталния квадрат или опозиция се активират. Транзитите, аспектиращи средната точка, нямащи аспекти в наталната карта, се явяват също значимо нещо. Например, ако 150 Везни е средна точка между Венера и Марс, то транзитната планета, минавайки през Везни ще стимулира и Венера и Марс. Не бива да не се дооценяват транзитните аспекти към прогресивните планети. В справочния раздел аз разглеждам транзитните аспекти на висшите планети към наталните планети. Но това може да се използва при анализ на транзитните аспекти на висшите планети към прогресивните планети. Няма причини, които да пречат на този подход.

Транзити и Домове

Транзитите на Уран, Нептун и Плутон по домове в наталната карта показват промените, напреженията и разрушенията в сферите от живота, които тези домове управляват. Висшата планета върви през дома доста дълъг отрязък от време, но това не означава, че ние преживяваме изменения в течение на целия период, докато планета се намира в дома. Освен момента на влизане на планетата в дома, за важен трябва да се счита съвпада на транзитната планета с наталната, намираща се в същия дом, аспекта на транзитната планета от този дом към друга натална планета и момента, когато друга транзитна планета ще образува аспект с висшата планета, минаваща през дома. Когато транзитната висша планета аспектира планета в рождената карта, под влияние се оказват домовете, които се управляват от аспектираната планета. Например, ако Уран аспектира наталния Сатурн, то домовете, където са Козирог и Водолей на върха или вътре в дома ще реагират на дадения транзитен аспект. Очевидно е, че трябва да се вземе под внимание и дома, в който се намира Сатурн и дома, през който минава Уран. Няма повече да повтарям тези общи забележки, когато стане дума за специфичните транзити на Уран, Нептун и Плутон, затова дръжте ги сега в ума си.

Втора част

Транзити на Уран

Уранически кризи

Сякаш идеите избират време за своята проява. Френският астролог Пиер Лемоне (1715-1799) е видял, в крайна сметка, 12 пъти Уран, но не е могъл да си представи, че тази малка точка може да бъде планета. Може би му е било трудно да си представи, че такова правилно устройство на Слънчевата система с 7 тела, въртящи се около Слънцето, ще престане да съществува. Той не е можел да знае, че точно Уран символизира разрушаването на установените представи, преодоляване на стария ред. Заслугата за действителното откриване на Уран принадлежи на Уилиям Гершел (1738-1822). Той докладвал за своето откритие в Кралското общество на астрономите на 26 април 1781 г. Любопитно е, че първооткривателя на Уран не е бил професионален астроном, а музикант, който се занимавал с астрономия като хоби. Не е ли истина, че това много подхожда на Уран – планета на ексцентричността и сюрпризите? Уран се намира два пъти по-далеко от Слънцето, отколкото Сатурн и неговото откриване увеличило размерите на Слънчевата система два пъти. Появата на Уран обяснила някои сътресения, грешки в движението на известни планети, които отдавна мъчат астрономите. От самото начало Уран се изявил като нарушител на законите, без да изпитва и най-малко уважение към установената космическа схема. И в пълно съответствие с теорията за синхрона появата на Уран съвпаднала с 3 огромни социални революции, насочени към разрушаване на съществуващия ред. Американската и Френската революции вдигнали угнетените срещу съществуващите авторитети. Индустриалната революция отбелязала невиждан пробив в науката и техниката. Появилите се изобретения, особено средствата за комуникация изменили до неузнаваемост света.

На нивото на личността транзитите на Уран са свързани с промените, с времето на преобразуване, когато нещо ново се стреми да влезе в нашето съзнание. Това е период на търсене и експерименти, период, когато е нужно да се рискува и да се пробват нови подходи към стари проблеми. Понякога ние съзнателно вървим към промени, понякога външните събития ни карат да направим това. Във всеки случай Уран ни обръща внимание върху неизследваните страни на нашето същество. Там, където ние от съображение за безопасност сме построили силна броня, Уран ни дава да разберем, че старите рамки са тесни и ограничават нашия растеж. Дали искаме или не Уран действа като будилник, вдигайки ни от сън в новия ден. Някои хора с готовност скачат от кревата и се хвърлят срещу новите възможности; други се завиват с одеалото и не искат нищо да знаят за това, което ги очаква.

Уран в митологията

Не е писано много за Уран в митологията, но основния мит, засягащ това божество, ни помага да си изясним действието на транзитите на Уран. При гърците Уран е играл ключова роля в епопеята на творението. В началото бил Хаос, от който се появила Гея или Майката-Земя. Гея родила Уран и макар, че той бил неин син, станал неин мъж. Гея управлявала Земята, като в същото време Уран властвал над звездното небе и в безкрайния Космос. Още оттук може да се заключи, че Уран не е свързан с материалните неща; той е женен за Земята, но сам има отношение към въздуха, към пространството, към областта на мислене. Той управлява в царството на идеалното, и не е свързан с конкретна ежедневна действителност. Всяка нощ звездното небе покрива Земята и в резултат на света се появяват доста странни деца. Отначало това са били Титани – расата на гигантите, които според преданието са сложили началото на племето на хората, после се появили на света Циклопите и други великани със стотици ръце и глави. Уран не харесал създадените от него деца. Те му се сторили уродливи. Съвсем не си ги представял такива. Като не искал да ги вижда, той ги скрил отново в лоното на Гея – метафора, отразяваща процеса на изместване в подсъзнанието на това, което ние не считаме за достойно. В умаУран създал идеална представа за своите деца, но това, което той видял в реалността съвсем не отговаряло на неговия идеал. Точно така повечето хора със силен Уран в рождената карта стигат до разочарование, когато се опитват да сравнят своите виждания с конкретна действителност. Те, например, създават в мислите си идеален образ на партньорство, но когато встъпват в реален съюз, се получава нещо съвсем друго, много далеко от това, което са си представяли. Или такъв човек може да обмисля зряло образа на съвършената социална система, но, когато проекта се осъществи в живота, него го обхваща неминуемо разочарование. И тогава такъв човек се обръща към друг проект. След ураническия тип се влачи цял шлейф от незавършени проекти. Точно така, минавайки през произволен дом, Уран предизвиква чувство на неудовлетворение от делата на този дом. В него се появява желание да промени хода на събитията, да премине на друг коловоз и ние се хващаме за всичко, което ни обещава друг, нов живот. Майката Земя, естествено, не е била в голям възторг, когато Уран връщал нейните деца обратно в матката, затова направила сърп от стомана и научила един от своите синове да кастрира бащата Уран. Кронус или Сатурн много отговорно подходили към тази задача. Когато през нощта Уран се спуснал да легне върху Гея, Кронус му отрязал фалоса и го изхвърлил в морето. Кастрирането на Уран от Кронус означава астрологически, че Сатурн лишава Уран от творчески импулс. Този сюжет е метафора на най-важния конфликт в човешката психика: Сатурновият стремеж да се запази и да се поддържа съществуващия порядък на нещата противостои на подтика на Уран към промени и разнообразие. Една част от нас се опитва да запази статуквото (принципа на хомеостазата), а друга се стреми към растеж и развитие. Сатурн строи, охранява и предпочита всичко, което е проверено от времето; Уран иска да разруши всичко старо и да даде път на това, което все още не е станало.

Дилемата Сатурн-Уран

Митът – това е винаги случващото се, но немогъщото няма как да се случи. В психологически план Сатурн кастрира Уран всеки път, когато силите на задържане (вътрешни или външни, а понякога и двете) пречат на активността в нова, непозната посока. Ние можем да блокираме Уран по ред причини. Това може да бъде чувството за дълг, отговорността пред някой или нещо; това може да бъде потребност от безопасност и страх от неизвестното. Отдавайки дължимото на Сатурн, ние се спираме и се затваряме, но ураническият порив въпреки това не изчезва, а просто дреме вътре в нас.

Последиците от кастрацията на Уран от Кронос ясно са описани в мита. Не много кръв от отрязания фалос паднала на Земята и породила раждането на фуриите, чиито имена се превеждат като завист, отмъщение, безкрайност. Ако подтискаме импулса на Уран към промени, вътре в нас оживяват фуриите. Външно ние можем да останем спокойни, но вътре в нас кипи недоволство към тези, които ни се струва, че ни пречат да вървим напред, да се развиваме, да достигнем върхове. И ние също, дали си даваме сметка или не за това, сме пълни с недоволство от самите нас. Уран изисква от нас да вършим някакви действия, но щом стоим на едно място, енергията, която би отишла за изпълнение на тези дейности, нямайки изход, започва да ни атакува, предизвиквайки болест. Или тя може временно да се притаи дълбоко навътре, а в един прекрасен ден да се втурне навън неконтролируемо, помитайки всичко по пътя си. Или ние губим толкова сили да задържим Уран, че не ни стига енергия за всичко останало в живота. Ето защо не е чудно, че ставаме раздразнителни, апатични и уморени. Транзитите на Уран не се свързват с умората, слабостта и депресията; но ако такова състояние съпровожда ураническите транзити – това означава, че енергията на Уран е блокирана. Сега да си представим, че сме решили да се подчиним на нашия уранически импулс и да разрушим обичайните структури в името на нещо ново. С други думи, какво ще стане, когато Сатурн си вземе отпуск? Сега Уран е на кон, а Сатурн трупа злоба. Ако действително действаме в духа на Уран и нарушаваме статуквото, фуриите се нахвърлят върху нас от страната на тези, които са заплашени от нашите революционни действия. Ние сме предприели всичко, за да реализираме ураническите белези и фуриите нямат енергия вътре в нас, но сега те идват отвън.

Такава постановка не е рядкост, например, в случаите, когато се развалят отношенията. Точно правех карта на жена, която живееше в брак с мъжа си години наред, и когато Уран се приближил до нейната Венера, тя започнала да изпитва остра неудовлетвореност от отношенията си с този мъж. По явен и неявен начин нейният партньор й давал да разбере, че тя не може да има големи претенции, пречел й да се развива. Той бил против това тя да посещава вечерните занимания по астрология, на които тя възлагала надежди не само в смисъл на самоусъвършенстване, но и в смисъл на разкриване на нови професионални хоризонти. Даже, когато Уран минал първия път през Венера и се върнал назад, тя се въздържала и не изказвала недоволство. Фуриите бушували вътре в нея. Тя се опитвала да обсъди положението на нещата с партньора си, и първоначално той се стараел да промени отношението си към нея, но после отново се връщал към стария начин на мислене и поведение. Когато Уран се обърнал в директно движение и за трети път минал през Венерата на жената, тя не искала повече да търпи ограниченията, които й налагало партньорството и заминала в друг град.

Първата нейна реакция било чувство на облекчение. Тя изпитала известно съжаление по повод края на отношенията, но във връзка с откриващите се перспективи нейната тъга не продължила дълго. Сега нейния живот бил толкова одухотворен. Тя била уверена, че е направила верен избор. Страдал мъжа й: той бил извън себе си от ненавист към нея. Фуриите повече не я мъчили отвътре. Но още няколко месеца след като тя си заминала фуриите на мъжа й стигали до нея чрез телефона и пощата.

Тази история показва, че фуриите са доста живи същества, и те намират хранителна почва не само в семейните отношения, но и в правителствените учреждения, където те оживяват от разногласията, раздиращи правителството. Семействата също образуват структури, определящи поведението на човека. Неписани правила и повтарящи се транзакции създават модели, регулиращи допустимия тип поведение в семейството. Кой какво може да прави или говори. В случай, че някой от членовете на семейството започва да се държи по начин, който създава заплаха за стабилността на семейството, върху такъв човек се спускат всичките фуриите. Нещо подобно станало с един млад човек, когото консултирах в течение на няколко години. Доведе го майка му. Тя искаше той да учи счетоводство – това била специалността на нейния съпруг. Обаче, на младия човек Слънцето беше в Риби в 5 дом, а в 10 дом се намираше Луната в Лъв. И той не показвал голям интерес към кариерата в областта на икономиката и финансите. Той мечтаел да стане артист. Майка му се надявала, че с помощта на психотерапията ще й се удаде да му набие в мозъка, че това ще му помогне да стане по-практичен и ще се съгласи с нейните изисквания. Докато продължаваха нашите занимания с него, транзитния Уран мина през неговия асцендент в Скорпион и образува квадратура с наталното Слънце. Вместо да се съгласи с изискванията на майка си, младия човек още по-упорито провеждаше своята линия.

Постепенно майката разбра, че терапията няма да доведе до желаното. Тя и всички членове на семейството започнаха да тормозят моя клиент и правеха всичко, за да не може той да посещава психотерапевтичните сесии. Юношата се оказа между два огъня. – от една страна ураническите импулси отвътре, от друга – фуриите на родствениците. Той изпадна в депресия и озлобление. Но в края на краищатаУран победи, и той постъпи в училище по театрални изкуства.

Раждането на Венера

За щастие фуриите не са единствените същества, родени при сблъсъка на Уран (промяната) и Сатурн (съхраняване на стабилността). Съгласно мита Кронус хвърлил отрязания фалос на Уран в океана, където, смесвайки се с морската пяна, той създал Афродита или Венера. Какво означава това?

Тази част от мита предполага, че Венера - принципа на любовта, красотата, хармонията и равновесието – може да се появи при конфликт между сатурианските сили на реда и хомеостазата, и ураническите сили на разрушение и промени. Раждането на Венера показва, че съществува възможност да се представят нови идеи и алтернативи доста тактично, без да се наруши сериозно установения ред. Неудържимия от нищо Уран се стреми да разбие на дребни парчета оковите на Сатурн, а Сатурн до смърт защитава статуквото. Обаче, ако действията на Уран са оцветени, Венера успява да постигне по-голяма гъвкавост от Сатурн. Уран с венериански оттенък е способен да представи своите нужди в мека форма:”Нека да се съхрани доброто от старото, но трябва да се предостави място и за новото” или “Слушай, Сатурн, аз харесвам много от това, което ти правиш, но може би има и други начини, други подходи към работата. Ами, ако опитаме да действаме малко по-иначе?” С помощта на Венера Уран може меко да подготви Сатурн към необходимостта от промяна. Например, да допуснем, че трябва да вършим работа, която не ни харесва. Вместо просто да захвърлим тази работата, можем известно време да я запазим, като използваме свободното си време за търсене на нова работа или за преподготовка. Ако е възможно, ние можем да отделим от работното си време допълнително няколко часа, за да се занимаваме с въпроса, който ни интересува. В крайна сметка ние дотолкова ще усвоим новата област, че ще можем да си намерим работа по вкус. Действайки по такъв начин, ние създаваме в старата ниша място за появата на нещо ново. Ние сме минали от Сатурн към Уран, но по мек, венериански начин. Или да предположим, че сме постъпили на новата работа и сме забелязали, че много аспекти могат да бъдат усъвършенствани. Ако веднага се втурнем към началството и му връчим списък с възможните реформи и нововъведения, твърде вероятно е ръководителят, мълчаливо, поглеждайки ни, да си помисли:”От младите, но ранен. Ти си тук от една седмица преди да е минала година, а си мислиш, че знаеш повече от всички!”

С други думи, ако твърде рязко въставаме срещу съществуващия ред на нещата, против съществуващата система, този ред и тази система ще започнат без съмнение да се съпротивляват. Обаче, ако известно време си държим езика зад зъбите и спокойно работим по старите правила, печелейки авторитет; то после ние ще се окажем в по-добро положение, когато поискаме да се изкажем по повод назрелите реформи. Постъпвайки така, ние придаваме повече тежест на думите си, и началството ще уважава нашето мнение, и няма да може просто да се отдръпне от промените, които ние предлагаме. Но, ако дипломацията и тактиката не помагат, и съществуващата система не иска да отстъпи, ние нямаме друг избор освен открито да й отправим призив и да застанем лице в лице с всички възможни последствия. Понякога не ни остава нищо друго, освен да разрушим отживелите структури и да застанем на пътя, който ни подхожда повече, който е създаден за нас. Освен ролята си на богиня на красотата и любовта, Венера може да действа и като фактор на възстановяването на справедливостта, баланса и равновесието. Ако ние, например, се намираме в партньорски отношения, които пречат на нашата самореализация, може би ще ни се наложи да прекъснем тези отношения, за да започнем да живеем в съответствие с това, което е приготвено за нас от нашето дълбочинно “Аз”. В този случай, чрез конфликт, ние се връщаме към състояние на вътрешна хармония, хармония с нашата истинска природа.

Свобода на Избора или Принуждение

Ако при транзит на Уран сме въвлечени в нещо, което не съответства на нашите потребност и не отговаря на нашата дълбока природа, ако ние не променим това положение, не се постараем да внесем новото в ситуацията, тогава външните събития могат да ни накарат да го направим. С други думи, ефекта от транзитния Уран ще се прояви или във връзка със свободната воля или по принуда. Когато нашата работа или нашето партньорство блокира нашето развитие, а ние избягваме да внесем корекция в живота си и да застанем лице в лице с потребностите на момента, вътрешното Аз по някакъв начин организират външните обстоятелства така, че да ни принудят към промени. Нашият партньор може да ни напусне, началството може да ни уволни и т.н. Когато това стане, нашата първа реакция може да бъдат обвинения, хвърлени по адрес на другите хора. Ще обвиняваме именно тях за това, което е станало. И действително, възможно е, нашият партньор да ни е бил неверен или нашия шеф да не ни е дооценил; и все пак от гледна точка на намерението на нашето вътрешно Аз да ни отвори очите за новите пътища на развитие, ние можем да намерим смисъл в тези, на вид неблагоприятни събития.

Всичко казано по-горе се опитах да втълпя на една французойка, която дойде при мен на консултация преди няколко години, в нейната рождена карта Сатурн във Водолей се намираше в “дръжката”: Сатурн беше единствената планета в едната половина на картата. Той също така правеше квадратура към съвпада на Слънцето и Венера в Телец. Цели 6 планети се намираха в стихията Земя. Точно такива хора, при които акцента е върху стихията Земя и отделен Сатурн, се сблъскват с най-много трудности при транзитите на Уран. Сатурн и земните планети се стремят да запазят статуквото, те държат на консолидацията, безопасността и стабилността на структурите. Земните типове, като правило, се съпротивляват на вътрешните уранически импулси. Те се страхуват от неизвестното и не искат да рискуват излишно, даже ако в резултат се открива много благоприятна възможност. Те нямат такава увереност в крайния благоприятен изход, която имат огнените знаци, те нямат убеждението, че в крайна сметка все нещо ще се образува. И тази жена не беше изключение от това правило. В момента на нашата среща не ми се наложи даже да погледна в нейната рождена карта, за да разбера, че тя се намира в шоково състояние. В течение на 25 години тя била омъжена, и изведнъж мъжа й избягал с младо момиче. Транзитите на Уран за този период бяха доста показателни. Движейки се бавно през средата на Скорпион, транзитният Уран станал стационарен срещу нейното натално Слънце в 130 на Телец. Слънцето много често символизира мъжа в женската карта. Когато Уран, накрая, тръгнал напред той веднага направил квадрат с нейния Сатурн в 150 Водолей и застанал в опозиция към наталната й Венера в 170 Телец. Бедната жена, помислих си аз, какво прави с нея този Уран, и още този мъж негодник, който я захвърлил след толкова години брак.

Обаче, като започнахме да обсъждаме ситуацията, се откриха някои допълнителни факти. Да, тя била вярна жена в течение на много години, но си призна, че по-голяма част от времето е била неудовлетворена от този съюз. Съжителство без любов. Тя беше толкова честна, че призна, че е поддържала брака от чувство за дълг, заради страха да загуби стабилния живот и безопасност, който той й подсигурявал. Тя се страхувала от самотата и неизвестността. Каква ще бъде тя, ако престане да е омъжена жена? Какво още можела да прави? И така, това продължило до момента, когато транзитния Уран, минавайки през Скорпион, не разрушил този съюз.

Тя не искала да признае цялата истина за своя брак, но след време, когато Уран дошъл до средата на Скорпион, повече да се залъгва било невъзможно. Уран не понася лъжата, и когато той, накрая, застанал в опозиция на Слънцето и Венера, нейния мъж станал агент на Уран и разрушил всичко фалшиво и отживяло. Пренебрегвайки вътрешните си уранически импулси и отказвайки да прекъсне празния живот, тя създала ситуация, в която външните сили били принудени да изпълнят вместо нея тази работа. С други думи заставили са я да тръгне срещу Уран – това не е бил нейния свободен избор.

Ако вие работите там, където ви е непоносимо да бъдете повече, и искате да се махнете, но се боите да направите тази крачка, вашата фрустрация може да приеме различни форми. Вие може постоянно да закъснявате или да намирате основания за неприязън към началника. Тогава е въпрос само на време вашето уволнение. Вие започвате да мислите:”Погледни само какво направи този никаквец с мен”, въпреки че в действителност вие несъзнателно сте провокирали своя шеф да направи това, което вие сте били длъжни да направите – да измените вашата ситуация. Може да се предположи, че нещо подобно се случило с брака на тази жена. Нейното скрито усещане за нещастие, недоволството от мъжа й и техните отношения, е трябвало да се проявят в стотици малки неща, въпреки нейните опити да бъде образцова жена и стремежа към външно благополучие. В края на краищата, той направил това, което тя не могла да направи сама. Астрологически, всичко това се случило по време на опозицията на транзитния Уран – изглеждало сякаш Уран й донесъл всичко отвън, но в действителност тя се сблъскала със своите собствени подтиснати импулси на Уран чрез посредничеството на друг човек. Опитах се да й обясня всичко това, но тя не пожела да ме чуе. Прекалено погълната от фазата на озлобление, тя не беше готова да види, че всичките тези години е подтискала собствения си стремеж да прекрати отношенията. И този стремеж има непосредствена връзка с заминаването на мъжа й. Тя не беше готова да разбере, че разрушаването на брака й, означава освобождение от ненужния товар и възможност да намери нещо ново в живота. Тя по-скоро искаше да обвини мъжа си във всичко:”Как можа да направи това с мен?” Тя предпочиташе да споделя с мен множество планове, как да получи реванш и да му отрови живота. Ставаше ясно, че тя най-много се нуждаеше от това да се нареве и да се оплаче. На следващите консултации се опитах да й обясня, че не всичко е загубено, опитвах се да й покажа, с какви възможности разполага за повишаване на самооценката, за укрепване на независимостта и безопасността извън брака. Независимо от някои проблясъци на разбиране, тя беше прекалено озлобена и възбудена (обхващаха я фуриите, родени от твърде продължителната кастрация на Уран), за да се отнесе сериозно към това, което й говорех. Тя не искаше да види как тази раздяла може да направи живота й по-осмислен и по-щастлив. Афродита все още не беше се родила от пяната.

Уран и Прометей

Ако подтискаме ураническия импулс, това поражда фурии вътре в нас. Ако следваме тези импулси, фуриите спускат върху нас тези, на които нашите смели действия не им харесват. Така или иначе, ни се налага да платим някаква цена за нашите действия. Даже ако сме уверени, че правим необходимото, благородно дело, встъпвайки в противоречие с установения ред, ние сме длъжни да бъдем готови към наказание. Историята на Прометей в този смисъл изяснява много.

Прометей е бил един от титаните. Името му означава способност да вижда в бъдещето, да предсказва развитието на събитията. Когато Зевс се борил с титаните, Прометей предсказал изхода от битката – победа на Зевс – и застанал на негова страна. В началото Зевс и Прометей били верни съюзници и си правели много услуги. Прометей, например, помагал да се роди Атина от главата на Зевс; Атина в отговор учела Прометей на астрономия, математика и други науки. В резултат Прометей постигнал мъдрост. Но идилията не продължила дълго. С времето Прометей все повече не харесвал несправедливостта, която се вършела наоколо: защо боговете държали монопола върху знанията и ползвали всичко най-добро в живота? Опитвайки се да подобри положението на обикновените смъртни, Прометей започнал да обучава хората в науките. Зевс, комуто не се харесал опита на Прометей да направи хората равни на боговете, наказал хората като им отнел огъня. Тогава Прометей въстанал срещу боговете, откраднал огъня и го отнесъл на човечеството. За отмъщение Зевс приковал Прометей към скалата и наредил на лешояда да долита всеки ден и да изкълвава черния дроб на Прометей. Прометей представлява във всеки от нас ураническия импулс към прогрес и съвършенство, към изменение на съществуващото положение и търсене на по-добър живот. Прометей представл


статията е изпратена от Марияна

Дата на първоначално въвеждане: 03.09.2005 г., 04:37 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...