Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Транзитите на Уран, Нептун и Плутон - част 3

    Автор: Хауърд Саспортас

Пета глава

Транзити на Уран през планетите и домовете

Уран-Слънце

Сам по себе си тригона или секстила на транзитния Уран към Слънцето обикновено не предизвиква сериозни проблеми. Въпреки това, той очертава времето, когато ние се намираме в съгласие с нашата вътрешна потребност да се развиваме по такъв начин, по какъвто още не сме се развивали до сега. Някаква част от нашето същество се стреми да се разкрие и да експериментира с живота и ние можем да използваме хармоничните аспекти на Уран към Слънцето, за да последваме този стремеж. Възможностите за промени могат да тръгнат от срещнати хора, нова работа, обучение. Домът, където се намира транзитния Уран, домът, където се намира наталното Слънце, и домът, на върха на който се намира Лъва, показват сферите на живота, където най-много е възможен ръст и експанзия. Както и при произволен транзит на Уран към Слънцето, някои от съществуващите структури в нашия живот ще бъдат длъжни да отстъпят място на новите възгледи. Доколко силно преустройство ще е необходимо, зависи в голяма степен от това колко силно аспектирано е Слънцето в рождената карта. Ако Слънцето няма напрегнати рождени аспекти към Сатурн и висшите планети, процесът на промяната няма да бъде прекалено болезнен.

Обаче, съвпада, квадрата и опозицията на транзитния Уран към Слънцето често довеждат до сериозни изпитания. Ако по натура ние сме склонни да изпитваме удоволствие от промените, няма да ни е трудно да се справим с тези транзити. Но, ако се страхуваме от неизпитаното и неизвестното – ако правим всичко възможно, за да запазим съществуващия ред на нещата, даже ако той не ни радва – тогава няма да ни се услади. Такива транзити се съпровождат от чувство на остро безпокойство. Ние можем да усещаме, че сме попаднали в капана на обстоятелствата. Ще ни се иска да обвиним другите за нашите неуспехи:”Ако имах друга жена (мъж, началник, майка, баща), нямаше да попадна в такова затруднено положение. До известна степен това може да бъде действително така, но все пак може би хората наоколо не са длъжни да се променят, а ние на първо време трябва да се променим. Длъжни сме да обърнем внимание на тази част от нашето същество, която е недоволна и обезпокоена, и да създадем възможност за навлизане на новото в нашия живот. Вътрешното Аз иска ние да се променим и, ако ние се противим на тези намерения, по-скоро ще привлечем деструктивни сили отвън, които ще ни заставят да се променим. Или поради това, че ние губим много енергия да задържаме нашите революционни импулси, в крайна сметка, се разболяваме или изпадаме в депресия. Сложните аспекти на Слънцето с Уран не изискват задължително преустройство на целия ни живот, но може би е необходимо да внесем нещо ново, за да дадем възможност на нашата личност да се развива по-нататък. Отново обръщам вашето внимание, че ключовете трябва да се търсят в домовете на рождената карта, които се засягат от тези транзити.

Слънцето се явява символ на бащата, и транзитният Уран към Слънцето често сочи промени в отношенията с него. Отново много зависи от това как Слънцето е аспектирано в наталната карта: ако Слънцето има напрегнати натални аспекти, тригона или секстила на транзитния Уран осигуряват подкрепата на позитивни изменения в отношенията с бащата. Общуването може да стане по-интензивно и изходните негативни качества в отношенията ще се изменят в посока на по-добро разбиране и откритост. Обаче, съвпада, квадрата , опозицията на транзитния Уран към напрегнато аспектираното натално Слънце ще доведе до проява на вътрешни противоречия между вас и вашия баща. Някои от моите клиенти с такива транзити чувстваха потребност да въстанат срещу баща си, да отправят предизвикателство към неговата авторитарност, неговата власт над тях или неговите изисквания. Настъпва време на раздяла с бащата; време да се изясни кои са те всъщност. Транзитният Уран, правещ аспект към Слънцето, може също да символизира откриването на “Бащата” вътре в нас – става дума за способността да се носи отговорност за нашия собствен живот, способност да си контролираме поведението. В този период не е леко да се адаптираме към нуждите на околните, особено ако е в разрез с това, което ние самите чувстваме. По-скоро ние ще предявяваме изисквания към другите, отколкото самите да се приспособяваме. Транзитите, свързващи Слънцето с Уран ни позволяват да осъзнаем нашата собствена сила, и това може да се изрази в борба с фигурите, облечени във власт, в заставане срещу хора, на които по-рано сме позволявали да ни контролират и да ни влияят. Ако жената не е познала своята вътрешна сила и не е развила настъпващата част от своето същество, в този период е необходимо да направи това. Освен възможността да се самоутвърди, тя може да изпита нови усещания от среща с мъжете, например, тя може да срещне мъж със силен Уран в наталната карта, или да срещне някого, чиито транзитен Уран също прави значими аспекти в хороскопа. Това може да бъде смел динамичен човек, който ще внесе в нейния живот много ново, ще отвори нови перспективи и нов поглед върху нещата. По такъв начин, тя ще внесе Уран в своята вътрешна сфера, променяйки личността си. В някои случаи жената в момента на минаване на транзитния Уран през Слънцето осъзнава, че с нейния партньор стават сериозни промени. А в резултат на тези промени се мени и нейния живот.

Независимо от пола, при напрегнати аспекти на Уран към Слънцето ние можем да загубим спокойствие, да станем лесно възбудими и непредсказуеми. Ще ни се иска да се освободим от всички ограничения, налагани от традициите, могат да ни обхванат нови идеи и нов поглед върху нашия живот. Ако сме способни да приемем и да асимилираме тази енергия и да направим необходимите промени, тогава тези транзити, колкото и да са трудни на пръв поглед, ще отбележат огромна крачка в нашето самооткриване.

Уран-Луна

Докато Слънцето описва начините за нашата самореализация и самоутвърждаване, Луната е свързана с нашите емоции и усещания – тя показва, как ние инстинктивно реагираме на действията на другите. Луната също описва нашия домашен живот, нашата майка и всичко, което засяга нашите отношения с жените. Когато транзитния Уран аспектира наталната Луна във всичките изброени области трябва да се очакват промени.

Ако Уран прави тригон или секстил с Луната, ние обикновено с лекота вървим към промяна. По такъв начин нашите чувства могат да бъдат развълнувани и ние сме готови да възприемем новия емоционален опит. И мъжете и жените по това време разширяват спектъра на своите емоционални реакции. За мъжете това често е свързано със среща с жена. В женските карти хармоничните аспекти на транзитния Уран по отношение на Луната показва по нататъшното развитие на нейното женско естество. Например, жена, станала за първи път майка, когато Уран направил тригон към нейната Луна. Ако си сменим жилището, когато Уран прави хармоничен аспект към нашата Луна, тази промяна ще се окаже за добро, даже ако на пръв поглед се е показала разрушителна. Тригонът и секстилът също могат да се изявят във вид на позитивни промени в отношенията с нашата собствена майка. Нараства възможността да се разбираме един друг и ние откриваме, че можем да бъдем откровени с нея, можем да общуваме с нея, без помощта на емоционално прехласване. Ние сме в състояние да се отделим от нея и в същото време да я разгледаме по-ясно. Обаче, при напрегнати транзити на Уран към Луната проблемите с майката са неизбежни. Ако нашата индивидуалност е прекалено свързана с майчината, то в този момент ние можем да въстанем, за да отбележим по-ясно своята индивидуалност. Съвпада, квадрата и опозицията на транзитния Уран към Луната могат също да определят времето, когато нашата майка изпитва промени в собствения си живот. Някои млади майки с напрегнати аспекти на транзитния Уран към Луната могат да изпитват фрустрация, свързана с ограниченията, които внася в техния живот майчинството, и позитивния подход за тях може да се заключава в търсенето на други аспекти за самоизява. За жените от по-стара възраст такива транзити често съответстват периода на климакса, показвайки, че е необходимо да се търсят нови методи за изразяване на лунните потребности да се безпокоят и грижат за другите. Мъже с транзити на Уран към Луната могат да привлекат жени с уранически натури, които променят техния поглед върху живота или могат да срещнат жена, която сама минава пред период на ураническа преоценка, което е неизбежно да се отрази и върху живота на мъжа. Деца с транзитен Уран към Луна обикновено изпитват това влияние във връзка с отношенията към майката, която сама преживява много труден период. Съвпад, квадрат и опозиция на транзитния Уран към Луната могат също да описват много необикновено емоционално състояние. Ако принадлежите към хората, които не е лесно да бъдат трогнати, вие можете изведнъж да заплачете по най-глупав повод. Ще удивите не само другите, но и себе си с чувства, които изпитвате в този момент. Някои хора с напрегнати транзити на Уран към Луната са толкова наплашени от новите емоции, че им се струва, че имат нервен срив, и те напълно губят контрол над себе си. Чувствата, които до сега са контролирали, избухват в съзнанието и отхвърлят всички задръжки, които са ги държали. Ако транзитния Уран засяга Луна, лошо аспектирана в наталната карта, възможно е да се наложи консултация със специалист по психология и да се проанализират чувствата ви. При мен веднъж дойде жена, с транзитен Уран минаващ през нейната Луна, която в рождената карта се намираше в квадрат с Плутон. Тя неотдавна родила своето второ дете и изпадна в много силна след родова депресия. Обикновено квадрата на наталната Луна към наталния Плутон описва тъмните или интензивни чувства, които са били активизирани от транзитния Уран. Тя чувстваше вина заради деструктивни фантазии, които имали отношение към нея самата и новото дете, но обсъждането на тези преживявания й помогна да достигне до обективно разбиране на случващото се. Луната открива много важни неща в ранния опит на общуване с майката и околните и когато транзитния Уран засегне Луната старите модели на поведение излизат навън изпод маската.

Уран в домовете

12 дом

Традиционно 12 дом описва потребностите и стремежите, които действат несъзнателно, но въпреки това доста определят нашето поведение и избора, който ние правим.

Всичко, което е недостъпно за съзнателния ум, всичко, което той отказва да признае, е заключено (се съдържа) в 12 дом. Уран минавайки през 12 дом принуждава неосъзнатите комплекси и скритите стремежи да излязат на повърхността, да застанат пред светлината на съзнанието. Например, ако имате подсъзнателен страх да не бъдете отхвърлени, то по време на транзита на Уран през вашия 12 дом, вие по някакъв начин се привличате от ситуации, които ви принуждават да обърнете специално внимание на този страх, да го изпитате в най-неприкрита форма и да научите този урок.

Ако формулираме кратко, то Уран в течение на целия транзит през 12 дом ни променя, проявявайки всичко, което е скрито и се пази в тайника на нашата душа. Много от това, което ние ще открием за самите себе си може да се окаже плашещо и неприятно, но този транзит е способен също така да открие достъп до позитивното и печелившото съдържание на нашата психика. Безсъзнателното, както е показано във 12 дом е не просто склад за негативни модели и минали усещания, той е също така и резервоар на позитивен потенциал, който ние сме длъжни да развиваме. Времето на минаване на транзитния Уран през 12 дом е благоприятно за дълбоко психологическо изследване, необходимо е “да се гмурнем” в този воден дом или с помощта на психотерапията или някой друг метод. В този случай ние ще сътрудничим на Уран в неговите усилия да разкрие нашия психически потенциал, който е бил недостъпен за нашето съзнание. В течение на този транзит хората и обстоятелствата от нашето минало неочаквано влизат в нашия живот отново, давайки ни възможност да завършим незавършените работи. Те могат буквално да се появят на нашия праг или да дойдат при нас, в нашите сънища и фантазии. Във всеки случай нашето минало ще се върне, за да ни поздрави или изплаши. Срещата с миналото може да бъде изцеляваща и очистваща процедура, подготвяща нашето възраждане при преминаването на Уран през асцендента на наталната карта.

Когато Уран минава през 12 дом, границите между нас и другите хора се разрушават. Това може да се прояви като поредица от психически инсайтове и откровения. Това е време, когато ние необикновено фино сме настроени на мислите и преживяванията на околните. Нашият приятел може да е на хиляди километри от нас, но ние по някакъв начин знаем точно през какво преминава той. Или ние мислим за някакъв човек, и той изведнъж ни звъни или чука на вратата точно на следващия ден. Някои наши прозрения могат да носят много остър и тревожен характер; други инсайти могат да бъдат позитивни и обнадеждаващи… трудно е да се каже в каква степен може да се доверим на тези прозрения, макар понякога аспектите на транзитния Уран към другите планети от рождената карта могат да дадат ценни указания в това отношение.

Това е време, когато ние необичайно фино сме настроени на процеси от глобален характер, улавяме и най-малките промени в световната политическа атмосфера, всякакви промени в общата менталност.

Дванадесети дом така или иначе има отношение към обществените институти и учреждения, особено към болници, затвори, музеи, благотворителни организации.

Ако сме свързани с подобен вид учреждения, при нас по време на транзита на Уран може да се появи чувство на неудовлетвореност, стремеж да се направят кардинални реформи. Повечето хора, преживели транзита на Уран през 12 дом, описват усещанията си така:безпричинно безпокойство, желание да промениш всичко, но неспособност да намериш това звено, след което да потеглиш, трудности със старото.

Промените назряват, но едва ли те ще започнат преди момента, когато транзитният Уран пресече асцендента….

Нептун

Нашата съдба, нашата душа, всичко най-съкровено е неразривно свързано с безкрайното и само с него. Вордсворт.

Тези думи, написани от великия поет на английския романтизъм, дават представа за същността на Нептун. Стремежът да отидеш зад пределите на собственото си същество и да се съединиш с нещо много по-величествено. Макар че ние често говорим за важността да намерим себе си, т.е. да определим своята уникална индивидуалност, да изберем свой път, в нас съществува и противоположен стремеж – нептунианска потребност да се загубим, да се разтворим в голямото цяло, да излезем извън границите на собственото си изолирано Его. Но преди да разберем, какво означава на практика да се разтворим в голямото цяло и да излезем от пределите на Егото, ние трябва да си спомним какво е това Его. Казано накратко, Его е чувството за самия себе си като отделна индивидуалност, с други думи – това е усещане за собственото Аз. Да бъдеш индивидуалност, Аз означава способността да определим какво съм Аз и какво не съм Аз. Да се определи границата, която ни отделя от другите хора. Важно е да се отбележи, че ние не се раждаме с чувството Аз, и когато се намираме в матката, ние не осъзнаваме себе си като отделна същност; ние представляваме едно цяло с майката, а майката за нас се явява целия свят. По такъв начин ние считаме, че сме целия свят, мислим, че всичко наоколо сме ние. Изпитваме усещания, които Фройд е нарекъл “океански” усещания за реалността. Обаче след раждането започваме да различаваме къде сме ние и другите хора. Постепенно се учим да се отделяме от другите, учим се да определяме къде свършва нашата индивидуалност и започва на другите хора.

Нептун се явява разтворител на граници. Той размива границите между нас и другите хора. Когато Нептун минава през Слънцето, например, ние можем да се разтворим в друг човек или да изпитаме чувство на единство с всичко живо. Но Нептун може да разруши също така и вътрешната граница между съзнанието и подсъзнанието, наводнявайки нашето Его със съдържание от безсъзнателното. Ако ние съзнателно се идентифицирахме със силна, уверена и отговорна личност, под действието на Нептун можем да открием слабата и безпомощна част на своята натура. Нептун разтваря, разпилява и разтваря концентрираната енергия, било то кариерни планове или убеждения, засягащи нашите възможности да действаме в околния свят. Ефектът на Нептун може да разшири нашите представи за единство на всичко живо, за нашата връзка с всичко съществуващо.

Не е толкова лесно да се осъзнае единството на всичко живо. Съвременният човек, възпитан в европейската култура, е убеден, че неговото “Аз” свършва някъде и другия човек започва някъде, докато, източните, както и западните мистици винаги са говорили за друго измерение на реалността, в която нищо не съществува изолирано. Будистите имат израз:”Всичко е в едно и едното е във всичко”. Тази идея се среща в Майстор Екхарта, християнски мистик на 13 век, който писа:”Всичко, което човек има в множеството, принадлежи на Единния”. Макар, че на пръв поглед Аз се отличава от Ти и масата съвсем не прилича на стола, на по-дълбоко ниво на съществуване всичко е включено в някакво Единство. Нептун символизира стремежа да се преодолее отделеността на индивидуалността и да се възстанови фундаментното единство на всичко живо. Някои съвременни физици стигат до заключението, че мистичните откровения за същността на единството на всичко живо не са толкова далеч от научните представи. Физиците на миналия век разглеждали Вселената като сбор на различни части, които са отделени в пространството и времето една от друга. Но в зависимост от развитието на научните методи и оборудването, реалната картина на света влезе в противоречие с механичната концепция, представяща света като часовников механизъм, който може да се отдели на детайли. Когато учените започнали да изследват микрочастиците, те открили за своя изненада, че електрона не може да се локализира в пространството и времето. Ако частиците, съставящи атома не могат да бъдат привързани към едно място, как може атомът да се разглежда във вид на конкретна и измеряема същност.? Ако атомът се държи като дискретна същност, как могат хората и вещите, състоящи се от атоми да бъдат изолирани един от друг?

Това, което по-рано се считаше за отделна частица приличаща на вълна, разпространяваща се във всички страни на безкрайността, английският физик Ричард Просер счита, че тези вълни са поглъщат една друга навсякъде, освен в неголям участък, в който ние намираме частицата. “В определен смисъл всичко се намира навсякъде, не се проявява само в определена точта.” Психологът трансперсоналист, водейки диспут за развитието на физиката през 20 век, казва:”Ако говорим накратко, то квантовата физика ни показа, че реалността не може повече да се разглежда като съвкупност на отделни предели, разделение от граници. Това, което сме считали за различни неща, се оказа преплетени аспекти един на друг. По някаква непонятна за нас причина всяко нещо и всяко събитие във Вселената се оказват взаимосвързани. Светът сега се представя не като струпване на билярдни топки, а като едно гигантско поле”.

Днес даже физиката потвърждава това, което се считаше за митично откровение: в основата на своето съществуване ние всички сме взаимно свързани. Нептун представлява в нас тази част, която иска да изпита единство с всичко живо. Когато Нептун се активизира в нашата рождена карта изменените състояния на съзнание, даващи ни преживяване за единство с целия свят, възникват спонтанно – във всяко място и всяко време. Често тези състояния са свързани с определени действия и събития: общуване с природата, прослушване на музика, групова медитация, любовни преживявания, приемане на наркотични препарати... Нептунианските периоди от живота се характеризират с повишена религиозност и мистично настроен ум. Такава настройка е свързана главно с неудовлетвореността от живота. Ние можем да достигнем материално благополучие и въпреки това дълбоко в душата ни като трън да седи въпроса:” И какво сега? Нима това е всичко?” Търсенето на щастието във външния свят няма да ни донесе чувството на удовлетворение, външните удовлетворения все пак не дават усещане за реализираност. И тогава ние обръщаме своя поглед навътре в себе си, започваме да търсим смисъла в духовния свят. Гуруто и религиозните групи могат да ни насочат в правилното русло, но както предупреждаваше поета Кабир, ние сами сме длъжни да бъдем съзнателни, за да не попаднем в капана на илюзиите:”Смея се като чувам, че рибата страда от жажда във водата. Ти не разбираш, че няма нищо по-живо, от това, което е скрито в твоя дом; И затова ти скиташ от един град в друг със смутен вид. Върви където искаш – в Калкута или Тибет. Ако ти не можеш да намериш къде е скрита твоята душа, светът никога няма да стане реален за теб.”

Загуба на Его

Разтварянето на границите на егото не означава, че вие автоматически изпитвате екстаз от усещането за безкрайността на своята индивидуалност. Губейки границите на егото, ние губим контрол над съдържанието на съзнанието. То се изпълва с това, което е било скрито до сега в нас, и ние вече не разбираме, къде сме, а къде е другото нещо. Нептун влече към първичното състояние на неидентифицираност, към излизане от реалността в илюзорния свят. Това може да доведе до алкохолизъм, наркомания, даже до самоубийство. Нептун ни учи на това, че има сили превъзхождащи нашите способности да разбираме. Време ни е да се подчиним на тези сили, да се покорим на съдбата. За много хора не е толкова просто да се пуснат по волята на течението, напълно да се доверят на висшите сили. Те се стремят на всяка цена да си върнат контрола над ситуацията, да се ръководят от здравия смисъл и ясните критерии. Но колкото и да са упорити тези опити, Нептун всичко размива по пътя си и някога надеждните опори се разпадат, губи се земя под краката. И едва, когато човек напълно капитулира, се появява възможност да види, как в живота става нещо, което ни превежда на нов стадии, включва нова форма на самоусъвършенстване.

Историята за любовта на Орфей и Евридика е пример за това, което се случва, когато той има активиран Нептун. Орфей е нептуниански персонаж. Той бил музикант и поет, неговите прекрасни песни карали дърветата да плачат и скалите да се топят. С помощта на музиката той повдигал на другите настроението, помагал на хората да почувстват красотата на мирозданието. Митът започва с деня на сватбата на Орфей и Евридика. Орфей трябвало да бъде изпълнен от щастие, но се случило непредвиденото – Евридика била ухапана от змия и тя загинала. Това, което трябвало да стане триумф на любовта, станало трагедия. Нептун често предизвиква подобен род случаи, когато това, което обещава щастие се обръща в ужасно произшествие; в същото време това, което ни се струва нещастие в крайна сметка се оказва благоденствие. Нептун, размивайки всички възможни граници, размива границите между доброто и злото, насладата и болката. Орфей не могъл да се примири със загубата на своята любима и избрал тактиката на преговорите, за да си върне Евридика. Също като много хора, изпитващи страшния удар на съдбата, той се опитал да върне времето назад, да върне нещата каквито са били преди. Орфей със своите песни успял да приспи Цербера – кучето, което пази входа в преизподнята – влязъл в царството на Плутон и Персефона и започнал да ги моли да пуснат Евридика горе, в света на живите. Плутон и Персефона, обикновено твърдо следели за реда в своето царство, но този път се трогнали от молбите на Орфей и решили да изменят на правилата – още един пример за въздействието на Нептун, смекчаващ строгите правила. Плутон и Персефона разрешили на Орфей да вземе Евридика със себе си в света на живите, но с условие, Орфей нито веднъж да не погледне Евридика, докато не се окажат на повърхността. Орфей повел Евридика след себе си към светлината, без да се обръща. Оставало само няколко стъпки преди двамата влюбени да се окажат в света на живите и тук Орфей не се сдържал и се обърнал. Много му се искало да погледне в очите на любимия човек. Но в същата минута, когато той направил това, Евридика се разтворила във въздуха. И всичките надежди за завръщане на щастието изчезнали заедно с нея.

Какво накарало Орфей да погледне Евридика? Нали са го предупредили да не го прави, ако иска да се изпълни желанието му. Най-вероятно в него се е появило съмнение в честността на властелина на света на мъртвите:”ами ако те се подиграват с мен и вместо моята Евридика са ми подхвърлили някой друг”.

На Орфей не му стигнала вярата, той започнал да проверява ситуацията, да я анализира и това довело до беда. Много често в периода на активизиране на Нептун, когато ни носи потока, ние искаме да спрем и да се убедим, че ни носи в правилната посока. Ние даже искаме гаранции, че ще бъдем на нужното място. Но Нептун не дава такива гаранции, той иска да му се доверим напълно, без да знаем какво ще получим в замяна. Нептун ни учи, че понякога решението на проблема идва само, щом само прекратим опитите да търсим изход на всяка цена. Щом нашето Его изчерпи всички ресурси, всички традиционни методи се окажат непригодни, възниква ситуация, позволяваща да се открият нови пътища към решаването на проблема. Карл Юнг казваше по този повод:”... безсъзнателното се стреми винаги да създаде глупаво положение, за да застави индивида да прояви скритите си ресурси. В противен случай човек никога не би узнал за своите възможности. Нужна е екстраординарна ситуация, когато волята и разума буксуват и не остава нищо друго, освен да се довериш на безличностната сила, даваща импулс за растеж”.

Под въздействието на Нептун ние можем за известно време да се окажем в задънена и заплетена ситуация....Всичко, което можем да направим, това е с вяра и надежда да чакаме избавление и рано или късно решението ще дойде...

Веднъж при мен на консултация дойде човек, който си беше избрал кариерата на артист – една от типичните за Нептун. В момента на нашата среща транзитният Нептун минаваше през Стрелец и правеше квадрат към неговото Слънце в Риби. В случая с Джо всичко започнало успешно и едва завършил актьорското училище бил взет в престижен театър и скоро постигнал широко признание, получавайки даже награди за актьорско майсторство. Всичко изглеждало така, сякаш кариерата е успешна. Но при транзитите на Нептун в нищо не бива да бъдем уверени. И действително, в началото на транзитния квадрат на Нептун към Слънцето, без видима причина Джо се оказал без работа, изгубил популярност..


Дата на първоначално въвеждане: 03.09.2005 г., 04:37 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...