Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

ДАО на парите

    Автор: Валтер Любек

Подходът към парите със съзнание и любов предпоставка за духовно развитие

Жизнено важно значение за напредването по моя духовен път винаги е имал начинът, по който се справям с парите. Усъвършенстването на този процес ми помогна да се науча да обичам. Така позволих Бог да работи в мен и чрез мен. Всекидневният ми досег с проблеми, свързани с парите, професията и собствеността, ми даде възможност да получа много нови знания в областта на езотериката. Помогна ми да разбера света по-добре и по-цялостно. Древният духовен закон на Хермес Трисмегист гласи: "Каквото е вън, това е и вътре." Постепенно се научих да наблюдавам отношението на хората към парите и притежаваните от тях вещи и открих следната закономерност - начинът, по който човек се отнася към притежаваните материални блага, е непосредствен израз на неговата личност, на отношението му към страха, отговорността и любовта.

Дали се отнасяме с уважение към нашите постижения и към успехите на другите, които правят света по-добър? И когато даваме и вземаме парите – материален израз на нашите постижения - правим ли го с желанието съзнателно да активираме енергията на творчество и любов в самите нас и в близките ни хора? Стремим ли се да открием и да реализираме дарбите си и чрез тях да дадем своя дан за развитието на мира, свободата и красотата в света? Замисляме ли се дали предоставяме равностойна услуга в замяна на парите, които получаваме? Не се ли случва понякога да разочароваме себе си и другите, обхванати от страх да не би да получим по-малко отколкото сме дали?

Изграждането на правилен подход към парите -или на духовен подход - може да се превърне в най-мощното и красиво упражнение за развитието на собствената ни личност.

Можем да се превърнем в истински носители на светлината, ако разберем скрития езотеричен смисъл, който е заложен в непрекъснатия поток на парите, и превърнем даването и вземането в енергийно упражнение. Достигнем ли до това, ще бъдем в състояние да предаваме положителни вибрации на всеки, с когото влезем в контакт. Ще можем да опознаем и използваме пътя на парите, Дао на парите, и за самите себе си. Този подход ще ни помогне да осъзнаем най-разпространеното в света средство, каквото са парите, като носител на благоденствие.

Парите дават свобода (Достоевски)

Тази сентенция става валидна винаги, когато зареждаме парите с любов и разпръскваме чрез тях позитивна енергия. Досега хората не са създали нещо друго, което да е разпространено толкова повсеместно и с което да се злоупотребява по толкова невеж начин. Днес, в началото на ерата на Водолея, най-сетне можем да се научим да използваме парите като една чудесна възможност да лекуваме природната среда и обществото, в които живеем. Можем да ги използваме, за да лекуваме собствената си личност и да влизаме в хармония с по-високи енергийни вибрации. Много от хората биха искали да дадат своя принос за запазването на световния мир, но не могат да намерят начин, или този, който са открили, е слабо ефективен. Ето че има друг, нов подход! Много от хората осъзнават колко важна може да бъде ролята на парите, макар че с тях често е злоупотребявано или са били отхвърляни. Това е пътят, който ще ни помогне да реализираме всички очакващи ни възможности. Почти всеки от нас всеки ден влиза в някакъв контакт с парите. Постоянно сме изложени на енергийни модели, които се пренасят с помощта на това мощно средство и тези модели оказват върху нас своето влияние.

Парите са средство за съхраняване па енергията (Кълкин)

Същността на парите е неутрална. Единствено начинът, по който ги използваме, им придава едно или друго качество. Парите могат да разпръскват светлина или мрак, в зависимост от това дали ги харчим с любов, съзнание и отговорност, когато се включваме в потока им, или ги прахосваме безсмислено. За да се възползваме от възможността, която ни предлагат парите, не е нужно да разполагаме с много. Дори когато нямаме много, можем да използваме този нов, необичаен подход към парите. Той е особено нужен, ако имаме проблеми с тях. Бързо ще усетим как парите, които сме похарчили и приели с любов, излъчват много по-силна енергия от тези, които не сме заредили с никакво чувство. И ще наблюдаваме нееднократно как такъв подход извиква усмивка върху лицата на хората. Когато се докоснем до пари, заредени с любов, ще усетим как ледът в общуването се стопява. И това не е единственото! Когато се отнасяме с любов към парите и притежаваните от нас вещи, това ни кара да се чувстваме по-близки, по-свързани с останалите, и финансовите ни затруднения се стопяват бързо като пролетен сняг!

Колкото по-голям е броят на хората, които живеят по законите на любовта и Бога, толкова повече изобилие, което носи щастие, ще има по света.


Дао на парите, стр. 13-17,

изд. Шамбала, София 2002

 

Дата на първоначално въвеждане: 01.09.2005 г., 03:46 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...