Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Жената

    Автор: Весела Несторова

Силата на любовта, която се излъчи от същината на Твореца, прие образ. Това не е днешната жена, която е израз на поляризирания живот на земята, а образът на субстанцията Любов, която първоначално е създала небесните селения. Животът се движи от най-висшите духовни мирове към материалната вселена и взима най-разнообразни форми. Любовта, един от трите Божествени принципа, е влязла в образа на Девата, която е космичната жена и изразява чистотата и светлината. В нея няма поляризация, защото тя съчетава двата принципа на Мъдростта и Любовта. Най-после стигаме до образа на земната жена, която е единият от двата полюса на живота — негативният, в който се проявява животът на положителния полюс. Така виждаме, че жената е носителка на живота и негова ваятелка. Но силата на първичните образи е в мъжа, който е положителният полюс и изразява принципа на мъдростта. Ум и сърце — това са други форми на мъжкия и женския принцип в поляризирания живот.

В мистичните глъбини на творението навлизаме в неизяснените понятия за смисъла и мисията на жената. Необятен е нейният свят, велики са възможностите й! Както Любовта е силата, която дава форма и дреха на идеите, които носи Мъдростта, така и жената облича във форма идеята на зародиша. Женският принцип е облякъл природата в чудните й дрехи; той е изявлението на скритата красота в недрата на творческия принцип.

Как чудно се изявява животът чрез жената! Тя е вестителката в храма на живота, тя е пазителката на свещения огън, който е символ на вечната любов в Творението. Каква чистота и живот носи тя на земята и с каква дълбока почит трябва да се отнасят към нея!

Жената, свързана така силно с живота, чува и разбира гласа на Твореца и го изявява на света. Тя е била непрестанен съветник на мъжа и това е нейното призвание — да облече в мисъл-форма смисъла на живота и да ги изяви на мъжа, който ги реализира със здравата си ръка.

Издигането на човечеството зависи от издигането на жената-дева, жената-майка, жената — духовен съветник на мъжа. В новата култура, която иде на Земята, на мъжа и на жената ще се гледа като на души — изявление на Бога. Тогава няма да бъдем ни мъж, ни жена. Новата култура ще бъде култура на Любовта, в която жената ще изпълни върховната си роля като неин изявител.


"Светът без сенки", стр. 23-24

изд. Бяло Братство, София 2002

ISBN 954-744-030-6

Дата на първоначално въвеждане: 03.09.2005 г., 05:55 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...