Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Лечение с мисъл

    Автор: Никола Нинков, Емилия Алексиева (съставители)

Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм.

Мощно нещо е словото. Мощна е и човешката мисъл. Достатъчно е човек да приложи съзнателно, с вяра мисълта си, за да опита силата й. За това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни болести. Повярва ли в силата на мисълта, човек може да прави чудеса с нея. Обаче за това се иска силна воля, без никакво колебание.

Ако знаеше законите, които управляват мисълта му, човек би се справил с всички свои недъзи. Няма недъг, който мисълта да не е в състояние да изправи.

Не само съществата от другите планети и цивилизации оказват влияние върху земята, но и всички хора, около три милиарда души, със своите мозъци оказват влияние върху земята и природата. Мозъците на всички хора влияят върху целия строеж на земята. Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.

При здравословно състояние организмът има едни вибрации. При различните болести са различни вибрациите, но всяка болест говори за понижени вибрации. Температурата трябва да се повиши. Това става с изговаряне на специални мисли и формули, които човек, като ги изговори и внесе в организма си, променят вибрациите. Това се постига и с гледане на хубави картини, пейзажи, звездното небе може също да служи за цяр. Обезсърченият и болният да гледат трептящите с различна светлина звезди. От светлината на звездите човек може да се насърчи и да се лекува.

Всяка дума крие в себе си известна сила. Ако концентрирате вниманието си върху дадена дума, вашият мозък ще се свърже със силата, която е вложена в нея, и ще изпитате едно ободряване или отпадналост според характера на думата. Има думи, които веднъж изговорени, човек втори път не може да ги произнесе. Защо? Те оказват вредно въздействие върху човешкия мозък. Например, ако няколко пъти произнесете думите: „Ще се разболея", човек ще изпита тяхното лошо действие върху организма си и няма да мине много време, той може да се разболее. И обратно — ако някой туберкулозен повтаря няколко пъти на ден думите: „Ще оздравея", той наистина ще оздравее.

Човек може да се лекува чрез мисълта си. Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува от известна болест. Достатъчно е да каже една дума, за да се излекува. Има думи, които действуват магически върху човека. Той трябва да знае и кога да каже думата. Всяко нещо трябва да става на своето място и време.

Болестите се дължат на натрупване на чужди вещества, обаче чрез мисълта и волята си човек може да ги изхвърли вън от тялото си и да оздравее. Колкото по-възвишена е мисълта, толкова по-големи възможности крие в себе си. Според окултната наука всяка дума има свой определен ключ. Ако намерите ключа на думата „здраве" и я произнесе 3 пъти някой болен, той непременно ще оздравее. Като произнасяте правилно думите, ще проверите силата, която се съдържа в тях.

Силната мисъл лекува всички болести. Кабалистът изяснява по следния начин лекуването чрез мисълта: мисълта е в състояние да видоизмени вибрациите на човешкото тяло. Когато човек заболее, тези вибрации се понижават; с мисълта той може да ги обърне от нисши във висши. Хремата например се предизвиква от особен род микроби, които попадат в носа, и ако вибрациите са понижени, те намират условия за размножаване. Като се размножават, те дразнят слизестата ципа на носа, носните жлези, за да се освободят от това дразнене, отделят изобилно течност, която ги изхвърля навън. Щом вибрациите на организма се повишат, изхвърлянето на чуждите вещества става лесно и бързо. Чрез мисълта си човек може да усили хремата, да я сведе до краен предел на развитие, след което тя започва да намалява. Най-дългият период е една седмица, повече от това време тя не бива да остава.

Материята на физическия свят се подчинява на човешката воля. За тая цел трябва да знаете законите, които управляват волята. Материята се подчинява и на човешката мисъл. Следователно приложете енергиите на волята и на мисълта си. Чрез усилия на волята и на мисълта си човек може да изкара навън чуждите вещества от организма си. Докато тия вещества са в него, той се чувствува неразположен физически и душевно. Щом приложи мисълта си и започне съзнателно да работи, в скоро време той може да застави чуждата материя от организма да излезе навън във вид на цирей. Циреят се пробива и нечистата материя изтича.

Като ученици вие трябва да работите с мисълта си, да правите опити, да използувате скритите сили в своя организъм като лечебни средства. В човека има клетки, чиято задача е да лекуват. Те се наричат лечебни клетки. Достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те своето действие. От човека се иска само концентрирана и положителна мисъл. Всяка отрицателна мисъл парализира действието на клетките. Иска ли да се лекува, човек трябва да поддържа положителни мисли.

Казвам: ученикът трябва да се концентрира, да развива мисълта си, но не по начина на йогите. Има много начини, методи, с които йогите си служат, но ако човек не ги разбере, той може съвършено да се осакати. Тези осакатени ученици са вън от законите на природата. Законите на разумната природа са строги. Аз давам методи, които са свързани с най-малко рискове за човешкия ум. Те са методите на живата, методите на разумната природа. Методите на йогите обаче са свързани с големи рискове.

С отворени очи става концентрирането. С отворени очи ще се лекуваш, ще мислиш за ръцете си, за краката си, ще прокараш ума си през нервната система, през стомаха, червата, по цялото тяло, като един господар, който трябва да се разходи навсякъде из своето имение да види в какво положение се намира всичко. Това значи концентриране. Когато индусът се концентрира, той не мисли за жена си, за децата си, за пчелите си, за нищо странично — мисли за праната. Българинът мисли за говедата, овцете, за жена си, децата си, за това, за онова и затова няма добри резултати, не е в състояние да се концентрира. А с концентриране на мисълта можеш да се лекуваш, можеш да отклониш едно нещастие, което идва към теб като снаряд, можеш да отклониш дебнещия те звяр. Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си; когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръскват, отдалечават се от човека, вследствие на което се появява заболяване. Например, ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете.

Законът е следният: ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение. Вие можете да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение, и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувствува по-добре. В туй отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания.

Когато волята взима участие, вие можете сами да се лекувате. При участие на волята вие можете да стоите с часове вън на студа с тънки дрехи, без да се простудите. Мислено човек може да си изработи топла, магнетична дреха, с която и в най-големия студ няма да трепери. Без такава дреха, без участието на волята, колкото добре да е облечен, човек пак може да усеща студ и да се простудява.

Ако някой заболее от ревматизъм, трябва да го хване, да го разтърси малко и да започне да му говори, че е сбъркал пътя си и да напусне организма му. Ако ревматизмът се е загнездил някъде в рамото, трябва да го насочва към лакътя си, после към пръстите на ръката, докато го изкара навън. Болестите се лекуват не само с лекарства, но и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.

Ако някой от вас страда от треска, нека вложи в себе си мисълта, че иска да оздравее, да посвети живота си за реализиране на едно добро, велико дело. В скоро време мисълта започва да работи в него и треската ще мине. Ако идеята му даде добър резултат и той оздравее, това показва, че тя е проработила. Всяка идея, всяка добродетел, която може да се реализира, първо подобрява здравето на човека.

Индусите имат следния начин за лекуване на раните си: събират праната от природата и с помощта на мисълта си отправят тази прана към болното място, което най-много за 20 минути оздравява.

Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който страда от рак, и вие ще изпитате същата болка.

И тъй, искате ли да напреднете в живота си, прилагайте закона на внушението. Когато се отнася до ваши близки, вие прилагате много успешно внушението. Дойде ли до вас, не можете да се ползувате от него. Например, ако някой ваш приятел се е обезсърчил и се страхува, че няма да издържи изпита си, вие го насърчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита си и той се успокоява. Намерите ли се вие в същото положение, не можете да си помогнете. Значи, но отношение на вас законът на внушението не работи. Прилагайте този закон както към себе си, така и към своите ближни, но винаги за доброто, за положителното в живота. Този закон работи навсякъде. Съзнателно или несъзнателно, животните и хората си служат с този закон. Като разумни същества вие ще си служите с внушението при всички случаи на живота си: за лекуване, за усилване на паметта си, за насърчаване, за понасяне на скърби и страдания и т.н. Внушението е оръжие, чрез което човек може да воюва със злото, с отрицателните сили в света. Съвременните хора живеят в ада.

Като ученици вие трябва да прилагате законите на внушението, за да си въздействувате в положителен смисъл. Ако паметта ви е слаба, работете с внушението да я усилите. Ако някой обича да спи много и не може да става рано, нека всяка вечер си внушава да стане сутринта например точно в 5 часа. Като закон внушението има смисъл, когато се прилага за придобиване на нещо положително, за създаване на нещо добро в характера на човека. Дали съзнават това, или не, всички хора, всички животни си служат с внушението като метод за работа.

Има дни и часове, когато внушението се отразява вредно върху човека. Тогава нито той трябва да внушава, нито другите на него. В такива моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните се ограждат от своите неприятели с ред крепости.

Яви се тумор в корема или другаде някъде. Не се плашете, това показва, че се е насъбрала на едно място излишна енергия, която трябва да се отправи някъде навън. Ще стимулирате някои от здравите клетки наоколо да изгонят тази енергия вън, мисълта да е силна, съсредоточена и ще се дойде до естественото състояние. Ако няма друг изход, може и с операция да се премахне болестта. Но със силна, концентрирана мисъл един тумор може да изчезне сам по себе си. Чрез внушение може да поболите и най-здравия човек. Чрез внушение може да изкарате какъвто и да е тумор вън от тялото, и то за 24 часа. За три дни може да изкарате тумор, като поставите болния в магнетичен сън. Чрез внушение какъвто и да е тумор може да се премахне, зависи всичко от мисълта.

Когато се лекувате, вие трябва да употребявате някои магически формули, и то през времето, когато Луната се празни. Например някой страда от ставен ревматизъм. Нека направи следния опит: да вземе половин килограм сол на бучки, морска или каменна, и в един съд с чиста изворна вода да туря всеки ден по една бучка от солта. Ще стане рано, преди изгрева на Слънцето, ще тури бучка сол във водата и ще каже: „Както солта се разтопява във водата, така ще се разтопи, т.е. ще изчезне моят ставен ревматизъм.". Ако не мине веднага, ще правите този опит цели две седмици, докато Луната се празни. Ако и след това ревматизмът не си отиде, нека направи същия опит при залязване на Слънцето или вечер при Луна. Като прави опита, ще гледа никой да не го вижда и на никого да не разправя, докато не получи резултат. Важното е човек да постоянствува, докато оздравее.

Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта: „Аз съм здрав." и в скоро време хремата ще ви напусне. Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното — мислете за здравето, за да го привлечете и усилите, и да се освободите от болестта. Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите. Прилагайте добрите и положителни думи и мисли като формули, с които можете да си въздействувате.

За да познаете дали вашата воля се е развила, т.е. дали имате воля да приложите една окултна формула, най-добрият опит е следващият: някой път ви заболи коремът, усещате едно въртене вътре, опитайте си волята. Турете си лявата ръка отзад на гърба, а дясната — отпред на корема, съсредоточете ума си и произнесете следната формула: „Моля болестта да престане." Ако тази формула не помниш, кажи: „Болестта е престанала."

Как лекуват днес туберкулозните? Турят ги на легло да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги по особен начин и нищо повече. Не, нека оставят болния свободно, ако иска да лежи — да лежи, ако иска да се разхожда - да се разхожда, но да започне да произнася много пъти на ден думите: „Ще оздравея", като постепенно увеличава и стигне до 1000 — 2000 пъти на ден. Първия ден да произнесе тия суми 100 пъти, втория 120 пъти, третия ден — 150 пъти и т.н., докато стигне до 1000 или 2000 пъти. Така може да се лекува всяка болест, всяко обезсърчаване. По този начин тежката, тъмна атмосфера около болния се разведрява, става светла, приятна и той от ден на ден се усеща все по-добре, по-разположен. Тогава всички здрави хора ще почнат да посещават този човек.

Да кажем, че имате една малка мъчнотия, боли ви пръст и не можете да търпите. За да се излекувате, или по-право, за да можете да търпите, представете си, че някой ви е забил един голям гвоздей в ръката. Тази по-голяма болка сега ще измести по-малката. Ако можете да възпроизвеждате умствено това забиване на гвоздея в ръката си, в съзнанието ви ще стане трансформиране на болката.

Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея.". Някога можете десет пъти само да кажете, че ще оздравеете и така ще стане, а някога е необходимо хиляди пъти да си кажете, че ще оздравеете. Колкото пъти и да изговорите тези думи, не се обезсърчавайте. Постоянствувайте и ще получите добри резултати. Така можете да лекувате и себе си, и приятелите си.

Особена атмосфера ще се създаде около вас, ако знаете как да произнасяте думите живот, благост, любов, мъдрост, извор, Христос, Дух. Ако нещо зрението не е в реда, всяка вечер, преди да заспите, ще си кажете: „Щом се отворят очите, утре ще бъда по-добре.". Който вярва, всичко може.

Имаш брадавица или някой лишей: българинът ще отиде у някой бакалин, ще открадне бучка сол, защото като открадне, тя ще стане положителна, положителен е и той. И когато се разсипва месечината, ще обиколи брадавицата с бучката сол и ще каже: „Както се разсипва месечината и както се стопява тази бучка сол, тъй и брадавицата да изчезне", хвърля солта и брадавицата изчезва. Ще си обясните, че солта като един канал е привлякла ония течения в природата, които поддържат тия брадавици. Всички искате да бъдете умни, здрави, добри, чисти - качества, които може да ги имате, ако знаете да произнасяте думата "Любов" както трябва. Тази дума има огромно, мощно значение, има сила и пред Бога, и пред ангелите, и пред хората, стига да знаете как да я произнесете. Магическа дума, която и мъртви оживява. На тази дума всичко се подчинява. Дума, която струва милиони и билиарди.

Трябва да правите опити. Ако десет души се съберат и концентрират ума си върху един болен човек, те могат да го излекуват, като с мисълта и молитвата си привлекат положителни и оздравителни сили. За да може човек да се справи с всички свои енергии в себе си, той трябва да изучава закона на концентрирането. Като изучава закона на концентрирането, човек трябва да прави опит, да съсредоточава погледа си върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит, като започнете от 1 минута и постепенно увеличавайте. Той помага за усилване на очите. Като правите опита, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсейване на мисълта, нито на съзнанието.

Правете опити да се лекувате мислено, с участие на волята; ако някъде по тялото ви излезе цирей, налагайте го мислено с лук или с друго средство и следете за резултата. Ако аз съм лекар, ето какво ще направя: ще предпиша на болния разните течности и прахове, които да бъдат в подходящо взаимодействие, като живи елементи да влязат в тялото му. Те ще почнат да действуват, но само при условие, че той след всяко приемане на лекарството си казва: „Ще оздравея!" Освен това ще ангажирам сто души бедни хора, ще им платя по пет лева и ще им кажа: ще отидете на този адрес, има болен, ще го попитате как се лекува и ще му кажете, че изглежда много добре. След като се изредят всичките, този болен ще бъде здрав. Но болният е дал сто лева за лекарствата, а аз дадох петстотин лева на стоте души само за да му кажат по една блага дума за помощ.


Книга за здравето,

мисли от Беинса Дуно

Допълнено и преработено издание

Астрала, София, 1994

ел. версия

www.spiralata.net

 

Дата на първоначално въвеждане: 09.12.2005 г., 09:21 ч.

User Feedback

Recommended Comments


×
×
  • Create New...