Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Животът е музикално изявление на Бога

    Автор: Борис Николов, Боян Боев (съставители)

При Учителя обикновено завършвахме обяда с песни. Пеехме едногласно. Хармонията идваше от различията на гласовете. Музиката дава възможност на човека да се вдълбочи и съсредоточи, да почувства великата хармония и единство на Живота. Учителят казва:

- Казано е, че Бог направи човека по свой образ и подобие. Тогава човек представлява Божествената книга. Като изучавате човека, почвате да разбирате и Природата.

Вие не можете да обичате нищо, което не е Божествено. Това, което още не разбирате докрай, внася Радост. А това, което сте разбрали, е само опаковка на Незнайното.

Не е невежа този, който, който не знае, а онзи, който не изучава Незнайното. Като изучавате Незнайното, то ще остане пак Незнайно за вас.

Великото Разумно Начало се разлива и изявява в множеството.

Защо Бог създаде света? За да се изяви.

Няма какво да търсите Бога на онзи свят. Той е в този свят и в онзи свят. В Него са включени всички същества.

Когато помислите за Бога, да почувствате най-възвишеното, да почувствате Живота в неговата целокупност. Да бъдете в хармония с Бога това значи да разбирате целокупния Живот. Трябва ли тогава да казвате, че светът не е хубав? Всичко, което Бог е създал, е ценно, но човек не оценява това, което го заобикаля. Същественото в живота е това, което твори формите. Незнайното е, което твори. Знайното е превозно средство на Незнайното.

Има един господар в света. Това е Бог – Единствената Реалност, на която човек може да се моли, от която всичко може да получи.

Бог е вложил капитал във всеки човек. Този капитал се намира в главата му, в неговите мисли, а изпълнението е вложено в сърцето на човека.

Някой има да ви дава, а казва, че няма да ви дава. Той знае в себе си, че ви дължи, но така казва. Също и тези, които отричат съществуването на Бога, вътрешно знаят, че има Бог.

Казват:”Бога никой никъде не е видял.” Това се отнася до физическия свят.

Вие казвате:”Не сме видели Бога и ангелите.” И Бог си видял, и ангелите, но сляп си бил, нищо повече. Ще дойде време, когато всички хора в света ще виждат проявите на Бога.

Има ад, но Бог не е създал ада. Има и рай, но Бог не е създал и рая. Той е създал нещо много по-велико.


Изворът на Доброто

записал: Боян Боев; съставител: Борис Николов;

Роял-77", 1992 г.

ISBN 954-8005-04-02

 

Дата на първоначално въвеждане: 05.01.2007 г., 00:40 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...