Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Музиката и бъдещата култура

    Автор: Борис Николов, Боян Боев (съставители)

Следобед прекарахме няколко музикални часове. Изпяхме, много песни и след това естествено се поведе разговор за музиката. Учителят каза:

- Инволюционната музика е почнала много добре, но като е слизала постепенно в по-гъста материя, песента е все повече изглаждана и хората са изгубили онова, което са имали горе, отдето са слезли. Сега, при еволюционната музика трябва да възстановим изгубеното.

При грехопадението хората са изгубили музикалното състояние, което са имали първоначално.

Източните песни слизат. Те са инволюционни. Западните възлизат нагоре.

Сега ще има подем на музиката; движението е от по-гъстата среда в по-рядка. При слизането на музиката от рядка среда в по-гъста тоновете са едни, а при качването от по-гъста среда в по-рядка тоновете са по-други, т.е. музиката на еволюционната епоха се различава от музиката на инволюционната. Източната музика, като слиза, от разбраната мелодия отива към неразбраната, а западната музика като се изкачва отива от неразбраната хармония към разбраната.

Като излизаме от Бога, имаме минорна гама, като се връщаме към Него - мажорна. В първия случай има нещо меко в гласа, има тъга в съдържанието, оплакване. В източната музика преобладава мелодията, в западната -хармонията. Източната музика е музика на сърцето, западната - на ума и волята.

Аз разделям музиката на следните видове: музика на полярната област, на умерената област и на тропическата област. Славянската музика е музика на топлия пояс.

При залеза на една култура и при изгрева на друга има различна музика. Сега трябва да се създаде нещо ново в музиката. Така, както са пели преди две хиляди години, не може да се пее. Сега как трябва да се пее?

Новото в музиката трябва да дойде като една прибавка на това, което е изработено досега. Какво струва сегашната музика, ако не й придадем нещо ново? Бъдещият музикант и певец ще бъдат вдъхновени. Тяхната музика ще може да направи преврат в падналите души, да събуди подтик за наука в този, който никога не е пожелавал да учи.

В сегашната музика на хармонията е изразена цялата съвременна култура с нейния оптимизъм, песимизъм, материализъм, скептицизъм и пр. Иде нова музика. Музиката тепърва има да се развива. Досегашната музика е само предисловие. Бъдещата култура трябва да се създаде по музикален начин. Онези, които са се проявили чрез Бетховен, Бах, Моцарт и др., пак ще се проявят един ден и ще дадат на света нещо много по-хубаво от това, което са дали. Днес няма още условия за проявление на възвишената музика. Не е лесно да се създаде истински гений. За да се роди такъв човек, преди всичко той трябва да има идеално, организирано тяло, да издържа на голямото напрежение на силите, които ще се проявят чрез него.

Музиката има смисъл само тогава, когато служи за облагородяване на човека.

От външната музика човек трябва да премине в музиката на Космичното съзнание. Който не може да развие музикалното чувство на Космическото съзнание, не може да влезе в Божествения Свят. Бог сега ще вдъхне дихание на Живот чрез ушите. Затова всички хора трябва да се научат да пеят.

След тези събития ще се усили значението и влиянието на музиката. У всички ще се усили желанието да пеят. През войната се развива жестокостта, хората огрубяват. Сега има груби тонове на картечници, на оръдия, на бомби и други. Те са най-грубите тонове.

Музиката иде от Невидимия Свят да помага на човечеството. За в бъдеще хората ще се раждат с развита музикална способност. В миналото не е имало такава музика както сега.

В музиката на латинската раса е проявен женският принцип, в тази на англосаксонците е проявен мъжкият принцип. В музиката на славянската раса е проявен пак женският принцип, само че в по-високо поле.

Славяните са музикални. Понеже са минали през много ограничения, в песните им е изразено тяхното страдание и те го приемат с надежда и възход. Когато пееш песните на един народ, трябва да разбираш епохата, когато са били създадени. Русите, както и българите, са претърпели много страдания и това е отразено в някои от песните им.

Музикалният век иде. Славянството ще даде нов подем на музиката. То носи по-добра "глина", от която могат да се направят по-добри грънци.


Изворът на Доброто

записал: Боян Боев; съставител: Борис Николов;

оригинално заглавие: Бъдещата култура

Роял-77", 1992 г.

ISBN 954-8005-04-02

 

Дата на първоначално въвеждане: 08.01.2007 г., 10:47 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...