Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Музика и здраве

    Автор: Никола Нинков, Емилия Алексиева (съставители)

Музиката е сила. С музикалността в чувствата, мислите и постъпките всичко може да постигнете. Там, където умът, сърцето и волята вземат участие, музиката се проявява като една мощна сила.

Нищо не може да се постигне без музика. За в бъдеще музиката трябва да се постави като строго научен метод при възпитанието на децата. Затова е казано в Библията: „Пейте и възпявайте Господа в сърцата си". Ти не можеш да мислиш правилно, ако не пееш и не свириш. Не може да чувствуваш правилно, ако не пееш и не свириш. Дали си музикант, или не, то е друг въпрос, но вътре в себе си трябва да имаш добре развито музикално чувство. Музикантите носят в себе си магическата пръчица, магическата сила, с която могат много нещо да направят. С музиката човек свършва една работа с най-малките разноски по най-лесния път и с най-добрите резултати. Музиката е най-добрият проводник на Божествените сили. Музиката като изкуство на ангелите е съединително звено между ангелския и човешкия свят.

Музиката е такт в живота и чрез нея може да моделирате всичките си органи. Може да моделирате веждите, носа, устата, ушите, космите, стомаха да направлявате как и колко храна да приема. А чрез нея може да направите живота си здрав и приятен.

Човек от главата до петите си трябва да бъде музикално същество. Музикални трябва да станат ръцете, краката, очите, ушите - всичко. Всичко да трепти в едно музикално състояние. Всяка хармонична мисъл се приема добре от клетките. Музикално трябва да се говори на тялото. Нито здраве, нито растене може да има без музика. Сърцето без музика не бие правилно, нито мозъкът може да е хармонично направен без музика. В сегашния живот големите тревоги и тия бързи промени, които минавате, от едно радостно настроение в едно скръбно, оставят известни утайки от отрови. Затова музиката се употребява като едно средство против тия отрови. Когато музиката завладее света, няма да има болести; дори и да има болести, чрез музиката лесно ще се освобождавате от тях. Когато пеете, Божественият свят се отваря и вие приемате Божествения живот. Ако не пеете - губите. Каквото и да ви се случи - пейте.

Трябва човек да пее. Тези класически песни, тези мантри, които индусите имат, европейските псалми, те всички са връзка за минаване от един свят в друг - физическия, духовния и умствения свят. Музиката действува добре върху храносмилането; опитайте и ще се уверите. Пейте, за да сте здрави. Доброто здраве се познава по разположението на човека да пее.

Мажорната гама е умът, минорната гама е сърцето, а хармоничната - волята.

Човек е музикално направен. И сега трябва да се върнете към онази музика, с която сте направени. Господ поставя всичките ноти на място в човешкото тяло. Човек трябва да започне да мисли, да чувствува, да пее тъй, както Господ го е направил, за да може песента на цветята да чува - уханието е тяхното пеене. Песента на звездите, на целия всемир. Сега схваща само статичната, определената музика, но цветята по съвременната музика не пеят, нито водите, нито звездите, нито ангелите пеят така, както днес се пее. Сега и ушите ни не са пригодени за друга музика, но за в бъдеще тази музика ще я слушате.

Докато човек има музика в себе си, той мисли правилно, защото всяка права мисъл, всяко право чувство представляват правилно съчетание на тонове. Има една музика не с пет, а с шест линии - шестолиние. Шест кардинални линии и други спомагателни. Много ви говоря за музиката, но вие казвате: "Ние сме стари, пеенето е за младите". Каква е песента на младите и каква на старите? Младият пее: изправих се. Старият пее: изкривих се, значи станал е криволинеен с още един център, с нов център. Човек, когато си мисли музикално, навежда си главата, защото му тежи. Мисли: това не е уредено, онова не е уредено, тук го боли, там го боли. Ако пее на болното място, понеже нататък е съсредоточена мисълта, повече кръв ще приижда, скоро ще оздравее. Без пеене капилярните съдове се стесняват и кръвообращението става неправилно.

Хората, които имат нежни чувства, имат музика. Те могат да пеят и свирят и по съзнание стоят по-високо. Тоновете са свързани с планетите, с всички небесни тела. Целият свят е една музикална композиция. Всички планети имат особен тон. Всички безбройни светове пеят на разни гами. Възвишените същества и всички висши йерархии пеят. Без музика изключено е да бъдете щастливи. Без музика не можете да разберете християнството. Първите песни на християните бяха обикновени и тъжни, понеже ги гонеха и музиката не беше така достъпна. Има същества в природата, които не позволяват да се пее. Българите също мислят, че един стар човек не бива да пее.

Всички стари мантри от най-дълбока древност са вложени в песните, които съм ви дал. Ако ги пеете, както трябва, ще се ползувате. Тези песни са създадени по законите на бъдещата музика. Това са песни, които не умират. Сега ли мислите се създават те?

Изпейте една песен на Господа. Ако сте направили погрешки в пеенето, не се смущавайте. Песента, като мине през ангелите, те ще я поправят и като стигне до Господа. Той вече така я коригира, че тя става най-хубавата симфония и тогава ви я връща обратно. Като дойде един брат, сестра и ви помоли да му изпеете нещо, изпейте му веднага една, две, колкото иска. Не казвайте никога, че ще развалите гласа така.

В музиката трябва готовност, щедрост. Ако пеете, ще придобиете. Винаги който пее, придобива. В ангелите на музиката няма певец, който да е пял и да е пропаднал, но всички, които не пеят, са пропаднали.

Всички тонове са живи същества в невидимия свят. „До” е един специфичен тон само на известни разумни същества. „Ре" е тон на други същества и т.н. Когато пеем гамата, ние сме във връзка с тези същества. Щом пеем, те прииждат и се обменяме с тях.Умът и сърцето са основа на законите на пеенето. Всички, като работим едновременно, ще постигнем онова, което Бог иска. Много същества, като пеят, като мислят, мисълта върви правилно. Човек сам да мисли е много трудна работа. Като пеете, мислете, че ви помагат гените на музиката. Сегашният свят само по този начин може да се избави от мъките. Хората, като започнат да пеят, ще престанат да мислят лошо.


Книга за здравето,

мисли от Беинса Дуно

оригинално заглавие: Музика

Допълнено и преработено издание

Астрала, София, 1994

ел. версия

www.spiralata.net

 

Дата на първоначално въвеждане: 08.01.2007 г., 11:00 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...