Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Разговор с Учителя върху музиката

    Автор: Боян Боев (съставител)

Когато хората са излезли от рая, те са изгубили истинската музика. Пеенето подобрява здравето и внася хармония в сърцето и ума на човека. С пеенето ние привличаме също висшите разумни същества и те идват да ни помагат (да свършат работата ни в най-скоро вре-ме). Има музикални часове през деня, които трябва да ги знаете. После накарайте някой музикален човек да ви пипне гърлото, за да ви даде нещо на гласа. Когато готвите, излейте 3 песни (когато ври яденето) и тогава, които го яде, ако има някаква болка, може да му мине. Същото и шивачът, ако е музикален - може да ползва другите. За да ви върви, правете всичко музикално. Да шиете с музика, да готвите и пр.

Тъмните сили нападат човека, когато той престане да пее. Когато отидете при някой болен (неговите трептения са слаби), попейте му 20 минути и трептенията му ще се повишат и той ще се почувствува добре (ще оздравее). Затова, молете се на Бога, да ви даде някое голямо изкуство - глас или нещо друго. Всеки от вас може да свири, ако се упражнява. Смели бъдете и не се бойте от нищо. Музиката е като лекарството - действува обновително, повишава трептенията, страданията изчезват, като пее човек, сменя значи отрицателните си състояния - трансформира мислите, чувствата и постъпките си (енергиите си). Където има музика, там има и живот. Така, че ако човек не пее и другите работи не може да постигне. Змиите се укротяват чрез музиката, също и змийските чувства у човека, чрез музика може да се облагородят. Вие трябва да се научите и да говорите музикално. Музикалният човек почва да мисли правилно. Без музика няма прогрес, няма бъдеще. Пеенето е външен израз на любовта. След светската музика идва окултната музика, в нея има сила, тя е Божествен метод за служене на Бога. музиката трябва да се приложи в живота - при ставане сутрин, при болест, сиромашия и работа и пр., трябва да се пее, за да може да се подобри живота ви. Музиката е естествен метод, чрез които човек може да се развива. Които не пее, той е егоист (живее за себе си само). В истинския музикант има самоотричане. Един ден вие ще бъдете музиканти, но трябва да работите. Един музикант може да направи големи добрини, да отвори сърцата на хората и да внесе Божествени мисли (щедри, добри, искрени, да обичат и пр.), да направи тласък в човешката дута. Ако човек живее музикално, това ще се отрази и върху лицето му.

Първият Божествен тласък е даден на музиката с класическата музика.

Вторият ще се даде в шестата раса и бъдещият цигулар на шестата раса, като засвири цигулката му ще говори, той ще си играе с нея, като магьосник. Сега музиката е още механическа, но ще дойде и хубавата музика - музикалните гении идват. Светът ще се оправи, когато хората станат музикални. Ще дойде време, когато човек ще може да слуша музиката на природата, тези нежни, фини вълни и тогава, той ще стане много чувствителен, за да може да ги възприеме. Постепенно ще се развие у него и този усет.

Ако разглеждаме музиката като обикновено изкуство, тя става като занаят. Но трябва ние да вземем музиката - първо с нея да служим на Бога, после на душата и най-после на обществото и другите.

Знайте, при болестта, най-важното е, да се повдигнат трептенията на организма с пеене. Където няма пеене (музика) има смърт. Затова, прилагайте музиката и нейния дълбок смисъл. Всички наши мисли, значи, трябва да вървят по закона на музиката, защото, ако нямате хармония между мисли, чувства и воля, то колкото и да пеете през деня, ще има фалш, т.е. във всички работи през деня ще се спъвате и ще страдате. Който пее (правилно живее), той стопява всички свои мъчнотии.


из „Разговори с Учителя”, Боян Боев

електронен архив

 

Дата на първоначално въвеждане: 08.01.2007 г., 10:34 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...