Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Енергийна динамика в Паневритмията

    Автор: инж Тильо Тилев

Биосферата на земята непрекъснато се облива от всевъзможни и разнопосочни космически, слънчеви и земни енергии. В резултат на това въздействие, земната повърхност се зарежда с отрицателно електричество, а горните слоеве на атмосферата - с положително. От всички остри обекти /върхове, високи дървета, включително и от човека,/ изтича отрицателно електричество, за да се поддържа земното електрично напрежение в определена стойност. Електричното поле близо до земята, на открито, има интензивност около 100 волта на метър височина (фиг.1). Човек, стъпил бос на земята, ще бъде пронизван от електрични силови линии, насочени отгоре надолу. Приблизително, до каквато височина (изразена в сантиметри) достигне човек, на толкова волта напрежение той ще попадне. В човешкото тяло, това напрежение спада, независимо от високите му стойности.

tmb_tilev_02_001.jpg Фиг. 1. Поляризация и циркулация tmb_tilev_02_002.jpgФиг. 2. Активиране на тялото


Взаимодействието на външното електричество с електричните параметри на човешкия организъм, определя електропроводимостта му. Тя е един от факторите, който силно се влияе от физичното и психичното ни състояние. Нервната система притежава значително по-голяма електро-проводимост спрямо мускулната тъкан, кръвоносната и лимфната система - тя взаимодейства с всичко посредством електрични импулси. Внезапните външни дразнители рязко намалят електрическото съпротивление и респективно увеличават електро-проводимостта на тялото.

Поради електричните свойства на тъканите му , живият организъм се явява като нееднороден проводник и силовите линии на електричните му токове са разпределени неравномерно. Най-гъсти са областите с по-голяма проводимост, а в лявата и задната част на тялото ни тя е по-добра. Те имат отрицателна полярност - по-близо до тази на земната. Дясната и предната част на тялото имат по-голямо съпротивление и са близо до полярността на небето, т.е. плюс. Това е една от причините за протичане на различни по сила потоци. Когато от едната страна потокът е по-силен спрямо другата, се получава завихряне или циркулация (фиг.1).

"Ако докосването на ръцете става около главата, ще усетите подем в мисълта. Ако докосването става в областта на белите дробове, чувствата се разширяват. Ако това докосване става пред стомаха, ще усетите голям апетит." /Учителя/

tmb_tilev_02_003.jpg Фиг. 3. Успокояване на тялото   tmb_tilev_02_004.jpg Фиг. 4. Успокояване на мислите


За илюстрация на казаното можем да посочим следните упражнения: Пробуждане, Примирение, Даване, Отваряне, Освобождение, Чистене, Изгрява Слънцето, Запознаване, Хубав ден, Колко сме доволни, Стъпка по стъпка, На ранина, Дишане и Слънчеви лъчи.

Въртеливите движения имат не само магнетичен ефект, но преди всичко свързват торсионни полета осъществяващи връзка с всеобщото информационно поле (фиг.6). Една обиколка при движението по кръга на всеки участник съответства на едно завъртане около оста му. Завъртане имаме и между двойките, особено при Слънчеви лъчи. Магнитното поле на движещия се кръг е най-силно във вътрешноста му, аторсионното е положително и е насочено отдолу нагоре. Подобно ситуация имаме и при космическите тела и обекти (планети, звезди, галактики и др.).

tmb_tilev_02_004.jpg Фиг. 5. Въртене на енергиите    tmb_tilev_02_005.jpg Фиг. 6. Информационно активиране


Според Учителя и медитационните техники, свързването с Божествените енергии става в посока на 45°. При този ъгъл имаме въртене на енергиите (фиг5). Вероятно става въпрос за енергийна вълна с кръгова поляризация. Върхът на нейния интензитет, графично изразен, описва лява или дясна спирала. Характерно за кръгово поляризираната вълна е, че мощността й не зависи от разстоянието и времето. Енергиите от по-високи измерения се проектират на 45°. Подобни позиции имаме при упражненията: Евера, Мисли, Аум, Красота, Подвижност, Побеждаване, Радостта на Земята, Хубав ден, Колко сме доволни и Слънчеви лъчи.

tmb_tilev_02_007.jpg Фиг. 7. Синхронизация    tmb_tilev_02_008.jpg Фиг. 8. Индукция, свързване и защита


Не всички хора са еднакво тонирани, едни имат превес на положително електричество, а други - на отрицателно. В Паневритмията, с избора на двойка от противоположни характеристики, се постига смекчаване на характера и се избягва подхранването на грубостта и страха. Общуването по двама с противоположно електричество създава хармонични взаимоотношения. На фиг.7, фрагмент от упражнението Колко сме доволни, се получава свързващ магнитен контур в сърдечните чакри и излъчващ магнетизъм на двойката в зоната на крайниците. От дясната (положителна) мъжка ръка протичат уравнителни токови импулси към лявата (отрицателна) женска ръка. На фиг.9 от упражнението Слънчеви лъчи, уравнителните токове създават магнетичен букет в посока 45°.

tmb_tilev_02_009.jpg Фиг. 9. Хармонизиране


При силна концентрация проводимостта на човешкото тяло значително нараства. Силовите линии се отклоняват към него и се създава енергийно обедняване в съседство (фиг.2). При спокойствие и медитация, проводимостта на човешкото тяло намалява и протичащите енергии се отклоняват от него. В състояние на високи вибрации чрез медитация се неутрализира вредата от електричното напрежение, топлината и от други радиационни фактори.

В изложеното до тук се спряхме на статичните, моментните или с ниска честота електрични и магнитни полета,т.е.фигурите представят само отделни кадри от движенията. Максималната концентрация на енергията при високочестотните вибрации е по повърхността на физичното тяло т.е. в етерното тяло. Свръхвисокочестотните вибрации на мислите и чуствата са разпределени, съответно по менталното и астралното тяло. При физически неподготвено тяло тези вибрации действат с по-малка сила. Едно тяло с изящни, пластични движения може да резонира със свръхвисокочистотните вибрации. Движенията на такова тяло динамизират (раздвижват) етерното, астралното и менталното тяло. Всичките тези наши тела са в една динамична свързаност.

В някои от упражнения, акцентът е в изброените вече позиции и форми на тялото /по фигурите/, но повечето от упражненията са с по-сложна комбинация на споменатите елементи. Това ни разкрива богатството и разнообразието в енергийната динамика в Паневритмията.


Институт за изследване и прилагане на Паневритмията

User Feedback

Recommended Comments

Поздравелния за статията!

Особено фиг.9.

Ще се радвам на още информация.

Тя може да бъде допълнена от гледна точка на познаване на енергийната структура на човека. Но и така е много обективна. Благодаря!

Link to comment
Share on other sites


×
×
  • Create New...