Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Изучаване на планината

    Автор: д-р Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов (съставители)

Веднъж, като възлизахме към върховете, Учителят каза:

Най-чистите места са на полюсите. После, някои върхове на Хималаите. И в Америка има чисти места, дето човешки крак не е стъпвал. Тези планини около вас са затворена книга. Тук пластовете първоначално са били в хоризонтално положение. После са се наклонили. Ние казваме: “Това е станало с катастрофи”. Обаче това е катастрофа от наше гледище. За нас е катастрофа, но за разумните същества не е. По тези пластове може да четете миналото: какви растения и животни са живели; може да се предскаже и бъдещето - какво ще стане.

Една сестра каза:

Само ясновидецът може да знае това.

И ясновидецът не знае. Той вижда нещата отвън. При мравките и вие сте ясновидци. Вие виждате това, което те не виждат. Ясновидството е още външната страна на нещата. Някой отишъл в невидимия свят, видял ангели, форми. Казвам му: “Говори ли с ангелите?” - Не. - Ти си видял само формите. Не знаеш езика на тия разумни същества. Тогава ти не си бил още в онзи свят. В невидимия свят има места, където ти не можеш да стъпиш. Там за нищо не те пускат. Някои искат да отидат на онзи свят. Защо не пускат там всички? Защото ще оцапат. Тук някой може да влезе с кални обуща, обаче това там не се допуща. Тези места към “Езерото на чистотата” са по-чисти, понеже тук по-рядко стъпва човешки крак. Върхът “Харно ми е” е за меки хора, за да придобият твърдост. Той е електричен. А за електрични хора трябват меки върхове като, например, “Кабул”. Там човек придобива разположение. И “Дамга” е мек връх.

Тук - всред природата - трябва да си създавате разнообразна работа. Един ден ще разглеждате небето, друг ден ще изучавате цветята, ще събирате камъчета. Ако си недоволен, направи няколко бани и недоволството ще те остави.

Онова, което остане във вас - хубавите неща, хубавите дни, хубавите спомени - то радва човека. Съставяйте си всеки ден по една малка програма. Представете си, че ви попитат как ще прекарате днешния ден. Какво ще кажете? Важна работа имаме да свършим тук! Как прекарвате деня? Четете ли? Събирайте се, четете заедно, събирайте камъни, изучавайте пластовете, тревите, водите, насекомите - всичко, което ви обърне внимание. Наблюдавайте облаците, линиите им, върховете. Учете се да рисувате. Изучавайте външните форми и отношения тук. Когато човек е недоволен, нека седне на някой камък. А като е доволен, да седне на тревата.

Трябва да се организира една екскурзия за проучване на местността. Хубаво е да се проучва геологическия строеж на пластовете. После да се изучават метеорология, астрономия, тъй че времето да се използва. Трябва да се изучат тук скъпоценните камъни, техния състав. При образуването им са участвали Разумни Същества. Скъпоценните камъни са проводници на известни енергии. Без тях земята би се лишила от тия енергии. На Рила има скъпоценни камъни. Защо носите скъпоценен камък, а не обикновени камъни? Защото скъпоценните камъни са талисмани, а простите не са. Един скъпоценен камък допринася нещо.

Ако аз съм на вашето място, ще отида при езерото, ще почерпя вода и ще полея тревите. Като видя някой рибар, че лови риба, ще му кажа: “Колко струва тази риба?” - Толкова. Давам му тая сума и пускам рибата във водата. А на рибата казвам: “Не се лакоми за червейчета.” Ако вали дъжд, ще съблека палтото си и ще направя баня. На Бога може всякога и във всяко време да служите.

Колко богатство има тук на планината, но не ги знаете! Затворени са с ключ. Не е позволено да се вземат. Само като служиш на Бога, касите тук веднага ще се отворят. Картините на природата са чисти и възвишени, подтикват човека към наука, към изучаване на законите, които управляват природата.

Ще дойде време, когато и болните, и слабите ще отиват на планината.

Докато сте здрави, ползувайте се от планината! Сега вие сте дошли на планината, за да научите нещо. Тук вие сте на училище. Ще изучавате растенията, както ботаникът ги изучава. Ще ги изучавате, както лекарят, за да научите, какви лечебни свойства се крият в тях. Ще изучавате минералите, както минералогът ги изучава. Ако не можете да изучите външния свят, как ще изучите вътрешния?

Ще дойде време, когато чрез апарати ще може да се възпроизведе цялата минала история на тези планини и то както външната им история, така и вътрешния им живот.

Смисълът на живота не е в уединението. Бог е създал хората да работят заедно. Всяка душа е излязла от Бога! Привилегия е да общуваш с един човек, с една мушичка, с едно живо същество. Привилегия е да общуваш с тях, понеже са създадени от Бога. Като минаваш и навсякъде виждаш работите на Бога, ще добиеш висше образование.

Оня, който владее Божествената наука, като види планината, знае през кое пространство е минала земята. Пространството е празно.

Като идехме от Сапарево, казваха, че тук няма извори. Аз казах, че има. Защото аз чувствах изворите, чувствах нишки, които ме свързват с еманацията на изворите. И ги намерих. Стига човек да има интуиция, като се успокои, може да почувства де има извори.

Духовният човек изведнъж знае де има извор, но физическият човек не е чувствителен. Трудно се предава от духовния човек на физическия. Не само духовният човек трябва да знае, но и слугата - физическият човек - трябва да е умен и да възприема.


из "Разговорите при седемте рилски езера"

електронна версия на книгата

Дата на първоначално въвеждане: 21.07.2006 г., 12:51 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...