Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Планината

    Автор: д-р Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов (съставители)

Беше един от онези светли дни в планината, каквито се случват само няколко през годината. Ние ги наричаме празници на природата. В такъв един ден ние седяхме с нашия обичен Учител горе на Върха на Размишлението. Пред нас се разкриваше гледка тъй мощна и величествена, че спираше дъха. Веригата на Рупите се открояваше в прозрачния въздух със своите странни, недостъпни върхове. Днес те изглеждаха по-големи и по-близки от всякога. Зад тях се виждаше Мусала, а в далечината се губеха многобройните върхове на Родопите. Ние бяхме насядали около Учителя на една от малките тревисти тераси и съзерцавахме планинския скат. В душите ни възникваха много въпроси и мълчаливо очакваха отговор. Като посочи чудната гледка, Учителят каза:

Всички тези форми са направени от други същества и сега вие се ползвате.

Тези форми тук са работени в течение на милиони години. Това е за онзи, който разбира. Господ е турил всеки камък на мястото му.

Колко същества и колко време са работили, за да направят нещо подобно на тая гледка, която виждаме.

Не са работили хора, а високо интелигентни същества, които не са грешили.

Като гледам тези места, виждам колко труд са употребили ангелите тук.

Напредналите същества са работили тук по един велик план. Това е грандиозен строеж!

Строенето на тези планини от разумни същества, това е цяла история.

Каква разумност се крие сега в тази затворена книга! Като дойде човек на земята, трябва да е съсредоточен и да знае, че всичко е закономерно. Той трябва да вземе всичко предвид, но да не се безпокои.

Онези, които са строили тази местност, са строили за разумните хора. Когато някой човек пише книга, не я пише за глупавите, а за умните. Вятърът вее за вас. Реките текат за вас. Слънцето грее за вас.

Земята е построена от същества, които са завършили своята еволюция, и като последна задача им е било дадено да създадат земята, като са им дали всички материали.

Във всички форми, които са направени, те са вложили своите идеи, своите мисли. Затова ние изпитваме особена приятност, когато се намираме всред природата. Когато сме в досег с камъните, цветята, езерата, ние се свързваме с идеите на напредналите същества и със самите тях.

Земята не е завършила още своето развитие. Върху нея сега работят и ще работят още върху нейния строеж тези съвършени същества.

Нашата задача в бъдеще ще бъде да продължим работата им. Понеже ние вървим по техните стъпки.

Колко работници има тук! Тук идват милиарди работници, които работят и сега. Те са строили езерата.

Ако речем да приказваме по този начин, някой ще помисли, че това са приказки от 1001 нощ.

Рупите са непристъпни, там живеят Възвишени. Напреднали Същества. Някой може да мисли, че като отиде на Рупите, може да яде и пие и да има обикновени мисли. Тези места са за онези, които мислят за Бога.

Мойсей като дойде при горящата къпина, чу глас: “Изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш е свято”. Мойсей научи, че има свещени места.

И тук има свещени места. Свещените места са опасни. Ако идеш там и не си подготвен, ще се случи някое нещастие. За там човек трябва да е подготвен. Далеч са тези свещени места, но ако някой попадне там, да има предвид. По-хубаво е, че са по-далеч.

Ако една напреднало същество е далеч девет милиона километра, за 30 секунди може да дойде при тебе. Човек не трябва да се смущава, но да работи. Животът е велика работа, в която всички вземат участие. Всеки човек, доколкото работи, участва във великата работа на природата.

Ако ви се отворят сега очите, ще видите тук пред себе си един друг свят!

Земята е една затворена книга. Колко неща има написани в нея!Неизчерпаеми богатства съдържа тя.

На днешната беседа на Молитвения връх имаше много приятели от невидимия свят. Те дойдоха при вас и вие не ги познахте!

Съществата, които живеят тук, имат свои центрове. Там човешки крак почти не е стъпвал. Тук има места, дето са стъпили ангели. Тези места са невидими. Тях фотография не ги хваща. Тези места са етерни. Тези центрове остават неизвестни. Те са свързани с други по-висши центрове.

В България може да се внесе култура, понеже теренът способства. В Египет, за да се внесе култура, трябваше да се построят пирамидите. Върху тях почива египетската култура. Като нямаха високи места, египтяните ги създадоха, за да имат по този начин трансформатори на космичните енергии, които идат към земята от всемира.

Планинските върхове възприемат космичните енергии, които идат към земята, трансформират ги и ги разпространяват навсякъде. Има специфични места, дето може да добиете специфични енергии. Всяка част на планината е свързана с една разумна сила в природата.

И като се качите на един висок връх, помислете си каква служба изпълнява той, какво предназначение има. И езерото си има предназначение, колкото и да е малко.

Мусала е главната, Рупите са черния дроб, а Седемте рилски езера съответстват на сърцето.

Като гледам тези канари, чета как са живели хората в миналите епохи.

Какви адепти са минали през тези места!

Този масив между Олимп, Шар и Рила е бил голям. Той е бил над десет хиляди метра висок. Целият този масив е бил Олимп - място на боговете. Мусала е бил връх с височина 7 - 8 хиляди метра. Мусала е място, дето няма никакви утайки. Значи, не е бил под морето никога. Едно време тук на Балканите е имало тропически климат.

Рило-Родопският масив е бил център на разумните сили, които са работили. Той е бил опорна точка за тяхната строителна дейност. Тук е имало ложа на Всемирното Бяло Братство от най-дълбока древност.

Някои планини се снишават и след много хиляди години ще бъдат равнини, полета, а вместо тях ще се издигнат нови планини. Старите планини ще станат полета, а старите полета - планини. Тази почва, която е под водата, ще излезе. Сега се приготовлява един нов континент за новата раса. След време ще спре това спадане и ще почне пак повдигане.


из "Разговорите при седемте рилски езера"

електронна версия на книгата

 

Дата на първоначално въвеждане: 21.07.2006 г., 12:41 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...