Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Учителя за планината

    Автор: Илия Узунов, Мария Златева (съставители)

Планинската Школа на Учителя при Седемте Рилски Езера

Висше Духовно Училище за себепознание и самовъзпитание

Ние сме дошли тук в планината на височина 2230 м, за да се освободим малко от своите обикновени мисли, както и от тия на останалите хора. В ниските места, гдето живеят много хора и животни, въздухът е пълен с обикновени, низши мисли, от които трябва да се освободим, за да възприемем чистите Божествени мисли.

На Училище

Сега вие сте дошли на планината да научите нещо. Тук вие сте на училище. Училището е само за онези, които мислят правилно, а които не мислят право, да си вървят. Селището на учениците тук е школа.

Свещената наука

Тук на планината се изучава свещената наука на всички времена. Тук ние се учим да не се боим от резките промени на времето, от бурите и стихиите, а да ги обикнем.

Важна задача

Трябва да знаете всички, че тук на езерата ви предстои важна задача. Тук имаме да свършим важна работа. Тези, които са ви довели тук, са ви дали задачи.

Изучаване на планината

Изучавайте планината. Съставяйте си всеки ден по една малка програма. Събирайте се, четете заедно, изучавате геологията на планината, метериологията, минерологията, астрономията; изучавайте камъните, тревите, цветята, водите, насекомите, небето, облаците, върховете. Учете се да рисувате. Изучавайте всичко, което ви обърне внимание, а същевременно и влиянието, което указва върху вас.

Проява на Вечното

Когато наблюдаваме заобикалящия ни свят, трябва да помним, че чрез него се проявява Вечното. Ако гледаме не само с очите си, но чрез тях и с духа си, ще ни се открият велики тайни. Ако не можете да изучавате външния свят, как ще изучавате вътрешния? Когато отивате всред планината, считайте, че това са форми, в които Бог се проявява. Ако не гледате така на планината, тогава какво ще разберете от нея?

Връзка между физическия и духовния свят

Ние сме дошли на планината, за да разберем Волята Божия и да я изпълним; да се облагородим и се върнем обновени. Ние сме дошли на планината, за да образуваме връзка между физическия и духовния свят. Ако мислите, че никой няма на планината, много се лъжете. Цялата планина е пълна с очи; където минавате, те ви гледат. Ако ви се отворят сега очите, ще видите тук пред себе си един друг свят.

С интерес и усилие

На планината трябва да си създавате разнообразна работа. Без усилие нищо не се постига. Трябва да правим усилие, да проявим интерес. Само като видят от разумния свят, че правим усилие, тогава дават знание и сила. А като чакаме в пасивно състояние, няма да ни се даде нищо.

Слънцето

Едно от най-хубавите явления на планината е Слънцето. Планината има свой живот - величествен, тайнствен.

Обхода към Слънцето

Работете върху себе си, да придобиете правилна обхода към Слънцето, природата, ближните си и към себе си. Аз съдя за човека по отношението му към Слънцето. Това е мярката. Чрез Слънцето се изявява Божественото в света. Ако не видите Божественото в човека, не можете да имате правилна обхода към него. Оценявайте, почитайте всичко, което ви е дадено: вашия ум, сърце, воля, тяло и всичко около вас.

Лечебното действие на Слънцето

Много слънчева енергия има набрана, складирана в планината. Енергиите на планината, вложени в камъните, лекуват. Използвайте заоблени, гладки, твърди камъни, изложени на юг или на изток, огрявани от Слънцето, като седите на тях към обед, когато са топли и Слънцето ги огрява. Това действа лечебно като съгревающ компрес.

Енергии на планината

Планините представляват акумулатори на енергии. Тези върхове са акумулатори, трансформатори на слънчеви енергии, които идват на земята.

Духовното богатство на планината

Тук са складирани грамадни енергии във въздуха, скалите, водите, дърветата и цветята. Тези енергии влияят на човека и той може да ги използва за свое добро.

Обнова на човека

Зад енергиите на планината има разумни сили, с които човек влиза във връзка. Това действа за неговата физическа и духовна обнова.

Великият план

Тези форми тук са работени в течение на милиони години от разумни същества по един велик план.

Духовната атмосфера на планината

Духовната атмосфера на планината е чиста и там по-лесно се свързва човек с възвишените същества. Ученикът трябва да влиза в нейния свещен храм и да я обикне. Тук, на планината се влива в човека повече жизнена сила - прана.

Закони на здравето

Първото нещо е: трябва да спазвате законите на здравето. Като изгуби човек своето здраве, постиженията му стават малки.

Фактори на здравето

Чистотата е един от важните фактори и първо условие за здравето. Всяка култура трябва да започва с чистота в къщата, тялото, дрехите и тогава да се пристъпи към вътрешна чистота. Поставете чистотата за основа на физическия живот, за да възстановите здравето си.

Измиване

Ако искате да се ползвате от условията тук, по три пъти на ден трябва да си измивате краката до коленете. Измивайте и лицето си с топла вода. Ще ви дам една задача: всеки от вас да се окъпе с топла вода, като вземе вода от чешмичката и види какви ще бъдат резултатите. Трябва да пазим тялото чисто. Направете задачата поне един път. Гледайте да се измивате добре, порите на кожата да бъдат отворени. Не се обленявайте, а запалете огън и стоплете вода.

Хигиенични правила

Тук пийте само топла вода. Топлата вода е едно от средствата да не се губи вътрешната топлина. Ще ядете преди да е залязло Слънцето. Планината иска да сте добре облечени; голи хора не иска. Пазете се да не изгубите нормалната топлина на тялото си. Краката да бъдат топли; да имате вълнени чорапи. При изпотяване преобличайте се. Тези хигиенични правила трябва да бъдат настолни.

Чистота

Планината обича чистотата. Пазете като свещен завет чистотата на планината. Всичко нечисто трябва да се отстранява.

Говорът на планината

Външната и вътрешната чистота вървят заедно. Те са зависими една от друга. Щом имаш външна чистота, има условие и за вътрешна. Само в чистотата можем да чуем говора на планината.

Напредналите същества

Пазете чистотата, за да се свържете с напредналите същества, които ще ви помогнат. Разумните същества тук обичат чистотата, тя е необходима. От всички иска да държите чисто, да не хвърляте остатъците дето ви попадне. Трябва да имате чистота - физическа, умствена и сърдечна.

Чисти мисли

На планината трябва да имате чисти мисли. Първата задача в живота на човека е да пречисти своята мисъл. Пречисти ли мисълта си, той има ясна представа за всички неща, за Бога. Дребнавостите в живота нарушават неговата чистота.

Своето небе

Който не живее в чистота, той замъглява хоризонта на своето небе, както облаците скриват Слънцето от погледа на човека.

Красиви образи

Искате ли да продължите живота си, свържете се с чистотата. За тази цел дръжте в ума си красиви образи на явленията в живота.

Вечният живот

Първото условие за придобиване на вечния живот е чистотата. За нея копнеят душите. Да бъдем чисти, това е нашият идеал, нашето верую. Чистотата е първото стъпало към вечния живот.

Осъществяване на идеята за чистотата

Тази година нека посветим на чистотата. За да се осъществи тази идея, нека няколко души да заработят върху идеята за чистотата.

Дълбоко дишане

Тук прилагайте упражненията за дълбоко дишане.

Паневритмия

Чрез Паневритмията ще се покаже на хората как да приемат силите на природата. Всеки човек, който възприеме тези движения, можем да му говорим. Има закон в природата: което направите отвън, направено е и вътре във нас, в света на вашите мисли и чувства; което направите долу, направено е и горе. Всичко, което направите тук, има отражение и в социалния, всеобщия живот.

За да познаем себе си

Ние отиваме в свещеното царство на планината, за да се потопим в живота на планината, да освободим душата си от всички грижи, да почувствуваме своето истинско естество, да намерим, да познаем себе си.

С други очи

Тук се учим да гледаме с други очи на планината, на всичко около нас. Така планинският свят ни се разкрива все по-величествен и обширен.

Животът на планината

Когато дойдете на планината, за да се ползвате от нея, трябва да се потопите в нейния живот, да приемете нейното разположение.

Бог ни отвори

Сега Бог ни е отворил път да дойдем тук. Ако не бе Той, пътят ни щеше да бъде затворен.

Обмяна са енергиите на планината

Като се качва човек по високите върхове, става обмяна с енергиите на планината, човек се храни духовно. Колкото съзнанието му е по-будно, толкова обмяната между него и планината е по-интензивна и по-пълна.

Повдигане на духа

Като работи човек на планината вътрешно и интензивно, използва условията тук за повдигане на духа. Всичко, което вършите с разположение, е Божествено; а което вършите с неразположение, е човешко.

Уединение

Смисълът на живота не е в уединението, в отделянето от хората. Бог е създал хората, за да работят заедно. Привилегия е да общуваш с което и да е същество, понеже е създадено от Бога.

Хубавите неща

Хубавите неща, хубавите картини, които останат във вас, те ще ви ползват. И когато сте в София, като помислите за тях, то известни енергии ще потекат към вас и ще ви обновят.

Място за размишление и молитва

Планината е място за повдигане на мисълта, за размишление, за проява на любовта, за молитва. Тези места са за онези, които мислят за Бога. Онези от вас, които сте напреднали, молете се непрестанно. Отивайте на молитвения връх и се учете да се молите за най-важното през деня - да вършите Волята Божия. Като се изкачвате на върховете и където ходите, ще се молите.

Свещенодействие

Ходенето на планината е поклонение, свещенодействие. Като дойдете на планината, трябва да имате разположението на планината.

Благодарност

Като благодарите на планината, тя дава. Когато човек е благодарен, има условия да черпи от нея, той е в състояние на възприемчивост.

Без грижи и тревоги

Планината обича да нямате никакви тревоги и грижи, когато отивате всред нея. Потребно й е най-малко една седмица, за да ви освободи от всички тия неща и после да влее във вас от своето съдържание. Дръжте в ума си мисълта, че работите на света и на цялата вселена са оправени. Понеже вие сге част от нея, то и вашите работа са оправени.

Художествена изложба

Природата е жива и разумна. Тук има изложба, приготвена от хиляди години. Трябва да чувстваме, че има нещо повече от това, коего виждаме отвън. Материалният свят е въплътена мисъл.

Проява на Бога

Бог, Любовта се проявява чрез храната, водата, въздуха, светлината и чрез всички същества, чрез целия Всемир.

Великият закон

Чувствайте, че планината е свят на Бога, на Любовта, че сте потопени в този свят и трябва да изпълните великите му закони. Човек се ражда на земята, за да обича Бога. Няма по-голямо постижение от това.

Великият урок

Вие сте пратени на земята, за да научите един велик урок: да бъдете доволни, благодарни при най-голямото нещастие, което ви се случи в живота. Не да стоите пасивни, бездейни, но да работите, за да отстраните мъчнотиите.

Висше образование

Трябва да знаете, че Вселената се проявява чрез вас. Ако навсякъде, където минете, работите за Бога, ще добиете висше образование.

Аура на планината

Всяко място на планината си има своя специфична аура. Планината във всеки момент е различна. Планината е много разнообразна, понеже зад формите, които виждаме, стои една разумност, която е проява на Бога. Погледът ни трябва да проникне зад формите в тази разумност, за която цел трябва да имате достатъчно светлина в съзнанието си.

Душата

Душата не е отделна от Бога, тя е едно с Него, както реката е едно сьс своя извор.

Събуждане на Божественото у нас

Като се събираме тук, на планината, ние имаме за цел да събудим Божественото у нас или ние да се събудим за Божественото, да го оценяваме. Считайте, че вятърът вее за вас, реките текат за вас, слънцето грее за вас, планината е създадена за вас.

Връзка с напредналите същества

Като съзерцаваме величествения свят на планината, когато сме в досег с камъните, цветята, езерата, ние се свързваме с най-напредналите същества.

Символи

Ако ви питат какво сте научили като сте ходили на Седемте рилски езера, ще кажете, че сте се качвали по върховете и сте обикаляли езерата. Но това още нищо се значи. Това не е никаква наука. Върховете, езерата са символи, които трябва да се разберат.

Божествени мисли

Божествената мисъл се изразява в различни форми: звездите, слънцето, луната, човекът, животните, растенията, минералите и всичко около нас. Ние трябва да се учим, за да се свържем с Божията мисъл. Свържи се с Божията мисъл и здравето в теб ще се възстанови. Мисълта е сила, която може да лекува. Нашата цел е да образуваме връзка с Бога чрез външната природа. Като седим тук на планината, ние ще приемем Божествените мисли и ще ги изпращаме по целия свят.

Развитие на ума

От това, какви предмети гледа окото, зависи развитието на ума. Чрез очите ние приемаме висшите енергии на природата, които действат върху нас.

Резултат от Рила

Резултат ще има този, който може да се потопи в живота на планината, да се слее с нея, да стане едно с нея. Който има силен стремеж към чистотата, само той може да се ползва от богатството на планината.

Образец за всички

Проявеният живот на природата е образец за всички. Но този образец човек може да пресъздаде в своя живот. Ще изучавате природата, същевременно и своя ум.

Работа над себе си

Да наблюдаваме и изучаваме природата с цел да преустроим нашия живот, това наричаме работа над себе си.

Умствени стремежи

За да се ползват от умствените енергии на природата, хората трябва да знаят как да я привлекат към себе си. За тази цел се изисква общество от хора с умствени стремежи. Те са в състояние да привлекат тези енергии. И ние се събираме тук на планината да приемем Божествените мисли, които обновяват. Божествените мисли са чистите, светлите възвишени мисли.

Божествената връзка

Ние сме дошли тук, за да възстановим връзката си с Бога. В планината имате най-добрите условия за възстановяване връзката с Бога. Работете съзнателно върху себе си, за да се свържете с Бога. Божественото слиза периодически, за да ни помогне да възстановим Божествената хармония. Сега сме в такава епоха. Ако не я използвате, ще чакате дълго време. Божествената връзка е ключ на всички тайни.

Напътствия за хармонична работа на учениците

Сега ще се съедините всички и ще работите по закона на хармонията, по закона на любовта, да създадете една приятна атмосфера и ще започне да се отваря пътя ни, ще дойдат Божии мисли у вас. Така ще започне обмяна между вас, ще се разведри съзнанието ви и умът ви ще заработи. Божият Дух ще ви даде известни внушения и аз ще се радвам, ако от вас излязат някои хубави работи.

Нека целта на работата да бъде: Пробуждане на Божественото естество у нас.

Пазете следната идея: в една работа внесат ли се дребнавости, лични чувства, амбиции, стремеж към първенство, за материално осигуряване, тя се разваля.

Не мислите, че всяка работа ще бъде съвършена. Ще имате опущения, грешки, несполуки, но като постоянствате и се уповавате на Божия закон, съществата, които са заинтересовани, ще помагат и вие сами ще намерите погрешките и ще ги коригирате.

Сега, разбира се, вие още не сте виртуози, но ще направите един малък опит. Това ще бъде едни импулс да събудите способностите, които имате и един друг ще си придадете от вашите енергии. Тази деятелност е важна не само за вас, а и за външните хора. Ще дадем един малък модел, с който да покажем как трябва да се работи. С труда си вие ще създадете една вълна на работа. По този начин ще се стремим да приложим Христовото учение в практическия живот.

"Аз ви казвам, че и да имате мьчнотии, няма да бъдат такива, които да не ги преодолеете." И тъй, Господ ви поздравява и казва, че ще ви помага.

Обичайте Го, вярвайте в Него, надявайте се на Него и през годината ще проверите дали са верни думите ми или не.

Събрал из Словото на Учителя:

брат Илия Узунов

София, Изгрев;

март 1960 г.

Учителя за планината

Сега вие сте дошли на планината, но мнозина не знаят защо са дошли. Ние сме дошли тук да разберем Волята Божия и да я изпълним.

Ако се качваме на планината да разберем какво Бог иска от нас, това качване има смисъл, и ако слизаме в долината, за да занесем на хората това, което сме придобили на планината, това слизане има смисъл.

Ние сме дошли на планината да се радваме на именията на своя Баща.

Щом сме дошли тук, нека забравим всичко старо. Във възгледите ни трябва да стане преврат. Който е дошъл тук, трябва да се освободи от някой свой лош навик, недъг или болка.

В планината човек има сто пъти по-голяма възможност да намери истината, отколкото в долината. Ако планините нямаха някакво предназначение, те не биха съществували. Планините не са създадени за снеговете и ветровете; те са създадени за хората, да се учат и ползват от тях.

Да се движи човек по планините съзнателно, това значи да изпитва истинска Божествена радост. В древността всички Учители и посветени са отивали в планината, за да почерпят сили и вдъхновение за работа, да получат просветление и нови идеи. Ще благодарим на небето за тези свещени дни, прекарани тук. На такава височина става голяма промяна в човека. Той се преобразява. Нова светлина нахлува в него.

Има идеи и чувства, които се проявяват на височина 3000 метра; други се проявяват на височина 3200 - 4000 метра. Всеки от вас може да провери този закон.

Ако се качвате на Хималаите и през ума ви минават идеи, които са характерни за височина 5000 метра, ще кажете, че височината, на която сте стъпили, е 5000 метра. Например, един месоядец се качва на планината и по едно време в него се явява мисълта за вегетарианството. Това показва, че е стигнал на височина, на която се ражда тази мисъл. Тази височина е 8000 метра. Като стигне човек на 9000 метра височина, той забравя своята националност. Колкото по-нагоре се качвате, толкова по-високи идеи ви занимават.

Изкачването на високи планински върхове подразбира влизане и един висш свят. Следователно изкачването на връх Мусала не е нищо друго, освен отиване при Бога, т.е. изкачване на някое духовно място. Човек може да намери красивото и великото в света само по високите места. В този смисъл човек всеки ден може да се изкачва по високи върхове, да се освежава, да повдига мислите и чувствата си. Животът по високите върхове е живот на истинска музика и поезия: Оттам човек може да възприеме нещо възвишено и велико. Гениалните музиканти от високите места са възприемали музиката и после са я сваляли в низините между хората. Човек може физически да се движи в долината на живота, а умствено и духовно по височините. Формата и положението не определят човека.

Сега, като се качвате и слизате по върховете, вие трябва да възприемете по една нова мисъл, върху която да работите през деня.

Като строихме чешмичката на Рила, вложихме в нея новите идеи. Който пие от тази вода, ще възприеме нещо от тези идеи.

Не може да бъде носител на светлина и нови идеи онзи, който не посещава планинските върхове. На планините, като носители на нови идеи, може да се разчита. Лек и приятен е животът на онзи, който се качва на планините.

Всички планини на Балканския полуостров претърпяват едно снишаване и след време ще бъдат полета. А полетата ще бъдат планини. По-рано Витоша е била по-висока, отколкото днес.

Черни връх е висок 2286 метра, а Големият Резен е с 4 метра по-нисък от него. Витоша е планина на знанието, за усъвършенстване. А Мусала е връх на самоотричането. Който иска да се самоусъвършенства по пътя на самоотричането, да отида на Мусала, а който иска да усъвършенства своето знание, да отида на Витоша.

Като наблюдавате местностите около езерата, виждате, че те имат особен строеж, особена архитектура, която никой обикновен човек не може да изработи. Тук са работили съвършени, възвишени същества, пред които и най-учените хора на земята са деца от забавачницата или от първо отделение. Тези места са най-красивите места на Рила.

Езерата са седемте музикални тона.

Първото езеро наричайте "Махарзи". Това значи "Голямата почивка". Там ще си починеш. Първото езеро е физическият живот.

Второто езеро, гдето е нашият стан, наричате "Елбур". Това значи "Бог е силният". Елбур може да наречем още "Езерото на изпитанията". Това езеро отговаря на низшата област на астралния свят.

Третото езеро наричайте "Балдер-Дару". Тези думи преведени означават "Онзи, Който дава благата". Това езеро отговаря на висшата област на астралния свят.

Четвъртото езеро се казва "Близнаци". Това езеро е свързано с умствения свят.

Петото езеро наричайте "Махабур". Това означава "Големият и Силният". Това езеро е свързано с причинния свят.

Шестото езеро е "Сърцето". Това езеро е свързано с будическото съзнание или нирвана

Седмото наричайте "Главата" или "Шемхаа".

Това е име на Мъдростта. То означава Божествения свят.

От преди хиляди години разумните напреднали същества са знаели, че ще отидем на Седемте рилски езера и са ги приготвили за нас.

Желанието на човека да се качва по високи места има отношение към неговия стремеж да се повдигне. Ако човек може да преодолее Мусала, да се качи на този връх, ще преодолее и много други мъчнотии, но в неговата душа трябва да има вяра.

Човек като е дошъл на Мусала, продължава му се животът с една година.

При изкачване на по-високи планински места мисълта на човека трябва всякога да бъда съсредоточена, без раздвоение. Ако човек се занимава с противоположни мисли, които нямат нищо общо с неговото развитие, той може да си пукне главата. Качваш ли се по високи места, ще разрешаваш идеални неща, за да бъдат движенията на вашия мозък правилни.

Добре е човек да се качва по високите върхове, да преодолява мъчнотиите, които среща на пътя си. Това са постижения, които внасят нещо в характера. Колкото по-големи са мъчнотиите на човека, толкова повече се калява волята му.

Ако се качваш на един връх, той трябва да бъде пълен с енергия, да ти предаде нещо. Харамията е електричен връх, той повече взема, по-малко дава. Мнозина се качват на него, за да не се изложат пред хората. Всъщност човек трябва да постъпва така: първо ще внимава да не се изложи пред Бога, после пред себе си и най-после пред хората.

Да се качва човек по високи върхове, това значи да се обменя със силите на природата.

При изкачване на планините, понеже пътят е разнообразен - има равни и стръмни места, предизвиква се дейността на всички органи и човек става по-здрав.

Всеки ваш отлив коригирайте с едно изкачване на планината.

Когато сте сред природата, между гъсти зелени гори, с чист, свеж въздух, вие се обновявате, радвате се, имате желание да живеете.

Всред природата човек отваря сърцето си и за своите ближни и за околната обстановка, като приема повече или по-малко от Божието благословие. Животът сред природата е един от методите за подмладяване на човека.

В ранна пролет наблюдавайте виолетовия цвят на планинските склонове. Това е прилив на прана. Това е краската на праната.

Планината обновява човека. Качи ли се на планината, човек се обновява от чистия въздух, от светлината и топлината на планинското слънце. Благодарете на планината, на въздуха, на водата, за благата, които ви се дадоха. Благодарете за енергията, която придобихте. Сега трябва разумно да използвате всичко, което сте придобили тук.

Искате ли да се качите по върховете, ще бъдете тихи и спокойни. Първо ще си направите молитва, ще закусите, ще благодарите, че ви се дава възможност да се поразходите. След това ще тръгнете бавно и постепенно ще ускорявате хода си.

При екскурзии не трябва да се бърза, но да се върви полека и всичко да се наблюдава. Изучавайте флората и фауната на Рила, както и разположението, строежа и състава на скалите и земните пластове.

Когато се качваме по планинските върхове, се налага мълчание и когато слизаме, също.

На планината не мислите никога за отрицателни и лоши работи.

Изгубването на равновесие на планината има своите дълбоки причини. Следователно, който не може да се качва по планините и не може добре да ходи по тях, той и в равнината не може да върви добре и ще пада. Обаче онзи, който има здрави крака за планините, той и на равните места ще върви добре, без да пада. Значи планината е пробен камък за човека.

Едно нещо трябва да имате предвид: щом сте дошли на планината, вие трябва да пазите абсолютна чистота. Ако не пазите правилата на чистотата, ще ви бият на общо основание. Дойдете ли на планината, не мислите, че можете да живеете както искате. Не, вие трябва напълно да се съобразявате с условията на планината. Дето мръднете, каквото направите, считайте, че много очи ви следят, наблюдават и преценяват. И сами да сте, знайте, че около вас има много същества, които виждат всичко. Не се ли съобразявате с правилата, които планината налага, вие ще се подадете на влиянието на лукавия. Той ще ви каже: "Няма защо да се безпокоим, планината е широка, навред могат да се хвърлят боклуци. Не бъдете толкова глупави, да разпилявате силите си напразно. Толкова хора има тук, други нека чистят. Вие си почивайте." Наистина, никой не е задължен да чисти. Тук всичко се върши доброволно, по любов. Никой никого не може да съди, защото няма закон за съдене. Като говоря, че трябва да се пази чистота, това се налага от хигиената. Важно е, че всички имате добро желание, правите усилия да пазите чистотата.

Ако искате да познаете доколко даден човек е чист, ще го заведете на планината. Ако пази чистотата на планината, може да се каже, че е чист. Като дохождате на планината, всеки трябва да си носи лопатка за нечистотиите си.

Когато нечисти хора отиват на чисти места, планината не ги пуска. Времето се разваля и те се връщат. Когато нечисти хора отиват на чисти места, планината не ги пуска. Времето се разваля и те се връщат. Когато нечисти хора отиват на чисти места, планината не ги пуска. Времето се разваля и те се връщат.

Питам, какво правят съвременните хора като се намерят пред някой чист планински извор -изведнъж натопяват вътре калните си обуща, да ги измият. Не, приятелю, намериш ли се пред такъв извор, ще се спреш пред него с благоговение, ще свалиш шапката си, ще измиеш лицето си, ще пиеш от водата му и ще кажеш:

Господи, помогни ми да изчистя сърцето си и да просвета ума си като водата на този извор.

Изворът е живот от хиляди години; при него седи някой възвишен дух и работи, изпълнява своето предназначение. Затова, отидете ли при някой извор, пийте от водата му, измийте се и благодарете.

Трябва да благодарите на клековете, че стават жертва за вас. Ако вие използвате разумно благата, които планината ви дава и обработите полученото, както за вас, така и за ближните си, тази жертва е оправдана. Тогава и клековете ще минат от по-ниско в по-високо състояние. Условията, при които те живеят тук, са неблагоприятни. Следователно от вашата разумна работа Зависи и подобрението на техните условия.

Питам, какво придобихте, като дойдохте на този планински въздух? Външно скъсахте обущата си, скъсахте тук-таме дрехата си, но все придобихте нещо. На планината човек придобива само чистота. Планината е кредитор, който дава на своите клиенти. Те идват при него със заявление, с писма и изтеглят известна сума. Дойдете ли на планината, вие трябва да изтеглите нещо от нея. Не изтеглите ли нужното, не сте се ползвали от планината. Щом сте дошли на планината, ще изтеглите всичко, което ви е определено и после, като се върнете в света, в полето, ще обработвате онова, което сте приели. Първо ще изтеглите житото, после парите и всичко това ще впрегнете на работа.

Планината крие много тайни, много богатства, но още не ги дава на хората. Защо? Защото ги намира невежи. Ако им открие богатствата си преждевременно, тя ще ги спъне в техния път.

Когато отидеш на планината, остани на това място, което те привлича.

Има места, на които, като седне човек, получава вдъхновение. Колкото по-нагоре се качвате, толкова по-високи идеи ще ви занимават. Красиви места са тези, гдето човешки крак не е стъпвал. Търсете тези места. На някои места в Рила има от този първичен елемент и ако човек стъпи на такова място, моментално ще се обнови. Един ден и вие ще трябва да стъпите на такива места.

От този момент ще настъпи нова епоха в живота ви. В природата има живи места, живи фокуси, които придават на човека възвишени сили.

Да се качва човек по високи върхове, това значи да се обменя със силите на природата. Както човек отива на гостилница да се храни физически, така той се качва на планините да се нахрани духовно. Освен физически, човек се обменя с енергиите на планината и духовно. Колкото по-духовен е той, колкото по-будно е съзнанието му, толкова и обмяната между него и природата е по-правилна. Както човек се свързва с природата да се обнови, така той трябва да се свърже и със знанията на възвишените същества, да се поучи от тях. Щом дойде до положение да създаде правилна връзка с възвишените същества, човек знае как да се отнася и с по-долустоящите същества от него. За такъв човек се казва, че е готов да направи път на мравките.

Високите върхове са динамични центрове. Те представляват резервоар на сили, които ще се използват в бъдеще.

Планинските върхове са свързани с вътрешните земни сили, както и с космичните сили. Същевременно те са помпи, които изтеглят нечистотиите. Ако сте неразположени, качете се на висока планина - ще се почувствате освежени и ободрени.

Възли на електромагнитни течения има на следните места: с. Арбанаси, при Сините камъни до Сливен, в Света гора, Атон и в Хималаите. В Хималаите и Алпите има центрове, обиталища на Белите Братя. Клон на Агарта има и на Рила, между Рупите и Мусала и на Седемте езера. На езерата има врата, която води към жилището на Агарта.

Мястото на Бели Искър до Рупите, местността "Скакавците", е светилището на Рила.

Рупите са най-свещените места на Рила. Думата "Рупи" има в корена си "Рух", което означава "Място на Духа".

В Рила е най-старата школа. Хималаите са нови планини. От Хималаите идват да се учат в Рила. В Рила има стар институт, та някой път и от Хималаите идват да се учат в библиотеките на Рила. И в Алпите има школа, но в Рила е най-старата школа.

В Рила са складирани знания за Египет, за Индия, все от Рила е тръгнала културата.

Всички духовни центрове - на Рила, Алпите, Хималаите и други планини, са свързани.

Какво е значението на тия свещени центрове? Те работят за Новата култура.

Аз отивам на планината, за да говоря с ангелите. Като сте дошли на Мусала, задачата ви е да се свържете с всички добри хора, които желаят подобрението на човечеството. После трябва да се свържете с всички същества от духовния и от Божествения свят, които работят за повдигане на човечеството. Като се свържете с добрите хора на физическия свят, с разумните и възвишени същества от духовния и от Божествения свят, вие ще започнете да мислите и да работите като тях. По този начин ще станете проводници на Божествените блага. Когато човек е свързан с добрите същества от трите свята - физически, духовен и Божествен, той става маг. Достатъчно е да удари с пръчицата си, за да постигне всичко, каквото желае.

Вие сте във връзка с Белите Братя. Вие сте и в общение с тях. За тях не е толкова приятно да се явят на физическото поле, защото средата е много гъста, материална, не е благоприятна. И трябва да правят големи приготовления, за да се явят. А по-добре е вие да се пренесете на планината - там има добри условия за бъдат видими. И при това трябва да се избере не само чисто място, но и място, дето няма да те следят други. Никой да не знае и да не види, че ви се явяват.

Дето отиваме на екскурзия на Рила, това беше целта. Който разбира, разбира. На Рила има по-добри условия, отколкото на Витоша за явяване на напредналите същества. Като отидем на езерата, аз ще ви покажа къде може да отидете за тази цел. После има условия на Рупите. После в дясно, дето има върхове между Мусала и Рупите в местността Скакавците, дето човешки крак рядко стъпва. Там можем да отидем някой път. Човек трябва да мисли, така да поддържа връзката.

Ако си отворите очите, ще видите сега картини от "Хиляда и една нощ". Тук присъстват Разумни същества. Трябва да влезете във връзка с тях. Тия светли същества не се явяват на хората, освен когато хората имат любов към тях.

Обърнете се към тях и ги поздравете със следните думи:

Мили братя, ние ви поздравяваме и желаем Господ да ви благослови.

Тогава те ще ви отговорят: "Това, което казахте за нас, да се върне и на вас."

Събрала из Словото на Учителя:

сестра Мария Златева


Духовно Общество Всемирно Бяло Братство, София 1993г

Илия Узунов, Мария Златева - съставители; Мисли от Беинса Дуно;

подготвил за публикуване в портала: Камен Бл.

 

бележка на въвеждащия: брошурата започва с Добрата Молитва

и завършва с Псалом 91 и Псалом 23

 

Дата на първоначално въвеждане: 14.08.2006 г., 12:25 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...