Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Херметична философия

    Автор: Тримата Посветени

"Устните на Мъдростта за затворени освен за ушите на Разбирането."

Кибалион

От древния Египет водят началото си фундаментални езотерични и окултни учения, които в продължение на хиляди години са оказвали много силно влияние върху философиите на всички народи, нации и хора. Египет, домът на Пирамидите и Сфинкса, е родното място на Скритата мъдрост и Мистичните учения. От неговото Тайно учение са заимствали всички народи. Индия, Персия, Халдея, Мидия, Китай, Япония, Асирия, древна Гърция, Рим и други древни култури участвали свободно в празника на знанието, което Жреците и Майсторите от Страната на Изида така свободно осигурявали за онези, които идвали, готови да черпят от великия запас с Мистично и Окултно Познание, събрано от великите Майстори от тази древна страна.

В древния Египет живеели великите Адепти и Майстори, които никога не били надминати и които рядко били достигани през вековете, последвали техния тържествен полет от времето на дните на Великия Хермес. В Египет се намирала Великата ложа на Ложите на мистиците. През вратите на нейните Храмове минавали Неофити, които след това като Жреци, Адепти и Майстори се отправяли към четирите края на света, носейки със себе си скъпоценното знание, с готовността, грижата и желанието да го предадат на онези, които били готови да го получат. Всички ученици на окултното признават, че са задължени на преподобните Майстори от тази древна страна.

Но сред великите Майстори на древен Египет някога живял един, когото Майсторите приветствали като "Майсторът на Майсторите". Този човек, ако наистина е бил "човек", е живял в Египет в най-дълбока древност. Бил е известен като Хермес Трисмегист. Той е бащата на Окултната мъдрост, основателят на астрологията, откривателят на алхимията. Подробностите за неговия живот са изгубени за историята заради отдалечеността във времето, въпреки че няколко от древните страни спорели помежду си за честта да бъдат негово родно място - и това преди хиляди години. Времето на пребиваването му в Египет, в това негово последно прераждане на тази планета, днес не е известно, но се отнася към първите дни на най-старите династии на Египет, много преди времето на Мойсей. Най-големите авторитети го разглеждат като съвременник на Авраам, а някои от еврейските традиции стигат толкова далеч да твърдят, че Авраам е получил част от мистичното си познание от самия Хермес.

С отминаването на годините след неговото напускане на това ниво на живота (традицията отбелязва, че той е живял триста години в плът и кръв) египтяните обожествяват Хермес и го превръщат в един от своите богове под името Тот. Години по-късно народът на древна Гърция също го приема за един от боговете си, наричайки го "Хермес, богът на Мъдростта". Египтяните почитат паметта му в течение на много векове, на стотици векове, наричайки го "Писарят на Боговете", и му дават му отличителната древна титла "Трисмегист", която означава "Трижди Великият", "Великият Велик", "Най-великият" и т. н. Във всички древни страни името на Хермес Трисмегист било почитано и било синоним на "Извор на Мъдростта".

И до днес използваме термина "херметичен" със значението на "таен", "запечатан така, че нищо да не може да излезе" и т. н., и това е поради факта, че последователите на Хермес винаги са спазвали принципа на секретност в своите учения. Те не вярвали в. това, "да се хвърлят бисери на свинете", а по-скоро защитавали позицията "мляко за бебетата; месо за мъжете" - две максими, познати на читателите на християнските свещени писания, но които египтяните са използвали векове преди християнската ера.

Тази политика на грижливо разпространение на истината винаги е била характерна за херметиците, чак до ден днешен. Херметичното учение може да се срещне във всички страни, сред всички религии, но никога не се отъждествява с една отделна страна, нито с отделна религиозна секта. Причината за това се дължи на предупреждението на древните Майстори да не се допусне Тайното учение да изкристализира във вяра. Мъдростта на това предупреждение е очевидна за всички, които изучават история. Древният окултизъм на Индия и Персия западнал и в основни линии е изгубен, което се дължи на факта, че Майсторите се превърнали в свещеници и по този начин смесили теологията с философията, в резултат на което окултизмът на Индия и Персия постепенно се изгубил сред морето от религиозни догми, култове, вери и "богове". Същото станало и в древна Гърция и Рим. Същото се случило и с Херметичните учения на гностиците и първите християни, които са изгубени по времето на Константин, чиято желязна ръка задушила философията с одеялото на теологията, лишавайки християнската църква от това, което било самата и същност и дух, и принуждавайки я да върви слепешком в продължение на няколко века, преди да открие обратния път към древната си вяра. Признаците, очевидни за всички внимателни наблюдатели през този двадесети век, са, че днес църквата се стреми да се върне към древните си мистични учения.

Винаги обаче са съществували малцина души с вяра, които са пазели жив Пламъка, полагали са грижи за него и не позволявали светлината му да изгасне. И благодарение на тези верни сърца и безстрашни умове все още притежаваме истината. Но тя в никакъв случай не може да се открие в книгите. Тя е била предавана от Учител на Ученик, от Посветен на Жрец, от уста на ухо. Когато изобщо е била записвана, значението й е било забулвано в термините на алхимията и астрологията, така че само онези, които притежавали ключа, са можели да я прочетат правилно. Това се налагало, за да се избегне преследването от страна на теолозите през Средновековието, които воювали срещу Тайното Учение с огън и меч, с изгаряне на клада, окачване на бесилка и разпъване на кръст. Дори и днес могат да се открият съвсем малко надеждни книги за Херметичната философия, въпреки че тя се споменава безброй пъти в много книги, написани в различни етапи от окултизма. И все пак Херметичната философия е единственият Универсален ключ, който ще отвори всички врати на Окултните учения!

В древността съществувала компилация от някои основни Херметични учения, предавани от учител на ученик, която била известна като "КИБАЛИОН", чието точно значение и смисъл е изгубено в продължение на няколко века. Това учение обаче е било познато на мнозина, на които е било предадено на четири очи в течение на вековете. Неговите наставления никога не са били записвани или издавани, доколкото на нас ни е известно. Той представлявал просто сборник 6т максими, аксиоми и предписания, които били неразбираеми за непосветените, но били разбирани с лекота от учениците, след като аксиомите, максимите и предписанията бивали обяснявани и илюстрирани с примери от Посветените в Херметичното учение на техните Неофити. Тези учения в действителност образуват основните принципи на "Изкуството на Херметичната алхимия", която, в противоположност на общото убеждение, се занимава с овладяването на Менталните сили, а не на Материалните елементи - Трансмутацията (превръщането) на даден вид Ментални вибрации в други, а не превръщането на един метал в друг. Легендите за "Философския камък", който превръща обикновените метали в злато, представляват алегория, отнасяща се до Херметичната философия, напълно ясна за всички ученици на истинския Херметизъм. В тази малка книга, от която това е Първият урок, каним нашите ученици да разгледат Херметичните учения, както са изложени в КИБАЛИОН и както са обяснени от нас, смирените ученици на Ученията, които, въпреки че носят титлата Посветени, все още са ученици в стъпалата на ХЕРМЕС, Майсторът. Тук ви предлагаме много от максимите, аксиомите и предписанията на КИБАЛИОН, придружени от обяснения и примери, които считаме, че ще улеснят разбирането на ученията от страна на съвременните ученици, осо бено като се има предвид, че оригиналният текст нарочно е забулен с неясни термини.

Оригиналните максими, аксиоми и предписания на КИБАЛИОН са дадени в кавички. Нашият текст е изписан по обичайния начин в рамките на съдържанието на книгата. Вярваме, че многобройните ученици, на чието внимание сега предлагаме този малък труд, ще извлекат такава голяма полза от изучаването на неговите страници, каквато са извлекли и всички останали, които преди тях са вървели по същия Път към Майсторството през вековете, изминали от времето на ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ, Майсторът на Майсторите, Великият Велик. По думите на КИБАЛИОН:

"Когато се следват стъпките на Майстора, ушите на онези, които са готови за неговото Учение, се отварят широко. " - Кибалион.

"Когато ушите на ученика са готови да чуят, тогава се появяват устните, които да ги напълнят с Мъдрост. " – Кибалион

Така че според Учението предаването на тази книга на онези, които са готови за наставлението, ще привлече вниманието на онези, които са подготвени да получат Учението. И по същия начин, когато ученикът е готов да получи истината, тогава тази малка книга ще достигне до него. Такъв е Законът. Херметичният принцип на причината и следствието, в неговия аспект на Закона за привличането, ще събере устните и ушите - ученикът и книгата. Нека да бъде!


"Кибалион", стр. 12-17

изд. Аратрон, 2000г.

ISBN: 954-626-147-5

 

Дата на първоначално въвеждане: 01.09.2005 г., 09:10 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...