Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво
Иво

Великата Тайна на Водата

Гледайте филма тук

Водата - най-познатото вещество на Земята. Тя съпътства всеки миг от живота ни, но знаем ли ние каква тайна крие в себе си тази удивителна стихия? Oткъде е дошла, кой и защо я дари на нашата планета, единствена в цялата Вселена?

Всяко от свойствата на водата е уникално. Досега науката няма отговор защо водата е eдинственото вещество на планетата, което може да се намира в три състояния: течно, твърдо и газообразно. Защо от всички течности точно водата има най-високо повърхностно налягане, защо тя е най-мощния разтворител на Земята и по какъв начин тя се издига по стволовете на дърветата, преодолявайки десетки атмосфери налягане.

Резултатите от експериментите, проведени в много страни по света, показали, че водата възприема и запаметява всяко въздействие, запомня всичко, което става в околното пространство. Достатъчно е водата да се докосне до някое вещество, за да "разбере" свойствата му в паметта си.

Структурата на водата е много по-важна от химическия състав.

Със съвременни прибори е открито, че във всяка клетка от паметта се съдържат 440 000 информационни панели, всеки от които отговаря за дадено взаимодействие със заобикалящата среда.

През зимата на 1881 г. корабът Лара пътувал от Ливърпул за Сан-Франциско. На третия ден на кораба започнал пожар. Сред напусналите кораба бил и капитанът Нейл Кери. Жажда измъчвала корабокрушенците, все по-жестока с всеки изминал час. Когато след 3 седмици благополучно достигнали брега, капитанът, трезв реалист, написал как са се спасили:

„Ние мечтаехме за прясна вода. Започнахме да си представяме, че синята солена вода около нас се превръща в зеленикава, сладка. Събрах кураж и загребах с шепи. Пробвах я - оказа се сладка.”

Емоциите – положителни и отрицателни, въздействат най-силно на водата. В лабораторията на проф. Коротков били проведени многобройни експерименти за влиянието на човешките емоции върху водата. Помолили група хора да излъчат към колба с вода най-положителни емоции: любов, нежност, загриженост. После сменили колбата и помолили да съсредоточат върху нея страх, агресия, ненавист. След което изследвали образците. Водата реагирала по строго определен начин. Тоест любовта повишава енергетиката на водата и я стабилизира, а агресията рязко я понижава.

В лабораторията на д-р Емото се изследва вода, подложена на различни въздействия. „Впечатленията” на водата се съхраняват с бързо замразяване в криогенна камера.

На тази вода са казвали „Благодаря”.

Съвременните технологии позволяват водата да се структурира изкуствено. В лабораторни условия, при покълване на семена от соя с такава вода, те отчели 6 пъти по-високо фотонно излъчване от покълналите с обикновена вода. На практика поливането със структурирана вода ускорява растежа на зеленчуците и увеличава няколко пъти наличието на микроелементи и белтъчини. Обработените кълнове са дълги, равни и здрави, необработените - ниски, слаби и крехки. Обработените узряха, другите - не. Обработването със структурирана вода наистина има ефект.

В зависимост от възрастта си, човек се състои от 70 до 90% вода. За нормална жизнена дейност човек ежедневно изпива до 2 и половина литра. И още литър и половина се попива през кожата от душ или вана. Но докато стигне до домовете ни, водата изминава дълъг и нелек път.

В миналото са знаели, че хората могат да се заселят само там, където има вода. Днес можем да докараме вода от хиляди километри с помощта на високо налягане. В природата реките и ручеите текат по плавно извити русла. Но във водопроводната мрежа водата многократно завива под прав ъгъл. След всеки такъв ъгъл нейната структура все повече и повече се разрушава. Кристалите на тази вода са с различна форма, но всички са деформирани. Във водопроводите на големите градове водата се движи в затворен цикъл. След агресивна химична обработка и филтри, тя пак се връща в домовете ни, съхранявайки спомена за химикалите и за насилието от мощните филтри.

Но още по-силно е информационното замърсяване при протичането й през тръбите край хиляди и хиляди домове. Ние замърсяваме водата духовно и това е достигнало огромни размери. Защо? Водата попива цялата злоба, завист, стрес. И когато попадне в организма ни, тя е почти мъртва.

Нашата земя представлява гигантски съд с вода, в който съществува всичко живо. Всичко живо, което също представлява съд с вода. Мъдреците от древността са смятали, че импулс за възникване на живота е била първичната божествена искра. Именно тя "записала" последователността на по-нататъшното развитие във водата. И как всеки вид живо същество да достигне своето съвършенство.

Днес всеки знае за последиците от радиоактивното излъчване. Но се оказало, че съществуват още по-страшни последици. Много по-страшни са измененията в структурата на водата на огромна площ, с хиляди километри по-големи от площта на атомния полигон. И няма никакво значение дали взривовете са въздушни, подземни или подводни. Измененията са колосални, паметта на водата се променя. При взрива се образуват вълни, които бързо затихват в земята, докато водата може да вибрира още около 30 дни. Люшкайки се като махало, водата създава нови патологични изменения. След такива опити рязко се увеличава броят на самоубийствата. Увеличават се 2-3 пъти. Медиците въобще не могат да го обяснят. А на нас ни е ясно, че с промяната на водата възниква конфликт между водните структури, нарушава се биоплазмата в мозъка, и човек губи най-важния стимул - желанието за живот.

Водата винаги дава началото на живот. Тя може да бъде използвана повече или по-малко правилно, но винаги е позитивна.

 

Ако човекът се обръща към водата с добри мисли, благославя я, казва й „Благодаря” качествата й се подобряват. И тя има положително влияние върху човека и тялото му.

През 1470 г. абат Карл Гастенсис бил хвърлен в тъмница по обвинение, че разболял някаква „уважавана жена”. Всеки ден му давали само парче сух хляб и канче зловонна, гнила вода. След 40 дни тъмничарят забелязал, че преподобният Карл не отслабвал, дори обратно - станал по-здрав и силен. Което само убедило инквизиторите, че има връзка с "нечисти сили" След жестоки изтезания Карл признал, че се молел над водата, благодарейки на Господ за пратените му изпитания. След което водата ставала мека на вкус, свежа и прозрачна.

В късната есен на 1632 г., от селото си в провинция Хесен, бедният овчар Ханс - сирак, непомнещ родителите си, нито от къде е родом, тръгнал към южна Италия - да търси късмета си. Пътят му минавал през град Валцгуд на Рейн, Константска епархия. Изведнъж го пронизало чувството, че е свързан с тези места. Краката му сами го отвели до нужното място - горичка. Когато влязъл в нея, Ханс забелязал наблизо извор. Ханс се приближил, навел се и отпил от водата. Години по-късно той разказал на внуците си, че водата му върнала паметта. И там си спомнил майка си, баща си, родния си дом.

Както доказва науката, водната структура на организма на всеки човек е идентична със структурата на водата в мястото, където се е родил. Затова вътрешната ни връзка с родното място се запазва цял живот. Така понятието "родно място" има не само поетичен смисъл, но и придобива конкретно физическо съдържание.

Никъде по света няма еднаква вода. Проправяйки си път през почвата, тя попива нейните вибрации, и информация за нейните биологични и енергийни особености.

Проверихме марка минерална вода, рекламирана като най-добра в света. и тя се оказа пуста, безжизнена. Действително е чиста, с добавени минерали, но си остава мъртва вода.

Човек не чувства разлика между чиста природна и изкуствено пречистена вода. Но всяко животно избира изворната вода, защото е наситена с природна енергия.

Основната част от мозъка е вода. На водата и на това, че молекулите й са толкова подвижни, се дължи отчасти запаметяването. Така че водата участва във формиране на копия на информацията в мозъка.

Ако разгледаме човешките органи - всеки от тях съдържа вода. Всичко, което виждате, е вода. В главата ви всъщност няма нищо особено, освен водата.

Дайте да си представим - от една страна имаме човек, от другата - вода. В тази вода се съдържат много различни видове информация. Ако вкараме тази вода в тялото на човек, то ще усвои информацията и това може да промени състоянието на човека.

Да видим как структурираната вода въздейства върху кръвта на човека. Лекар взема кръв от пръста на пациента. Наблюдавайки я под микроскоп, можем да узнаем състоянието на организма. Червените кръвни телца са слепени във формация, защото са загубили електрическия си заряд. Може да се види и голямо срастване, свързано със сърдечна болест, артрит и белодробни заболявания. Лекарят дава на пациента да пие структурирана вода. След 12 минути изследва нова проба кръв. Видно е, че клетките са се оживили, станали са по-енергични. Възстановили са електрическия си заряд, така че са започнали да се отблъскват. Сега те вече могат да пренасят кислород и виждаме, че в клетката вече се образува ново ядро. Мисля, че това е потресаващо! Водата, простото питие вода, може да направи това!

Традиционната източна медицина от древността се базира на вибрациите, на звученето на тоновете във водната среда на организма. Показателен за правилния тон е пулсът. Смята се, че той може да бъде силен, слаб, студен или горещ. Като знае това, опитният лекар прави своеобразно енергийно сканиране, поставя диагноза и предписва лечение. Ние не лекуваме с вода, защото човешкото тяло - това е вода. Ние просто четем мантри, за да поправим лошата вода в себе си. Механизмът на това скрито въздействие е неизвестен.

Във всички световни религии преди хранене се чете молитва. Храната се освещава преди големи религиозни празници. Рядко се замисляме защо толкова различни религии са уверени, че така е правилно. Защо нашите предци са приели за очевидно това, което науката изследва едва днес? Оказва се, че честотата на вибрациите при молитвите на всяко вероизповедание, на всеки език, е точно 8 херца. Това съответства на честотата на земното електромагнитно поле. Затова молитвата формира във водата, която се намира във всяка храна, хармонична структура. Сега можем да кажем как става това чрез структурирането на водните клъстери. Затова - ето ви чисто практически съвет: Сядайте на масата в добро настроение! И никога не сядайте с агресивно настроени сътрапезници. Това ще има пряко разрушително въздействие върху здравето ви.

През 1995 г. д-р Ямото Масару за първи път успя да фиксира „музикалните впечатления” на водата. Пуснали на водата музика, после шоково я замразили. С микроскоп ясно видели кристалите, които водата образувала в резултат на музиката. Експериментите показват – агресията причинява резки промени в паметта на водата. Такава вода може да провокира агресия у иначе спокойни хора.

Д- р Ямото провел още един интересен екперимент. Сложил в три буркана ориз и го залял с вода. В продължение на месец всеки ден казвал на единия буркан: „Благодаря!” „Ти си глупак” - на втория, а на третия не обръщал внимание. След месец оризът, на когото благодарил, започнал да ферментира, изпускайки силен приятен аромат. Оризът от втория буркан почернял. А оризът, на когото не обръщали внимание загнил.

Д-р Ямото смята, че този експеримент ни дава много ценен урок. Особено по отношение на децата - трябва да се грижим за тях, да им обръщаме внимание, да разговаряме - най-голяма е вредата от равнодушието. Равнодушието, ненавистта, гневът и даже раздразнителността действат разрушаващо не само върху другите хора.

В духовен план този, който излъчва негативни мисли, замърсява собствената си вода, от която е съставен неговият организъм.

Може да се каже, че водата притежава фотографска памет. Можете да я накарате да запамети нещо с минимално енергийно въздействие, дори от разстояние 10 000 км.

Означава ли това, че между хората, които по същество са „водни структури”, има дистанционна връзка? За да потвърди или опровергае тази хипотеза, проф. Вячеслав Звонников провежда експеримент: Двама души се намират на разстояние 15 000 км. Единият в Москва, другият до град Санта Елена в Южна Америка. Петнайсет минути преди началото на екперимента връзка между двамата няма. Отбелязва се и най-дребната промяна в позата, пулса, дишането, записват се кардиограмите и енцефалограмите. Неочаквано приборите отчитат явни изменения. През огромно разстояние двамата някак са се настроили на една и съща вълна. Приборите фиксират синхронизация между отделните участъци на мозъка, дишането, пулса. Как да си обясним това? Е, засега нямаме никакъв отговор. Има хипотеза, че в това участват течностите на организма.

Ежедневните дейности са важни. Действията на човека влияят не само върху него, а и на другите хора, на цялата вселена. Може би някога учените ще разберат какво представлява молитвата. Може би ще разберат как действа върху човека Божията благодат. Според мен Исус е въздействал информационно върху водата, с помощта на висши духовни сили.

Разумно е да се промени структурата на водата така, че тя да стане устойчива. Това би могло да бъде излъчване, но може да е „тънка”, т. е. духовна енергия.

Достъпната прясна вода е само половин процент от световните водни запаси. Тези запаси практически не са променени от началото на човешката история. Докато населението постоянно нараства. Никога до днес населението не е било толкова голямо - 6,5 милиарда души. Но дори и днес прясната вода би стигнала за всички, ако не бе жестоко атакувана от човешката цивилизация. Повече от 1 млрд. души нямат достъп до безопасна питейна вода. По тази причина всяка година умират над 5 млн. души. Половината са деца. Това е 10 пъти повече от загиващите при войни. Ако не се реши проблемът, през 21 век водата ще причини международни конфликти.

Феноменът „структурна памет” позволява на водата да запамети всичко наоколо, да бъде връзка между всички живи системи. Всеки от нас е звено в информационната верига. Нещо повече - всеки от нас е източник на информация. Всяко наше действие, мисъл, емоция, дума се запомня от водата. Информационният боклук отравя водата, натрупвайки се в нейната памет. Ако този процес продължава безкрайно, водата може да полудее. Но тя има свойството да се пречиства. Това става в момента на фазов преход, когато водата се изпарява, а после кондензира и пада като дъжд, или замръзва, а след това се топи. Отърсвайки се от информационния боклук, водата си връща началната структура, тоест програмата на живота.

Във всеки от нас има частица вода от първичния океан. Всяка наша дума е като водна капка - носител на мисли и информация. И ние сме длъжни да се отплащаме на Абсолюта с любов и благодарност.


из филма "Великата Тайна на Водата"

съставител: Ивайло Станев
Благодарности на Ася и Ани за помощта.

Дата на първоначално въвеждане: 22.12.2008 г., 13:32 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...