Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Гея.

  • entries
    4
  • comment
    1
  • views
    4,559

About this blog

" Да се прави добро не е дълг, а привилегия! "

Entries in this blog

Учителя, из "Придобиване на щастие"

"...Природата не търпи никакви противодействия. Който не я слуша, тя ще го разтърси. Същото научно обяснение се прилага и при земетресенията. Земетресенията се дължат на напрежението, което изпитват силите на земята в междумолекулните ѝ пространства. Това напрежение предизвиква разширяване на тия пространства, което се изпитва от нас като земетресения. Напрежението върху силите на природата не е нищо друго, освен космическа енергия, която идва от хората, от всички живи същества на земята. Живите

val68z

val68z

Учителя, из "Ще бъдете предупредени",

"...Духът ще учи човека и когато спи, и когато е буден. Всъщност, само тялото на човека почива, а духът му е всякога буден. Това, което човек не може да научи и разбере през деня, научава го вечер, когато спи. Вечер той отива да се учи, в така нареченото духовно училище. Разумният, добрият ученик се учи и вечер, и през деня. Той се учи от земетресенията, от наводненията, от бурите – от всичко. Катастрофите в природата са условия за пробуждане на човешкото съзнание. ...Много неща има да станат

val68z

val68z

×
×
  • Create New...