Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    37
  • comments
    34
  • views
    17,718

Учителя: "Това го наричат егоизъм. То е любовта на земята."


Велина Василева

876 views

 Share

Учителят, в "Материална, реална и идеална любов. Категории на любовта"каза: "Това го наричат егоизъм. То е любовта на земята. "

Това, което вие наричате любов на земята, не е никаква любов.

То е привидна любов.

Когато човек има една правилна физическа любов, той има здраво, отлично тяло, добре организирано. Когато има реална любов, неговото сърце е отлично. Той не знае, какво нещо е скръб. Той е оптимист и всичко му върви наред. Когато има в себе си идеална любов, той е гениален човек с отличен ум. Хората на идеалната любов са гениални, талантливи хора. Те са всичко в света.

Казвам: Ако искате да се подигнете, вие трябва да се стремите към тези три вида любов.

Бог се проявява чрез личната любов. Бог се проявява чрез реалната любов. Бог се проявява и чрез идеалната любов.

Когато ние изпълним закона Му по правилата на материалната любов, Той ни възнаграждава, като ни дава едно здраво тяло. Когато изпълним закона Му по правилата на реалната любов, Той ни дава едно отлично сърце. Когато изпълним закона Му по правилата на идеалната любов, Той ни дава един гениален ум. Някой иска да бъде гений. Всеки може да бъде гений, ако има в себе си трите вида любов. Имате ли в себе си трите вида любов, вие ще бъдете щастливи...

... От мое гледище, правоверен човек е онзи, който обича физически, реалистически и идеално.

Само този човек може да бъде правоверен, само той може да бъде светия.

Вие говорите за светиите, но не разбирате тяхната любов.

Престъпната любов е само физическа. Следователно, когато физическата любов не е подкрепена от реалистичната и от идеалната, тя е престъпна. Тя е едностранчива любов. Това всъщност не е любов.

Когато физическата любов е свързана с реалната и с идеалната, това ние наричаме Божествена любов, която осмисля нещата...

...Всеки, който не разбира Писанието, ще каже, че праведните ще просветнат след хиляди години. Не, всеки човек трябва да просветне, не за в бъдеще, но още сега. Още сега трябва да просветне. Тази предпоставка, че за в бъдеще праведните ще просветнат, трябва да се махне. Тя е отживяла своето време. Тази подложка, която досега сме имали, трябва да се махне. Друга подложка трябва да имаме.

Друга подложка трябва да се постави сега.

Основата на досегашните разбирания в живота е била човешката любов. Тя е стимулът.

От човешката любов се е родило всичко това, което сега имаме.

Това го наричат егоизъм. То е любовта на земята.

Не е лоша тази любов. На времето си тя е била на място. Но сега човешката любов не е на мястото си.

Представете си една малка рекичка, която е карала една малка воденичка. При малката воденичка тази рекичка е на мястото си. Тя изкарвала, мляла много добре брашното, житото си. Но при една голяма воденица от 12 камъка тази вадичка, тази рекичка не е на мястото си. Голяма река е нужна...

...Когато някой слуша, че няма Господ в света, той се радва, казва: „Добре, че няма Господ в света, да няма кой да ни контролира.“ Каквото направиш, все ще мислиш за Господа. Все ще те питат не те ли е страх от Господа. Това е една крива детинска идея. Те не разбират същността на нещата. Бог е една основа, без която няма смисъл.

Бог, любовта, е основа на живота. Вън от любовта животът е немислим.

Ние схващаме Бога много материалистически, вследствие на което правим много погрешки.

Три проявления има Бог. Бог е нещо материално, Бог е нещо реално и Бог е нещо идеално. Идеалното излиза от реалното, а реалното от материалното. Тъй трябва да схващаме нещата.

Колкото по-упорит и по-своенравен става човек, толкова по на големи изпитания го поставят....

.. Казвам: Сегашните възгледи на хората трябва да се изменят.

Това не значи, че старата основа, върху която досега сме живели, трябва да се изхвърли.

Изобщо, ние нищо не изхвърляме.

Обаче, ние трансформираме нещата. Човек трябва да знае как да ги трансформира...

... Казвам: В света иде една нова епоха, в която ще царува една нова любов.

В сегашния свят ще се материализира реалната любов.

Когато Христос дойде на земята, с него постъпиха по чисто материалистически съображения. И затова Христос пита: „Когато Син человечески дойде втори път на земята, ще има ли достатъчно вяра между хората,“ т.е. ще има ли достатъчно хора, които да Го приемат тъй, както реалната любов изисква, или ще постъпят по правилата на материалната любов?

Ние знаем какви са последствията на материалната любов. От две хиляди години светът върви все по правилата на материалната любов, но виждаме последствията на тази любов.

Вие познахте Христа донякъде с материалната любов.

Но ако сега не можете да го познаете с реалната любов в душата си, вие нищо няма да постигнете.

Вие трябва да го познаете реално и след това в душата ви да се роди стремеж към идеалната любов.

Когато възприемете идеалната (любов) в душата си, вие ще се намирате в състоянието на нирвана, което, според индусите, се счита като сливане на душата с Бога. Сега, за да ви стане мисълта по-ясна, казвам: Ако живеете във физическия свят, вие ще разберете надеждата. Като живеете в духовния свят, ще разберете вярата. Като живеете в Божествения свят, ще познавате любовта.

Вярата е форма на любовта, а надеждата е форма на вярата.

Мнозина мислят, че като дойдат до идеалната любов, ще се изгубят.

Не, тогава именно ти ще познаеш, че си човек.

Когато трите вида любов едновременно функционират в човека, тогава той ще познае, какво нещо е човек. Тогава той ще разбере какво нещо е човешкото сърце, човешкият ум, човешката душа и човешкият дух.

Само тогава можете да разберете какво велико нещо е човекът.

Тогава вие няма да гледате на хората с презрение, както сега гледате. Ще кажете: „Сляп бях едно време, но сега виждам. Глупав бях едно време, но сега имам знания. Студено беше сърцето ми едно време, но сега се стопли. В тъмнина бях едно време, но сега съм в светлина.“

Когато трите вида любов започнат да функционират едновременно в тебе, тогава вие ще разберете стиха от Писанието: „Ще минете от смърт в живот.“

Това подразбира възкресението на човека.

Но човек не може да възкръсне, докато в него едновременно не действуват и трите вида любов: материалистическа, реална и идеална.

Когато тези три вида сили на физическия свят, в реалния свят и в идеалния свят действуват едновременно в човека, те ще създадат в него онези условия, при които той може да стане безсмъртен, да придобие гениален ум.

Тогава всички хора ще бъдат талантливи, ще могат да оценяват живота. Когато питате, как ще се спаси съвременният свят, казвам: Съвременният свят може да се спаси само по този начин, а именно като приемат всички хора в себе си и трите вида любов и ги оставят свободно до функционират в тях. По този начин ще се разрешат всички въпроси в живота.

Светът се нуждае от гениални умове, които да разрешат икономическите въпроси в живота. Сега хората се стремят към физическо изобилие, но трябва да дойдат гениални умове, да покажат как могат да се стопят снеговете и ледовете.

Като дойде любовта, тя ще разтопи всички ледове и снегове и за всички ще има изобилно земя.

Светът се нуждае от гениални майки и от гениални бащи; светът се нуждае от гениални братя и от гениални сестри, които да имат в себе си трите вида любов.

Ако вие имахте тази любов в себе си, бих направил един опит с вас. Но ако сега бих рекъл да направя този опит, всички бихте фалирали.

Праведните ще просветнат.“ – Кога? – Когато в тях почне да говори физическата любов, да пее реалната любов, и да мисли идеалната любов. Това значи да мине човек от смърт в живот.

Източник: Егоизмът

 Share

5 Comments


Recommended Comments

Той е тук - винаги с нас и в нас, независимо какво мислим и вършим.

Ние сме проводници на неговото слово, което ни оживява.

И когато се научим да го прилагаме, нашият вътрешен свят ще се изпълни с омиротворение...

:3d_047:

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...