Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    37
  • comments
    34
  • views
    17,756

About this blog

 Само безсмъртният разбира Божествения език на нещата.  Пробуждането на съзнанието води към безсмъртие. Безсмъртие – това е стремеж на човешката Душа, идеал, към който тя се стреми и желае всякога да го осъществи. Човешката Душа живее на Земята, за да намери пътя на безсмъртието. Безсмъртието се урегулира от един велик Божествен закон; закон, който човек трябва да проучи и приложи във всички области на своя живот... На научен език – безсмъртието е равновесие на нещата; на силите, които действат в Природата. Смъртта е изгубване на това равновесие.“ Петър Дънов – Учителя

Entries in this blog

Фокусирането трябва да бъде само върху нас самите и само върху нашите преживявания, а не върху човека, за който сме си въобразили, че ни предизвиква и създава, у нас, дискомфорта на отрицателните емоционални състояния на съзнанието

Трябва винаги да помним, че единствено и само ние сме тези, които ПОСТАВЯМЕ ЕТИКЕТ върху това, което преживяваме, в момента. Затова, фокусирането трябва да бъде само върху нас самите и върху нашите преживявания, а не върху човека, за който сме си въобразили, че ни предизвиква и създава, у нас, дискомфорт на отрицателни емоции, защото, погледнато от една по-висша гледна точка – никой външен човек – няма нищо общо – с нашето лично неумение (т.е. с нашето невежество) – понякога, с години, да не съу

Учителя: „Някога човек отдава правото на силния, някога - на слабия, а някога - на всички Същества. В последния случай, той живее в Божествения свят.“

Всяко нещо, се състои от три елемента – положителен, отрицателен и неутрален компонент (неутралното – това е спойката / т.е. *връзката-на-безусловната-Любов*, която не е поляризирана. В смисъл – безусловната Любов – безусловно приема и припознава – и "положителното", и "отрицателното"; т.е. Тя еднакво отдава правото на всички Същества и поддържа всичко, в равновесие. „Някога човек отдава правото на силния, някога - на слабия, а някога - на всички Същества. В последния случай, той живее в Божеств

Сведенборг: Всеки е изявление на своята собствена любов и е такъв, каквато е любовта му: качеството на любовта му, определя качеството на живота му. Онези, които живеят в любов към себе си и света, нямат способността да възприемат доброто и истината

Една от причините, поради които ангелите получават Велика Мъдрост, е тази, че те не живеят в любов, към себе си. Всяко Небе има една вътрешна и една външна страна. Ухото съответства на послушанието, а послушанието принадлежи на Живота [и е свързано с вътрешната страна; т.е. с Любовта], докато окото съответства на интелигентността, която е [присъща на външната страна; т.е. на Мъдростта], свързана със знанието и паметта. Не може да се каже, че Небето се намира някъде вън от човека – то е в самия н

Начало на Просветлението е, когато човекът осъзнае, че иска да си върне, обратно, Същественото, което е изоставил – Изначалната Първа Любов на Душата си: Любовта, само към Бога и Божествения Език на Любовта

Начало на Просветлението е, когато човекът осъзнае, че иска да си върне, обратно, Същественото, което е изоставил – Изначалната Първа Любов на Душата си: Любовта, само към Бога и Божествения Език на Любовта. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Елеазар Хараш: „При грехопадението, човекът е изгубил Същественото – Любовта и е започнал да говори на друг език, човешки – езика на знанието.“ Из: „Обходата (подходът), Тайни на злото, В храма на Учителя“   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Линк, за изтегляне на аудио

Учителя: „Ученикът трябва да вижда само доброто – навсякъде и у всекиго. Вижда ли той престъпления, пороци, недостатъци, това е проказа на неговото сърце. Докато не забравите всички страдания и огорчения, няма да излезете от калта на живота.“

Когато някой иска да поправи другиго, той се оцапва. Достатъчно е, всеки един от вас, да оправи себе си. Когато критикуваш някого и говориш срещу него, ти се свързваш с него и го изчистваш, отвътре. Ти му правиш добро. Затова пазете се да не се цапате. В една Окултна школа е строго забранено да се критикуват учениците помежду си и да се одумват, защото се цапат един другиго. Ученикът няма право да критикува съученика си. Ученикът не се произнася за съучениците си, а Учителят се произнася за пове

Учителя: „Вие трябва да се научите да действате извън времето и пространството и докато не научите този Закон, не можете да изправите вашия характер.“

Всички вие трябва да се научите да действате извън времето и пространството и докато не научите този Закон, не можете да изправите вашия характер. Защо? – Защото характерът на човека [който е личност, която се изживява като мъж, или като жена], не се изправя във време и пространство. Изявяването на твоя характер ще стане във времето и пространството, а изправянето му става извън времето и пространството. То [т.е. изправянето на характера] е резултат от [активността на] Духовния свят. ~~~~~~~~~~~

Всяка дума, всяко изречение, сами по себе си, са определени символи на Духовни Реалности. Физическият свят и живот са израз на едно Божествено съществуване.

Буквата е тяло на Духа и първо трябва да имаме тази буква и да я разберем; тогава можем да кажем, че от нея можем да намерим Духа. Всеки човек е буква от Божествената азбука и за да си служим с нея, трябва да обичаме всички хора, както и всички неща и същества. Всичко преходно, т.е. цялото физическо съществуване, на Земята, е само символ (т.е. то е само сянка) на проявяващото се Божествено Начало, в света. Всяка дума, всяко изречение, сами по себе си, са определени символи на Духовни Реалности.

Учителя: „Любовта е Небесната Музика. Първият тон, в Живота, е Любовта – с нея Животът започва. Имате ли този тон, в себе си, ще имате и Радост. Изгубите ли го, явява се скръбта, която е признак на тази загуба; нашият свят, е свят на скръбта

„Любовта е Небесната Музика.“☆ „Първият тон, в Живота, е Любовта – с нея Животът започва. Имате ли този тон, в себе си, ще имате и Радост. Изгубите ли го, явява се скръбта, която е признак на тази загуба. “☆ „Нашата култура е култура на скръбта. Защото нашият свят, е свят на скръбта.“ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ „Да се прави разлика между Любов и влюбване.  Любовта е естествен процес, а влюбването е пресищане. Щом имаш влюбване, ще дойдат обезсърчения, недоразумения и пр. Под „влюбване“, разбирам чов

Петър Дънов – Учителя: „Земята е болница, в която се лекуват болни хора. Съвременните хора се намират в болезнено състояние, от което един ден ще се освободят. Засега те са болни. Който е слязъл на Земята, той е дошъл да се лекува.“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Правилата за Земята, не са и за Небето, защото Земята е болница, в която се лекуват болни хора. Съвременните хора се намират в болезнено състояние, от което един ден ще се освободят. Засега те са болни. Който е слязъл на Земята, той е дошъл да се лекува.~~~~~~~~~~~~~~~~~~Петър Дънов – Учителя: „Според мене, светът, който Бог е създал, е разумен и хармоничен. Всички Същества, които живеят в този свят, прилагат Божията Любов и Божията Правда.  Обаче, Земята, на която хората живея

Петър Дънов – Учителя: „Във вашия ум съществува хаос. Изпъдете всичко навън и турете в себе си ред и порядък. Трябва да приемем Христа в себе си, за да се свържем с Бога. Първото нещо е, да се научите да обичате Господа и тази обич ще ви свърже с Нег

Във вашия ум съществува хаос – там са: баба ви, майка ви, децата ви – всички. У вас има лисици и вълци; аз ги виждам; хем с дълги опашки, с червена козина, с големи зъби и нокти. Знаете ли кои са тия вълци и лисици? Вашата омраза – това е вълк; вашето лицемерие – това е лисица. Защо ви е тази лисица, каква полза ще ви принесе тя? – Никаква. Изпъдете всичко навън и турете в себе си ред и порядък. Мисля, че ме разбирате: говоря ви много ясно. Искам да ви говоря тъй, както може би никога не са ви г

Десет кратки тезиси, относно някои от Великите уроци на Живота, из беседите на Петър Дънов – Учителя

1. Хората си мислят, че са дошли на Земята, за да проявят величието си, да бъдат щастливи и т.н.. Илюзии си правят.  2. Няма да обичате външното като нещо свое; туй, което имате, то е у вас.  3. Докато сте на Земята, ще работите, да приготвите градивен материал за другия свят.  4. Доброто и злото представят два вида енергии, необходими за живота на личността.  5. Личността, това е физическият човек, а не истинското Себе – Душата.  6. Доброто не се изявява чрез добри постъпки, но чрез Любовта. До

Петър Дънов – Учителя: „Злото и доброто – еднакво да ги приемете. Да направите злото слуга, а доброто – господар. Това е предназначението.“

В живота има две противоречия: Злото и доброто – еднакво да ги приемете. Да направите злото слуга, а доброто – господар. Това е предназначението. Да направите знанието господар, а пък невежеството слуга. Да направиш свободата господар, а робството – слуга, то е предназначението. Ще се храниш с онази Храна, която е Жива. Христос казва: „Аз Съм Живият Хляб. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Петър Дънов – Учителя: „Ще дойде някой и казва: „Не съм ли аз прав?“ Казвам, не си прав, понеже мисълта ти не е в хармония

Учителя: „Благостта, това е най-възвишеното състояние на човешкия Дух, към което ние ще се стремим. Благост към всички, това е един вътрешен стремеж, у човека.

Великите люде – свръхчовеците, са идвали от време на време, в света, да посочат Пътя, Истината и Живота на хората.  Квинтесенцията на ученията им, се е изразявала във формулата: „Благост, към всички“. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Петър Дънов – Учителя: „Благостта, това е най-възвишеното състояние на човешкия Дух, към което ние ще се стремим. Благост към всички, това е един вътрешен стремеж, у човека. Защото в закона за Любовта, тъй както сега съществува във всички народи, това е едно самоограничение на л

Днес е 11 юли. На тази дата е роден Петър Дънов – Учителя. В Него бе Божествената Троица: Божественият Дух, Христовият Дух и Господният Дух!

Днес е 11 юли. На тази дата е роден Петър Дънов – Учителя.В Него бе Божествената Троица:→Божественият Дух,→Христовият Дух и→Господният Дух!~~~~~~~~~~~~~~~~~~„Посвещение за Духът на Словото на Бога I. Великият Учител - Беинса Дуно, Всемировият Учител на Вселената, Който бе в плът и кръв и Дух на земята Българска, със светско име Петър Дънов, бе Живият Бог. В Него бе Божествената Троица: Божественият Дух,Христовият Дух иГосподният Дух! В Него бе Все и Вся!Все на Земята и Вся на Небесата! II. Ето,

Утре е 11 юли. Тази дата ние свързваме с Учителя.

Утре е 11 юли. Тази дата ние свързваме с Учителя. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Петър Дънов – Учителя; теолог и философ Роден: 11 юли 1864; Хадърча, Османска империя Отминал: 27 декември 1944 (на 80 години); София, България ~~~~~~~~~~~~~~~~ „Много приятели, главно новодошли, се оплакват, че не могат да разберат нередактираното оригинално Слово на Учителя - било безсмислица. Окултният закон за Словото гласи: „Вие не можете да разберете Словото на Великия Учител Беинса Дуно , ако не сте свързани с Онзи, от Ко

Учителя: "Повдигането на българския народ зависи от вас. Ако вие работите и той ще се повдига, ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие ще бъдете отговорни пред Невидимия свят, за неизпълнение на вашата длъжност."

Петър Дънов – Учителя: „Материалът, който ви давам в беседите и лекциите, трябва да се обработва и прилага. За да се приложи, първо трябва да се обработи,  [за] да се домогнете до вътрешната страна на знанието. Ако не го обработите и приложите, животът ви ще мине напразно. Дружете с хора, с които си хармонирате, ползвайте се от услугите на тези, с които сте в хармония и единство. Като ученици, никому няма да четете морал. Ще си търпите възгледите, ще се изслушвате. Окултният ученик се занимава с

Учителя: "Животът е определен много разумно, в него няма никакви изключения, никакви случайности и всичко е предвидено до най-малките подробности"

.☼ Петър Дънов, УЧИТЕЛЯ: Разумният човек трябва да разбира добре причините и последствията на всяко нещо и да знае следното: че животът е определен много разумно, в него няма никакви изключения, никакви случайности и всичко е предвидено до най-малките подробности. Това не е ограничение на човешката воля, защото в този стадий, в който се намирате, вие още нямате никаква воля, казвам ви истината. Аз намирам, че воля има само този човек, който, като го обидят, може да прост

Учителя: "Нека всеки да мисли, както разбира. Дайте свобода на всеки човек да мисли, както той знае и ще видите, че няма никаква опасност в това."

☼ Петър Дънов, Учителя: "Заблуждение е, че мислите че всички хора трябва да мислят еднакво. Красотата е именно в това, че всички хора мислят различно. Едно е важно: Всички хора да имат един стремеж, а как ще мислят, това е тяхна работа. Нека всеки мисли, както разбира. Дайте свобода на човека да диша, както той знае, и ще видите, че няма никаква опасност в това. Дайте свобода на всеки човек да мисли, както той знае. Понеже, аз приемам, че светът е разумен, казвам:

Учителя - за Христос в нас - във "Вътрешна обхода"

Хармоничен е само този човек, който е завършил земната си еволюция и е стигнал до пето ниво на съзнание, наречено "съвършен". Такъв човек е дал възможност на Божественото в себе си - да се прояви, след като е научил вътрешно - урока на смирението и търпението (а не само да го е чел на книга и да е чувал, че има и такова нещо)... Учителят посочва като основен, най-важен метод за духовно израстване - търпението... Обаче - човек, който не е сти
×
×
  • Create New...