Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    37
  • comments
    34
  • views
    17,756

Учителя: "Любовта не е за младите, а за старите"


Велина Василева

657 views

 Share

Сега да ви кажа: Любовта не е за младите, а за старите. На старите трябва да се говори за Любовта! Туй е новата религия. За старите е Любовта - те ще излязат от кошера. Младите ще се учат. Аз ето какво разбирам: оставете вашата отживяла моралност, тя е подпушване на благородните чувства. Дай им ход да избликнат, както водата извира от извора! Дай простор на своите чувства да потекат! Дай им обилно да потекат! И твоята мисъл да потече, твоите постъпки. Туй е правилото. Ти възпираш гласа на сърцето, казваш: „Чакай, какво ще кажат хората!" И най-после ще станеш един неврастеник. Не подпушвай ума си. Вярвай, че всичко, което чувстваш и мислиш, е право. Не давай отчет никому защо мислиш и чувстваш така. Ако питам птицата защо хвърчи, ще каже, че тъй е създадена. Ако питам змията защо така се движи и тя ще ми отговори същото. Ако някой ме пита защо така мисля, ще му кажа: „Такова е моето естество, така мисля". Аз не мога другояче да мисля! Може да ви каже някой, че идеята за Бога е глупава идея. За онзи, който не вярва - да. Зависи кой какъв възглед има. Вярата и безверието са две противоположности, които съществуват. Безверието е нощта на живота, вярата е денят на живота. Така го разбирам. Казвам: „Прав си, братко, ти си в нощта на своя живот. Един ден, когато изгрее твоето слънце, ще можеш да вярваш като мене, а пък един ден, като дойде нощта за мен, може и аз да стана безверник." „Аз съм безверник!" Прав си. Утре, като изгрее слънцето, ще станеш вярващ.

Никога не противодействайте на един Божествен порив, на една Божест­вена идея, дайте й ход, за да не се осакатявате.

Като възприемеш теченията, които слизат от възвишения свят, ти се свързваш с тях и започваш да живееш според Божиите закони. Това значи регулиране и владеене силите на човешкия мозък. Приложете този метод като един от най-добрите, най-безопасните и най-леките. Той е наречен „Метод за свързване с Бога" или „Метод за възстановяване на хармонията между човешките души".

Писанието казва: „Всичко, което се случва на ония, които любят Бога, ще се превърне на добро". Радвайте се, ако мъжът е лош; радвайте се, ако жената е лоша; радвайте се, ако синът е лош; радвайте се, ако дъщерята е лоша; радвайте се и на вашия лош слуга. Това е негативната страна на жи­вота. Казвам: радвайте се два пъти на вашия добър съпруг; радвайте се два пъти на вашата добра съпруга; радвайте се два пъти на вашия добър син, на вашата добра дъщеря, на вашия добър слуга. Трудни са тия неща, но без Любов не може да се служи. Може ли човек да живее без въздух? Не може. Така е невъзможно да се служи и на Бога без Любов.

Има разумност в света, която е определила кой на кого да помага. Това е определено в Божествения план. Ще кажете, че трябва да се доказва това. Божественото не се нуждае от доказателства. Който се заеме да доказва духовните работи, ще види, че само едно на стоте е вярно. Останалите доказателства едни други се изключват. Някой боледувал, употребил едно лекарство, което му помогнало. Лекарите препоръчват същото лекарство на всички болни от същата болест. Обаче лекарството не помага. Двама души не могат да се лекуват с едно и също лекарство. Това малцина знаят. Ето защо едно и също лекарство минава от поколение на поколение.

Първият основен закон подразбира приложение на истината. Царството Божие не търпи никаква измама, от какъвто и да е характер.

Вторият основен закон е приложението на мъдростта и знанието. Разум­ният свят изисква от всички хора да учат с постоянство и Любов. Човек жи­вее, докато учи. Животът не е нищо друго освен непрекъснат стремеж към придобиване на знание, което иде от Висшето, Божественото.

Третият основен закон е Любовта, която ражда живота.

Това значи да се стреми човек към Божествената мъдрост, която дава знание; към истината, която дава свобода; към Любовта, която дава живот; към живота, който дава радост; към знанието, което дава сила; към свобо­дата, която дава простор на човешката душа.

Из "Божествен свят" на Енциклопедичен речник

Петър Дънов

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...