Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    4
  • comments
    9
  • views
    11,174

Прокажения, парализирания и глухия


ivail

1,789 views

 Share

Изцеление за прокажения и парализирания

Глухият, който отрича, че другите могат да чуват

1. И стана така, че когато Той беше в един град, ето, човек, на който цялото тяло бе заразено от проказа, като видя Исус, падна до земята, и Му се молеше, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. И Той простря ръка и го докосна, казвайки: Благословен бъди, ти, който вярваш, волята Ми е да се очистиш. И веднага проказата го остави.

2. И Той му заръча, казвайки: На никому не казвай, но си иди и се покажи на свещеника, и принеси дар за очистването ти, според както е заповядал Моисей, за свидетелство пред тях. И славата Му се разчу на далече, и големи множества се събираха да слушат думите Му, и да ги изцелява от болестите им. И Той се оттегли в безлюдно място и звън града, и се молеше.

3. И стана така, че един ден като преподаваше, имаше фарисеи и книжници на закона седящи наблизо. Те бяха там за да Го да видят, и бяха дошли от всички градове на Галилея, Юдея и Ерусалим, и силата на Бог беше в Него да изцелява.

4. И ето, че донесоха на постелка един човек, който бе парализиран, и се опитваха да го внесат вътре, и да го сложат пред Него. Но заради многото народ, те не можеха си пробият път, и отидоха на къщния покрив, и го спуснаха с постелката пред Исус. И когато Той видя вярата им, каза на болния: Човече, греховете ти са опростени.

5. И книжниците и фарисеите почнаха да Го укоряват в себе си, мислейки: Кой е този, който богохулствува? Кой може да прощава грехове, освен единя Бог? Но Исус усети мислите им, и в отговор им рече: Какво разисквате в сърцата си? Може ли, дори Бог да прощава грехове ако човек не се покае? Кой е казал, че Аз прощавам греховете? Не казах ли: Греховете ти са опростени?

6. Дали е по-лесно да се каже: Греховете ти са опростени; или да се каже: Стани и ходи? Но казвам така, за да узнаете, че Човешкият Син има власт на земята да разпознава, и обявява прощението на греховете, (рече на паралитика), тебе казвам: Стани, вземи си носилката и си иди в къщи.

7. И той веднага стана пред всички, дигна това, на което той лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога. И всички се удивиха и славеха Бога, и бяха изпълнени с Духа на благоговението, казвайки: Ние видяхме чудни неща в този ден.

8. И като Исус отиваше към едно село, срещна Го човек, който бе глух по рождение. И той не вярваше нито в звука от напора на вятъра, гръмотевицата, нито в ревът на зверовете, нито в гласовете на птиците, които викат от глад или болка, нито пък, че другите другите могат ги чуват.

9. И Исус дъхна в ушите му, и те се отвориха, и той чу. И той се изпълни с огромна от радост от звуците, които преди това отричаше. И той рече: Сега чувам всичко.

10. Но Исус му рече: Как така казваш, че чуваш всичко? Можеш ли да чуеш въздишката на затворник, или да разбереш езика на птиците и зверовете, когато те общуват едни с други, или гласът на ангелите и духовете? Помисли колко много още не можеш да чуваш, и бъди смирен в липсата ти на познания.

4 . Къщите в Палестина са били строени с плоски покриви, лесно е било да влезе от горе вътре, без да се ползва входната врата долу.

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...