Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    4
  • comments
    9
  • views
    11,141

About this blog

За общото благо

Entries in this blog

Последният час на Мойсей

СМЪРТТА НА МОИСЕЙ Когато Мойсей отвежда своя народ пред Ханаанската земя, той знае, че мисията му вече е изпълнена. Какво представлява Иеве-Елохим за Синайския ясновидец? Това е Божията промисъл, видяна изцяло, във всички сфери на вселената, и осъществена на видимата земя с прозрението за небесната йерархия и за вечната истина. Не, той ненапразно бе съзерцавал лицето на Вечния, което се отразява във всички светове. Книгата е в кивота и кивотът се пази от един силен народ, жив храм на Бога. Вяра

ivail

ivail

Исус изобличава жестокостта към животните и сребролюбието

Исус изобличава жестокостта към животните. Осъжда сребролюбието и лицемерието. 1. И стана така, че Господ си тръгна от града и отиде в планините с учениците. И те дойдоха при планина, чиито пътеки бяха стръмни, и там те срещнаха един човек с натоварен кон. 2. Но животното бе паднало на земята, защото беше претоварено, и човека го удряше, докато почна да тече кръв от раните. Исус отиде при него и му каза: Сине на жестокостта, защо биеш коня си? Не виждаш ли, че е прекалено слаб за този

ivail

ivail

Исус праща Четирите по дванадесет

Исус праща Четирите по дванадесет 1. И Исус отиде в планината да се моли. И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт срещу нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква зараза. Това са имената на дванадесетте апостоли, които бяха избрани за дванадесетте племена на Израел: 2. Петър, наречен Кифа - за племето на Рувим; Яков Зеведеев - за Нефталимовото племе; Тома, наречен Близнака - за Завулоновото племе; Матей, наречен Леви за племето на Гад; Иоан -

ivail

ivail

Прокажения, парализирания и глухия

Изцеление за прокажения и парализирания Глухият, който отрича, че другите могат да чуват 1. И стана така, че когато Той беше в един град, ето, човек, на който цялото тяло бе заразено от проказа, като видя Исус, падна до земята, и Му се молеше, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. И Той простря ръка и го докосна, казвайки: Благословен бъди, ти, който вярваш, волята Ми е да се очистиш. И веднага проказата го остави. 2. И Той му заръча, казвайки: На никому не казвай, но си

ivail

ivail

×
×
  • Create New...