Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    4
  • comments
    9
  • views
    11,174

Исус изобличава жестокостта към животните и сребролюбието


ivail

1,594 views

 Share

Исус изобличава жестокостта към животните.

Осъжда сребролюбието и лицемерието.

1. И стана така, че Господ си тръгна от града и отиде в планините с учениците. И те дойдоха при планина, чиито пътеки бяха стръмни, и там те срещнаха един човек с натоварен кон.

2. Но животното бе паднало на земята, защото беше претоварено, и човека го удряше, докато почна да тече кръв от раните. Исус отиде при него и му каза: Сине на жестокостта, защо биеш коня си? Не виждаш ли, че е прекалено слаб за този товар, и не знаеш ли, че той страда?

3. Но човекът отговори и каза: Тебе какво те интересува това? Аз да мога да го удрям толкова, колкото ми е угодно, защото той е моя собственост, купил съм го за много пари. Попитай тези, които са с тебе, защото те знаят за това и са мои познати.

4. И някои от учениците отговориха: Да, Господи, така е както той казва, ние видяхме, когато той го купи. И Господ каза отново: Нима не го виждате как кърви, и не чувате ли как ридае и стене? Но те отговориха: Не, Господи, не чуваме, риданието и стенанието му.

5. И Господ се наскърби и каза: Горко на вас, заради притъпеноста на сърцата ви, не чувате как той стене и вика към небесния Творец за милост, но три пъти горко на онзи, срещу когото вика и ридае в своята болка.

6. И Исус излезе напред и го докосна, а конят се изправи, и раните му бяха излекувани. Но на човека, Той каза: Иди сега по пътя си и отсега нататък не удряй повече животното, ако ти също желаеш да намериш милост.

7. И виждайки това хората Го наобиколиха, и Исус рече на учениците Си: Заради болните - Аз съм болен, заради гладните - Аз съм гладен, заради жадните - Аз съм жаден.

8. Аз съм дошъл да сложа край на жертвоприношенията, и на кръвните обреди и празненства, и ако вие не престанете даряването и яденето на плът и кръв, гнева на Бога не ще се оттегли от вас, както дойде върху бащите ви в пустинята, които се полакомиха за плът, и ядоха със задоволство, и се изпълниха с гнилост, и чумата ги погълна.

9. И Аз ви казвам, че дори да сте събрани в лоното Ми, ако не спазвате заповедите Ми, Аз ще ви отхвърля. Защото, ако не спазвате по-малките откровения, кой ще ви открие по-големите.

10. Този, който в най-малкото е предан, е предан и в по-голямото, и онзи, който е несправедлив в най-малкото, е несправедлив и в голямото.

11. И ако не сте праведни обградени от мамона на неправдата, кой ще ви повери истинското богатство? И ако вие не сте били праведни в това, което е на друг, който ще ви даде това, което е ваше?

12. Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Вие не можете да служите и на Бога и на мамона (сребролюбието, властолюбието, лицемерието). А фарисеите, които бяха сребролюбци, чуха всички тия неща, и Му се присмиваха.

13. И Той им рече: Вие сте, които се преструвате на праведни пред човеците, но Бог познава сърцата ви: Защото това, което е много почитано сред хората, е мерзост пред Бога.

14. Законът и пророците бяха до Йоан; от тогава се проповядва Божието царство, и всеки се стреми към него. Но е по-лесно небето и земята да преминат, отколкото една глава от закона да не се изпълни.

15. После дойдоха някои жени с децата си при Него, които все още ги кърмеха, за да ги благослови; И някои каза: Защо досаждате на Учителя?

16. Но Исус ги смъмри, и каза: От такива ще излязат тези, които още изповядват Мене пред човеците. И Той взе децата в ръцете си и ги благослови.

2-6. Този трогателен инцидент е намерен също и в един много древен коптски фрагмент от живота на Исус - други случки от подобен характер, има и на други места в това Евангелие, показвайки как Той, Божественият Спасител на света, разглежда малтретирането на "низшите" животни като тежък грях.

12 . - Божествената Любов на Исус към всички Божии създания е навсякъде видна в това Евангелие. Учението Му, че целият живот е едно, е потвърдено и от истинската съвременна наука - материалната и окултната такива.

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...