Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    170
  • comments
    116
  • views
    53,714

ЗА МОЕТО ИМЕ НЯМА МЯСТО В СВЕТА. НИКЪДЕ НЯМА ДА МЕ ВИДИТЕ


Слънчева

310 views

 Share

/75 години от заминаването на Учителя, 27.12.1944/

И някой казва:
- Сега ти като проповядваш, не искаш ли да оставиш това име сред този народ?
- Не! То ще бъде най-голямото нещастие./.../
Безкористие трябва да има.
Ако приемете Любовта и живеете в името на тая Любов, то е Божието име, Великото име, което трябва да остане.
Ако вие приемете Любовта, страдания няма да има.
Този свят страда все от имена. Доста имена има. Сега казвам:
За моето име няма място в света. Защо няма? Всичките имена, които трябваше да се напишат на този свят, са написани.
И за моето име няма място.
Аз го задържам за другия свят.
Като се върна на Небето, там ще напишат моето име. То ще бъде името на Любовта! Разбирате ли?

Питат ме някои:
- Ще ли те срещнем?
– Никъде няма да ме срещнете!
– Няма ли да те видим?
– Никъде няма да ме видите.
– Тогава?
- Аз искам вие да срещнете Бога, Който ви е дал тази Любов. Той е тази Любов.

Волята на Отца, НБ, 9 април 1922 г.

“Бог е турил за човечеството: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце и ближния като себе си.“ Пита ги: „Вие за бъдеще пак ще се биете ли тъй?“ Защото две войни има в света: Черната ложа воюва и убива и Бялата ложа воюва и приспива. Разликата между двете е, че тези, които убиват, са от Черната ложа, тези, които приспиват, са от Бялата ложа. Не може да не воюваме, но има два начина на воюване. Трябва да се воюва. Ще си извадиш оръжието, но ако си от Бялата ложа, ще приспиваш. Като махнеш с ножа, той ще заспи, ще го обезоръжиш. Като махнеш, тия картечници ще млъкнат. Всички от Черната ложа като махнат, картечниците се усилват, всички се усилват, косят, косят. Белите като махнат, млъкват картечниците.
Сега нали вие казвате, че сте окултни ученици. Господ ви пита: „Тия хора, които се бият, право ли се бият?“ Как се бият, право ли се бият? Вие ако сте, която страна ще вземете, как ще се биете? Вие ще кажете: „Да се примирим.“ Но няма примирение. Мислиш ли, че ако дойде неприятелят, ти трябва да капитулираш? Понеже дадат ти заповед, че трябва да воюваш. Казват: „Ако не убиваш, ще те убием.“ Какво трябва да правиш? Ще воюваме. Тогава аз махна с ножа и той махне с ножа. Той заспи, взема му ножа. Той остава без нож. Казвам му: „Искаш ли да воюваш?“ Няма му ножа.
Злото в света трябва да се обезоръжи. Сега ви казвам един начин: Приспивайте злото в себе си! Не се стремете да го убиете. Вие сега искате по стария начин да убивате злото. А, не, ти вървиш по пътя на Черната ложа. Не, ще извадиш ножа си, ще приспиш неприятеля, ще го обезоръжиш, после пак ще го събудиш, ще го нахраниш и ще кажеш: „Как, искаш ли пак да воюваш?“ Те трябва да ви признаят, да ви слушат. Имате мисли, които са на Черната ложа. Имате желания, които са на Черната ложа. Имате постъпки, които са на Черната ложа. Всички трябва да ги подчините. Във вас сега воюват англичаните, във вас воюват германците, воюват и французите, имате и неутрални държави, които се готвят за война. Опасна работа. Може целият свят да се хване за гушата. Кой ще ги спасява? Светлите братя идат със своите светли ножове да приспят злото в света и да внесат Божия мир. Това са новите хора. Писанието казва: „Кротките ще наследят Земята.“ Или онези, които ще наследят Земята, ще бъдат тези, които воюват и приспиват.“

Двата закона-5 юни 1940 г. Учителя Беинса Дуно

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...