Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    33
  • comment
    1
  • views
    7,060

няколко думи за човешката душа


АлександърТ.А.

194 views

 Share

Цитат

Душата на човека е тричленна. За това са знаели и гърците. Аристотел назова тези членове:
оректикон, кинетикон и дианоетикон. В Духовната наука Рудолф Щайнер ги нарича сетивна душа,
разсъдъчна душа или душа на характера и съзнателна душа. Целият културно-исторически процес се
управлява от тяхното развитие.
Сетивната душа достига своя особен разцвет като естетическа душа, което в историята на
културата се проявява с особен блясък, например в Ренесанса, в италианската живопис и
музика. Разсъдъчната душа обуслови характера на епохата на френското Просвещение. Волтер и
енциклопедистите са творили на нейната основа. Съзнателната душа все още не е създала своя
собствена епоха......................
В сетивната душа човек изживява себе си на първо място в сферата на чувствата. Ако
развитието ѝ не се облагороди, човек става марионетка на собствените си наклонности, страсти и
желания. Техните вълни постоянно съкрушават аргументите на интелекта и силата на ума, и дали
такова човешко същество изглежда външно добро или лошо не зависи основно от неговата личност,
а по-скоро от външните обстоятелства, към които трябва да се отнесат и спонтанните му вътрешни
настроения. Като правило, хората, в чийто характер днес доминира сетивната душа, запълват днес
множеството от най-разнообразни секти; от тях политическите играчи формират своя „електорат“. Те
са широко манипулирани от световната политика, когато се налага да се предизвикат някакъв вид
масови безредици, протести и т.н.
Мислещият човек живее в разсъдъчната душа. Като се занимава с хармоничното си развитие,
такъв човек не забравя и за възпитанието на своята сетивна душа, за нейното естетическо и етично
възпитание и така освобождава ума си от атаките на хаоса ѝ. Тогава в решенията на ума той използва
благородни чувства. За такъв човек се казва, че сърцето и умът му са в хармония един с
друг. Въпреки това, мислещото човешко същество има тенденция да изпада в догматизъм и като
такъв той е лесно податлив на различен вид манипулации и се превръща в некритичен, сляп апологет
за различни идеологии, възгледи, политически програми и т.н. Такъв човек може да манипулира
„електората“, в същото време сам бидейки ужасно манипулиран. В нашия свят всички водещи
световни политици по същество са хора от този вид. Такива бяха политиците още в началото на 20.
век и именно благодарение на тях, мощните окултни политически сили на тайните общества успяха
да потопят цивилизацията в ужасен хаос. Разсъдъчната душа също е застрашена от прекомерната
абстрактност, която изсушава чувствителността; в този случай се формира макар и умен, но нека си го
кажем: обезчовечен човек..........................
Егоизмът, като обща „язва”, разяжда всичките три души и ги деградира. С него въпросът е
доста сложен, защото, от друга страна, именно благодарение на него човекът преодоля груповата
форма на съзнание и стана личност.........................
В процеса на развитие в себе си на троичната душа, който продължава няколко хилядолетия,
поради факта, че в основата на този процес се осъществява трансформация на троичното тяло:
физическо, етерно и астрално – човекът първоначално е произвел своята първична
индивидуализация, нисшия аз, който живее благодарение на индивидуализираните усещания и
разсъждения. За да постигне това, той трябваше да се противопостави на груповото съзнание на
своето семейство, племе и нация, да се отдалечи от тях и да си постави индивидуални цели, да
преследва тесни лични интереси, да се научи да стои в света на собствените си два крака. И досега
тези, които не се справят със задачата, се опитват да се обединят с някакво групово съзнание. Поради
тази причина, например, някои стари членове на комунистическата партия, след падането ѝ се
чувстват като риба на сухо. Те са напълно неспособни да застанат на двата си крака и още по-малко
да се развиват като свободни личности. Ето защо тази партия беше частично възродена, а трябва да
се каже, че и в новите партии се вляха множество духовни инвалиди. Те ще си останат инвалиди,
дори и да станат носители на така наречените западни демократични ценности.
В миналото по-силно развитите лидери и учители на човечеството помогнаха на хората да
преминат през този труден етап. Че те ще дойдат отново е нещо, за което хората продължават да
мечтаят и досега. Но отдавна вече, след като нисшият аз се превърна в масов феномен, пред хората
стои задачата постепенно напълно да вземат в ръцете си посоката на своя живот, разчитайки на тази
индивидуализация. В тези условия формирането на полезни социални и правителствени структури
стана особено важно. Започна търсенето им, в процеса на което се появиха утописти, марксисти и
дори фашисти.
Човекът трудно се бори за своята индивидуализация, защото предизвиква непрекъснато
нарастващ протест на тези космически сили, които възпрепятстват нормалната еволюция. И това се
случва в условия, при които, поради законите на индивидуализацията на човека, великите лидери на
човечеството, йерархични и човешки, предават своите функции в ръцете на обикновените хора. За да
се справим с тази гигантска и изключително важна задача е необходимо правилно да развием найвисшия член на душата – съзнателната душа. Тя е от волева природа и нейната воля трябва да бъде
насочена към правене на добри дела. Човек е способен да върши истински добри дела, само като
стане свободен дух, т.е. чрез овладяване на висшия си Аз. А за това е нужно да се развие новата
„съзерцателна разсъдъчна сила“, която е владеел Гьоте и с която започва възходът на съзнанието
към по-високи форми.............................
Съзнателната душа е предимно социална. Неговият етичен идеал е евангелското „Обичай
ближния като себе си”. За това човек трябва да се научи да не развива волята инстинктивно, а
свободно, да развива индивидуализирана моралност, за което, на свой ред, е необходимо да може
да бъде внасяна воля в мисленето. Тогава човекът, както е показано от Рудолф Щайнер във
„ Философия на свободата“, ще може да направи мотивите на действията си свободни, черпейки ги
от света на „моралните интуиции“, където са прафеномените на външния, екзотеричен културноисторически процес.Тази цел е постижима, собствено, при условие на възходящо развитие на всичките три души. В този смисъл сетивната душа изисква етично образование, както в непосредствена форма, така и чрез
естетическо възпитание; разсъдъчната душа трябва да овладее чистото мислене, а в началото строго 
логичното мислене; на върха на съзнателната душа се изисква апелиране не към груповия или
наложен морал, а към морала, който произтича от свободното разбиране на законите на висшето
развитие. Целият свят на висшия дух, към който се стремим по време на живота и в който навлизаме
след смъртта, е високо етичен. Там етиката е също толкова естествена, колкото, да речем, слънчевата
светлина в условията на материалното съществуване. В бъдещето човекът ще живее само в духовния
свят и е необходимо вече да се подготвя за този момент. Единствената алтернатива на това е
пълното небитие.
Благодарение на овладяването на чистото мислене от разсъдъчната душа (което е невъзможно
без пречистване на чувствата), съзнателната душа започва не да премисля мислите, а по-скоро
да ги възприема директно от обектите на възприятието, т.е. да мисли възприятийно, в съзерцание.
Това означава, че човек овладява следващия си еволюционен етап, който по същество
представлява индивидуално предизвикана видова метаморфоза.

Това бяха няколко изречения , които подбрах от :   Събитията в Украйна и възможният сценарий за бъдещето – част 1 Г. А. Бондарев Превод от руски:Евгени Мангуров  (Декември 2014)

 

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...