Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Окултни упражнения


1 Screenshot

About This File

Окултни упражнения

Автор: Учителя Петър Дънов

Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

Извадки от Словото на Учителя Петър Дънов.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

I. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БОГА, ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА И СВЕТОВЕ

1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ

Упражнения с молитви

Упражнения с формули

2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ

Упражнения с Библията

Упражнения с беседите

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ

Звездите

Слънцето

Планетите

II. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И САМОРЕГУЛАЦИЯ

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕНИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ

Размишление

Съзерцание

Концентрация

Медитация

Пътешествия до Слънцето

Упражнения за прозиране в миналото

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА

Страх

Гняв

Тревоги, скърби

Обида

Недоволство, неблагодарност

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА

6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Благодарност

Търпение

Точност

Милосърдие

Справедливост

Мекота

Жертвоготовност

7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ

Въображение

Творчески способности и дарби

8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА

9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА

ІІІ. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУША И ТЯЛО

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО

Упражнения с пръстите

Упражнения с носа

Упражнения с ухото

Упражнения с устата

Пулс

Упражнения с френологичните центрове

Други

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА, ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ

Движения

Ролята на погледа

Ядене

Плюене

Ресане

Миене

Упражнения с огледало

Сън

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Упражнения с думи

Упражнения с букви

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧИСЛАТА И ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ДУШАТА И ТЯЛОТО

Числа

Фигури

ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ

Упражнения с небето

Упражнения с растения

Упражнения с животни

Упражнения по време на дъжд и буря

Упражнения с извори

Упражнения с камъни

Упражнения със скъпоценни камъни

Упражнения със злато

3. ОПИТИ С ЦВЕТОВЕТЕ – ДУХОВНОТО ИМ ВЛИЯНИЕ

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ

Упражнения с вода

Упражнения с въздух

Упражнения със светлина

Упражнения със Земята

Упражнения с огън

V. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ

VІ.УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА, ХАРМОНИЯ И ОБХОДА МЕЖДУ ХОРАТА

VІІ. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО УЧЕНИЕ

Музикални упражнения

Музиката и пеенето – предмет в Школата. Важност, значение.

Разяснения и правила.

Упражнения с основаната гама (до мажор)

За лекуване

За тониране и хармонизиране

За трансформиране на нервната енергия

За самовъзпитание

За възпитанието

За справяне със скръбта

За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението

За разрешение на мъчнотиите

Упражнение за подмладяване

Упражнения за помощ при разни случаи

Упражнения с движения

Упражнения с думи

Упражнения – песни

Упражнения – задачи за творчество

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ

Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол

Упражнения с движения

Упражнения за здраве

Упражнения с формули и молитви

Упражнения за регулиране енергиите на нервната система

Упражнения за кръвообращението

Упражнение с цветове

Упражнение за справяне с мъчнотиите

Други

ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Комплекс „21 упражнения“

Комплекс упражнения за волята

Гимнастически упражнения за малките юнаци

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ

Окултни упражнения

автор: Учителя Петър Дънов

Издателство Бяло Братство

София, 2009 г., ISBN-978-954-744-105-7

 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...