Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мадарският конник


Аделаида
 Share


[size="3"][color="#000080"]Ма̀дарският конник е археологически [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA"][size="3"][color="#000080"]паметник[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"], представляващ изсечен в скалите [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84"][size="3"][color="#000080"]барелеф[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] на 23 м височина от основата на отвесна скала. Намира се в североизточна [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F"][size="3"][color="#000080"]България[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"], близо до село [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0"][size="3"][color="#000080"]Мадара[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] и на 20 км от град [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD"][size="3"][color="#000080"]Шумен[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]. Обявен е за паметник на световното наследство от [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E"][size="3"][color="#000080"]ЮНЕСКО[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] през [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/1979"][size="3"][color="#000080"]1979[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] г. На 29 юни 2008 г. Мадарският конник е обявен за глобален символ на България, след проведена национална анкета.
[/color][color="#000080"]Релефът представлява триумфиращ владетел - символ на мощта на [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0"][size="3"][color="#000080"]Първата българска държава[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]. В естествена големина са изобразени [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA"][size="3"][color="#000080"]конник[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] в ход надясно, [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB"][size="3"][color="#000080"]орел[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] в хералдична поза, летящ пред него, подскочило [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5"][size="3"][color="#000080"]куче[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"], което го следва и прободен с копие [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8A%D0%B2"][size="3"][color="#000080"]лъв[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"], повален под предните крака на коня. Композицията, символизираща победа над врага, напомня триумфалните сцени и античните художествени традиции ([/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA"][size="3"][color="#000080"]тракийски конник[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]). Детайлите определят датировката (началото на [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA"][size="3"][color="#000080"]8 век[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]) и подкрепят най-признатата теза за прабългарския произход на релефа, свързваща изображението с хан [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB"][size="3"][color="#000080"]Тервел[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] ([/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/701"][size="3"][color="#000080"]701[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]-[/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/721"][size="3"][color="#000080"]721[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]).
[/color][color="#000080"]Около фигурата на конника са издълбани надписи на [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA"][size="3"][color="#000080"]гръцки език[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] с важни сведения за [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F"][size="3"][color="#000080"]българската история[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]. Професор [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2"][size="3"][color="#000080"]Веселин Бешевлиев[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] предполага, че надписът може "да стои във връзка с името [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85"][size="3"][color="#000080"]Аспарух[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]". Някои изследователи споменават и българските канове [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC"][size="3"][color="#000080"]Крум[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] и [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3"][size="3"][color="#000080"]Омуртаг[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"].
[/color][color="#000080"]Паметникът е част от голям античен археологически комплекс, обхващащ обекти с религиозно, културно и военно предназначение. Стръмни стъпала вляво от релефа водят до [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1"][size="3"][color="#000080"]Мадарското плато[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] на 431 м височина. Наблизо се намират и първите две български столици: [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0"][size="3"][color="#000080"]Плиска[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] и [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2"][size="3"][color="#000080"]Преслав[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"].
[/color][color="#000080"]Мадарският конник е сред [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0"][size="3"][color="#000080"]Стоте национални туристически обекта[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"] на [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A1"][size="3"][color="#000080"]БТС[/color][/size][/url][size="3"][color="#000080"]. [/color][color="#000080"]Мадарският конник е един от деветте обекта в България, включени в [/color][/size][url="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E"][size="3"][color="#000080"]списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО[/color][/size][/url][url="http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Madara-3.gif"]
[/url]


[url="http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Madara-2.jpg"]Източник
[/url]

[img]http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Madara-3.gif[/img]
Мадарският Конник с околните надписи.
[url="http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Madara-3.gif"]Източник[/url]Photo Information for Мадарският конник

 Share


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...