Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Донка

Глобални Модератори
 • Posts

  9,047
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  630

Reputation Activity

 1. Like
  Донка reacted to АлександърТ.А. for a status update, Привет . Току що пуснах неделната беседа   
  Привет . Току що пуснах неделната беседа 
 2. Like
  Донка reacted to Велина Василева for a status update,   
 3. Like
  Донка reacted to Велина Василева for a status update, Смисълът на живота е в вечното движение, а не в вечната борба. Казва се, че човек тря   
  Смисълът на живота е в вечното движение, а не в вечната борба. Казва се, че човек трябва да бъде духовен. Що е духът? Духът е закон на движение. Движението е израз на интелигентност. Интелигентността е израз на доброта. Човек не може да бъде интелигентен, ако духът му не е в движение. Степента на човешката интелигентност се определя напълно от бързината на движението на неговата мисъл. Колкото по-бързи са трептенията на мисълта, толкова по-умен е човек. Да ви кажа самата Истина, как седи: Не може хората да ви обичат, ако не ги обичате. Който пръв оценява Любовта, той е, който раздава Любовта. Който втори оценява Любовта, той приема Любовта. Следователно, в един и същ момент, не може да дадеш твоята Божествена Любов, от себе си, ако не може да възприемеш от другиго, ти не може да имаш Любов. Два момента са те, в характера на човека. Защото Бог е скрит и в добрите, и в лошите хора. Но да ви кажа сега: Бог е скрит в едно същество, наречено Мъж. Той си мисли, че е мъж. Бог е скрит в едно същество, което е наречено Жена. Мъжът е, който е излязъл от, областта на Мисълта. Жената е излязла из областта на Живота. Събрали се на едно място, за да бъдат МИСЪЛ и ЖИВОТ, в съдружие влезли и завзели мястото. Мъжът завзел ума, жената – сърцето. Карат се кой да има първото място. Питам сега: Как ще примирите, имате два крака, ако десният е пръв, в един момент, вторият момент как ще бъде? – Левият ще бъде пръв и десният втори, понеже движение трябва да има. Левият крак е жената, десният е мъжът, мъжът ще иде назад, жената – напред. Кой ще бъде пръв? – Мъжът ще бъде пръв, после жената ще бъде първа. Какво се разрешава в този въпрос? С десния крак ще мислиш, с левия крак ще чувствуваш. С десния крак, ти ще говориш разумно, с левия крак какво ще правиш? С левия крак, ти ще утешаваш бедните, страдущите, ще ги прегърнеш, ще ги целунеш, ще ги лекуваш. С дясната ръка се дава, с лявата се радва. С десния крак се туря ОБЩИЯ КАПИТАЛ, в ЕДНА БАНКА, с левия крак, този капитал се разпределя, кому какво трябва да се даде. Ако в тебе сърцето не е развито, капиталът, който имаш, няма да знаеш как да го раздадеш. Когато едно тяло постоянно изменя ОТНОШЕНИЕТО си, към другите тела, ние казваме, че то се движи. ДВИЖЕНИЕТО е нищо друго, освен РЕАЛИЗИРАНЕ НА МИСЪЛТА И НА ЖИВОТА, във всички живи същества. Мисъл, в която Любовта не действа, не е мисъл. И живот, който сега живеем – без Любов, е едно мъчение. 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Петър Дънов – Учителя: „Какво означава думата „движение”? - Когато едно тяло постоянно изменя ОТНОШЕНИЕТО си към другите тела, ние казваме, че то се движи. - Коя е причината за движението на телата? - Силите, които действат върху тях. Едни сили действат в самото тяло - вътрешни сили, а други действат отвън - външни или механически. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 181).
  Дето има живот, там има и движение. (ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ - 17).
  Животът е неприривно движение. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 250).
  Всички трябва да знаете, че няма покой в света. Всичко в света е вечно движение ... Човек по никой начин не може да спре това движение. (НЕРАЗРЕШЕНОТО - 65).
  Изобщо, движения има навсякъде в Природата. (ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ - 17).
  Само материята почива, само тя е неподвижна. (БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 88).
  Сама по себе си, материята е инертна, неподвижна. Там, дето се забелязва най-слабото движение, то е признак на живот. Животът дава подтик, импулс на материята да се движи ... Животът оформя материята ... и неподвижното, мързеливото, ленивата започва да еволюира. Дето има еволюция, там има движение. Дето има движение, там има и живот. (БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 87).
  Щом дойде животът, човек трябва да се радва, че работи, че се движи, защото движението е качество на живота. (БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 88).
  Който е слязъл на Земята, човек неизбежно трябва да се движи. Остане ли в покой, в бездействие, той влиза в областта на свещения мързел. Бездействието и мързелът водят към ръждясване, а ръждясването към разлагане ... Мнозина се страхуват от движението. Те мислят, че като се движат, ще страдат. Не е така! Като си движи и като страда, човек се усъвършенства. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 273).
  Правете често екскурзии по планините, да избегнете онази инертност, която води човека до мързел. (СВЕТОТО МЯСТО -120).
  Животът е движение. Следователно, нищо не оставяй в покой. Всичко около тебе трябва да се движи. Умът, сърцето, волята ти трябва да бъдат в движение. - Какво движение? - Разумно. Следователно, ако нещо те измъчва или ако си в тъмнина, знай, че си в застой. Ако само за момент мисълта ти престане да работи, ти ще се натъкнеш на голямо нещастие; ако само за момент сърцето и волята ти престанат да работят, пак те очаква нещастие. (КPACOTATA НА ДУШАТА - 126).
  Наистина, всичко е в движение: ръцете, краката, мислите, чувствата, постъпките, способностите - всичко се движи. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 305).
  Ще се движиш, ще работиш, за да не атрофират органите ти. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 72).
  Хората се оплакват, че очите им отслабват и не виждат добре. Много естествено, те не работят с очите си, не правят достатъчно движения. Когато искат да видят нещо нагоре, надолу или на страни, те не движат очите си, а главата си, поради което малко кръв приижда към очите им и не се хранят добре. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 306).
  Земният живот на човека се изразява чрез движения. Всяка една мисъл, всяко едно чувство ще се изяви чрез какво и да е движение: или чрез движение на вашите уста, или чрез движение на вашите очи, на вашата дясна или лява ръка, на вашия десен или ляв крак, на веждите, на главата - вие ще заемете каква и да е поза. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - II г. 32 беседа - 4).
  На физическия свят по-голямо богатство от движението не съществува. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 13).
  Когато човек дигне единия си пръст нагоре и казва някому: Аз ти казвам! Ти трябва да ме слушаш! Това показва, че този човек започва с единицата, т. е. с 100,000,000 атоми, които се намират в този пръст. Като дигне и двата си пръста нагоре, той ангажира в работа 200,000,000 атоми. Като дигне и трите си пръста, той ангажира 300,000,000 атоми; като дигне четирите си пръста - 400,000,000 атоми. И най-после, като дигне петте си пръста, той впряга на работа 500,000,000 атоми и казва: Знаете ли какво мога да направя аз! Ако този човек не вярва в Бога и не изпълнява Неговата воля, той с дигането на двете си ръце може да направи 1,234,567,890 злини и глупости; ако вярва в Бога и изпълнява волята му, с дигането на двете си ръце, той може да направи 1,234,567,890 добрини. Дигнеш ли единия си пръст, ще кажеш: Аз който вярвам в Бога, мога да направя това и това. Дигнеш ли двата си пръста, ще кажеш: Аз, който съм свързан с Бога, не мога да изневеря на себе си. Дигнеш ли трите си пръста, ще кажеш: Аз, които вярвам в Бога, няма да изменя на себе си и идеите, които Бог е вложил в мене. Дигнеш ли четирите си пръста, ще кажеш: Аз, който вярвам в Бога, ще мисля и ще действам като Него. И най-после, като дигнеш петте си пръста, ще кажеш: Аз и всичко в мене, съвкупността на всички атоми в моя организъм, ще служим на Бога. (СВЕТЛИНА НА МИСЪЛТА - 83).
  Движението е нищо друго, освен реализиране на мисълта и на живота във всички живи същества. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 325).
  Коя е причината за съществуване на движенията? - Животът ... Следователно, дето се яви известно движение. там непременно има живот. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 325).
  Затова, който иска да не остава назад, не трябва да спира, а постоянно да се движи. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - III г. - 1, 2 беседа - 29).
  Докато сте живи, вие неизбежно трябва да се движите. (НЕРАЗРЕШЕНОТО - 99).
  Смисълът на живота е в вечното движение, а не в вечната борба. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 44).
  Не е лесно да се движиш в света. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 8).“
  От тук: http://petardanov.com/index.php/topic/30945-всичко-е-движение/#gsc.tab=0
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Беседата "Простите и сложни движение в природата / Прости и сложни движения" – е на адрес:
  http://beinsa.bg/beseda.php?id=487
   
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2255229594495906&set=a.2217495068269359&type=3&theater
 4. Like
  Донка reacted to Велина Василева for a status update, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Знание подразбира да ви се отворят очите така, че да излезете [в с   
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Знание подразбира да ви се отворят очите така, че да излезете [в съзнанието си] на отворено и да видите, да прозрете, че всичко, което става, е на място и да го проверите. Днес хората гледат подозрително помежду си, и в лицето на един, на друг човек те виждат само свои врагове. - Не, няма врагове в света. Лошите хора, враговете, отпосле дойдоха. Първоначално Бог създаде души, а душата представлява от само себе си нещо възвишено и благородно. “Познай себе си!” - Това е великата задача в живота на всеки човек. Да познаеш себе си, значи да познаеш Бога, т.е. да познаеш Божественото в себе си. Понеже ние искаме да познаем Бога, Той ни поставя на ред изпитания и страдания в живота, чрез които да ни изпита. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Петър Дънов - Учителя: „От кого страдат хората? - Едни други си причиняват пакости и страдания. И това са все братя, все християни! Съвременните хора спорят, кое учение е по-право, кое верую е по-право, кой е крив, кой прав и т.н. Казвам: Най-красивото същество в света е Слънцето [символът на Христос], защото, като праща светлина и топлина по целия свят, дава енергия на хората, която някои използват за престъпления и грехове. Ако Слънцето престане да изпраща своята топлина и светлина на Земята, целият живот би изчезнал. Значи, вината е у Бога, че дава живот на хората. Ако се отнеме животът, какво ще остане? - Само мъртви кости. Да владее смърт навсякъде, това не е смисълът на живота. Бог иска хората да живеят по братски помежду си, при условията, които съществуват на земята. Какво по-добро от това да се обичате? Срещате един човек на улицата, и веднага обиквате душата му. Защо? - В неговото лице вие срещате свой брат. Днес хората гледат подозрително помежду си, и в лицето на един, на друг човек те виждат само свои врагове. - Не, няма врагове в света. Лошите хора, враговете, отпосле дойдоха. Първоначално Бог създаде души, а душата представлява от само себе си нещо възвишено и благородно.   “Познай себе си!” - Това е великата задача в живота на всеки човек. Да познаеш себе си, значи да познаеш Бога, т.е. да познаеш Божественото в себе си. Понеже ние искаме да познаем Бога, Той ни поставя на ред изпитания и страдания в живота, чрез които да ни изпита. Като ни поставя на тия изпитания, с това Бог ни проверява, за какво го обичаме; дали за благата, които ни дава, или за самия Него. Ако след всички страдания и изпитания в живота си, ние не се съблазним, не се усъмним в Бога и кажем, че всичко, което сме минали е според Волята Божия, това показва, че ние имаме възвишен и благороден характер. Аз нямам право да съдя, за що и за какво идат страданията в живота ми. Само съвършените и разумни същества имат право да съдят. Съвършен е само един Бог в света. Следователно, само Той има право да съди и да се произнася за всичко, което става в света. Когато видиш, че някой човек греши, не го съди, но разгледай условията, при които той се намира и при които е направил греха. Когато видиш, че някой човек прави добро, не го възхвалявай, но разгледай условията, при които той прави доброто. И в единия, и в другия случай благодари на Бога, че ти се дава възможност да се поучиш от другите хора. Остави съдбата да съди хората за доброто и за злото, което те вършат.“   Из: „Няма пророк“  
 5. Like
  Донка reacted to Ivan Ivanov for a status update, Здравейте, благодаря за коментара Ви в темата ми "Приложение на учението в работата"   
  Здравейте, благодаря за коментара Ви в темата ми "Приложение на учението в работата"
  Не Ви благодаря в темата, за да не я разводнявам и остава само важното там.
×
×
 • Create New...