Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Рассвет

Модератори
 • Общо Съдържание

  4604
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  258

Репутация Активност

 1. Like
  Рассвет got a reaction from АлександърТ.А. in 682. Станете вие, които спите! - Неделна беседа, 13 февруари 1938 г.   
  Благодаря!
  Станете вие, които спите! 
 2. Like
  Рассвет got a reaction from Иво in 682. Станете вие, които спите! - Неделна беседа, 13 февруари 1938 г.   
  Благодаря!
  Станете вие, които спите! 
 3. Like
  Рассвет reacted to АлександърТ.А. in 682. Станете вие, които спите! - Неделна беседа, 13 февруари 1938 г.   
  Неделни беседи - 1938 г., 1938 г.
  По образ и подобие (1937–1938)
  Станете вие, които спите!
  Отче наш.
  В начало бе Словото.
  Ще прочета само едно изречение: „Стани ти, който спиш.“
  Духът Божий.
   
 4. Like
  Рассвет reacted to АлександърТ.А. in 680. Новата любов - Неделна беседа, 30 януари 1938 г   
  Неделни беседи - 1938 г
  По образ и подобие (1937–1938)
  Новата любов
  Отче наш.
  Бог е Любов.
  Сега ще ви прочета само десет стиха от десета глава на Евангелието от Йоана, от 1–10 стих.
  Духът Божи.
   
 5. Like
  Рассвет reacted to Донка in 119. Съвършеният мъж - Съборна беседа, 19 август 1922 г.   
  Тайна молитва
  119. Съвършеният мъж - 19 август 1922 г.
  Добрата молитва
   
 6. Like
  Рассвет got a reaction from АлександърТ.А. in 118. Новият живот - Съборна беседа, 19 август 1922 г.   
  Благодаря!
  Новият живот 
 7. Thanks
  Рассвет got a reaction from АлександърТ.А. in 676. Който приеме свидетелството Негово - Неделна беседа, 2 януари 1938 г.   
  Благодаря!
   
  Който приеме свидетелството Негово
 8. Like
  Рассвет reacted to Донка in 113. Един малък опит - Извънредна беседа, 20 юни 1922 г.   
  Тайна молитва
  113.  Един малък опит - 20 юни 1922 г.
  Тайна молитва
   Един малък опит
 9. Like
  Рассвет reacted to Донка in 114. Кое е полезно и кое не е - Извънредна беседа, 27.06.1922 г.   
  Добрата молитва
  114. Кое е полезно и кое не е - Извънредна беседа, 27.06.1922 г. 
  Господнята молитва
   Кое е полезно и кое не е
 10. Like
  Рассвет reacted to Донка in 115. На екскурзия с Учителя - Извънредна беседа, 14.07.1922 г.   
  115. На екскурзия с Учителя - Извънредна беседа, 14.07.1922 г. 
   
  1. Божията Любов изразява пълния живот.
  2. Пълният живот изразява Божията Любов.
  3. Пълният живот и пълната Любов изразяват човека.
  4. Благостта съгражда сърцето.
  5. Изпрати ни, Господи, благия Си Дух, да оживотвори душите ни.
  6. В Духа Ти ние познахме Любовта Ти.
  7. Да ни озари милостта Ти.
  8. Въздигни делото Си.
  9. Съгради дома Си.
  10. Въдвори Царството Си.
  11. Внеси Правдата Си.
  12. Изпрати виделината Си.
  13. Да се развесели душата ни в Твоето явление.
  14. Да се зарадват всичките, които Те любят.
  15. Да бъдем едно с Теб през всичките векове.
  16. Благословен Си Ти, нашият Баща.
  17. Ти изпълваш всичко.
  18. Всичко се изпълни от Теб.
  19. Да се весели Господ Бог наш в нашите сърца.
  20. Мирът на Твоя Дух да пребъдва у нас.
  14 юли 1922г.
 11. Like
  Рассвет reacted to Донка in 116. Какво ще срещне ученикът на пътя - Съборна беседа, 17.08.1922 г.   
  Много ценни съвети! 
  Много често срещано, за съжаление!
 12. Like
  Рассвет reacted to Донка in 116. Какво ще срещне ученикът на пътя - Съборна беседа, 17.08.1922 г.   
  Добрата молитва
  116. Какво ще срещне ученикът на пътя - Съборна беседа, 17.08.1922 г.
  Господнята молитва
  Какво ще срещне ученикът на пътя
 13. Like
  Рассвет reacted to Донка in 117. Преображение - Съборна беседа, 22 август 1922 г.   
  Добрата молитва.
   
  Благословен Господ Бог наш (песен).
   
  Формули:
  Любовта е свръзка на съвършенството. Да ни привлече Господ с тази връзка.
  Да Го познаем, както Той ни познава.
  Да принесем всичко Нему в жертва жива, свята и благоугодна.
  Да ни съблече Господ от стария живот, да ни облече в новия живот на Любовта, Мъдростта и Истината.
  Да чуем Неговия сладък глас, Който носи мир и преизобилен живот на утрудените души.
  Бог е Любов и нашата Любов да бъде като Божията Любов.
  117. Преображение - Съборна беседа, 22 август 1922 г. 
   
  Формула: Благодарим Ти, Господи, за великото благо, което си ни дал. Ти си нашата проявена Любов.
  С ръце, вдигнати нагоре в полегато положение, изпяхме песента Благославяй, душе моя, Господа (един път).
 14. Like
  Рассвет reacted to Донка in 118. Новият живот - Съборна беседа, 19 август 1922 г.   
  Добрата молитва
  118. Новият живот - Публична беседа , 19 август 1922 г.
  Господнята молитва
  Новият живот
 15. Like
 16. Like
  Рассвет reacted to АлександърТ.А. in 673. Материална, реална и идеална любов. Категории на любовта   
  Отче наш.
  Бог е Любов.
  Ще прочета само няколко стиха от 20 глава на Матея, 6–17 стих.
  Духът Божи.
  „Тогава праведните ще просветнат.“ (Евангелие на Матея, 13:43)
  Всеки, който не разбира Писанието, ще каже, че праведните ще просветнат след хиляди години. Не, всеки човек трябва да просветне, не за в бъдеще, но още сега. Още сега трябва да просветне. Тази предпоставка, че за в бъдеще праведните ще просветнат, трябва да се махне. Тя е отживяла своето време. Тази подложка, която досега сме имали, трябва да се махне. Друга подложка трябва да имаме. Друга подложка трябва да се постави сега. Основата на досегашните разбирания в живота е била човешката любов. Тя е стимулът. От човешката любов се е родило всичко това, което сега имаме. Това го наричат егоизъм. То е любовта на земята. Не е лоша тази любов. На времето си тя е била на място. Но сега човешката любов не е на мястото си. Представете си една малка рекичка, която е карала една малка воденичка. При малката воденичка тази рекичка е на мястото си. Тя изкарвала, мляла много добре брашното, житото си. Но при една голяма воденица от 12 камъка тази вадичка, тази рекичка не е на мястото си. Голяма река е нужна.
  Та сега и ние седим и мислим, как беше едно време. Това едно време го няма вече .  Едно време панталонките за малкото дете бяха евтини, защото то беше малко, едва на пет години. Тогава тия панталонки струваха едва стотина лева. Но сега, когато това дете е станало на 21 година, тия панталони струват скъпо, около хиляда и повече лева. „Едно време как вярвахме?“ – В какво сте вярвали? Ако вземете (вярата) на нашите родители, на нашите майки и бащи, и тя не е била много обоснована. Ние не знаем даже, доколко обичаме майка си и баща си. Привидно вие мислите, че ги обичате, но като дойде въпрос на изпитание, тогава се познава вашата любов. Ако кажат на някого, че майка му или баща му е умрял, той даже се радва, казва, че се е освободил от тегла. Той иска да каже за онзи, който се е освободил, за бащата или за майката. Когато някой слуша, че няма Господ в света, той се радва, казва: „Добре, че няма Господ в света, да няма кой да ни контролира.“ Каквото направиш, все ще мислиш за Господа. Все ще те питат не те ли е страх от Господа. Това е една крива детинска идея. Те не разбират същността на нещата. Бог е една основа, без която няма смисъл. Бог, любовта, е основа на живота. Вън от любовта животът е немислим. Ние схващаме Бога много материалистически, вследствие на което правим много погрешки. Три проявления има Бог. Бог е нещо материално, Бог е нещо реално и Бог е нещо идеално. Идеалното излиза от реалното, а реалното от материалното. Тъй трябва да схващаме нещата. Някой иска да го види материално. Ако искате материален Господ, вие имате баща. По-материален Господ от бащата какъв може да искате? Със своята тояжка този баща може да те сурвака като на Нова година. Можеш да мислиш, че това не е право, но какво ще правиш? Баща ти е, който прилага законите. Ти нямаш право да променяш неговите закони. Ти нямаш никакво вето. Та понякога и ние дохождаме до някакво демократическо управление, искаме да се наложим, отгоре на това и критикуваме, че редът и порядъкът в света не е такъв, какъвто трябва да бъде. Не че редът не е такъв, какъвто трябва да бъде, но ние трябва да го изпълняваме. Хората на земята тепърва проникват в този порядък. Като говоря за хората, аз имам предвид други хора, които живеят, както Бог изисква. А сегашните хора сега се учат как трябва да живеят. Сегашните хора едва сега се учат, как трябва да живеят. Не че никога не са живели по Бога, но така, както са живели, този живот им е излязъл кисел. Докато е млад, човек се радва на младостта си. Като остарее, съберат се неговите близки и си казват: „Дано по-скоро си замине.“ Като чуят, че някой човек е остарял, изкуфял е, нищо не разбира. Той трябва да си замине. И той слуша, горкият, всичко това. Ти си родил, отгледал толкова деца и един ден те казват: „Да си отиде той вече на другия свят.“ Че онзи свят е съвършен. Той не иска такива изкуфели хора. Някой бил голям грешник и затова искат да го изпратят на онзи свят. – Че ако ние не можем да го търпим, на онзи свят съвсем не могат да го търпят. В онзи свят е направен договор, какви хора могат да се приемат там. Често хората изпадат в противоречия, защо грешните хора живеят по-дълго време на земята, а праведните по-малко. Между земята и небето е направен договор, който се състои в следното: Грешните хора ги оставят да живеят по-дълго време на земята, а по-малко в онзи свят. За праведните хора е точно обратно: те са оставени да живеят по-малко време на земята, а по-дълго време в онзи свят. Когато хората на земята не са доволни от праведните хора, от невидимия свят им казват: „Пратете го при нас.“ А когато хората са недоволни от някои грешници, те искат да се освободят от тях, но от невидимия свят им отговарят: „Тия хора нека останат при вас, и ние не ги искаме тука.“ Тази е причината, задето грешните хора остават по-дълго време на земята..........................................................
  Сега аз искам да имате ясна представа за греха. Грехът е нещо, което вие сами сте създали. Грехът е произлязъл от непослушанието. Ние имаме особена представа за законите на природата. Вие четете Библията. Казвате какво е казал Христос, какво е писано в природата, но малцина са чели онази голяма Библия, книгата на природата. Онова, което Бог е писал на небето, което е писал и в природата, това е оригиналът. А това, което е писал на земята, това е преводът. Земята е направена съобразно със законите на небето. Значи, земята е направена по законите на небесния, на Божествения свят, в който има пълна хармония. Обаче, земята не е влязла още в тия закони, понеже сега се приготовлява. Тя още не е попаднала под законите на хармонията. И каквито погрешки прави земята, Бог ги извинява. Когато хората правят погрешки, Бог не счита това за грях. Че ги наказва, това прави той с цел да ги изправи. Когато железарят туря желязото в огъня и го нагорещява, че го извива, че го огъва, мачка, той няма намерение да го накаже. Не, той иска да изкара съвсем друго нещо от това желязо. Бог има намерение да изкара нещо хубаво от хората, затова ги поставя на огън. Ако си калай, ще те нагреят до 233 градуса, докато се стопиш. Ако си желязо, ще те нагреят до 1200 градуса. Ако си платина, ще те нагреят между 2500–3000 градуса. Колкото по-упорит и по-своенравен става човек, толкова по на големи изпитания го поставят...................................................................................................................
  Сега ще ви приведа един пример из живота, който го е разказала една стара жена, българка, на около 85 години. Като била млада, в нея се влюбил един млад момък, змей. Змеят е човек от другия свят. Той се явявал от време на време. Като се отворило херцеговинското възстание и той отишъл на това възстание. Преди да замине, той ѝ казал по какво ще познае дали е жив и ще се върне при нея, или ще го ранят и ще умре. В селото някъде имало извор. Тогава той ѝ казал: Ако този извор пресъхне и престане да тече, тя ще познае, че той е убит. Ако до края на възстанието не престава да тече, той ще се върне жив и здрав. Този момък имал намерение да я задигне със себе си. Случило се обаче, че този извор престанал. Значи, той бил убит и повече не се върнал. Тази мома се оженила, родила няколко деца и после разправяла този случай на своите близки. Та когато любовта на някоя мома се развали, това показва, че я любят не само от този, но и от онзи свят. Следователно, когато една жена не е доволна от мъжа си и постоянно се кара с него и намира, че не е учен, че е прост, това показва, че си има друг любовник, от другия свят. Ето защо, онзи от вас, който мисли да се жени, да гледа да не би неговата възлюблена да има друг някой любовник от другия свят. Сега аз не искам да вярвате в това, което ви говоря. Не е въпрос за вярване. Това е знание, това са факти, които трябва да проверите. И като ги проверите, вие пак оставате на особено мнение. Ни най-малко не ви задължаваме да вярвате. Аз разглеждам нещата съвсем материалистически. Вие трябва да знаете, че всеки човек, който е на земята, обичат го най-малко трима души. Един ще го обича от физическото поле. Това е неизбежно. Вие не можете да се освободите от любовта на физическото поле. Друг ще го обича в реалния свят и трети ще го обича в идеалния свят. Тази идея Христос я е изказал със следния стих: „Голяма радост е на небето, когато един грешник се обръща към Бога.“ Защо? Защото той е свързан в невидимия свят поне с един, който го обича. Тогава всички ангели пеят, че той е станал едно с тях. Следователно, онази велика любов, за която ние пъшкаме и мечтаем в света, седи в това, че при тази любов има винаги трима души, които едновременно обичат човека: единият е на физическото поле, другият е в духовния свят, а третият в идеалния свят. Най-красивата любов е тази, именно, когато един те обича на физическия свят, вторият – в духовния свят, а третият – в идеалния свят. Това ние изказваме още и с думите: „Велико е, когато Бог те обича, когато ангелите те обичат и когато хората те обичат.“ Хората не могат да си представят как е възможно ангелите да ги обичат. Те имат особена представа за ангелите. Те не знаят, че ангелът е същество на голямо благородство и любов. Когато един ангел обича някого, той напуща мястото си на небето и слиза на земята да помага. Ангелът може да слезе на земята само когато обича. Без любов кракът му никога не би мръднал да слезе на земята. Единственият фактор в света е любовта. Без любов ангелът никога не би бил готов на каквато и да било жертва. Това не става само с ангелите, но и с Боговете. Когато любовта влезе в сърцата на боговете, и за тях действува същият закон. Само при любовта те са готови на всякаква жертва. За любовта всички същества са готови на жертва. Такова нещо е онзи велик импулс, онази велика любов, която е готова на всякакви жертви.
   Материална, реална и идеална любов. Категории на любовта 
 17. Like
  Рассвет reacted to АлександърТ.А. in 671. Малките заповеди - Неделна беседа, 28 ноември 1937 г.   
  пета глава от Евангелието на Матея, от 17 стих надолу. Духът Божи. 671. Малките заповеди - 28 ноември 1937 г.
  Благословен Господ Бог наш.
  Тайна молитва.
    https://www.beinsa.bg/beseda.php?id=2814  
 18. Like
  Рассвет reacted to АлександърТ.А. in 672. Сила, благородство, светлина и доброта . Неделни беседи , София, 5 Декември 1937г.,   
  Молитва „Отче наш“
  Песен „Ще се развеселя“
  Песен „Духът Божи“
  Ще прочета няколко стиха от шеста глава на „Посланието към Ефесяните.“
  Духът Божи.
  само няколко изречения от беседата :
   
 19. Like
  Рассвет reacted to АлександърТ.А. in 676. Който приеме свидетелството Негово - Неделна беседа, 2 януари 1938 г.   
  От книгата, "По образ и подобие". Неделни беседи (1937–1938). Първо издание. София,
   
   
   
  Който приеме свидетелството Негово - 2 януари 1938 г.
 20. Thanks
  Рассвет got a reaction from АлександърТ.А. in 670. И виделината свети - Неделна беседа, 21 ноември 1937 г.   
  Благодаря!
  И виделината свети
 21. Like
  Рассвет reacted to АлександърТ.А. in 670. И виделината свети - Неделна беседа, 21 ноември 1937 г.   
  http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/И_виделината_свети
 22. Like
  Рассвет reacted to Слънчева in 667. Мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се - Неделна беседа, 31 октомври 1937 г.   
  Благодаря за чудесната беседа!
  “Големите противоречия в живота произтичат от човешките възгледи. Хората искат да наложат на света своите разбирания и своите възгледи за нещата, и да се приемат за меродавни. С това те влизат в противоречие с основните закони в живота и в природата.  Онзи, Който е създал света, той е поставил за основа един закон, който управлява целия свят. Онзи, който е създал човека, който му е дал ум, Той е поставил един закон, който управлява човешкия ум. Въпреки това, човешката мисъл е отрицателна. Положителната мисъл носи живот, а отрицателната носи смърт. Ние виждаме в свещената книга, че за непослушанието на първия човек дойде смъртта в света. Ето защо, като заключение може да се каже, че животът ще влезе чрез послушанието, а смъртта чрез непослушанието към Неговото учение. Христос е едно съединително звено. Той дойде в света, за да примири човечеството. Днес всички хора не вярват в Христа, но има 500 милиона християни вече, които вярват в Христа. Те поне трябва да се примирят. Има вярващи в Евангелието, но и те не се примиряват. Те цитират, четат и препрочитат Евангелието, но не могат да се примирят. Ако тия, вярващи в Христа, в Евангелието, не могат да се примирят в Негово име, тогава става въпрос, дали наистина следват Неговото учение. Други хора минават за будисти, вярват в Буда. Те вярват в Буда, но не изпълняват Неговото учение. Като четат Евангелието, православните казват, че каквото е могъл да каже Христос, всичко е казал вече. Не, по думите ние съдим другояче. Той казва: „Много още има да ви кажа, но още не сте готови да чуете и да възприемете това, което може да ви се каже.“ Казвам: Който и да се опита днес да изнесе истината, той всякога ще бъде подозиран. Във вярващите има едно подозрение. Като те чуят да говориш, веднага ще те питат: "Ти какъв си?" Ако отидеш в една православна църква, ще те питат: „Ти православен ли си?“ Ако си православен, ще те приемат. Ако отидеш в една евангелска църква, ще те питат, евангелист ли си? Ако отидеш в католическа църква, ще те питат, католик ли си и т.н. Все таки, човек трябва да има някакво име, но името не създава човека. Човекът създава името...“
  Мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се
  Всички имаме различни опитности, различни болки и съзнание. Трудно е да приемем Волята Му, защото често не съвпада с нашата.Трудно е да се помирим със себе си, затова и със себеподобните си.  Все търсим вина вън от нас, а е простичко - да сме доволни и смирени. Когато вършим всичко с Любов, бавно и полека разбираме болките, външните различия, причините за случващото се...
   
   
 23. Like
  Рассвет reacted to АлександърТ.А. in 667. Мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се - Неделна беседа, 31 октомври 1937 г.   
  Всеки човек има нужда да си припомня Истината , макар и на малки хапки .
  Пуснаха нов канал TV1 и засичм няколко пъти беседа на Джойс Майер . Имам няколко книжки от нея (Мислех че е мъж  ) и ги използвам от време на време .Та гледам вчера последния епизод и преценявам залата .Изглежда много по голяма от нашата зала 1 на НДК , но на екран не може да вярва много . И си мисля , колко много хора има насядали и слушат , ръкопляскат , преживяват чутото . Ха , това тука в България не може да се случи , Това са азбучни положения , и всеки от познатите ми може да ги декламира . Но все пак ? Да не е точно така .Има недостатъци в човешките отношения . Нищо че сме българи , не се държим много духовно . Поглеждам в сърцето си и да . Колко много случки да се налагам и не проверя кое е най доброто . Живото е винаги най доброто , за всеки случай различно ... Да имам нужда да ми се напомня какво е да си ходещ мъртъв и какво е да си жив .
  Да кажем че написаното е само думи ,Тогава може да сменим думата Христос с по разбираемата Любов . И двете са само сенки на това което учим . Но има нещо у всеки . Нещо огромно по своите възможности свито до невидима точица . Невидима за човека но говореща му кое е добро и кое зло . .. Съвеста е реалност в сегашния човек и е израз на любов към обкръжението . Но е много активно и самостоятелно за да го нарека с безличното , Любов .
 24. Like
  Рассвет reacted to Слънчева in 110. Актьори и работници - Извънредна беседа, 2 юни 1922 г.   
  Благодаря за беседата!
  “Животът има две страни: едната страна, това е животът на актьора, а другата - това е животът на работника. Актьорът работи вечерно време, а работникът - денем. Следователно резултатите не могат да бъдат едни и същи, понеже животът се развива при различни условия. Вечерта няма тази светлина за актьора, а работникът, който работи денем, има условия за един правилен живот. И тъй, аз ви различавам на два класа: актьори и работници. От актьори в тази школа нямаме нужда. Бялото Братство изключва живота на актьора, а приемаме работници. Аз считам вас, жените, работници на Божествената нива, а някои от вас искат да играят ролята на актьори. Вие още не знаете какво значи Божествена правда. В тази школа колкото е строг законът за работника, толкова е строг и законът за актьора. Сега, като работници аз ще ви запитам: Изпълнихте ли задълженията си за своята работа?Аз искам от вас, жените, да прегледате работата си - нивите си, градините си, извора, къщата си, измазана ли е, говедата си, овцете си, домовете ви изчистени ли са? В какво положение се намират тия ваши сътрудници? Понеже сте работници, трябва да знаете това. Мнозина от вас, женените, искате по-големи привилегии, а по-малко задължения. Искате да се отлагат падежите на вашите задължения. Но в Божествената книга отлагането на падежите е изключено. То става само по благодат. Трябва да се търпи и да се чака да дойде някое по-голямо същество, да ви помогне. Не мислете, че даром ще ви се даде. Вие минавате за женени и затова ще давате морал на младите. Мислите, като напуснете тия ниви, ще дойдат на тях младите. Какво ще намерят те? Аз говоря в пряк и преносен смисъл. Това са разсъждения, които трябва да прегледате. Аз само задължен съм да ви кажа това тази вечер. Това е по инициативата на Бялото Братство и те, Белите Братя, ви държат отговорни за нивите ви, овцете ви, за къщите ви и пр. Вие, които се съмнявате - има такива между вас - в една година ще проверите дали сме от Бялото Братство или не. На него Христос е глава. И когато Той е решил това Свое разпореждане, питал е главата и тя е позволила. А тази глава е Бог. Въпросът е изчерпан и по форма, и по съдържание, и по смисъл - по всички направления. Следователно от вас, женените, се изисква да изпълните доброволно Божия закон. Няма нужда да ви кажа какво да направите, а тъй както вие мислите, както желаете, както вашите души желаят. Когато душата на някого пожелае нещо, в неговото съзнание се определя туй, което има да стане. В туй съзнание влизат три велики сили: умът, сърцето и волята. Те ще се проявят според формата на съзнанието - такова ще бъде и проявлението на ума, сърцето и волята. И когато отиваме в другия свят, всякога се подразбира промяната на нашето съзнание от една форма в друга. Това е разширение на съзнанието - в друга сфера ще имате други разбирания. И следователно Христос слиза в душата само когато съзнанието се разшири. Например, когато говоря нещо на женените, вие казвате: "Учителят тъй каза еди-какви си думи, Той има мен предвид." Щом казвате така, не сте разбрали моите думи. Когато аз говоря, имам предвид да се разшири вашето съзнание. И Христос ще слезе да ви изясни. Аз се стремя да обясня външната страна, като работник да изчистя и след туй ще слезе Христос. Аз искам да се разшири вашето съзнание, за да може да слезе Христос, да ви изясни това, което никой човешки ум или мисъл не може да ви обясни.
  Питам ви, женените: Какъв пример давате на младите, на вашите деца по отношение пак на съзнанието ви? Вашето съзнание служи ли да се разшири съзнанието на младите, за да дойде Христос в тях и да им обясни този закон. Какво нещо е животът и как трябва да живеят?“
   
  Актьори_и_работници
 25. Like
  Рассвет got a reaction from Слънчева in 110. Актьори и работници - Извънредна беседа, 2 юни 1922 г.   
  Благодаря!
  Актьори и работници
×
×
 • Добави...