Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Magus Trismegistus

Изключени
 • Общо Съдържание

  10
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

Всичко добавено от Magus Trismegistus

 1. Сега няма да казвате „Христос възкресе“, но ще кажете: „Да възкръсне Любовта! Да се разпръснат враговете, които ни мразят!“

 2. Диди, уточни моля те, коя точно "дарба" имаш предвид и правиш ли разлика между хора, които твърдят, че я имат и внушават това на околните, и такива, които в действителност я имат? Защото, аз лично намирам изключително много прилики между пациентите си с психични проблеми и т.нар. "хора с дарба", които твърдят, че я имат. И да, това много добре се вижда и по лицата им - лудостта не можеш я скри... От друга страна, познавам и достатъчно психично здрави хора, които я притежават, наред с много други морални качества. Мда, между другото независимо каква е "дарбата" пак човека може да изглежда с психични проблеми. А може да не е дарба, а човека да е развил някакво качество и пак да изглежда с психични проблеми. Сещам се, пътувам във влака преди 30-40 години и в купето група циганки си говорят за тяхна роднина. Чудеха се как можела да чете и постоянно чела книги, и дори можела да чете книга обърната наобратно. И цялото това много четене я докарало до лудостта и сега си била чисто луда. "Дарбите" не прощават на никого. А дори и съвсем елементарно умение може да ви накара да изглеждате най-малко странен в очите на околните. Ето, седя си снощи аз на дивана и по едно време гледам жена ми устремена с точилка към мене..... Никакво време за реакция. Скочи тя на дивана до мене и почна да млати тръбите на парното. Преглътнах и питам: "скъпа, какво става?". Оказва се, че тези над нас тропали от половин час. Имаха гости явно хората и сюрия ентусиазирани деца яко скачаха и тропаха. Ослушах се аз и верно ги чух. Преди година много се ядосвах на шума от съседни апартаменти. Но открих началната причина, поработих и се оказа, че в определени граници тези шумове вече просто не ги забелязвам. И жена ми стои пред мене учудена и невярваща, че не чувам този "адски шум". Не знам дали си е мислела нещо свързано с "психични проблеми", но може да не е било много далече. Ето, ние говорим тука за промяна на човека, за развитие на добродетели, за различно виждане на действителността. Всичко това променя хората и в даден момент те вече не се усещат как предишни форми на поведение и условности ги извоставят и изглеждат в очите на околните готови за лудница. Защото психичното здраве е точно някакво оптимизирано за успешен живот в обществото поведение, мислене и т.н. И човек се усеща накрая, че изглежда психясъл и почва да симулира поведение, но всичко това, казват, все едно почваш да го учиш като от детството и е трудно. И накрая изглеждаш психочно здрав, но вътре си яко психясъл изпълнител на роли хе хе Но пък и много "хора с дарба" са си психясали психясници. Тоест, те не са загубили усет за държане в обществото за сметка на подобряване на виждането и разбирането на света, а за сметка на илюзии и израждане на егото. Разправяха ми как един 18 годишен "черен як маг" можел да се превръща във върколак, да прелита 10-ина метра и т.н., но не можело да демонстрира това, защото учителите му били забранил.....Е, може и да ги може тези неща... Шизотипно личностно разстройство Понятието шизотипно се въвежда за първи път през 1953 година от Sandor Rado, като комбинация от шизофрения и генотип. Според него шизотипните личности имат 2 абсолютно еднакви дефицита с тези при шизофренно болните. Затруднение при организирането, неприятни преживявания и нарушение в разбирането и осъзнаването на дадена информация. Шизотипното личностно разстройство е състояние при което индивидът се чувства некомфортно при осъществяването на близки взаимоотношения. Налице са нарушения на мисленето и чувствата, както и странно поведение. По долу са описани симптомите (по DSM-IV - Диагностичен и статистически наръчник за психичните болести), които трябва да са налице (най-малко 5), за да бъде определено дадено разстройство като шизотипно: Странни вярвания или магическо мислене, които влияят на поведението и не съответстват на нормите за дадена култура (суеверие, приписване на способности за ясновидство, телепатия или “шесто чувство”; при деца и подрастващи – странни фантазии или занимания. Необикновени перцептивни усещания, включително илюзии, свързани със собственото тяло. Странно мислене и реч (неопределеност, обстоятелственост, метафоричност или стереотипност). Подозрителност или параноидни мисли. Неадекватност или бедност на емоциите. Странно или ексцентрично поведение, чудатост. Липса на близки приятели. Свръхтревожност при общуване с другите, която не намалява при по-близките контакти, и по-скоро е свързана с параноиден страх, отколкото с негативна самооценка. Това разстройство не възниква на фона на шизофрения, разстройство на настроението, психотични симптоми, друго психотично разстройство или дълбоко разстройство на развитието и няма пряка връзка с соматични или неврологични заболявания. Освен това то се диагностицира при условие, че възниква в ранната зрялост. Въпреки, че за шизотипното личностно разстройство са характерни симптомите на шизофренията, включващи смущения в мислите, възприятията и речта, това което го отличава от нея е, че тези симптоми не са толкова сурови. Важно е да се отбележи също така, че хората с това личностно разстройство не изгубват връзка с реалността. Комуникацията при тях е странна, но и неразбираема. Тези проблеми на речта могат да бъдат обяснени с трудната им концентрация. Тяхното говорене е неясно. Те използват фрази, които са твърде сложни, а свободните асоциации, които правят, стават причина за това, околните трудно да проследяват мисълта им. Налице са също и междуличностни проблеми. Може да се наблюдава и деперсонализация (чувство на отчуждение от целия свят или собствената среда). Тези индивиди имат неуместни емоции. Което води до затруднения при създаването на хармонични взаимоотношения с другите. Избягването на социалните ситуации също е подчертано и се дължи на изразената социална тревожност. Те често избират да работят на места, които са под техните професионални възможности и на които не е необходимо общуване с другите. Епидемиология и етиология на шизотипното личностно разстройство. Предполага се, че от шизотипно личностно разстройство боледуват около 3% от индивидите, като то по-често се среща при мъжете. Етиологията на заболяването е аналогична на тази при шизофренията. Въз основа на изследванията на осиновени деца, както и въз основа на генетични и фамилни проучвания, може да се предположи, че шизотипната личност е синоним на това, което още Bleuler нарича “латентна шизофрения”. Приема се, че симптомите наблюдавани при шизотипното, както и при шизофренното разстройство те често се дължат на вредни комуникативни отношения в семейството. Както и на психичните разстройства на родителите Изследвания сочат, че при тези хора са налице и аномалии свързани със смущения в зародишното невроразвитие. Откриват се второстепенни физически аномалии, като тези свързани с периферията на главата, косата, абнормалност на небцето и други. Налице са също така и патофизиологични особености. Твърде възможно е да се наблюдава понижаване нивото на моноаминоксидазата, нарушаване на плавните проследяващи на очите, както и намаляване обема на главния мозък. Приема се, че шизотипното разстройство има и биологична основа. Така например, се счита, че при тези хора е налице висока активност на невротрансмитера допамин. Както увеличаване на мозъчния ветрикул. Същите аномалии се наблюдават и при шизофренията. Разграничаването на шизотипното разстройство от шизофренията в много случаи представлява проблем, поради сходството при проявата им и то особено на първоначалните симптоми. (Из Албена Крумова, “Личността извън норма”, София, 2004)
 3. didi_ts, виждам, че си проявила интерес към казаното от Учителя, относно чертите на лицето. Забелязала ли си, че лявото око на Петър Дънов е малко по-голямо от дясното? Това се отнася и за лявата половина на лицето му. Как би изтълкувала този факт?
 4. Интересна информация! Дай примери за хора (по възможност българи!) които са се обучили по тази методика за няколко часа и са придобили ясновидство? Кой е българският разработчик усъвършенствал тази методика ? "Но ако хората днес не вървят в правия път, причината е, че в противовес на Великото Бяло братство, работи друга една ложа от интелигентни същества, които не са разбрали дълбокия смисъл на живота и имат диаметрално противоположни разбирания за него. Те образуват така нареченото Черно братство. Черното братство е една йерархия от същества, които заемат различни степени, в зависимост от тяхната интелигентност. За да дам една ясна представа за тяхната функция, ще кажа, че докато Бялото братство работи в клоните и цветовете на живота и по методите на клоните и цветовете, Черното братство работи в корените на живота. Докато Бялото братство работи в главата и гърдите на космичния човек, Черното братство работи в стомаха, черния дроб и червата. Бялото братство, следователно, е свързано с положителните сили, с Доброто, а Черното братство – с отрицателните сили, със Злото, в най-широк смисъл на думата. И едните, и другите сили обаче са нужни засега за проявата на живота. Службата им е строго разпределена. Освен тези две школи, има една трета школа – школата на Великите Учители, които са от по-висока йерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните, и на другите за своите велики цели, но не спадат нито към едната, нито към другата школа. Те са онези Велики Учители на Всемирното братство, които направляват целия Космос и които след завършване на всяка еволюция, създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм." Беинса Дуно, "Учителят говори", "Великото Всемирно Братство" Поразмишлявай малко върху това Слово - готов ли си за информацията, която искаш? Ако "да" - Те ще те повикат.
 5. Така наречената “дарба ясновидство” (телеестезия) е способност присъща на всеки човек, независимо от неговото интелектуално и духовно ниво, без значение дали е общ работник, крадец, висшист, атеист, православен, мюсюлманин или езотерик. Психоенергоинформационната методика на обучение отнема само няколко часа. Разработена е от съветски учени през 70-те години в секретни лаборатории. В момента се преподава свободно в Русия на интересуващите се. В България е разработена и усъвършенствана от един последовател на Великите Учители. Няма никаква мистика, нито чудеса – и Е. Блаватская, и Р. Щайнер пишат, че всеки може да събуди спящите сили на своята душа.
 6. Аз нямам "дарба", защото я имат всички обикновени хора - това е екстрасензориката. Аз не се заглеждам в очите на престъпниците, защото те са добри ученици. Няма нищо "духовно" и "мистично" просто способност.
 7. Много често интуицията и телеестезията са в симбиоза.
 8. Май това изчерпа темата - кратко и ясно Преведено на разбираем език - без интуицията всяко едно ясновидство е като да гледаш с наочници Темата ме интересува, тъй като в моята практика се срещам постоянно с взаимодействието между телеестезията (т.нар. "ясновидство") и интуицията, като непосредствено знание придобито емпирично и екстрасензорно от подсъзнанието.
 9. Писах за човека Петър Дънов, като Маг, а не за Всемирния Учител, проявил се чрез неговата душа. Човекът Петър Дънов е бил освен Маг и: богослов, цигулар, композитор, медиатор, пророк, лечител...
 10. Боян Мага изкупва психогенетичната си обременост (родовата си карма) от дядо си кан (княз) Борис I чрез създаването на богомилството. После родът им изчезва от историята.
 11. Магията е изкуство и начин на живот, съобразен с Природата. Най-великият Маг е бил Петър Дънов, който е владелел Висшата Магия - церемониална и мисловна (ментална).
×
×
 • Добави...